Zapytanie: WOSZCZEK GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/48

Autorzy: Grzegorz Woszczek, Li-Yuan Chen, Suchrudaya Nagineni, Sura Alsaaty, Anya Harry, Carolea Logun, Rafał Pawliczak, James H. Shalhamer.
Tytuł: IFN-gamma induces cysteinyl leukotriene receptor 2 expression and enhances the responsiveness of human endothelial cells to cysteinyl leukotrienes.
Czasopismo: J Immunol
Szczegóły: 2007 : Vol. 178, nr 8, s. 5262-5270
ISSN: 0022-1767
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.293
Punktacja Min. Nauki: 24.000
DOI:

Pełny tekst2/48
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, S[uchrudaya] Nagineni, S[ura] Alsaaty, R[afał] Pawliczak, H[ai-Yan] Qi, C[arolea] Logun, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: Expression of cysteinyl receptors type I and II is differentially regulated by IL-4 and interferon-gamma in human monocytes.
Czasopismo: Proc Am Thorac Soc
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, abstracts, s. A698
ISSN: 1546-3222
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

3/48
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, A[neta] Ptasińska, S[ławomir] Kosiński, R[afał] Pawliczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Beta2-ADR haplotypes/polymorphosm associate with bronchodilator response and totat IgE in grass allergy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2005 : Vol. 60, nr 11, s. 1412-1417, tab., wkyr., bibliogr.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.496
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst4/48
Autorzy: R[afał] Pawliczak, M[ilena] Sokołowska, A[nna] M. Lewandowicz, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: Cytosolic phospholipase A2 promoter repeats polymorphisms regulate its transcriptional activity.
Tytuł całości: W: Proceedings of the American Thoracic Society ATS 2005 International Conference May 2025, San Diego, California : abstracts. Vol. 2.
Adres wydawniczy: San Diego, 2005
Strony: s. A734
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

5/48
Autorzy: R[afał] Pawliczak, C[arolea] Logun, P[atricia] Madara, M. Lawrence, G[rzegorz] Woszczek, A[netta] Ptasińska, M[arek] L[eszek] Kowalski, T[ang] Wu, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: Cytozolowa fosfolipaza A2, typu IV gamma (cPLA2) zwiększa ekspresję genów dla interleukiny 8 (IL-8) i cyklooksygenazy 2 (Cox-2) w ludzkich komórkach płuc.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 14, nr 2B, s. 170
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst6/48
Autorzy: Grzegorz Woszczek, Rafał Pawliczak, H[ai]-Y[an] Qi, Suchrudaya Nagineni, Sura Alsaaty, Carolea Logun, James H. Shelhamer.
Tytuł: Functional characterization of human cysteinyl leukotriene 1 receptor gene structure.
Czasopismo: J Immunol
Szczegóły: 2005 : Vol. 175, nr 8, s. 5152-5159
ISSN: 0022-1767
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.486
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst7/48
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, R[afał] Pawliczak, S[ura] Alsaaty, Hai-Yan Qi, S[uchrudaya] Naginieni, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: The gene structure of cysteinyl leukotriene receptor Type II (CysLTR2).
Tytuł całości: W: Proceedings of the American Thoracic Society ATS 2005 International Conference May 2025, San Diego, California : abstracts. Vol. 2.
Adres wydawniczy: San Diego, 2005
Strony: s. 736
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/48
Autorzy: Ewa Kalinka, Przemysław Juszczyński, Grzegorz Woszczek, Maciej Borowiec, Tadeusz Robak, Marek L[eszek] Kowalski, Przemysław Biliński, Bertrand Coiffier, Krzysztof Warzocha.
Tytuł: Znaczenie genetycznych polimorfizmów HLA DRB1 w nieziarnistych chłoniakach złośliwych.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 12, s. 1422-1426, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/48
Autorzy: Przemysław Juszczyński, Ewa Kalinka, Grzegorz Woszczek, Maciej Borowiec, Marek L[eszek] Kowalski, Przemysław Biliński, Bertrand Coiffiers, Gilles Salles, Krzysztof Warzocha.
Tytuł: Znaczenie genetycznych polimorfizmów promotora genu dla czynnika martwicy nowotworów w nieziarniczych chłoniakach złośliwych.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 12, s. 1417-1421, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst10/48
Autorzy: E[wa] Smorawska-Sabanty, M. Borowiec, G[rzegorz] Woszczek, M[onika] Jędrzejczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Association of venom allergy phenotypes with HLA-DR polymorphism.
Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress The young investigator at the grontiers of allergy 12-16 June 2004, Amsterdam : abstract books.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2004
Strony: s. 151-152
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/48
Autorzy: Rafał Pawliczak, Carolea Logun, Patricia Madara, Marion Lawrance, Grzegorz Woszczek, Anetta Ptasińska, Marek L[eszek] Kowalski, Tong Wu, James H. Shelhamer.
Tytuł: Cytosolic phospholipase A2 Group IValpha but not secreted phospholipase A2 Group IIA, V, or X induces interleukin-8 and cyclooxygenase-2 gene and protein expression through peroxisome proliferator-activated receptors gamma 1 and 2 in human lung cells
Czasopismo: J Biol Chem
Szczegóły: 2004 : Vol. 279, nr 47, s. 48550-48561
Uwagi: Epub 2004 Aug 25
ISSN: 0021-9258
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.482
Punktacja Min. Nauki: 19.000
DOI:

Pełny tekst12/48
Autorzy: R[afał] Pawliczak, C[arolea] Logun, P[atricia] Madara, G[rzegorz] Woszczek, A[netta] Ptasińska, M[arek] L[eszek] Kowalski, T[ang] Wu, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: Cytosolic phospholipase A2 type IVbeta induces interleukin-8 and cycloxygenase-2 gene expression but does not influence IL-16 and heme oxygenase-1 transcription in human lung cells.
Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress The young investigator at the grontiers of allergy 12-16 June 2004, Amsterdam : abstract books.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2004
Strony: s. 110
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/48
Autorzy: R[afał] Pawliczak, C[arolea] Logun, P. Madera, M[arion] Lawrance, G[rzegorz] Woszczek, A[netta] Ptasińska, M[arek] L[eszek] Kowalski, T[ang] Wu, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: Cytozolowa fosfolipaza A2 typu IVbeta zwiększa ekspresję genów IL-8 i cyklogenazy-2, nie zmienia natomiast transkrypcji genu dla IL-16 i oksydazy hemu typ 1.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9 supl. 2, s. 105
Uwagi: VI Konferencja Środkowo-Europejska Alergia astma immunologia kliniczna Łódź 23-26 czerwca 2004 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

14/48
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, K[atarzyna] Wysoczyńska, B[arbara] Bieńkiewicz, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Expression of the alternative splice variant of interleukin-4 in patients with asthma.
Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress The young investigator at the grontiers of allergy 12-16 June 2004, Amsterdam : abstract books.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2004
Strony: s. 211
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/48
Autorzy: E[wa] Smorawska-Sabanty, Maciej Borowiec, G[rzegorz] Woszczek, M[onika] Jędrzejczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Fazowość reakcji alergicznej wśród pacjentów uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9 supl. 2, s. 115
Uwagi: VI Konferencja Środkowo-Europejska Alergia astma immunologia kliniczna Łódź 23-26 czerwca 2004 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

16/48
Autorzy: R[afał] Pawliczak, G[rzegorz] Woszczek, C[arolea] Logun, J[ennifer] Barb, A[nthony] F. Suffredini, P[eter] J. Muson, R[obert] L. Danner, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: The influence of interferon gamma (IFN-gamma) on gene expression in human normal bronchial epithelial cells. Modulation of IFN-gamma effects by dexamethasone.
Czasopismo: Am J Respir Crit Care Med
Szczegóły: 2004 : Vol. 169, nr 1, s. A675
ISSN: 1073-449X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst17/48
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, S[ławomir] Kosiński, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: 5'UTR and coding region Beta2-adrenergic receptor haplotypes in patients with geass pollen allergy.
Tytuł całości: W: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Allergy as a Global Problem EAACI 2003 7-11 June 2003 Paris : abstract book / eds.: Annick Barbaud [i in.].
Adres wydawniczy: Paris, 2003
Strony: s. 80
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/48
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, S[ławomir] Kosiński, R[afał] Pawliczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: 5'UTR and coding region ß2-adrenergic receptor haplotypes in patients with grass pollen allergy.
Tytuł angielski: Polimorficzne haplotypy receptora ß2-adrenergicznego u osób z alergią na pyłki traw
Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 2, s. 48
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, PL

Pełny tekst19/48
Autorzy: Monika Jędrzejczak, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Katarzyna Wysoczyńska, Barbara Bieńkiewicz, Grzegorz Woszczek, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Alternatywne transkrypty mRNA dla interleukiny 4 w leukocytach krwi obwodowej u chorych z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 188-193, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst20/48
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, K[atarzyna] Wysoczyńska, B[arbara] Bieńkiewicz, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Alternatywne warianty transkryptu mRNA dla interleukiny 4 w leukocytach krwi obwodowej od osób zdrowych i chorych z astmą atopową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 151
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/48
Autorzy: R[afał] Pawliczak, C[arolea] Logun, P[atricia] Madara, G[rzegorz] Woszczek, A[netta] Ptasińska, M[arek] L[eszek] Kowalski, T[ang] Wu, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: cPLA2 induces IL-8 and COX-2 expression utilizing PPAR-gamma pathway in human lung cells.
Czasopismo: Am J Respir Crit Care Med
Szczegóły: 2003 : Vol. 167, nr 7, s. A805
ISSN: 1073-449X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst22/48
Autorzy: R[afał] T. Pawliczak, C[arolea] Logun, P[atricia] Madara, G[rzegorz] Woszczek, A[netta] Ptasińska, M[arek] L[eszek] Kowalski, T[ong] Wu, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: cPLA2 induces IL-8 and COX-2 gene and protein expression through PPAR-gamma 1 and 2 in human lung cells.
Tytuł całości: W: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Allergy as a Global Problem EAACI 2003 7-11 June 2003 Paris : abstract book / eds.: Annick Barbaud [i in.].
Adres wydawniczy: Paris, 2003
Strony: s. 96
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

23/48
Autorzy: J. Torzecka, A. Sysa-Jędrzejowska, G[rzegorz] Woszczek.
Tytuł: Genotyping for HLA class I and II alleles and TNF-alpha polymorphism in Polish patients with pemphigus.
Czasopismo: J Eur Acad Dermatol Venereol
Szczegóły: 2003 : Vol. 17, suppl. 3, s. 204
ISSN: 0926-9959
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst24/48
Autorzy: P[rzemysław] J. Juszczyński, E[wa] Kalinka, G[illes] Salles, G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, E[wa] Lech-Marańda, L[ucile] Baseggio, M[arek] L[eszek] Kowalski, T. Robak, B[ertrand] Coiffier, P[rzemysław] Biliński, K[rzysztof] Warzocha.
Tytuł: Human leukocyte antigens ( HLA DRB) and tumor necrosis factor (TNF) genetic polymorphisms influence non-Hodgkin's lymphoma outcome.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 142
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst25/48
Autorzy: Rafał Pawliczak, Carolea Logun, Patricia Madara, Grzegorz Woszczek, Anetta Ptasińska, Maciej Borowiec, Marek L[eszek] Kowalski, Tong Wu.
Tytuł: IL-8 and COX-2 expression is regulated through cPLA2-derived arachidonate metabolitem in human lung cells.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2003 : Vol. 22, suppl. 45, s. 386s
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

26/48
Autorzy: Grzegorz Woszczek, Rafał Pawliczak, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Leukotrieny - mediatory zapalenia.
Czasopismo: Post Hig Med Dośw
Szczegóły: 2003 : T. 57, nr 5, s. 593-610, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0032-5449
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst27/48
Autorzy: E[wa] Smorawska-Sabanty, G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, M[onika] Jędrzejczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Polimorfizm HLA DR II a alergia na jad owadów błonkoskrzydłych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 149-150
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/48
Autorzy: M[ałgorzata] Cieślak, B[arbara] Bieńkiewicz, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: TNF-alfa gene polymorphism in patients with severe bronchial asthma.
Tytuł angielski: Występowanie polimorfizmu genu dla TFN-alfa u chorych na ciężką postać astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 2, s. 40
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, PL

Pełny tekst29/48
Autorzy: Jolanta Dorota Torzecka, Joanna Narbutt, Anna Sysa-Jędrzejowska, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Grzegorz Woszczek, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Tumour necrosis factor-alfa polymorphism as one of the complex inherited factors in pemphigus.
Czasopismo: Mediators Inflamm
Szczegóły: 2003 : Vol. 12, nr 5, s. 303-307
ISSN: 0962-9351
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.692
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst30/48
Autorzy: Jolanta Dorota Torzecka, Joanna Narbutt, Anna Sysa-Jędrzejowska, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Jolanta Miś, Grzegorz Woszczek, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Związek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pęcherzycą - badania w populacji polskiej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 175-180, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst31/48
Autorzy: Joanna Narbutt, Jolanta Dorota Torzecka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Grzegorz Woszczek, Anna Woźniacka, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Związek polimorfizmu genu TNF-alfa z występowaniem pęcherzycy w populacji polskiej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 3, s. 142-145, tab., Sum.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst32/48
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Alternatywne transkrypty mRNA dla interleukiny 4 w leukocytach krwi obwodowej od osób zdrowych i chorych atopowych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 173
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst33/48
Autorzy: Anna Piekarska, Grzegorz Woszczek, Małgorzata Sidorkiewicz, Jan Kuydowicz.
Tytuł: Antygeny zgodności tkankowej klasy II a odpowiedź na leczenie interferonem alfa2B przewlekłego zapalenia wątroby typu C
Czasopismo: Przegl Epidemiol
Szczegóły: 2002 : vol. 56, nr 1, s. 123-128, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2100
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

34/48
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski, M. Borowiec.
Tytuł: Association of asthma and total IgE levels with human leukocyte antigen-DR in patients with grass allergy.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2002 : Vol. 20, nr 1, s. 79-85
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.989
Punktacja Min. Nauki: 12.000

35/48
Autorzy: P[rzemysław] Juszczyński, G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, M[arek] Kowalski, T. Robak, K[rzysztof] Warzocha.
Tytuł: Comparison study for genotyping of a single nucleotide polymorphism in the tumor necrosis factor promoter gene.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 33, supl. 1, s. 150
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst36/48
Autorzy: Przemysław Juszczyński, Grzegorz Woszczek, Maciej Borowiec, Marek Kowalski, Tadeusz Robak, Przemysław Biliński, Gilles Salles, Krzysztof Warzocha.
Tytuł: Comparison study for genotyping of a single-nucleotide polymorphism in the tumor necrosis factor promoter gene.
Czasopismo: Diagn Mol Pathol
Szczegóły: 2002 : Vol. 11, nr 4, s. 228-233, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1052-9551
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.078
Punktacja Min. Nauki: 11.000

Pełny tekst37/48
Autorzy: Maciej Borowiec, Grzegorz Woszczek, Małgorzata Cieślak, Rafał Pawliczak, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Cyclooxygenase-1 alternatively spliced variant is overexpressed in peripheral blood leukocytes of asthmatic patients.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2002 : Vol. 20, suppl. 38, s. 422s
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

38/48
Autorzy: M[ałgorzata] Cieślak, B[arbara] Bieńkiewicz, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Częstość występowania polimorficznych alleli HLA klasy II u chorych z ciężką postacią astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 148
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst39/48
Autorzy: G[rażyna] Broniarczyk-Dyła, M[arek] L[eszek] Kowalski, J[anina] Grzegorczyk, J[olanta] Iwaszkiewicz, M[agdalena] Prusińska-Bratoś, M[ałgorzata] Dubla-Berner, G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, E[wa] Joss-Wichman.
Tytuł: Evaluation of genetic and immunological factors in the pathogenesis of alopecia areata vulgaris and totalis/universalis.
Czasopismo: J Eur Acad Dermatol Venereol
Szczegóły: 2002 : Vol. 16, suppl. 1, s. 246-247
ISSN: 0926-9959
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst40/48
Autorzy: Grzegorz Woszczek, Caroline Swan, Randolph Corteling, Mark C. Scott, M[arek] L[eszek] Kowalski, Ian P. Hall.
Tytuł: Expression of a novel regulatory ORF from ß2 adrenoceptor gene locus in human bronchoepithelial cell line.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2002 : Vol. 20, suppl. 38, s. 92s
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

41/48
Autorzy: E[wa] Kalinka, P[rzemysław] Juszczyński, G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, M[arek] Kowalski, T. Robak, K[rzysztof] Warzocha.
Tytuł: Genetic polymorphisms in the human leukocyte antigens (HLA DRB1) loci and non-Hodgkin's lymphoma outcome.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 33, supl. 1, s. 155
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst42/48
Autorzy: P[rzemysław] Juszczyński, E[wa] Kalinka, G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, M[arek] Kowalski, T. Robak, K[rzysztof] Warzocha.
Tytuł: Genetic polymorphisms in the tumor necrosis factor (TNF) gene promoter influence non-Hodgkin's lymphoma outcome.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 33, supl. 1, s. 153
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst43/48
Autorzy: Przemysław Juszczyński, Ewa Kalinka, Jacques Bienvenu, Grzegorz Woszczek, Maciej Borowiec, Tadeusz Robak, Marek Kowalski, Ewa Lech-Marańda, Lucile Baseggio, Bertrand Coiffier, Gilles Salles, Krzysztof Warzocha.
Tytuł: Human leukocyte antigens class II and tumor necrosis factor genetic polymorphisms are independent predictors of non-Hodgkin lymphoma outcome.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2002 : Vol. 100, nr 8, s. 3037-3040
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.273
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst44/48
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, C[aroline] Swan, R[andolph] Corteling, M[ark] C. Scott, M[arek] L[eszek] Kowalski, I[an] P. Hall.
Tytuł: Identification of a novel regulatory ORF from Beta2 adrenoceptor gene locus.
Czasopismo: Am J Respir Crit Care Med
Szczegóły: 2002 : Vol. 165, suppl., s. A927
ISSN: 1073-449X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

45/48
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, G[rzegorz] Woszczek.
Tytuł: Pharmacogenetics of ß2-adrenoceptor and asthmatic phenotypes.
Tytuł całości: W: New trends in allergy V / eds.: J. Ring, H. Behrendt.
Adres wydawniczy: Heidelberg : Wydaw. Springer, 2002
Strony: s. 14-20, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: ZF
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 1.000

46/48
Autorzy: Grażyna Broniarczyk-Dyła, Magdalena Prusińska-Bratoś, Małgorzata Dubla-Berner, Cecylia Arkuszewska, Maciej Borowiec, Marek L[eszek] Kowalski, Grzegorz Woszczek.
Tytuł: The protective role of the HLA-DR locus in patients with various clinical types of alopecia areata.
Czasopismo: Arch Immunol Ther Exp
Szczegóły: 2002 : Vol. 50, nr 5, s. 333-336, tab., bibliogr.
ISSN: 0004-069X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst47/48
Autorzy: M. Borowiec, G[rzegorz] Woszczek, M[ałgorzata] Cieślak, R[afał] Pawliczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Wzmożona ekspresja alternatywnego transkryptu genu cyklooksygenacy-1 w leukocytach chorych z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7 supl. 2, s. 138
Uwagi: Alergia Astma Immunologia kliniczna IV Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 12-15 czerwca 2002 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

48/48
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, G[rzegorz] Woszczek.
Tytuł: ß2 adrenoceptor genetic variation and its relation to asthma and allergy.
Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
Szczegóły: 2002 : Vol. 8, nr 2, s. 68-70
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi