Zapytanie: WLAZŁOWSKI JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/40

Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Jarosław Wlazłowski, Karolina Walczak, Janusz Piotr Sikora.
Tytuł: Rotavirus infection in children - the double problem.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 3, s. 149-153, wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst2/40
Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Jarosław Wlazłowski, Janusz Piotr Sikora, Karolina Walczak.
Tytuł: Obraz kliniczny zakażeń rotawirusowych u dzieci - obserwacje własne.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, supl. 1, s. 38
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst3/40
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Haładaj, Jarosław Wlazłowski, Zofia Merc-Gołębiowska, Ewa Rychłowska.
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na wydolność wysiłkową dzieci przewlekle chorych.
Czasopismo: Post Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 21, suppl. 5, s. 73-74
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang
ISSN: 0860-6161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

4/40
Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Przydatność badań serologicznych w kierunku zakażeń Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae i Bordatella pertusis w zaostrzeniach astmy oskrzelowej u dzieci.
Czasopismo: Klin Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 105
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/40
Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Ewa Zbęk, Anna Stańczyk-Przyłuska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Analiza realizacji programu prewencji chorób alergicznych w Poradni Alergologicznej Kliniki Propedeutyki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1999-2002.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2006 : T. 11, nr 2, s. 103-108, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst6/40
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K. Haładaj, J[arosław] Wlazłowski, Z[ofia] Merc-Gołębiowska, E[wa] Rychłowska.
Tytuł: Assessment of physical endurance in children with chronic diseases under the influence of physical rehabilitation.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 5b, s. 416-420, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst7/40
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K. Haładaj, J[arosław] Wlazłowski, Z[ofia] Merc-Gołębiowska, E[wa] Rychłowska.
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na wydolność wysiłkową dzieci przewlekle chorych.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 75
Uwagi: Assessment of physical endurance in children with chronic diseases under the influence of physical rehabilitation. Tamże s. 75
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

8/40
Autorzy: J[arosław] Wlazłowski, K. Haładaj, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zachorowania na krztusiec jako przyczyna hospitalizacji dzieci w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 1, s. 71, tab.
Uwagi: XVII Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/40
Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zachorowania na krztusiec jako przyczyna hospitalizacji dzieci w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 3/4, s. 3-7, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

10/40
Autorzy: J[arosław] Wlazłowski, I[zabela] Michałus, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zakażenia Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae i Bordetella pertussis jako przyczyna zaostrzeń astmy oskrzelowej u dzieci.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 246
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Wisła, 10-13 maja 2006
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/40
Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska.
Tytuł: Czy glikosteroidy wziewne są bezpieczne?
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2005 : Vol. 16, nr 1/4, s. 1-6, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

12/40
Autorzy: Anna Stańczyk-Przyłuska, Jarosław Wlazłowski, Daniela Gjurowa, Ewa Zbęk, Anna Zawadzka.
Tytuł: Objawy uboczne w trakcie immunoterapii alergenowej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 3, s. 162-166, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst13/40
Autorzy: A[nna] Stańczyk-Przyłuska, J[arosław] Wlazłowski, D[aniela] Gjurova, Ewa Zbęk, A[nna] Zawadzka.
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa immunoterapii swoistej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 137
Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/40
Autorzy: Anna Stańczyk-Przyłuska, Iwona Ligenza, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena częstości występowania chorób alergicznych u dzieci urodzonych z porodów przedwczesnych.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 73, nr 1, s. 36-40, Sum.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

Pełny tekst15/40
Autorzy: Anna Stańczyk-Przyłuska, Iwona Ligenza, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena częstości wytępowania chorób atopowych u dzieci urodzonych z porodów przedwczesnych.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 14
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/40
Autorzy: Anna Stańczyk-Przyłuska, Jarosław Wlazłowski, Anna Daniela Gjurowa.
Tytuł: Różnice w przebiegu astmy u dzieci urodzonych przedwcześnie i urodzonych o czasie.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 2, s. 4-9, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

17/40
Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Haładaj, Jarosław Wlazłowski, Wiktor Sabanty.
Tytuł: Uwarunkowania niepełnosprawności dzieci przedwcześnie urodzonych - spostrzeżenia z 15 lat doświadczeń Poradni Powikłań Wcześniactwa.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 40-41
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst18/40
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Agnieszka Błaszczyk, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wybrane markery obrotu kostnego u dzieci chorych na astmę atopową - doświadczenia własne.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 1, s. 21-24, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

19/40
Autorzy: J[arosław] Wlazłowski, A[nna] Stańczyk-Przyłuska, I[zabela] Michałus, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zakażenia Chlamydia pneumoniae w astmie oskrzelowej - obserwacje własne.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 171
Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/40
Autorzy: J[arosław] Wlazłowski, W[italij] Andrzejewski, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Albuminuria u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9 supl. 2, s. 145
Uwagi: VI Konferencja Środkowo-Europejska Alergia astma immunologia kliniczna Łódź 23-26 czerwca 2004 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

21/40
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, J[arosław] Wlazłowski, A[gnieszka] J. Błaszczyk, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wybrane markery obrotu kostnego u dzieci chorych na astmę atopową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9, supl. 2, s. 133
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst22/40
Autorzy: Anna Stańczyk, Jarosław Wlazłowski, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wydolność wysiłkowa dzieci chorych na astmę.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 2, s. 98-101, bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst23/40
Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Anna Stańczyk-Przyłuska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zakażenie Chlamydia pneumoniae jako przyczyna zaostrzenia astmy oskrzelowej - opis przypadku.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 3, s. 160-162, tab., bibliogr.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst24/40
Autorzy: J[arosław] Wlazłowski, A[nna] Stańczyk-Przyłuska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zakażenie Chlamydia pneumoniae jako przyczyna zaostrzenia astmy oskrzelowej - opis przypadku.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9, supl. 2, s. 135
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst25/40
Autorzy: J[arosław] Wlazłowski, A[nna] Stańczyk, D[orota] Kardas-Sobantka, E[wa] Zbęk.
Tytuł: Analiza przyczyn zgłaszania do specjalistycznej poradni alergologicznej w latach 2000-2002.
Tytuł całości: W: XVI Polsko-Słowackie Dni Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V. Vojteka i J. Rudnika Rabka Zdrój, Polska, 17-19.09.2003 r. : program : streszczenia.
Adres wydawniczy: Rabka Zdrój, 2003
Strony: s. 61
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/40
Autorzy: A[nna] Stańczyk, I[wona] Ligenza, J[arosław] Wlazłowski, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Częstość występowania atopii wśród dzieci urodzonych przedwcześnie.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 157
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/40
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, A[gnieszka] Błaszczyk, J[arosław] Wlazłowski, I[zabela] Michałus, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena kliniczna, densytometryczna i biochemiczna układu kostnego u dzieci chorych na astmę.
Tytuł całości: W: XVI Polsko-Słowackie Dni Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V. Vojteka i J. Rudnika Rabka Zdrój, Polska, 17-19.09.2003 r. : program : streszczenia.
Adres wydawniczy: Rabka Zdrój, 2003
Strony: s. 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/40
Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena stanu zdrowia dzieci uczęszczających do łódzkich żłobków.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2003 : T. 78, nr 7, s. 595-600, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

29/40
Autorzy: Anna Stańczyk, Katarzyna Haładaj, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Powysiłkowy skurcz oskrzeli a wydolność fizyczna dzieci z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 2, s. 94-97, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst30/40
Autorzy: Jarosław Wlazłowski.
Tytuł: Przypadkowe spożycie 11 tabletek montelukastu.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 1, s. 57-58, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst31/40
Autorzy: J[arosław] Wlazłowski, E[lżbieta] Loba-Jakubowska.
Tytuł: Toksokaroza początkiem astmy oskrzelowej u 2-letniego chłopca.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 174
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/40
Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Elżbieta Loba-Jakubowska.
Tytuł: Toksokaroza związana z początkiem astmy oskrzelowej u 2-letniego chłopca.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 2, s. 103-105, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst33/40
Autorzy: A[nna] Stańczyk, J[arosław] Wlazłowski, K. Haładaj, Z[ofia] Merc-Gołębiowska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wpływ rehabilitacji medycznej na wydolność wysiłkową dzieci chorych na astmę atopową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 170
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

34/40
Autorzy: Anna Stańczyk, Jarosław Wlazłowski, Katarzyna Haładaj, Zofia Merc-Gołębiowska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wpływ rehabilitacji na wydolność wysiłkową dzieci przewlekle chorych.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 9
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

35/40
Autorzy: Anna Stańczyk-Przyłuska, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół, Zofia Merc-Gołębiowska, Ewa Rychłowska.
Tytuł: Wpływ rehabilitacji ruchowej na poziom wydolności wysiłkowej dzieci chorych na astmę.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 4, s. 24-27, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

36/40
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Agnieszka Błaszczyk, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wskaźniki przemiany wapniowo-fosforanowej u dzieci chorych na astmę.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 184-187, wykr., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst37/40
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, A[gnieszka] Błaszczyk, J[arosław] Wlazłowski, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wskaźniki przemiany wapniowo-fosforanowej u dzieci chorych na astmę.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 161
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

38/40
Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Anna Stańczyk, Ewa Rychłowska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wydolność wysiłkowa dzieci chorych na astmę atopową.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 113
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

39/40
Autorzy: A[nna] Stańczyk, K. Haładaj, J[arosław] Wlazłowski, E[wa] Rychłowska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci leczonych z powodu astmy atopowej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 144-145
Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna IV Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 12-15 czerwca 2002 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst40/40
Autorzy: J[arosław] Wlazłowski, A[nna] Stańczyk.
Tytuł: Przedawkowanie montelukastu - opis przypadku.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 144
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi