Zapytanie: WIERZCHOWSKI TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: Tomasz Wierzchowski, Michał Wilczyński, Dorota Pałenga-Pydyn, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Intraoperative floppy iris syndrome - epidemiology and clinical assessment.
Tytuł angielski: Zespół śródoperacyjnie wiotkiej tęczówki - ocena epidemiologiczno-kliniczna.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 3, s. 187-190, ryc., wykr.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

2/20
Autorzy: Michał Wilczyński, Ewa Supady, Tomasz Wierzchowski, Marcin Zdziszyński, Wojciech Omulecki.
Tytuł: The effect of corneal tunnel length in patients after standard phacoemulsification through a 2.75 mm incision on surgically induced astigmatism, corneal thickness and endothelial cell density.
Tytuł angielski: Wpływ długości tunelu rogówkowego po fakoemulsyfikacji zaćmy przez cięcie o szerokości 2,75 mm na astygmatyzm indukowany chirurgicznie, grubość rogówki i gęsość komórek śródbłonka.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2015 : Vol. 117, nr 4, s. 236-242, Streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

3/20
Autorzy: Tomasz Wierzchowski, Michał Wilczyński, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Intraoperative floppy iris syndrome (IFIS) : : epidemiology and clinical assessment
Tytuł całości: W: XXXI Congress of the ESCRS Amsterdam 2013. 5-9 October 2013.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2013
Konferencja: , Amsterdam, 05.10.2013-09.10.2013
Uwagi: XXXI Congress of the ESCRS
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/20
Autorzy: Michał Wilczyński, Tomasz Wierzchowski, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Results of phacoemulsification with Malyugin Ring in comparison with manual iris stretching with hooks in eyes with narrow pupil.
Czasopismo: Eur J Ophthalmol
Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 2, s. 196-201
ISSN: 1120-6721
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.058
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/20
Autorzy: Tomasz Wierzchowski, Michał Wilczyński, Dorota Pałenga-Pydyn, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Zespół śródoperacyjnej wiotkiej tęczówki (IFIS)- ocena epidemiologiczno-kliniczna.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Okulistów Polskich. Kompendium informacji o zjeździe.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2013
Konferencja: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Warszawa, 13.06.2013-15.06.2013
Uwagi: XLIV Zjazd Okulistów Polskich.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/20
Autorzy: Ewa Supady, Tomasz Wierzchowski, Piotr Loba, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński.
Tytuł: Ocena koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie 1,8 mm (C-MICS).
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : 15, nr 3, s. 44-47, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

7/20
Autorzy: Michał Wilczyński, Tomasz Wierzchowski, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Results of phacoemulsification with malyugin ring in comparison with manual iris stretching with hooks in eyes with narrow pupil.
Tytuł całości: W: ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons
Adres wydawniczy: Mediolan : ESCRS, 2012
Strony: s.1
Konferencja: European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Mediolan, 08.09.2012-12.09.2012
Uwagi: XXX Congress of the ESCRS
Typ publikacji: ZRZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/20
Autorzy: Ewa Supady, Michał Wilczyński, Tomasz Wierzchowski, Marcin Zdzieszyński, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: The influence of corneal tunnel length on corneal thickness and surgically induced astigmatism after standard phacoemulsification through 2.75mm incision.
Tytuł całości: W: ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons
Adres wydawniczy: Mediolan : ESCRS, 2012
Strony: s.1
Konferencja: ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Mediolan, 08.09.2012-12.09.2012
Uwagi: XXX Congress of the ESCRS
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

9/20
Autorzy: Michał Wilczyński, Tomasz Wierzchowski, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Zastosowanie pierścienia Malyugina przy fakoemulsyfikacji zaćmy w oczach z wąską źrenicą.
Tytuł całości: W: II Międzynarodowego Forum Chirurgii Okulistycznej Katowice, Poland 13.04.2012-14.04.2012 program naukowy
Adres wydawniczy: Katowice, 2012
Konferencja: Patronat Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Katowice, 13.04.2012-14.04.2012
Uwagi: II Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

10/20
Autorzy: Marcin Zdzieszyński, Tomasz Wierzchowski, Ewa Supady, Michał Wilczyński.
Tytuł: Ocena zmian anatomicznych przedniego odcinka oka po fakoemulsyfikacji zaćmy.
Tytuł całości: W: X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.Streszczenia.Program
Adres wydawniczy: , 2011
Strony: s. 200-201
Konferencja: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Łódź, 29.09.2011-1.10.2011
Uwagi: X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

11/20
Autorzy: Michał Wilczyński, Ewa Supady, Tomasz Wierzchowski, Marcin Zdzieszyński.
Tytuł: Wpływ długości tunelu rogówkowego na grubość rogówki oraz astygmatyzm indukowany chirurgicznie po fakoemulsyfikacji zaćmy przez cięcie o szerokości 2,75 mm
Tytuł całości: W: X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.Streszczenia.Program
Adres wydawniczy: , 2011
Strony: s. 134-135
Konferencja: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Łódź, 29.09.2011-1.10.2011
Uwagi: X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

12/20
Autorzy: E[wa] Supady, M. Wilczyński, T[omasz] Wierzchowski, A[leksandra] Synder, W. Omulecki.
Tytuł: Evaluation of the early uncorrected visual acuity after Coaxial Microincision Cataract Surgery (C-MICS) with intraocular lens implantation.
Tytuł całości: W: XXVIII Congress of the ESCRS, 4-8 September 2010, Paris
Adres wydawniczy: Paris, 2010
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/20
Autorzy: Michał Kidawa, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Wierzchowski, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Right ventricular function suffers from reperfusion delay: tissue Doppler study.
Czasopismo: Clin Cardiol
Szczegóły: 2010 : Vol. 33, nr 3, s. E43-E48
ISSN: 0160-9289
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.807
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

Pełny tekst14/20
Autorzy: Ewa Supady, Michał Wilczyński, Piotr Loba, Aleksandra Synder, Tomasz Wierzchowski, Dorota Pałenga-Pydyn, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ocena wczesnej pooperacyjnej nieskorygowanej ostrości wzroku po operacji zaćmy metodą koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie (C- MICS)z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 4, s.68-71, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

15/20
Autorzy: Michał Kidawa, Tomasz Wierzchowski, Ewa Rusiecka, Magdalena Kłosińska, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Test marszu 6-minutowego - silny niezależny czynnik predykcyjny wystąpienia złożonego punktu końcowego u pacjentów z niewydolnością serca na podłożu choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 1, s. 43-47, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000

16/20
Autorzy: Michał Kidawa, Jan Z. Peruga, Tomasz Wierzchowski, Jakub Foryś, Jarosław D. Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: "Czas to mięsień" - ocena prawej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 4, s. 269-274, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

17/20
Autorzy: Michał Kidawa, Jan Z. Peruga, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Wierzchowski, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Skorygowana liczba klatek TIMI (corrected TIMI frame count) a funkcja prawej komory u chorych z ostrym zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki prawej tętnicy wieńcowej.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 6, s. 401-406, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

18/20
Autorzy: M[ichał] Kidawa, J. D. Kasprzak, J. Z. Peruga, W[ojciech] Religa, T[omasz] Wierzchowski, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Assessment of right ventricular systolic and diastolic function by Doppler tissue imaging in patients with first myocardial infarction and occluded right coronary artery.
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2005 : Vol. 26 suppl., s. 640
Uwagi: ESC Congress 2005 3-7 September Stockholm, Sweden
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

19/20
Autorzy: M[ichał] Kidawa, J. D. Kasprzak, J. Z. Peruga, T[omasz] Wierzchowski, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Impact of reperfusion time of right ventricular systolic and diastolic function in patients with first myocardial infarction and proximal occlusion of right coronary artery - tissue Doppler study.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2005 : Vol. 6 suppl. 1, s. S20
Uwagi: Abstracts of EUROECHI, the Ninth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, a registered branch of the ESC Florence, Italy 7-10 December 2005
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/20
Autorzy: Michał Kidawa, Jarosław Kasprzak, Jan Zbigniew Peruga, Tomasz Wierzchowski, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Impact of reperfusion time of right ventricular systolic and diastolic function in patients with first myocardial infarction and proximal occlusion of right coronary artery - tissue Doppler study.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S340
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi