Zapytanie: ZAGDAŃSKA RENATA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/24

Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Astma łagodna - od patogenezy do leczenia
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 3, s. 160-168, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

2/24
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 3, s. 186-193, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

3/24
Autorzy: Renata Zagdańska, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Leki przeciwcholinergiczne w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2008 : R. 16, nr 10, s. 16-22, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Przełom w leczeniu astmy
ISSN: 1230-3917
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

4/24
Autorzy: R[enata] Zagdańska, M[arek] Zięba, K[rzysztof] Noweta, I[wona] Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Ocena zależności pomiędzy stężeniem VEGF a stopniem sprawności i wskaźnikami wentylacji u chorych na NSCLC w III i IV stopniu zaawansowania choroby.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 76, suppl. 1, s. 36-37
Uwagi: XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Katowice, 17-20 września 2008 r. : streszczenia doniesień zjazdowych
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst5/24
Autorzy: M[arek] Zięba, S[ylwia] Kwiatkowska, K[rzysztof] Noweta, R[enata] Zagdańska, D[ariusz] Nowak, M[aria] Łuczyńska.
Tytuł: Stężenie nadtlenku wodoru w powietrzu wydechowym i BAL w przebiegu zapalenia płuc u chorych na raka płuca.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 76, suppl. 1, s. 16
Uwagi: XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Katowice, 17-20 września 2008 r. : streszczenia doniesień zjazdowych
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst6/24
Autorzy: Renata Zagdańska, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Zespół uzależnienia od nikotyny - leczenie.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2008 : R. 16, nr 10, s. 54-60, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Przełom w leczeniu astmy
ISSN: 1230-3917
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

7/24
Autorzy: Renata Zagdańska, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Ból nowotworowy i jego leczenie.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 3, s. 148-157
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

8/24
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Astma łagodna - od patogenezy do leczenia.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 4, s. 244-252
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

9/24
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Wziewne glikokortykosteroidy w leczeniu astmy.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 3, s. 244-251, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

10/24
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska, Ewa Kaczanowska.
Tytuł: Beta2-agoniści i leki przeciwcholinergiczne w leczeniu astmy i POChP.
Czasopismo: Nowa Klin
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 5/6, s. 510-517, Sum.
ISSN: 1231-3025
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

11/24
Autorzy: Renata Zagdańska, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Dlaczego wziewne glikokortykosyteroidy należy stosować w astmie łagodnej?
Czasopismo: Nowa Klin
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 5/6, s. 589-593, Sum.
ISSN: 1231-3025
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

12/24
Autorzy: Renata Zagdańska.
Tytuł: Glikokortykosteroidy wziewne w leczeniu astmy.
Czasopismo: Nowa Klin
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 5/6, s. 504-509, Sum.
ISSN: 1231-3025
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

13/24
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Agoniści receptorów ß2-adrenergicznych w leczeniu astmy.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2004 : 13, suppl., s. 27-31
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

14/24
Autorzy: Renata Zagdańska.
Tytuł: Charakterystyka klinczna, spirometryczna i ocena efektywności chemotaktycznejneutrofili do FMLP i Il-18 u chorych na ciężką przewlekłą astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc, 5 V 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Iwona Grzelewska-Rzymowska. Praca na stopień doktora w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

15/24
Autorzy: R[enata] Zagdańska, B[eata] Kuźmińska, P. Górski, I[wona] Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Ocena chemotaksji neutrofili do fMLP i IL8 u chorych na ciężką astmę i POChP
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 306-307
Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego Łodź 22-25 września 2004
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst16/24
Autorzy: R[enata] Zagdańska, I[wona] Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Ocena spadku wartości wskaźnika FEV1 po 3 latach obserwacji u chorych na ciężą astmę i POChP.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 307
Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego Łodź 22-25 września 2004
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst17/24
Autorzy: R[enata] Zagdańska, I[wona] Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Ocena wskaźników wentylacji z uwzględnieniem testu odwracalności obturacji u chorych na ciężką astmę.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 307
Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego Łodź 22-25 września 2004
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst18/24
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Leczenie bólu nowotworowego.
Tytuł całości: W: Rak płuca / pod red. Iwony Grzelewskiej-Rzymowskiej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 175-191, ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

19/24
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Leczenie bólu nowotworowego.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 6, s. 1092-1102, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

20/24
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Leczenie nałogu palenia tytoniu.
Czasopismo: Lek Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 13, nr 7, s. 40-48
ISSN: 1231-028X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

21/24
Autorzy: Renata Zagdańska, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Opieka nad chorym na gruźlicę.
Tytuł całości: W: Gruźlica płuc / pod red. Iwony Grzelewskiej-Rzymowskiej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 159-165, bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

22/24
Autorzy: R[enata] Zagdańska, J[adwiga] Kroczyńska-Bednarek, I[wona] Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Aktywność chemotaktyczna granulocytów obojętnochłonnych u chorych na ciężką astmę oskrzelową i chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 70, suppl. 1, s. 137-138
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst23/24
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Farmakologiczne leczenie stabilnej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Czasopismo: Nowa Klin
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 1/2, s. 19-27, Sum.
ISSN: 1231-3025
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

24/24
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Leczenie nałogu palenia tytoniu u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Czasopismo: Nowa Klin
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 1/2, s. 40-44, Sum.
ISSN: 1231-3025
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi