Zapytanie: WROŃSKI WALDEMAR
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/22

Autorzy: Zbigniew Doniec, Krystyna Pierzchała-Koziec, Joanna Chrostowska-Wynimko, Waldemar Wroński, Małgorzata Banasik, Troels Krarup Hansen.
Tytuł: Stężenie osoczowe lektyny wiążącej mannozę (MBL) a wydzielanie Il-8 i Il-10 i TNF alfa w nadsączach hodowli komórkowych limfocytów u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: J Pediatr Pulmonol Related Res
Szczegóły: 2009 : Vol. 2, nr 2, s. 21-31
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISSN: 1689-5932
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

2/22
Autorzy: C[ezary] Chwała, K[rzysztof] Buczyłko, A[neta] Wagner, H. Zielińska-Bliźniewska, W[aldemar] Wroński, B[arbara] Korzycka-Zaborowska.
Tytuł: Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki podjęzykowej Staloral 300 - opis przypadku.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 105
Uwagi: X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/22
Autorzy: H. Zielińska-Bliźniewska, K[rzysztof] Buczyłko, B[arbara] Korzycka-Zaborowska, C[ezary] Chwała, W[aldemar] Wroński.
Tytuł: Choroba refluksowa przełyku u dorosłych a alergia.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 104
Uwagi: X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/22
Autorzy: H. Zielińska-Bliźniewska, M[agdalena] Szymańska, C[ezary] Chwała, K[rzysztof] Buczyłko, B[arbara] Korzycka-Zaborowska, W[aldemar] Wroński.
Tytuł: Ocena aktywności fizycznej pacjentów z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 109
Uwagi: X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/22
Autorzy: C[ezary] Chwała, K[rzysztof] Buczyłko, A[neta] Wagner, H. Zielińska-Bliźniewska, W[aldemar] Wroński.
Tytuł: Ocena właściwości uczulających i drażniących farb firmy Beckers.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 96
Uwagi: X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/22
Autorzy: K[rzysztof] Buczyłko, R[enata] Konarzewska-Jeż, C[ezary] Chwała, W[aldemar] Wroński.
Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie zapalenia odbytnicy i okołoodbytniczego zapalenia skóry w pyłkowicy.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 103
Uwagi: X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/22
Autorzy: Waldemar Wroński.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Wpływ rehabilitacji pulmonologicznej na ocenę sprawności wentylacyjnej płuc i tolerancję wysiłku fizycznego u dzieci z astmą oskrzelową.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Szczegóły: 2007-2009 (nr 502 17 661) ; prace własne

8/22
Autorzy: Z[bigniew] Doniec, K[rystyna] Pierzchała-Koziec, W[aldemar] Wroński, K[rzysztof] Buczyłko, J[oanna] Chrostowska-Wynimko, M. Banasik, Z. Lechowicz-Szynalik, T. K. Hansen.
Tytuł: Surowicze stężenia MBL (Mannam Binding Lectin) a wydzielanie IL-8, IL-10 i TNF-alfa w hodowli limfocytów krwi obwodowej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2007 : T. 12 supl. 1, s. 108
Uwagi: VIII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 20-23 czerwca 2007
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/22
Autorzy: Lidia Ostrowska-Nawarycz, Waldemar Wroński, Jan Błaszczyk, Krzysztof Buczyłko, Tadeusz Nawarycz.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów zmienności rytmu serca u młodzieży i dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 118, s. 399-403, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst10/22
Autorzy: L[idia] Ostrowska-Nawarycz, W[aldemar] Wroński, J[an] Błaszczyk, K[rzysztof] Buczyłko, T[adeusz] Nawarycz.
Tytuł: Autonomiczna regulacja układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 272
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Wisła, 10-13 maja 2006
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/22
Autorzy: Lidia Ostrowska-Nawarycz, Waldemar Wroński, Jan Błaszczyk, Krzysztof Buczyłko, Tadeusz Nawarycz.
Tytuł: Częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 119, s. 505-508, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst12/22
Autorzy: L[idia] Ostrowska-Nawarycz, W[aldemar] Wroński, J[an] Błaszczyk, K[rzysztof] Buczyłko, T[adeusz] Nawarycz.
Tytuł: Somatyczne uwarunkowania astmy oskrzelowej - spostrzeżenia własne.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 276
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Wisła, 10-13 maja 2006
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/22
Autorzy: C[ezary] Chwała, W[aldemar] Wroński, K[rzysztof] Buczyłko, H. Zielińska-Bliźniewska.
Tytuł: Częstość występowania uczulenia na alergeny środowiskowe u harcerzy i instruktorów w Łodzi.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 159
Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/22
Autorzy: C[ezary] Chwała, W[aldemar] Wroński, K[rzysztof] Buczyłko, H. Zielińska-Bliźniewska.
Tytuł: Częstość występowania uczulenia na metale u harcerzy i instruktorów w Łodzi.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 164
Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/22
Autorzy: T. Kortylewski, W[aldemar] Wroński, M. Munzberger, P. Wołejsza, A[dam] Dziki, R. Zajdel.
Tytuł: Thermoablation of liver metastases of colorectal tumours in the material of the department of surgery of the regional "Podkarpacki" hospital.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 71-72
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, PL

16/22
Autorzy: Waldemar Wroński, Krzysztof Buczyłko.
Tytuł: Badania alergii in vitro - inne niż oznaczenie IgE.
Tytuł całości: W: XIV Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty Alergologiczne Diagnostyka alergii in vitro Dobieszków 6 marca 2004 r. : program.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Strony: s. 8
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/22
Autorzy: Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Waldemar Wroński, Waldemar Tomalak, Krzysztof Buczyłko, Ryszard Kurzawa.
Tytuł: Hydrogen peroxide in exhaled breath condensate and IL-1, IL-6 and IL-8 in peripheral blood CD4+ lymphocytes in children with bronchial asthma.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2004 : Vol. 24, suppl. 48, s. 679s
Uwagi: 14th ERS Annual Congress Glasgow, UK, September 4-8, 2004
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/22
Autorzy: Zbigniew Doniec, Ryszard Kurzawa, Iwona Sak, Waldemar Wroński, Krzysztof Buczyłko, Wojciech Skucha, Marcin A. Wroński, Maria Kapała, Waldemar Tomalak.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo preparatu Cortare - badania własne.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr spec. 3, s. 20
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst19/22
Autorzy: Z[bigniew] Doniec, K[rystyna] Pierzchała-Koziec, W[aldemar] Wroński, K[rzysztof] Buczyłko, R[yszard] Kurzawa.
Tytuł: The profile of plasma ghrelin and lymphocytes cytokines in asthmatic children.
Tytuł całości: W: 12th International Congres of Endocrinology August 31 - September 4, 2004 Lisbon, Portugal : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s. 321
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/22
Autorzy: Z[bigniew] Doniec, K[rystyna] Pierzchała-Koziec, W[aldemar] Wroński, K[rzysztof] Buczyłko, W[aldemar] Tomalak, K. Kurzawa.
Tytuł: Zachowanie się leptyny w surowicy krwi u dzieci chorych na astmę leczonych budezonidem (Miflonide) - badania randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9, supl. 2, s. 111
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst21/22
Autorzy: Sławomir Suski, Izabela Płaneta-Małecka, Beata Sordyl, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Stanisław Materla, Ryszard Makosiej, Waldemar Wroński.
Tytuł: Czynność elektryczna żołądka w chorobie refluksowej przełyku u dzieci.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2003
Strony: s. 85
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/22
Autorzy: Beata Sordyl, Izabela Płaneta-Małecka, Sławomir Suski, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Stanisław Materla, Ryszard Makosiej, Małgorzata Niedworok, Jadwiga Trojanowska-Lipczyk, Waldemar Wroński.
Tytuł: Endoskopowa i histologiczna ocena błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2003
Strony: s. 85
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi