Zapytanie: WOŹNIAK KRYSTYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/11

Autorzy: Piotr Rieske, Monika Witusik-Perkowska, Michał Bieńkowski, Ewelina Stoczyńska-Fidelus, Paweł P. Liberski, Krystyna Hułas-Bigoszewska, Sylwester Piaskowski, Krystyna Woźniak.
Rok rozliczenia: 2013 ; Polska, P.392350
Tytuł wynalazku: Sposób pozwalający na znaczne usprawnienie hodowli komórek glejaka wielopostaciowego z zachowaniem jego oryginalnego genotypu ze szczególnym uwzględnieniem amplifikacji genu EGFR, Patent Polska P.392350
Nazwa właściciela: Piotr Rieske,Monika Witusik-Perkowska, Michał Bieńkowski, Ewelina Stoczyńska-Fidelus, Paweł P. Liberski, Krystyna Hułas-Bigoszewska, Sylwester Piaskowski, Krystyna Woźniak, Polska
Nr i data zgłoszenia: P.392350 09-09-2010, 2010-09-09
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

2/11
Autorzy: Robert Stawski, Sylwester Piaskowski, Ewelina Stoczyńska-Fidelus, Krystyna Woźniak, Michał Bieńkowski, Magdalena Zakrzewska, Monika Witusik-Perkowska, Dariusz Jaskólski, Waldemar Och, Wielisław Papierz, Beata Sikorska, Piotr Rieske.
Tytuł: Reduced expression of ELAVL4 in male meningioma patients
Czasopismo: Brain Tumor Pathol
Szczegóły: 2012, s. 1-9, bibliogr., Sum.
ISSN: 1433-7398
Typ publikacji: ZAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.583
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

3/11
Autorzy: Sylwia Gresner, Dariusz J Jaskólski, Sylwester Piaskowski, Robert Stawski, Krystyna Woźniak, Beata Sikorska, Wielisław Papierz, Piotr Rieske, Paweł P. Liberski.
Tytuł: Molecular alterations in meningiomas-preliminary study
Tytuł całości: W: XVII Conference of Polish Association of Neuropathologists "Neuropathology of the XXI century"
Adres wydawniczy: Warszawa : Fol. Neuropath., 2011
Strony: s. 242
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, EN
Praca afiliowana przez UMED

4/11
Autorzy: Sylwester Piaskowski, Michał Bieńkowski, Ewelina Stoczyńska-Fidelus, Robert Stawski, Monika Sieruta, Małgorzata Szybka, Dorota Kupnicka, Radzisław Kordek, Magdalena Wolańczyk, Krystyna Woźniak, Monika Witusik-Perkowska, Dariusz Jaskólski, Paweł P. Liberski, Piotr Rieske.
Tytuł: IDH1 mutation in Polish population.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 57, Suppl. 4, s. 89
Uwagi: XLV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, 20-23 September 2010, Wisła
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/11
Autorzy: K[rystyna] Woźniak, S[ylwester] Piaskowski, S[ylwia] M[aria] Gresner, E[wa] Golańska, E[wa] Bieniek, K[rystyna] Bigoszewska, B[eata] Sikorska, M. Szybka, D[ominika] Kulczycka-Wojdala, M[agdalena] Zakrzewska, I[zabela] Zawlik, W[ielisław] Papierz, R[obert] Stawski, D[ariusz] J Jaskólski, W[aldemar] Och, M[onika] Sieruta, P[aweł] P[iotr] Liberski, P[iotr] Rieske.
Tytuł: BCR expression in decreased in meningiomas showing loss of heterozygosity of 22q within a new minimal deletion region.
Czasopismo: Cancer Genet Cytogenet
Szczegóły: 2008 : Vol. 183, nr 1, s. 14-20
ISSN: 0165-4608
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.559
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst6/11
Autorzy: Sylwia M[aria] Gresner, Piotr Rieske, Krystyna Woźniak, Sylwester Piaskowski, Dariusz J Jaskólski, Wiesław Skowronski, Beata Sikorska, Wielisław Papierz, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Gliomas : association of histology and molecular genetic analysis of chromosomes 1p, 10q, and 19q.
Czasopismo: Acta Neurobiol Exp
Szczegóły: 2007 : Vol. 67, nr 2, s. 103-112, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0065-1400
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.207
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst7/11
Autorzy: Krystyna Woźniak.
Tytuł: Rola delecji chromosomalnych w patogenezie oponiaków ośrodkowego układu nerwowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii.Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, 15 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Paweł P. Liberski
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

8/11
Autorzy: Izabela Zawlik, Magdalena Zakrzewska, Monika Witusik, Ewa Golańska, Dominika Kulczycka-Wojdala, Małgorzata Szybka, Sylwester Piaskowski, Krystyna Woźniak, Krzysztof Zakrzewski, Wielisław Papierz, Paweł P[iotr] Liberski, Piotr Rieske.
Tytuł: KCTD11 expression in medulloblastoma is lower than in adult cerebellum and higher than in neural stem cells.
Czasopismo: Cancer Genet Cytogenet
Szczegóły: 2006 : Vol. 170, nr 12, s. 24-28
ISSN: 0165-4608
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.640
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst9/11
Autorzy: S[ylwia] M[aria] Gresner, P[iotr] Rieske, K[rystyna] Woźniak, S[ylwester] Piaskowski, D[ariusz] J Jaskólski, W[iesław] Skowroński, E[wa] Golańska, B[eata] Sikorska, P[aweł] P[iotr] Liberski.
Tytuł: Molecular analysis of chromosome 1, 10 and 19 abnormalities in human oligodendroglial tumors : relationship between frequency of LOH grade, age and gender.
Czasopismo: Clin Neuropathol
Szczegóły: 2006 : Vol. 25, nr 1, s. 18-24, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0722-5091
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.918
Punktacja Min. Nauki: 10.000

10/11
Autorzy: S[ylwester] Piaskowski, P[iotr] Rieske, M. Szybka, K[rystyna] Woźniak, A[ndrzej] Bednarek, E[lżbieta] Płuciennik, D[ariusz] Jaskólski, B[eata] Sikorska, Paweł Piotr Liberski.
Tytuł: GADD45A and EPB41 as tumor suppressor genes in meningioma pathogenesis.
Czasopismo: Cancer Genet Cytogenet
Szczegóły: 2005 : Vol. 162, nr 1, s. 63-67
ISSN: 0165-4608
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.577
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst11/11
Autorzy: S[ylwia] M[aria] Grešner, P[iotr] Rieske, K[rystyna] Woźniak, I[zabela] Wójcik, E[wa] Golańska, P[aweł] P[iotr] Liberski.
Tytuł: Zaburzenia molekularne w nowotworach gleju skąpowypustkowego.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Neurochemiczna "Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych" 26 listopada 2004, Warszawa.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 84
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi