Zapytanie: ZAJĄC MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/12

Autorzy: Adam Śmiałowski, Marcin Fiutowski, Maria Krzemińska-Pakuła, Tomasz Waszyrowski, Jarosław Damian Kasprzak, Małgorzata Zając.
Tytuł: Ewolucja czynników ryzyka zgonu pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego kardiogennego obrzęku płuc.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 3, s. 160-164
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

2/12
Autorzy: Małgorzata Zając, Małgorzata Kurpesa, Daniel Stachurski, Adam Śmiałowski, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Badanie wpływu zmienności ciśnienia tętniczego w ambulatoryjnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego na masę lewej komory.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 9
Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/12
Autorzy: Adam Śmiałowski, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Zając, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Karina Wierzbowska.
Tytuł: Intracardiac masses detected in a tertiary center echocardiographic laboratory : prevalence and characteristics.
Tytuł całości: W: IX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 25-26 maja 2007 Gdańsk : program.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2007
Strony: poz. P18
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

4/12
Autorzy: Małgorzata Zając, Daniel Stachurski, Adam Śmiałkowski, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński.
Tytuł: Całodobowe automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego - nowości piśmiennictwa.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 3, s. 213-215, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

5/12
Autorzy: Małgorzata Zając, Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła, Daniel Stachurski, Adam Śmiałowski, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Ocena zależności masy lewej komory od wartości odchylenia standardowego ciśnienia tętniczego w całodobowym automatycznym monitorowaniu ciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S501-S502
Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gdynia-Sopot-Gdańsk 21-23 września 2006
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst6/12
Autorzy: Tomasz Rechciński, Małgorzata Zając, Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Values of heart rate turbulence parameters and the other prognostic indicators obtained from 24 hour ECH Holter monitoring in myocardial infarction survivors trated with primary coronary angioplasty.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. [6-9]
Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

7/12
Autorzy: E[wa] Trzos, M. Kurpesa, T. Rechciński, Z[bigniew] Bednarkiewicz, M[ałgorzata] Zając, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Effect of physical training on arterial distensibility in patients after acute myocardial infarction.
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2004 : Vol. 25 suppl., s. 664-665
Uwagi: European Society of Cardiology Congress 28 August - 1 September Munich, Germany
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/12
Autorzy: Małgorzata Zając, Jarosław Drożdż, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński.
Tytuł: Nieinwazyjna ocena podatności tętnic .
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 3, s. 79-87, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

9/12
Autorzy: M[ałgorzata] Zając, M[aria] Krzemińska-Pakuła, M[agdalena] Kłosińska, M. Plewka, T[omasz] Jeżewski, W[ojciech] Religa, J. D. Kasprzak, J. Drożdż.
Tytuł: Rozwój dysfunkcji skurczowej lewej komory w przebiegu nadciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 61, suppl. 3, s. III-16
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst10/12
Autorzy: M[ałgorzata] Zając, M[aria] Krzemińska-Pakuła, M[agdalena] Kłosińska, M. Plewka, T[omasz] Jeżewski, W[ojciech] Religa, J. D. Kasprzak, J. Drożdż.
Tytuł: The value of Gensini score and wall motion score index in prognosis in acute coronary syndromes with ST-elevation.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 61, suppl. 3, s. III-229
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst11/12
Autorzy: Tomasz Rechciński, Małgorzata Zając, Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Turbulencja rytmu serca - nowa metoda oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 1, s. 107-109, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

12/12
Autorzy: Małgorzata Zając, Jarosław Drożdż, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński.
Tytuł: Turbulencja rytmu serca jako metoda oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego - czy znajdzie zastosowanie poza chorobą wieńcową?
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 1, s. 17-21, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi