Zapytanie: WOSKOWICZ MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/30

Autorzy: Marian M. Zgoda, Justyna Kołodziejska, Katarzyna Zebzda, Marcin Woskowicz, Aneta Berner-Strzelczyk, Magdalena Piechota-Urbańska, Zbigniew Marczyński.
Tytuł: Możliwości zastosowania nowych surfaktantów, produktów katalitycznego oksyetylenowania triglicerydów smalcu wieprzowego w podłożach preparatów do dermabrazji
Tytuł angielski: Possibilities of application of novel surfactants, products of catalytic oxyethylenation of pork lard triglycerides in dermabrasion preparation vehicles
Czasopismo: Pol J Cosmetol
Szczegóły: 2018 : T. 21, nr 1, s. 58-65
ISSN: 1731-0083
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

2/30
Autorzy: Marcin Woskowicz.
Tytuł: Granulacja aktywowana zwilżaniem.
Czasopismo: Przem Farm
Szczegóły: 2010, nr 3, s. 46-49, ryc., bibliogr.
ISSN: 1897-5127
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

3/30
Autorzy: Marcin Woskowicz, Michał Tarnowski.
Tytuł: Ocena właściwości fizycznych modyfikowanej skrobi i laktozy oraz ich mieszanin pod kątem ich zastosowania w bezpośrednim tabletkowaniu.
Tytuł całości: W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 21-23 września 2010, Łódź
Adres wydawniczy: Łódź, 2010
Strony: s. 145-159, tab., wykr., bibliogr., Sum
Typ publikacji: PRZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

4/30
Autorzy: Marcin Woskowicz, Michał Tarnowski.
Tytuł: Ocena właściwości fizycznych modyfikowanej skrobi i laktozy oraz ich mieszanin pod kątem ich zastosowania w bezpośrednim tabletkowaniu.
Czasopismo: Wojsk Farm Med
Szczegóły: 2010 : T. 3, nr 3, s. 44-50, Sum.
ISSN: 1898-6498
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

5/30
Autorzy: Marcin Woskowicz.
Tytuł: Biofarmaceutyczny system klasyfikacji (BCS) jako nowoczesna metoda oceny właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych środków leczniczych.
Czasopismo: Farm Pol
Szczegóły: 2008 : T. 64, nr 5, s. 191-196, Sum.
ISSN: 0014-8261
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

6/30
Autorzy: Marcin Woskowicz.
Tytuł: Biofarmaceutyczny system klasyfikacji (BCS) jako nowoczesna metoda oceny właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych środków leczniczych.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa "Biofarmaceutyczny system klasyfikacji (BCS) jako nowoczesna metoda oceny właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych środków leczniczych w modelowych badaniach preformulacyjnych" Warszawa 16.11.2007 r.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Strony: s. 1
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Michał Jakub Nachajski, Michał Krzysztof Kołodziejczyk, Marcin Woskowicz, Marek Lukosek.
Tytuł: Solubilizacyjne właściwości nowych związków powierzchniowo czynnych (ZPC) produktów selektywnego oksyetylenowania kwasu cholowego. Część I.
Czasopismo: Polimery Med
Szczegóły: 2007 : T. 37, nr 4, s. 21-38, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 0370-0747
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst8/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Michał Jakub Nachajski, Michał Kołodziejczyk, Marcin Woskowicz, Marek Lukosek.
Tytuł: Właściwości solubilizacyjne i litogenolotyczne wodnych roztworów niejonowych związków powierzchniowo aktywnych produktów oksyetylenowania cholesterolu.
Czasopismo: Polimery Med
Szczegóły: 2007 : T. 37, nr 4, s. 39-57, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 0370-0747
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst9/30
Autorzy: Marcin Woskowicz.
Tytuł: Niejonowe surfaktanty jako modelowe substancje pomocnicze zapewniające oczekiwaną trwałość i dostępność farmaceutyczną lipofilowego środka leczniczego (II i III kl. BCS) ze stałej postaci leku.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmacji Stosowanej. Zakład Technologii Postaci Leku, 7 VII 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marian Mikołaj Zgoda. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych z zakresu technologii postaci leku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

10/30
Autorzy: Marcin Woskowicz, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Polioksyetylenowane estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako niejonowe surfaktanty w modelowej postaci leku z albendazolem.
Czasopismo: Polimery Med
Szczegóły: 2005 : T. 35, nr 4, s. 25-38, tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 0370-0747
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst11/30
Autorzy: Marcin Woskowicz, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Solubilizacja albendazolu przez wodne roztwory oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego w środowisku modelowych płynów górnego odcinka przewodu pokarmowego (sztuczny sok żółądkowy, sztuczny sok jelitowy).
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa "Biodegradowalne i niebiodegradowalne wielkocząsteczkowe substancje pomocnicze w technologii wybranych postaci leków i kosmetyków" Warszawa 04 X 2005.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
Strony: s. 102-114, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

12/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Marcin Woskowicz.
Tytuł: Solubilizacja albendazolu przez wodne roztwory oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego w obecności wybranych substancji pomocniczych modelowej stałej postaci dosutnej środka farmaceutycznego.
Czasopismo: Farm Pol
Szczegóły: 2005 : T. 61, nr 7, s. 346-353, Sum.
ISSN: 0014-8261
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

13/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Marcin Woskowicz, Michał Nachajski, Michał Kołodziejczyk, Marek Lukosek, Wojciech Jerzykiewicz.
Tytuł: Związki powierzchniowo czynne z grupy polioksyetylenowanych estrów kwasów tłuszczowych.
Czasopismo: Polimery
Szczegóły: 2005 : T. 50, nr 11/12, s. 873-80, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0032-2725
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.676
Punktacja Min. Nauki: 15.000

14/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Marcin Woskowicz, Michał Nachajski, Michał Kołodziejczyk, Wojciech Jeżykiewicz, Marek Lukosek.
Tytuł: Aktywność powierzchniowa, strukturalny i micelarny poziom równowagi hydrofilo-lipofilowej a podstawowe wielkości lepkościowe Rofamów produktów oksyetylenowania estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego (EMKOR).
Tytuł całości: W: XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Farmacja - tradycja i nowoczesność Wrocław 22-24 września 2004 : streszczenia. T. 2.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Strony: s. 477
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Marcin Woskowicz, Michał Nachajski.
Tytuł: Rozpuszczalność rzeczywista logx2 a solubilizacja równowagowa niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w środowisku niejonowych surfaktantów typu polieteromono-i polietero-n-oli.
Czasopismo: Pol J Cosmetol
Szczegóły: 2004 : 7, 2, s. 119-131, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1731-0083
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

16/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Marcin Woskowicz, Michał Nachajski, Wojciech Jeżykiewicz, Marek Lukosek.
Tytuł: Równowagowa hydrofilowo-lipofilowa (HLB) i podstawowe wielkości lepkościowe wodnych roztworów produktów oksyetylenowania farmakopealnej lanoliny.
Tytuł całości: W: XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Farmacja - tradycja i nowoczesność Wrocław 22-24 września 2004 : streszczenia. T. 2.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Strony: s. 476-477
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Michał Nachajski, Marcin Woskowicz, Marek Lukosek.
Tytuł: Równowagowa solubilizacja diklofenaku przez wodne roztwory produktów oksyetylenowania lanoliny.
Tytuł angielski: Equilibrium solubilization of diclofenac by aqueous solutions of the products of lanolin oxyethylenation.
Czasopismo: Polimery Med
Szczegóły: 2004 : T. 34, nr 4, s. 31-44, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0370-0747
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst18/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Marcin Woskowicz.
Tytuł: Solubilizacja albendazolu przez wodne roztwory oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego w obecności wybranych substancji pomocniczych modelowej stałej doustnej postaci środka farmaceutycznego.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Biofarmaceutyczne aspekty formulacji postaci leku Warszawa 5 XI 2004.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. [107-120], tab., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

19/30
Autorzy: M[arian] M[ikołaj] Zgoda, M[arcin] Woskowicz, M. Nachajski, O[tto] Haeusler, M[arian] Iwańczyk.
Tytuł: The effect of xylitol on the stability and morphological parameters of tablets with sorbitol made by direct tableting of formulation components.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2004 : Vol. 59, nr 8, s. 651-653
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.696
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst20/30
Autorzy: G[rzegorz] Dołęga, M. Nachajski, M[arcin] Woskowicz, M[arian] M[ikołaj] Zgoda.
Tytuł: Wpływ substancji pomocniczych i sposobu formulacji na szybkość procesu rozpuszczania chlorowodorku drotaweryny w warunkach in vitro z referencyjnych i modelowych postaci farmaceutycznych.
Czasopismo: Farm Pol
Szczegóły: 2004 : T. 60, nr 10, s. 465-469, Sum.
ISSN: 0014-8261
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

21/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Marcin Woskowicz.
Tytuł: Wykorzystanie w modelowych formulacjach środka farmaceutycznego z albendazolem micelarnego solubilizatora z klasy oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego (EMKO-NTE).
Tytuł całości: W: XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Farmacja - tradycja i nowoczesność Wrocław 22-24 września 2004 : streszczenia. T. 2.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Strony: s. 475-476
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/30
Autorzy: Marcin Woskowicz, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Bile lithogenic index as the selection criterion of surfactant for the solubilization process of albendazole in the environment of digestive tract model fluids.
Tytuł całości: W: Scientific Conference Surfactans and dispersed systems in theory and practice SURUZ 2003 Polanica Zdrój, May 20-23, 2003.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2003
Strony: s. 501-506, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: EN

23/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Michał Nachajski, Marcin Woskowicz.
Tytuł: Kierunki rozwoju stałych doustnych postaci leku.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polscy wytwórcy produktów leczniczych i wyrobów medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej Kościelisko, 19-22 listopada 2003 r. T. 1.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: s. 109-123, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

24/30
Autorzy: Marcin Woskowicz, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Niejonowe surfaktanty typu Rofam jako substancje pomocnicze modelowej postaci leku z modyfikowana dostępnością farmaceutyczną albendazolu.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 192-196, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

25/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Michał Jakub Nachajski, Marcin Woskowicz.
Tytuł: Równowagowa solubilizacja kwasu acetylosalicylowego (ASA) przez wodne roztwory polietero-n-oli.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 235-239, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

26/30
Autorzy: Marcin Woskowicz, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Tenzydy z grupy kopolimerów tlenku propylenu i tlenku etylenu. Zastosowanie niejonowych surfaktantów typu M-PEG w formulacji stałych doustnych postaci leku z aktywnymi ugrupowaniami estrowymi (kwas acetylosalicylowy).
Czasopismo: Farm Pol
Szczegóły: 2003 : T. 59, nr 8, s. 363-366
ISSN: 0014-8261
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

27/30
Autorzy: Marcin Woskowicz, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Tenzydy z grupy kopolimerów tlenku propylenu i tlenku etylenu. Zastosowanie niejonowych surfaktantów typu M-PEG w formulacji stałych doustnych postaci leku z aktywnymi ugrupowaniami estrowymi (kw. acetylosalicylowy).
Czasopismo: Pol J Cosmetol
Szczegóły: 2003 : 6, 2, s. 132-139, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1731-0083
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

28/30
Autorzy: G[rzegorz] Dołęga, M. Nachajski, M[arcin] Woskowicz, M[arian] M[ikołaj] Zgoda.
Tytuł: Wpływ substancji pomocniczych i sposobu formulacji na szybkość procesu rozpuszczania chlorowodorku drotaweryny w warunkach in vitro z referencyjnych i modelowych postaci farmaceutycznych.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa "Wpływ substancji błonotwórczych i modyfikowanych wielkocząsteczkowych substancji pomocniczych na parametry jakościowe i dostępność farmaceutyczną środka leczniczego z modelowej postaci leku" Warszawa 7 XI 2003.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: s. 13-22, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

29/30
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Wiesław Hreczuch, Marcin Woskowicz, Michał Nachajski, Michał Kołodziejczyk.
Tytuł: Związki powierzchniowo czynne z grupy polioksyetylenowanych estrów kwasów tłuszczowych. Cz. I. Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) i parametr rozpuszczalności a typ aktywności powierzchniowej produktów oksyetylenowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego.
Czasopismo: Polimery
Szczegóły: 2003 : T. 48, nr 5, s. 365-370, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0032-2725
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.703
Punktacja Min. Nauki: 8.000

30/30
Autorzy: Marcin Woskowicz, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Tenzydy z grupy kopolimerów tlenku propylenu i tlenku etylenu. Część XVI. Zastosowanie niejonowych surfaktantów typu M-PEG w formulacji stałych doustnych postaci leku z aktywnymi ugrupowaniami estrowymi (kwas acetylosalicylowy).
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa "Nowoczesne poglądy na technologię stałych doustnych postaci leku oraz form leków podawanych na skórę i błony śluzowe" Warszawa 8 XI 2002.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 61-72, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi