Zapytanie: WIĘCKOWSKA-SZAKIEL MARZENA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: Agata Markiewicz, Malwina Zasada, Anna Erkiert-Polguj, Marzena Więckowska-Szakiel, Elżbieta Budzisz.
Tytuł: An evaluation of the antiaging properties of strawberry hydrolysate treatment enriched with L-ascorbic acid applied with microneedle mesotherapy
Czasopismo: J Cosmet Dermatol
Szczegóły: 2019 : Vol. 18, nr 1, s. 129-135
Uwagi: Epub 2018; UMED 502-03/3-066-02/502-34-094, UMED 503/3-066-02/503-31-001
ISSN: 1473-2130
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.311
Punktacja Min. Nauki: 70.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/20
Autorzy: Beata Sadowska, Łukasz Kuźma, Bartłomiej Micota, Aleksandra Budzyńska, Halina Wysokińska, Arkadiusz Kłys, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska.
Tytuł: New biological potential of abietane diterpenoids islotaed from Salvia austriaca against microbial virulence factors
Czasopismo: Microb Pathog
Szczegóły: 2016 : 98, 132-139
ISSN: 0882-4010
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.009
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/20
Autorzy: Marcin Różalski, Bratłomiej Micota, Beata Sadowska, Anna Stochmal, Dariusz Jedrejek, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska.
Tytuł: Antiadherent and Antibiofilm Activity of Humulus lupulus L. Derived Products: New Pharmacological Properties
Czasopismo: Biomed Res Int
Szczegóły: 2013, 101089, 7 s.
Uwagi: w 2013 r. na liście Min. figuruje pod poprzednim tyt. Journal of Biomedicine and Biotechnology - 30 pkt, IF 2.706
ISSN: 1110-7243
Typ publikacji: ZAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/20
Autorzy: Marcin Różalski, Bartłomiej Micota, Beata Sadowska, Małgorzata Paszkiewicz, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska.
Tytuł: Antimicrobial/anti-biofilm activity of expired blood platelets and their released products
Czasopismo: Post Hig Med Dośw
Szczegóły: 2013 : 67, 321-325
ISSN: 0032-5449
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.633
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

5/20
Autorzy: Katarzyna Wojciechowska, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska, Piotr Jurowski.
Tytuł: Zmiany w warstwie wodnej łez podczas leczenia cytostatykami.
Tytuł angielski: Alterations in tears aqueous layer during cytostatics treatment
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2013 : Vol. 115, nr 2, s. 115-120, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/20
Autorzy: Łukasz Kuźma, Halina Wysokińska, Marek Różalski, Aleksandra Budzyńska, Marzena Więckowska-Szakiel, Beata Sadowska, Małgorzata Paszkiewicz, Wanda Kisiel, Barbara Różalska.
Tytuł: Antimicrobial and anti-biofilm properties of new taxodione derivative from hairy roots of Salvia austriaca
Czasopismo: Phytomedicine
Szczegóły: 2012 : Vol. 19, no 14, s. 1285-1287
ISSN: 0944-7113
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.972
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/20
Autorzy: Katarzyna Wojciechowska, Piotr Jurowski, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska.
Tytuł: Ocena wpływu systemowej chemioterapii stosowanej w leczeniu raka sutka na aktywność lizozymu zawartego we łzach - doniesienie wstępne
Tytuł angielski: The estimation of systemic chemotherapy treatment administered in breast cancer on lysozyme activity in tears - preliminary report
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2012 : vol. 114, nr 1, s. 33-37, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/20
Autorzy: E[lżbieta] Budzisz, R[oman] Bobka, A[lexander] Hauss, J[an], N[icolas] Roedel, S[tefan] Wirth, I[ngo]-P[eter] Lorenz, B[arbara] Różalska, M[arzena] Więckowska-Szakiel, U[rszula] Krajewska, M[arek] Różalski.
Tytuł: Synthesis, structural characterization, antimicrobial and cytotoxic effects of aziridine, 2-aminoethylaziridine and azirine complexes of copper(II) and palladium(II)
Czasopismo: Dalton Trans
Szczegóły: 2012 : Vol. 41, nr 19, s. 5925-5933
ISSN: 1477-9226
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.806
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

9/20
Autorzy: A[leksandra] Budzyńska, M[arzena] Więckowska-Szakiel, J[akub] Modranka, T[omasz] Janecki, M[arek] Różalski, U[rszula] Krajewska, B[arbara] Różalska.
Tytuł: Aktywność biologiczna nowosyntezowanych związków z grupy a-metylideno-d-laktonów
Tytuł całości: W: Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. II edycja
Adres wydawniczy: , 2011
Strony: s. 38
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

10/20
Autorzy: Aleksandra Budzyńska, Marek Różalski, Wiesława Karolczak, Marzena Więckowska-Szakiel, Beata Sadowska, Barbara Różalska.
Tytuł: Synthetic 3-Arylideneflavanones as Inhibitors of the Initial Stages of Biofilm Formation by Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis.
Czasopismo: Z Naturforsch C
Szczegóły: 2011 : Vol. 66c, s. 104-114, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0939-5075
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.772
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

11/20
Autorzy: A[leksandra] Budzyńska, M[arzena] Więckowska-Szakiel, M[arek] Różalski, W[iesława] Karolczak, B[eata] Sadowska, B[arbara] Różalska.
Tytuł: In vitro anti-adhesion and anti-biofilm activity of synthesis 3-arylideneflavanones.
Tytuł całości: W: MIKROBIOT 2010 - The 2nd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection, 9-10 September 2010, Łódź
Adres wydawniczy: Łódź, 2010
Strony: s.251
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

12/20
Autorzy: A[leksandra] Budzyńska, M[arzena] Więckowska-Szakiel, M[arek] Różalski, W[iesława] Karolczak, B[eata] Sadowska, B[arbara] Różalska.
Tytuł: In vitro anti-adhesion and anti-biofilm activity of synthetic 3-arylideneflavanones.
Czasopismo: Sepsis
Szczegóły: 2010 : T. 3, nr 4, s. 251
ISSN: 1898-6307
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

13/20
Autorzy: B[arbara] Różalska, W[iesława] Karolczak, M[arzena] Więckowska-Szakiel, A[leksandra] Budzyńska, U[rszula] Krajewska, M[arek] Różalski.
Tytuł: Biologiczna aktywność syntetycznych pochodnych flawonoidów.
Tytuł całości: W: XIII Sympozjum Naukowe Postępy w medycynie zakażeń 8-9 grudnia 2009 r. Warszawa.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2009
Strony: s. 79
Konferencja: Narodowy Instytut Leków Komitet Mikrobiologii PAN Fundacja \, Warszawa
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

14/20
Autorzy: Łukasz Kuźma, Danuta Kalemba, Marek Różalski, Barbara Różalska, Marzena Więckowska-Szakiel, Urszula Krajewska, Halina Wysokińska.
Tytuł: Chemical composition and biological activities of essential oil from Salvia sclarea plants regenerated in vitro.
Czasopismo: Molecules
Szczegóły: 2009 : Vol.14, nr 4, s. 1438-1447
ISSN:
Typ publikacji: ZAE
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.252
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst15/20
Autorzy: B[eata] Sadowska, S[ylwia] Różalska, M[arzena] Więckowska-Szakiel, M[arek] Różalski, U[rszula] Krajewska, B[arbara] Różalska.
Tytuł: Is linezolid a potent anti-Staphylococcus aureus biofilm agent?
Tytuł całości: W: EUROBIOFILMS 2009 First European Congress on Microbial Biofilms Rome,2-5 September 2009 : programme & abstract book.
Adres wydawniczy: Rome, 2009
Strony: s. 91-92
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

16/20
Autorzy: Łukasz Kuźma, Halina Wysokińska, Danuta Kalemba, Marek Różalski, Marzena Więckowska-Szakiel, Urszula Krajewska, Barbara Różalska.
Tytuł: Biological activity of Salvia Sclarea essential oil
Tytuł całości: W: The 1st Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection MIKROBIOT 2008
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 57
Konferencja: , Łódź, 2008.09.25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  17/20
  Autorzy: Łukasz Kuźma, Halina Wysokińska, Danuta Kalemba, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Barbara Różalska, Marzena Więckowska-Szakiel.
  Tytuł: Chemical composition and biological activity of Salvia Sclarea essential oil
  Tytuł całości: W: 6th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP)
  Adres wydawniczy: Lublin, 2008
  Strony: s. 135
  Konferencja: , Lublin, 2008.06.15
  Uwagi: The application of chromatographic methods in phytochemical & biomedical analysis June
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  18/20
  Autorzy: Ewa Skała, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Barbara Różalska, Marzena Więckowska-Szakiel, Elżbieta Walencka, Anna Kozicka, Halina Wysokińska.
  Tytuł: Biological activity of essential oil of Salvia przewalskii Maxim.
  Tytuł całości: W: 2nd Polish-Ukrainian Conference in memory of professor Rudolf Stefan Weigl Microbiology in the XXI century Warsaw 24-26 September 2007.
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2007
  Strony: s. 278
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  19/20
  Autorzy: Ewa Skała, Danuta Kalemba, Anna Wajs, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Barbara Różalska, Marzena Więckowska-Szakiel, Halina Wysokińska.
  Tytuł: In vitro propagation and chemical and biological studies of the essential oil of Salvia przewalskii maxim.
  Czasopismo: Z Naturforsch C
  Szczegóły: 2007 : Vol. 61, nr 7/8, s. 839-848, tab., bibliogr.
  ISSN: 0939-5075
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.720
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  20/20
  Autorzy: Marzena Więckowska-Szakiel, Andreas Bubert, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Wiesława Rudnicka, Barbara Różalska.
  Tytuł: Colony-blot assay with anti-p60 antibodies as a method for quick identification of Listeria in food.
  Czasopismo: Int J Food Microbiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 72, nr 1, s. 63-71
  ISSN: 0168-1605
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.579
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Inne bazy podające opis:
 • Medline

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi