Zapytanie: WIERCIOCH RAFAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/12

Autorzy: Rafał Wiercioch, Marek Mirowski, Ewa Balcerczak, Ewa Byszewska, Ryszard Wierzbicki.
Tytuł: Uptake of radiolabelled endomorphins by experimental mammary adenocarcinoma.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2005 : Vol. 8, nr 1, s. 1-5
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst2/12
Autorzy: Piotr Garnuszek, Rafał Wiercioch, Helena Sztajer, Urszula Kramarczyk, Marek Mirowski.
Tytuł: Uptake of radiolabelled modified fragment of human alfa-fetoprotein by experimental mammary adenocarcinoma : in vitro and in vivo studies.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2005 : Vol. 8, nr 1, s. 6-10
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst3/12
Autorzy: M. Mirowski, R[afał] Wiercioch, A[nna] Janecka, E. Balcerczak, E[wa] Byszewska, G[rażyna] Birnbaum, S[zymon] Byzia, P[iotr] Garnuszek, R[yszard] Wierzbicki.
Tytuł: Uptake of radiolabeled morphiceptin and its analogs by experimental mammary adenocarcinoma: in vitro and in vivo studies.
Czasopismo: Nucl Med Biol
Szczegóły: 2004 : Vol. 31, nr 4, s. 451-457
ISSN: 0969-8051
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.000
Punktacja Min. Nauki: 10.000

4/12
Autorzy: A[nna] Janecka, J[akub] Fichna, R[afał] Wiercioch, M. Mirowski.
Tytuł: Synthesis of novel morphiceptin analogues modified in position 3 and their binding to u-opioid receptors in experimental mammary adenocarcinoma.
Czasopismo: Bioorg Med Chem
Szczegóły: 2003 : Vol. 11, nr 18, s. 3855-3860, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0968-0896
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.043
Punktacja Min. Nauki: 11.000

Pełny tekst5/12
Autorzy: M. Mirowski, R[afał] Wiercioch, A[nna] Janecka, M[arek] Różalski, U[rszula] Krajewska, E. Balcerczak, J[akub] Fichna, E[wa] Byszewska, R[enata] Mikołajczak, R[yszard] Wierzbicki.
Tytuł: Uptake of radiolabeled morphiceptin, its analogs and endomorphins by mammary adenocarcinoma : in vitro and in vivo studies.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2003 : Vol. 30, suppl. 2, s. 310
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst6/12
Autorzy: M. Mirowski, J[olanta] Świtalska, R[afał] Wiercioch, E[wa] Byszewska, H[anna] Niewiadomska, M[arta] Michalska.
Tytuł: Uptake of radiolabelled alfa-fetoprotein by experimental mammary adenocarcinoma and adenoma: in vivo and in vitro studies.
Czasopismo: Nucl Med Commun
Szczegóły: 2003 : Vol. 24, nr 2, s. 297-303
ISSN: 0143-3636
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.127
Punktacja Min. Nauki: 9.000

7/12
Autorzy: Rafał Wiercioch, Ewa Balcerczak, Ewa Byszewska, Marek Mirowski.
Tytuł: Uptake of radiolabelled herceptin by experimental mammary adenocarcinoma.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 2, s. 1-4
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst8/12
Autorzy: Piotr Garnuszek, Iwona Licińska, Janusz S[tanisław] Skierski, Mirosława Koronkiewicz, Marek Mirowski, Rafał Wiercioch, Aleksander P[iotr] Mazurek.
Tytuł: Biological investigation of the platinum (II)-[*I]iodohistamine complexes of potential synergistic anti-cancer activity.
Czasopismo: Nucl Med Biol
Szczegóły: 2002 : Vol. 29, nr 2, s. 169-175
ISSN: 0969-8051
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.669
Punktacja Min. Nauki: 10.000

9/12
Autorzy: Anna Janecka, Jakub Fichna, Rafał Wiercioch, Marek Mirowski.
Tytuł: Synteza analogów morficeptyny zawierających nowe nienaturalne aminokwasy w pozycji 3.
Tytuł całości: W: VI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej Łódź 18-20 kwietnia 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. P-14
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/12
Autorzy: Anna Janecka, Jakub Fichna, Rafał Wiercioch, Marek Mirowski.
Tytuł: u-Receptor binding and conformational studies of morphiceptin analogs modified in position 3.
Tytuł całości: W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 9-13 września 2002 Kraków 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji
Adres wydawniczy: Kraków, 2002
Strony: s. 843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

11/12
Autorzy: R[afał] Wiercioch, G[rażyna] Birnbaum, E[wa] Byszewska, M. Mirowski.
Tytuł: Uptake of radiolabeled alpha-fetoprotein (AFP) and its peptide fragment by experimental breast cancer.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 85
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst12/12
Autorzy: R[afał] Wiercioch, G[rażyna] Birnbaum, E[wa] Byszewska, M. Mirowski.
Tytuł: Wiązanie znakowanej alfa-fetoproteiny (AFP) i jej fragmentu peptydowego przez doświadczalny nowotwór sutka.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 47-48
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi