Zapytanie: WIKTORSKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: Ewa Sewerynek, Michał Stuss, Joanna Wiktorska, Andrzej Lewiński, Dariusz Nowak, Tadeusz Pietras.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Zespołowa nagroda naukowa II stopnia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012
Szczegóły: Nagroda za 2012 r.
Uwagi: Za cykl prac poświęconych badaniom nad oceną działania antyoksydacyjnego związków indolowych w warunkach in vitro
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0

2/20
Autorzy: Ewa Sewerynek, Joanna Wiktorska, Michał Stuss.
Tytuł: 6-methoxytryptophol reduces lipopolysaccharide-induced lipid peroxidation in vitro more effectively than melatonin.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2011 : Vol. 62, nr 6, s. 677-683
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.267
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/20
Autorzy: Krzysztof Lewandowski, Jan Dąbrowski, Magdalena Marcinkowska, Anna Cyniak-Magierska, Joanna Wiktorska.
Tytuł: Wpływ leków i innych czynników na oznaczenia hormonalne.
Tytuł całości: W: Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z elementami diagnostyki różnicowej.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Praca zbior. pod red. Andrzeja Lewińskiego i Arkadiusza Zygmunta
Adres wydawniczy: Lublin : Czelej Sp. z o.o., 2011
Strony: s. 297-310, tab., bibliogr.
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 978-83-60608-61-6
Typ publikacji: PF
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

4/20
Autorzy: Joanna Wiktorska, Andrzej Lewiński, Michał Stuss, Dariusz Nowak, Tadeusz Pietras, Ewa Sewerynek.
Tytuł: Effects of certain antioxidants on lipid peroxidation process in lung homogenates of L-thyroxine-receiving rats
Czasopismo: Neuro Endocrinol Lett
Szczegóły: 2010 : Vol. 31, nr 1, s. 137-146
ISSN: 0172-780X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

5/20
Autorzy: Ewa Sewerynek, Katarzyna [obca] Dąbrowska, Joanna Wiktorska.
Tytuł: Zaburzenia czynności tarczycy jako jedna z przyczyn obrzęków naczynioruchowych.
Czasopismo: Alergia
Szczegóły: 2009, nr 1, s. 17-22, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-5728
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

6/20
Autorzy: Jacek Łukaszkiewicz, Elżbieta Karczmarewicz, Paweł Płudowski, Maciej Jaworski, Edward Czerwiński, Andrzej Lewiński, Ewa Marcinkowska-Suchowierska, Andrzej Milewicz, Marek Spaczyński, Roman S. Lorenc, Z. Adamczewski, L. Bielecka, A. Dańska, A[dam] Gesing, B. Fiderkiewicz, R[enata] Głoskowska-Koptas, A. Jedziniak, D. Jedrzejuk, M. Kasprzyk, M. Kobylińska, W[łodzimierz] Koptas, M[agdalena] Marcinkowska, H. Matusik, M[agdalena] Michalak, A. Niżyńska, M. Olejnik, K. Olszewski, P. Pawłowski, E[wa] Sewerynek, E[lżbieta] Skowrońska-Jóźwiak, E. Skorupa, J. Suchowierska, M. Śniegowski, D[ominika] Świerczyńska-Machura, M. Tałałaj, J[oanna] Wiktorska, R. Wolański, G. Zacharska, K[rzysztof] Zasada, A. Ziajska, A. Zygmunt.
Tytuł: Feasibility of simultaneous measurement of bone formation and bone resorption markers to assess bone turnover rate in postmenopausal women: an EPOLOS study.
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2008 : Vol. 14, nr 12, s. PH65-70
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.607
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst7/20
Autorzy: Joanna Anna Wiktorska, Ewa Sewerynek, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Wpływ stanu tyreometabolicznego na proces peroksydacji lipidów (I) : hipertyreoza.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 1, s. 9-15, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst8/20
Autorzy: Joanna Anna Wiktorska, Ewa Sewerynek, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Wpływ stanu tyreometabolicznego na proces peroksydacji lipidów (II) : hipotyreoza.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 2, s. 79-83, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst9/20
Autorzy: E[wa] Sewerynek, J[olanta] Gromadzińska, W[ojciech] Wąsowicz, J[oanna] Wiktorska, K[atarzyna] Oszczygieł, M[aciej] Stuss, A. Lewiński.
Tytuł: Kalium iodide changes the levels of thyroid hormones both in normal and goitrogenic rats on selenium deficient diet.
Tytuł całości: W: 12th International Congres of Endocrinology August 31 - September 4, 2004 Lisbon, Portugal : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s. 123
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/20
Autorzy: E[wa] Sewerynek, J[olanta] Gromadzińska, W[ojciech] Wąsowicz, J[oanna] Wiktorska, K[atarzyna] Oszczygieł, M[aciej] Stuss, A. Lewiński.
Tytuł: Neither melatonin nor kalium iodide alters the activity of glutathione peroxidase in normal and goitrogenic rats on selenium deficient diet.
Tytuł całości: W: 12th International Congres of Endocrinology August 31 - September 4, 2004 Lisbon, Portugal : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s. 312
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/20
Autorzy: Ewa Sewerynek, Joanna Wiktorska, Dominika Świerczyńska-Machura, Mariusz Klencki, Jolanta Kułak, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Wpływ melatoniny i tyreostatyków na procesy oksydacyjne w różnych stanach tyreometabolicznych oraz podczas stosowania jodku potasu.
Tytuł angielski: Effects of melatonin and thyrostatic agents on oxidative processes in various thyrometabolic states and during potassium iodide administration
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 55, nr 5, s. 35
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst12/20
Autorzy: J[oanna] Wiktorska, E[wa] Sewerynek, A. Lewiński.
Tytuł: Effects of propylothiouracil on lipid peroxidation induced by thyrotoxicosis in rats.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0975
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/20
Autorzy: A. Lewiński, E[lżbieta] Skowrońska-Jóźwiak, E[wa] Sewerynek, W[łodzimierz] Koptas, R[enata] Głoskowska-Koptas, M[agdalena] Marcinkowska, A[dam] Gesing, A. Zygmunt, K[rzysztof] Zasada, J[oanna] Wiktorska, Z. Adamczewski.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów densytometrycznych oraz spożycia wapnia w populacji województwa łódzkiego na podstawie badań przeprowadzonych w ramach programu "EPOLOS".
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 6, s. 57-58
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/20
Autorzy: Joanna Wiktorska, Andrzej Lewiński, Ewa Sewerynek.
Tytuł: Antyoksydacyjna rola propylotiouracylu.
Tytuł angielski: Antioxidative role of propylotiouracil.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 53, nr 3, s. 357-363, Sum.
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst15/20
Autorzy: M[aciej] Jaworski, T. Wyszomirski, P. Biliński, E[dward] Czerwiński, A. Lewiński, E[wa] Marcinkowska-Suchowierska, A[ndrzej] Milewicz, M. Spaczyński, R[oman] S. Lorenc, Z. Adamczewski, L. Bielecka, A. Dańska, A[dam] Gesing, R[enata] Głoskowska-Koptas, A. Jedziniak, D. Jędrzejczuk, E[lżbieta] Karczmarewicz, M. Kasprzyk, M. Kobylińska, W[łodzimierz] Koptas, M. Kasprzyk, M[agdalena] Marcinkowska, H. Matusik, M[agdalena] Michalak, A. Niżyńska, M. Olejnik, K. Olszewski, P. Pawłowski, P[aweł] Pludowski, E[wa] Sewerynek, E. Skorupa, E[lżbieta] Skowrońska-Jóźwiak, J. Suchowierska, M. Śniegowski, D[ominika] Świerczyńska-Machura, M. Talalaj, J[oanna] Wiktorska, R. Wolański, G. Zacharski, K[rzysztof] Zasada, A. Ziajska, A. Zygmunt.
Tytuł: Bone mineral density measurements in adult Polish population - the EPOLOS study.
Czasopismo: Acta Orthop Scand
Szczegóły: 2002 : Vol. 73, suppl. 304, s. 59-60
ISSN: 0001-6470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.050
Punktacja Min. Nauki: 9.000

Pełny tekst16/20
Autorzy: D[ominika] Świerczyńska-Machura, E[wa] Sewerynek, J[oanna] Wiktorska, A. Lewiński.
Tytuł: Effect of melatonin on the level of schiff bases - A parameter of oxidative stress - induced by different doses of iodine in rats.
Tytuł całości: W: IXth EPBRS (European Pineal and Biological Rhythms Society) Symposium Aberdeen, Scotland 18-22 July 2002 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Aberdeen, 2002
Strony: s. 112
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/20
Autorzy: E[wa] Sewerynek, J[oanna] A[nna] Wiktorska, M[ałgorzata] Karbownik, A. Lewiński.
Tytuł: Melatonin protects against oxidative damage in thyrotoxic rats.
Tytuł całości: W: 10th Meeting of the European Neuroendocrinology Association ENEA 2002 6th Annual Meeting of the Neuroendocrinology Section of the German Society of Endocrinology (DGF) Munich, September 12-14, 2002 : programme & abstracts.
Adres wydawniczy: Munich, 2002
Strony: s. 101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/20
Autorzy: M[aciej] Jaworski, T. Wyszomirski, P[rzemysław] Biliński, E[dward] Czerwiński, A. Lewiński, E[wa] Marcinkowska-Suchowierska, A[ndrzej] Milewicz, M. Spaczyński, R[oman] S. Lorenc, Z. Adamczewski, L. Bielecka, A. Dańska, A[dam] Gesing, R[enata] Głoskowska-Koptas, A. Jedziniak, D[iana] Jędrzejuk, E[lżbieta] Karczmarewicz, M. Kasprzyk, M. Kobylińska, W[łodzimierz] Koptas, M[agdalena] Marcinkowska, H. Matusik, M[agdalena] Michalak, A. Niżyńska, M. Olejnik, K. Olszewski, P. Pawłowski, P[aweł] Płudowski, E[wa] Sewerynek, E. Skorupa, E[lżbieta] Skowrońska-Jóźwiak, J. Suchowierska, M. Śniegowski, D[ominika] Świerczyńska-Machura, M. Talalaj, J[oanna] Wiktorska, R. Wolański, G. Zacharska, K[rzysztof] Zasada, A. Ziajska, A. Zygmunt.
Tytuł: Ultrasound bone measurements in adult Polish population - the EPOLOS study.
Czasopismo: Acta Orthop Scand
Szczegóły: 2002 : Vol. 73 suppl. 304, s. 59
Uwagi: IVth Baltic Bone and Cartilage Conference Rgen, Binz, Germany, September 4-8th, 2002
ISSN: 0001-6470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.050
Punktacja Min. Nauki: 9.000

19/20
Autorzy: E[wa] Sewerynek, J[oanna] Wiktorska, M[ariusz] Klencki, A. Lewiński.
Tytuł: Wpływ melatoniny i propylotiouracylu na morfologię gruczołu tarczowego u szczurów w warunkach podstawowych i w trakcie tyreotoksykozy indukowanej L-tyroksyną.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 53 supl., nr 1 do z. 2, s. 260
Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Warszawa, 2002.05.26
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  20/20
  Autorzy: E[wa] Sewerynek, J[oanna] Wiktorska, A. Lewiński.
  Tytuł: Wpływ melatoniny na peroksydację lipidów w homogenatach mózgów szczurzych w trakcie tyreotoksykozy indukowanej podawaniem L-tyroksyny.
  Tytuł angielski: Effects of melatonin on lipid peroxidation induced by thyrotoxicosis in rat brain homogenates.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2 do z. 3, s. 162-163
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Łódź, 2002.09.22
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi