Zapytanie: WIERZBICKA MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 17



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: Agata Bielecka-Dąbrowa, Magdalena Wierzbicka, Marek Dąbrowa, Aleksander Goch.
Tytuł: New methods in laboratory diagnostics of dilated cardiomyopathy.
Czasopismo: Cardiol J
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, nr 4, s. 388-395
ISSN: 1897-5593
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

2/17
Autorzy: Agata Bielecka-Dąbrowa, Magdalena Wierzbicka.
Tytuł: Znaczenie czasu w leczeniu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 4, s. 320-325, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

3/17
Autorzy: A[gata] Bielecka, Magdalena Wierzbicka, Gerry O'Driscoll, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Ciężka niewydolność serca w przebiegu zawału - możliwości terapeutyczne.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 4, s. 221-226
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst



4/17
Autorzy: Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka.
Tytuł: Pozawałowa przebudowa serca - patomechanizm, implikacje terapeutyczne.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 1, s. 58-63, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

5/17
Autorzy: Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka, Gerry O'Driscoll, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Severe cardiac insufficiency as a result of complicated myocardial infarction - choice of therapy.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 6, s. 524-529
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst



6/17
Autorzy: Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka.
Tytuł: Zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - Kantrovitz Cardio VADTM i kontrapulsacji zewnątrzaortalnej w terapii mechanicznego wspomagania niewydolnego serca.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 108-114, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst



7/17
Autorzy: Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka.
Tytuł: Chirurgiczne metody leczenia schyłkowej niewydolności serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 3, s. 1-7, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

8/17
Autorzy: Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka, Gerry O'Driscoll, Jan Henryk Goch.
Tytuł: How to diminish prevalence of osteoporosis in cardiac transplant recipients?
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S429
Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 21-23.09.2006.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst



9/17
Autorzy: Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka, Gerry O'Driscoll, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Rozległy powikłany zawał serca i co dalej w ciężkiej niewydolności serca - opis przypadku.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S304-S305
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst



10/17
Autorzy: Magdalena Wierzbicka, Maciej Kośmider, Agata Bielecka, Monika Piechowiak, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Wyniki przezskórnej interwencji wieńcowej w ostrych zespołach wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST o lokalizacji przedniej i dolnej.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S300-S301
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst



11/17
Autorzy: Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka, Gerry O'Driscoll, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Znaczenie rokownicze skróconej do 6 miesięcy glikokortykosteroidoterapii dla poprawy odległego przeżycia po przeszczepie serca.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S26
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst



12/17
Autorzy: Magdalena Wierzbicka, Maciej Kośmider, Agata Bielecka, Monika Piechowiak, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Znaczenie wczesnej przezskórnej interwencji wieńcowej w ostrych zespołach wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, supl. 1, s. S144-S145
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst



13/17
Autorzy: Magdalena Wierzbicka, Maciej Kośmider, Piotr Lenczewski, Agata Bielecka, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Wyniki przezskórnej interwencji wieńcowej w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST o lokalizacji przedniej i dolnej.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2004 : T. 112, suppl. 1, s. 357
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst



14/17
Autorzy: Magdalena Wierzbicka, Maciej Kośmider, Piotr Lenczewski, Agata Bielecka, Monika Piechowiak, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Znaczenie wczesnej przezskórnej interwencji wieńcowej w ostrych zespołach wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2004 : T. 112, suppl. 1, s. 357
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst



15/17
Autorzy: Magdalena Wierzbicka, A[gnieszka] Przybyszewska.
Tytuł: Czynniki złego rokowania u chorych z chorobą wieńcową leczonych zachowawczo i operacyjnie - obserwacje odległe.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-25
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst



16/17
Autorzy: M[agdalena] Wierzbicka, A[gnieszka] Przybyszewska, A[gata] Bielecka, P[iotr] Lenczewski.
Tytuł: Zależność między przebiegiem klinicznym świeżego zawału serca i funkcją lewej komory a czasem do pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej w tętnicy odpowiedzialnej za zawał serca.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-30
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst



17/17
Autorzy: M[agdalena] Wierzbicka, A[gnieszka] Przybyszewska.
Tytuł: Zależność stanu klinicznego od czasu trwania arytmii u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-197
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst



  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi