Zapytanie: ZALEWSKI PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/21

Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, Mariola Śliwińska-Kowalska, Antoni Grzanka, Piotr Zalewski.
Tytuł: Effects of impulse noise on transiently evoked otoacoustic emissions in soldiers.
Czasopismo: Int J Audiol
Szczegóły: 2005 : Vol. 44, nr 1, s. 3-7
ISSN: 1499-2027
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.720
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst2/21
Autorzy: Piotr Zalewski, Wiesław Konopka, Piotr Pietkiewicz.
Tytuł: Analiza występowania zawrotów głowy pochodzenia naczyniowego w zależności od zmian w kręgosłupie szyjnym i niewydolności tętniczej w dorzeczu kręgowo-podstawnym z uwzględnieniem płci i wieku badanych w materiale klinicznym.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 1, s. 97-100, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

3/21
Autorzy: Piotr Zalewski, Piotr Pietkiewicz, Jacek Schmidt, Bogusław Olborski, Dariusz Młoczkowski.
Tytuł: Rhabdomyosarcoma embryonale ucha środkowego u 55-letniej chorej.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 6, s. 1165-1168, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

4/21
Autorzy: Jolanta Krukowska, Jan Czernicki, Piotr Zalewski.
Tytuł: Wpływ leczenia steroidami stosowanymi miejscowo do otworu rylcowo-sutkowatego oraz fizjoterapii na powrót odruchu strzemiączkowego u chorych z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 6, s. 1081-1089, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

5/21
Autorzy: W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: TEOAE after impulse noise exposur.
Tytuł całości: W: International Evoked Response Audiometry Study Group Puerto de la Cruz -Tenerife - Canary Islands -Spain 8-12 June 2003 : scientific and social program.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 164
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

6/21
Autorzy: W. Jędrzejczak, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Zalewski, K[atarzyna] Blinowska.
Tytuł: Tony "Burst" jako składowe emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem (TEOAE).
Tytuł całości: W: XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy Spała, 8-10.05.2003 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/21
Autorzy: Jurek Olszewski, Piotr Zalewski, Krzysztof Zieliński, Agnieszka Olszewska-Ziąber.
Tytuł: Clinical and immunohistoenzymatic studies in patients with vasomotor and perennial allergic rhinitis.
Tytuł całości: W: The XVIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS) Cairo, Egypt 28th Sept. - 3st Oct. 2002 : abstract book.
Adres wydawniczy: Cairo, 2002
Strony: s. 392
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/21
Autorzy: J[urek] Olszewski, P[iotr] Zalewski, K[rzysztof] Zieliński, R[obert] Koktysz, J[acek] Schmidt, A[gnieszka] Olszewska-Ziąber, J[anusz] Kopczyński.
Tytuł: Obraz patomorfologiczny w nieinfekcyjnych nieżytach nosa na podstawie badań histopatologicznych i immunohistoenzymatycznych.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 159-160
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/21
Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, Piotr Zalewski, Jarosław Miłoński.
Tytuł: Ocena i analiza środowiska akustycznego u żołnierzy narażonych na hałas impulsowy.
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2002 : T. 53, nr 5, s. 391-396, Sum.
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst10/21
Autorzy: W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: Ocena przydatności emisji otoakustycznej wywołanej (TEOAE) dla technik biometrycznych.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 77
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/21
Autorzy: W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: Ocena przydatności emisji otoakustycznej wywołanej (TEOAE) dla technik biometrycznych.
Tytuł całości: W: XIII Sympozjum Audiologiczne 10-12 października 2002 Kazimierz Dolny nad Wisłą : program.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 48
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/21
Autorzy: J[acek] Schmidt, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: Ocena wyników leczenia przewlekłych nieinfekcyjnych nieżytów nosa.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 184
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst13/21
Autorzy: A[ntoni] Grzanka, P[rzemysław] Chełstowski, W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: Ocena związku między klinicznymi zapisami emisji otoakustycznej spontanicznej (SOAE) a emisją otoakustyczną wywołaną (TEOAE) i produktu zniekształceń nieliniowych (DPOAE).
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 55-56
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/21
Autorzy: A[ntoni] Grzanka, P[rzemysław] Chełstowski, W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: Ocena związku między klinicznymi zapisami emisji otoakustycznej spontanicznej (SOAE) a emisją otoakustyczną wywołaną (TEOAE) i produktu zniekształceń nieliniowych (DPOAE).
Tytuł całości: W: XIII Sympozjum Audiologiczne 10-12 października 2002 Kazimierz Dolny nad Wisłą : program.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 95
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/21
Autorzy: Wiesław Konopka, Antoni Grzanka, Piotr Zalewski.
Tytuł: Osobnicza powtarzalność obrazów analizy czasowo-częstotliwościowej TEOAE.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 6, s. 701-706, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

16/21
Autorzy: W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: Otoemisyjny objaw wyrównania głośności (doniesienie wstępne).
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 78
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/21
Autorzy: A[ntoni] Grzanka, W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: Składowe spontaniczne emisji otoakustycznej (SOAE) w analizie czasowo-częstotliwościowej.
Tytuł całości: W: XIII Sympozjum Audiologiczne 10-12 października 2002 Kazimierz Dolny nad Wisłą : program.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 94
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/21
Autorzy: W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski, A[gnieszka] Olszewska-Ziąber, P[iotr] Pietkiewicz.
Tytuł: Tinnitus suppression by electrical promontory stimulation (EPS) in patients with sensorineural hearing loss.
Czasopismo: Neurootol Newslett
Szczegóły: 2002 : Vol. 6, nr 2, s. 28-32, tab., bibliogr.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN

19/21
Autorzy: J[urek] Olszewski, P[iotr] Zalewski, W[iesław] Konopka, Agnieszka Olszewska-Ziąber, Piotr Pietkiewicz.
Tytuł: Treatment results of acoustic trauma.
Czasopismo: Neurootol Newslett
Szczegóły: 2002 : Vol. 6, nr 1, s. 37-38
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN

20/21
Autorzy: Jurek Olszewski, Piotr Zalewski, Wiesław Konopka.
Tytuł: Wartość tympanotomii eksploratywnej przedniej w różnicowaniu przyczyn przewodzeniowych uszkodzeń słuchu oraz ocena wyników ich leczenia.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 1, s. 5-9, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

21/21
Autorzy: Jan Czernicki, Jolanta Krukowska, Piotr Zalewski, Piotr Pietkiewicz, Wiesław Konopka.
Tytuł: Prognostyczne znaczenie odruchu strzemiączkowego w obwodowym porażeniu nerwu twarzowego.
Czasopismo: Baln Pol
Szczegóły: 2001 : T. 43, z. 3/4, s. 32-35, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi