Zapytanie: ZAGÓRSKI JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: J[arosław] Zagórski, K[arol] Jastrzębski, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek.
Tytuł: Circadian changebility of select biochemical indicators in patients with acute ischemic stroke.
Czasopismo: Int J Stroke
Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. 1, s. 247
Uwagi: Abstracts of the 6th World Stroke Congress and Xth International Symposium on Trombolysis and Acute Stroke Therapy 24-27 September 2008, Vienna, Austria and 21-23 September 2008, Budapest, Hungary
ISSN: 1747-4930
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
DOI:

Pełny tekst2/20
Autorzy: Jarosław Zagórski.
Tytuł: ocena wybranych wskaźników homeostazy ustroju w rytmie okołodobowym u ludzi z udarem niedokrwiennym mózgu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Układu Nerwowego. Klinika Neurologiii Epileptologii, 20 V 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Henryk Chmielewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

3/20
Autorzy: Karol Jastrzębski, Jarosław Zagórski, Andrzej Klimek, Izabela Klich, Robert Pietruszyński, Leszek Markuszewski.
Tytuł: Polimorfizm 677C>T i 1298 A>C genu dla reduktazy etylenotetrahydrofolinowej jako czynnik ryzyka udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego.
Tytuł angielski: The 677C>T and 1298 A>C polimorphizm of methylenetetrahydrofolate reductase gene as risk factors of ischemic stroke and myocardial infarction.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S396
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst4/20
Autorzy: Władysław Godlewski, Jarosław Zagórski, Bogdan Błaszczyk.
Tytuł: Przypadek kostniejącego zapalenia mięśni
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 1, s. 56-61, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

5/20
Autorzy: K[arol] Jastrzębski, I[zabela] Klich, K[arolina] Wyka, J[arosław] Zagórski, A[ndrzej] Klimek.
Tytuł: The 677C>T and 1298 A>C polimorphizm of methylenetetrahydrofolate reductase gene as risk factors of ischemic stroke in the cental Polish population.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, suppl. 3, s. 184
Uwagi: Abstracts of the 12th Congres of the European Federation of Neurological Societies Madrid, Spain 23-26 August 2008
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst6/20
Autorzy: I[wona] Smorąg, A[ndrzej] Bissinger, T. Grycewicz, J[arosław] Zagórski, W. Grabowicz, K[onrad] Masiarek, A. Lubiński, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: The effect of sinus rhythm restoration on platelet-leucocyte aggregates formation in patients with atrial fibrillation.
Czasopismo: Int J Stroke
Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. 1, s. 89
ISSN: 1747-4930
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
DOI:

Pełny tekst7/20
Autorzy: M[arcin] A. Makowski, I[reneusz] Smorąg, A[ndrzej] Bissinger, T. Grycewicz, J[arosław] Zagórski, W. Grabowicz, K[onrad] Masiarek, A. Lubiński, Zbigniew Baj.
Tytuł: The effect of sinus rhythm restoration on platelet-leukocyte aggregates formation in patients with atrial fibrillation.
Czasopismo: Int J Stroke
Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. 1, s. 89
Uwagi: Abstracts of the 6th World Stroke Congress and Xth International Symposium of Thrombolysis and Acute Stroke Therapy 24-27 September 2008 Vienna, Austria and 21-23 September 2008 Budapest, Hungary
ISSN: 1747-4930
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
DOI:

Pełny tekst8/20
Autorzy: Karol Jastrzębski, Jarosław Zagórski, Małgorzata Salamon, Wielisław Papierz, Andrzej Klimek.
Tytuł: Gwiaździak olbrzymiokomórkowy podwyściółkowy w przebiegu stwardnienia guzowatego - opis przypadku.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 1, s. 49-54, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

9/20
Autorzy: Karol Jastrzębski, Jarosław Zagórski, Wiesław Chudzik, Andrzej Klimek.
Tytuł: Molekularne podłoże stwardnienia guzowatego - cz. I.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 2, s. 78-84, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

10/20
Autorzy: Jarosław Zagórski, Leszek Markuszewski, Henryk Chmielewski.
Tytuł: Chronobiologia wybranych wskaźników metabolizmu lipidów we krwi chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., s. 91-92
Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/20
Autorzy: J[arosław] Zagórski, L[eszek] Markuszewski, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek.
Tytuł: Circadian variability of concentration of glucose, lactate and triacylglycerol in blood patients with acute phase of cerebral ischemic stroke.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13 supl. 2, s. 188-189
Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

12/20
Autorzy: Jarosław Zagórski, Leszek Markuszewski, Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski.
Tytuł: Dynamika zmian stężeń glukozy we krwi chorych w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu w wybranych porach doby.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 120, s. 685-687, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst13/20
Autorzy: Jarosław Zagórski, Leszek Markuszewski, Henryk Chmielewski.
Tytuł: Okołodobowa dynamika zmian stężeń glukozy, kwasu mlekowego oraz jonów sodowych i potasowych w surowicy krwi chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., poz. P52
Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/20
Autorzy: Bartosz Godlewski, Jarosław Zagórski, Bogdan Błaszczyk, Dariusz Staszek.
Tytuł: Samoistny krwiak śródmózgowy - leczenie chirurgiczne czy zachowawcze?
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 203-205, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

15/20
Autorzy: Bartosz Godlewski, Jarosław Zagórski, Bogdan Błaszczyk, Dariusz Staszek.
Tytuł: Samoistny krwiak śródmózgowy - leczenie chirurgiczne czy zachowawcze?
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 203-205, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

16/20
Autorzy: Bartosz Godlewski, Jarosław Zagórski, Bogdan Błaszczyk, Dariusz Staszek.
Tytuł: Samoistny krwiak śródmózgowy - leczenie chirurgiczne czy zachowawcze?
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 203-205, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

17/20
Autorzy: J[arosław] Zagórski, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek, W[iesław] Chudzik.
Tytuł: Zaburzenia homeostazy ogólnoustrojowej u ludzi w pierwszej dobie udaru niedokrwiennego mózgu.
Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2006
Strony: s. 28-29
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/20
Autorzy: J[arosław] Zagórski, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Dynamika zmian wybranych wskaźników biochemicznych gospodarki lipidowej u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S249-S250
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst19/20
Autorzy: J[arosław] Zagórski, W[iesław] Chudzik, W[ładysław] Godlewski, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Glikemia w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu u ludzi w aspekcie rytmu okołodobowego.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S247-S248
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst20/20
Autorzy: P[iotr] Gasiński, A[ndrzej] Radek, M[arek] Grochal, M[aciej] Radek, J[arosław] Zagórski.
Tytuł: Leczenie guzów glejopochodnych metodą brachyterapii z zastosowaniem biopsji stereotaktycznej i nowoczesnych technik obrazowania.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S212
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi