Zapytanie: WYSZOGRODZKA-KUCHARSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/40

Autorzy: A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, J[olanta] Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Decreased bone mineral density in patients with schizophrenia treated with risperidone or olanzapine.
Czasopismo: Eur Neuropsychopharmacol
Szczegóły: 2007 : Vol. 17 suppl. 4, s. S408-S409, bibliogr.
Uwagi: Papers of the 20th ECNP Congress 13-17 October 2007, Vienna, Austria
ISSN: 0924-977X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

2/40
Autorzy: A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, J[olanta] Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Decreased bone mineral density in patients with schizophrenia treated with risperidone or olanzapine.
Czasopismo: J Psychopharmacol
Szczegóły: 2007 : Vol. 21, nr 7, s. A26
ISSN: 0269-8811
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

3/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Opisy przypadków.
Tytuł całości: W: Powikłania somatyczne jadłowstrętu psychicznego / pod. red. Jolanty Rabe-Jabłońskiej.
Adres wydawniczy: Kraków, 2006
Strony: s. 117-120
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.264

4/40
Autorzy: A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, J[olanta] Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Hyperprolactinemia in patients with diagnosis of schizophrenia treated with second generation antipsychotics, differences between clinical symptoms and laboratory findings.
Czasopismo: Eur Neuropsychopharmacol
Szczegóły: 2005 : Vol. 15 suppl. 3, s. S487
Uwagi: Abstracts of the 18th ECNP Congress Amsterdam, The Netherlands, October 22-26, 2005
ISSN: 0924-977X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

5/40
Autorzy: A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, J[olanta] Rabe-Jabłońska, R[obert] Kucharski, J[akub] Faflik.
Tytuł: Ocena gęstości mineralnej kości u chorych na schizofrenię leczonych lekami przecipsychotycznymi II genereacji.
Tytuł angielski: Bone mineral density in patients with schizophrenia treated with second generations antipsychotic.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2005 : Vol. 7, suppl. 1, s. 142-143
Uwagi: Ist Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis XIII Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis Kraków, 6-8 October gramme abstracts
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst6/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena gęstości mineralnej kości u chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 6, s. 1173-1184, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

7/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Arkadiusz Zygmunt, Robert Kucharski, Jakub Faflik, Andrzej Lewiński, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji (LPPIIG).
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 78
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/40
Autorzy: Piotr Grzelak, Witold Gajewicz, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Arkadiusz Rotkiewicz, Ludomir Stefańczyk, Bożena Góraj, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego (1H-MRS) mózgowia u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anoreksja nervosa).
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 3, s. 761-771, ryc., tab., wykr., bibliogr., Res., Rz. Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

9/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 6, s. 1157-1171, tab., wykr., bibliogr. Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

10/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Agnieszka Remlinger-Wierzchoń, Adrian Kostulski.
Tytuł: Zaburzenia świadomości u pacjenta z wyspiakiem trzustki.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, suppl. 1, s. 37-39, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst11/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Kunert-Radek, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia wydzielania prolaktyny u chorych leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji - risperidonem i olanzapiną.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 6, s. 1143-1155, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

12/40
Autorzy: A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, J[olanta] Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Calcium balance and regulation in patients with diagnosis of schizophrenia treated with second-generation antipsychotics.
Czasopismo: Int J Neuropsychopharmacol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, suppl. 1, s. 428
ISSN: 1461-1457
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst13/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Hiperprolaktynemia i jej następstwa.
Czasopismo: Med Sci Rev Psychiatr
Szczegóły: 2004 : 4, -, s. 39-42
ISSN: 1732-968X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

14/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Hiperprolaktynemia u chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 4, s. 355-362, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst15/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Agnieszka Remlinger, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Hiperprolaktynemia u pacjentów z diagnozą schizofrenii leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 316-317
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Adrian Kostulski, Arkadiusz Zygmunt, Robert Kucharski, Jakub Faflik, Andrzej Lewiński, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena gęstości mineralnej kości oraz wybranych parametrów biochemicznych i czynników ryzyka osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią leczonych lekami przeciwpsychotycznymi - doniesienia wstępne.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 317-318
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Adrian Kostulski, Arkadiusz Zygmunt, Robert Kucharski, Jakub Faflik, Andrzej Lewiński, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena gęstości mineralnej kości oraz wybranych parametrów biochemicznych i czynników ryzyka osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią leczonych lekami przeciwpsychotycznymi - doniesienie wstępne - streszczenie.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 8, s. 59
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

18/40
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska, Jolanta Iwaszkiewicz.
Tytuł: Ocena metabolizmu kostnego u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego przy zastosowaniu wskaźników przemian kostnych.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 8, s. 63-64
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

19/40
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena stanu kośćca u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego przy zastosowaniu wskaźników przemian kostnych oraz badania densometrycznego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 274
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/40
Autorzy: P[iotr] Grzelak, W[itold] Gajewicz, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska, L. Stefańczyk, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Próba zastosowania protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w ocenie metabolizmu tkanek mózgowych u pacjentek z jadłowstrętem fizycznym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 79
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Schizofrenia a osteoporoza.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 4, s. 363-367, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst22/40
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Krzysztof Jęczkowski, Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Dominik Strzelecki.
Tytuł: Wpływ łączonej terapii lekami przeciwpsychotycznymi II generacji (risperidonem, olanzapiną) i donepezilem na stan psychiczny i poznawczy pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 20, nr 3, s. 367-375, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst23/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Występowanie osteopenii i osteoporozy oraz wybranych czynników ryzyka zaburzeń gęstości mineralnej kości u chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji. (risperidonem i olanzapiną).
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 4, s. 195-205, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

24/40
Autorzy: P[iotr] Grzelak, J[olanta] Rabe-Jabłońska, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, A[rkadiusz] Rotkiewicz, W[itold] Gajewicz, L. Stefańczyk, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Zastosowanie 1H-MRS do oceny mózgowia u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (J.P.)
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 69, suppl. 1, s. 217-218
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst25/40
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska.
Tytuł: Depresja u osób w podeszłym wieku.
Czasopismo: Lek Rodz
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 6, s. 656-669
ISSN: 1426-2088
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

26/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Agnieszka Remlinger, Adrian Kostulski, Paweł Melcer, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Hiperprolaktynemia poneuroleptyczna - diagnozowanie, następstwa, leczenie. Problem endokrynologiczny, czy psychiatryczny?
Tytuł całości: W: Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne 26-28 września 2003 r. Polańczyk : pamiętnik.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 82-83
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/40
Autorzy: A[nna] Śmiech, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, J[olanta] Rabe-Jabłońska, J[olanta] Iwaszkiewicz.
Tytuł: Ocena metabolizmu kostnego u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego przy zastosowaniu wskaźników przemian kostnych.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Wisła 13-14 czerwca 2003 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wisła, 2003
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/40
Autorzy: S[ylwia] Sobieszczańska, J[olanta] Rabe-Jabłońska, M[agdalena] Skał, A[nna] Dunajska, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Wisła 13-14 czerwca 2003 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wisła, 2003
Strony: s. 52-53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

29/40
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Osteoporoza i skrzywienie boczne kręgosłupa u pacjentki z jadłowstrętem psychicznym. Opis przypadku.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 269-270, bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

30/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Rola estrogenów w schizofrenii i ich potencjalne zastosowanie terapeutyczne.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 3, s. 171-175, bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

31/40
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska.
Tytuł: Siedem zasad leczenia depresji.
Czasopismo: Lek Rodz
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 2, s. 210-219
ISSN: 1426-2088
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

32/40
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Układ kostny w zaburzeniach odżywiania.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 1, s. 79-87, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst33/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska, Adrian Kostulski.
Tytuł: Wpływ leków przeciwpsychotycznych na oś podwgórze-przysadka-gonady u pacjentów ze schizofrenią.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2003 : T. 60, nr 10, s. 564-656, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst34/40
Autorzy: Adrian Kostulski, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w bulimii.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 1, s. 37-40, bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

35/40
Autorzy: P[iotr] Grzelak, J[olanta] Rabe-Jabłońska, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, W[itold] Gajewicz, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w ocenie mózgowia pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Wisła 13-14 czerwca 2003 : streszczenia.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

36/40
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Czynniki rozwoju osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią - wskazania do profilaktyki i leczenia osteoporozy.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2002 : T. 11, nr 1, s. 37-43, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst37/40
Autorzy: J[olanta] Rabe-Jabłońska, S[ylwia] Sobieszczańska, M[agdalena] Kotlicka-Antczak, A[nna] Dietrich-Muszalska, A[gnieszka] Gmitrowicz, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, P[aweł] Melcer.
Tytuł: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin Dzieci Młodz
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 2, s. 159-163, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1642-4034
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

38/40
Autorzy: P[aweł] Melcer, J[olanta] Rabe-Jabłońska, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, A[nna] Dunajska.
Tytuł: Pharmacotherapy side effects and treatment compliance in schizophrenic patients.
Czasopismo: Pharmacopsychiatry
Szczegóły: 2002 : Vol. 35, nr 5, s. IX-X
ISSN: 0176-3679
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

39/40
Autorzy: P[iotr] Grzelak, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, J[olanta] Rabe-Jabłońska, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego (1H-MRS) mózgowia u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (Anorexia Nervosa, AN).
Czasopismo: Valetudinaria Post Med Klin Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 1/2, s. 127
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz, 6-8 czerwca 2002
ISSN: 1428-9180
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

40/40
Autorzy: Paweł Melcer, Jolanta Rabe-Jabłońska, Anna Dunajska, Anna Wyszogrodzka-Kucharska.
Tytuł: Przyczyny niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych na schizofrenię.
Tytuł całości: W: Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne : pamiętnik 4-6 październik 2002 r. Polańczyk.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 21
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi