Zapytanie: WCISŁO TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/34

Autorzy: Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak, Paulina Wejner-Mik, Ewa Szymczyk, Haval Qawoq, Paweł Życiński, Tomasz Wcisło, Piotr Pagórek, Karolina Kupczyńska, Piotr Lipiec.
Tytuł: Conscious sedation during cryoballoon ablation of atrial fibrillation: a feasibility and safety study
Czasopismo: Minerva Cardioangiol
Szczegóły: 2018 : V. 66, no. 2, p. 143-151
Uwagi: Epub 2017 Oct 25
ISSN: 0026-4725
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.781
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/34
Autorzy: Tomasz Wcisło, Jarosław Damian Kasprzak, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Effects of atorvastatin treatment in middle-aged patients with advanced idiopathic dilated cardiomyopathy - a randomized prospective single centre study.
Tytuł angielski: Efekty leczenia atorwastatyną chorych w średnim wieku z zaawansowaną kardiomiopatią rozstrzeniową - prospektywne randomizowane badanie jednoośrodkowe.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 2, s. 143-153
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/34
Autorzy: Piotr Zając, Paweł Życiński, Haval Qawoq, Łukasz Jankowski, Jan Peruga, Tomasz Wcisło, Piotr Pagórek, Jan Zbigniew Peruga, Jarosław Damian Kasprzak, Michał Plewka.
Tytuł: Outcomes of percutaneous coronary intervention in patients after previous coronary artery bypass surgery
Tytuł angielski: Ocena skuteczności leczenia angioplastyką przezskórną pacjentów po przebytym pomostowaniu aortalno-wieńcowym.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2016 : Vol. 74, nr 4, s. 322-330
Uwagi: Epub 2015 Sep 28
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.341
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/34
Autorzy: Dawid Miśkowiec, Jarosław Damian Kasprzak, Paweł Życiński, Haval Qawoq, Tomasz Wcisło, Karolina Kupczyńska, Piotr Lipiec.
Tytuł: The safety and feasibility of conscious sedation during cryoballoon pulmonary vein isolation for paroxysmal atrial fibrillation.
Tytuł angielski: Ocena bezpieczeństwa i wykonalności zabiegu krioablacji balonowej ujścia żył płucnych z powodu napadowego migotania przedsionków z wykorzystaniem płytkiej sedacji.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2016 : Vol. 74, suppl. 4, s. 90-91
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2016.09.15
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  5/34
  Autorzy: Marcin Dominiak, Tomasz Wcisło, Maria Krzemińska-Pakuła, Zbigniew Bednarkiewicz, Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Predictors of successful acetylsalicylis acid resistance suppression after percutaneous coronary revascularisation
  Tytuł angielski: Czynniki predykcyjne skutecznego przełamania oporności na kwas acetylosalicylowy u pacjentów po zabiegach przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 12, s. 1229-1236, Streszcz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  6/34
  Autorzy: J. D. Kasprzak, M. Kaczmarek, M[arcin] Fiutowski, Z[bigniew] Bednarkiewicz, T[omasz] Wcisło, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Determinants of quality of life in cardioverter-defibrillator recipients: a nurse-led study.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2009 : Vol. 30, suppl., s. 3
  Uwagi: ESC Congress 2009 29 August - 2 September Barcelona, Spain
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  7/34
  Autorzy: M[arcin] Dominiak, T[omasz] Wcisło, J. Drożdż, J. D. Kasprzak.
  Tytuł: Elevated HDL cholesterol and male gender predict adequate response to intesified ASA treatment in heart failure patients with ischemic etiology.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2009 : Vol. 30, suppl., s. 429
  Uwagi: ESC Congress 2009 29 August - 2 September Barcelona, Spain
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  8/34
  Autorzy: Tomasz Wcisło, Marcin Dominiak, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Hypertriglycerydemia - a novel predictor of platelet resistance to acetylsalicylic acid in patients with stable coronary artery disease.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 67, suppl. 5, s. S195
  Uwagi: XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 24-26 września 2009 : książka streszczeń
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  9/34
  Autorzy: W[aldemar] Rogowski, P[iotr] Pagórek, T[omasz] Wcisło, Z[bigniew] Bednarkiewicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności olejów rybich u pacjentów z OZW.
  Czasopismo: Probl Med Rodz
  Szczegóły: 2009 : Vol. 11, nr 2, s. 23
  ISSN: 1507-5222
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  10/34
  Autorzy: W[aldemar] Rogowski, P[iotr] Pagórek, T[omasz] Wcisło, Z[bigniew] Bednarkiewicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności olejów rybich w leczeniu OZW.
  Tytuł całości: W: 5 Akademia Dermatologii i Alergologii 4-8.02.2009 Słupsk-Ustka.
  Adres wydawniczy: Słupsk, 2009
  Strony: s.112-113
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  11/34
  Autorzy: Tomasz Wcisło.
  Tytuł: Zastosowanie statyn w leczeniu chorych z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2009
  Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Kardiologii. Klinika Kardiologii - 8 VII 2009 ; promotor: prof. dr hab. Jarosław Drożdż
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  12/34
  Autorzy: Tomasz Wcisło, Ewa Mrozowska-Peruga, Zbigniew Bednarkiewicz, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Jak pogodzić sprzeczność - udar krwotoczny u chorego wymagającego przewlekłego leczenia przeciwzakrzepowego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Hemorrhagic stroke in a patient requiring long-term anticoagulant treatment
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 66, nr 7, s. 770-773, Sum.
  Uwagi: Discussion s. 774
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  13/34
  Autorzy: Marcin Dominiak, Magdalena Bugała, Tomasz Wcisło, Marcin Fiutowski, Jarosław Drożdż, Jarosław D. Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos.
  Tytuł: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na wybrane parametry kliniczne u chorych po zawale serca.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 66, suppl. 2, s. S286-S287
  Uwagi: XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 25-27 września 2008
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  14/34
  Autorzy: Marcin Dominiak, Tomasz Wcisło, Aneta Rózga, Łukasz Figiel, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Czy możemy przewidzieć oporność na klopidogrel u pacjentów po koronaroplastyce naczyń wieńcowych z implantacją stentu?
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 3, s. S373-S374
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wrocław 20-22 września 2007
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  15/34
  Autorzy: Ł[ukasz] Figiel, J. D. Kasprzak, J. Drożdż, T[omasz] Wcisło, J. Z. Peruga, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Heart Fatty Acid Binding Protein (h-FABP) is an optimal point of care diagnostic test in early phase of non-ST elevation acute coronary syndromes.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2007 : Vol. 28 suppl., s. 517-518, tab.
  Uwagi: ESC Congress 2007 1-5 September Vienna, Austria
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  16/34
  Autorzy: Tomasz Wcisło, Marcin Dominiak, Łukasz Figiel, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Hipertrójglicerydemia predyktorem aspirynooporności w populacji pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 3, s. S330-S331
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wrocław 20-22 września 2007
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  17/34
  Autorzy: T[omasz] Wcisło, M[arcin] Dominiak, Ł[ukasz] Figiel, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Hypertriglycerydemia predicts platelet resistance to acetylsalicylic acid in patients with stable coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2007 : Vol. 28 suppl., s. 221-222
  Uwagi: ESC Congress 2007 1-5 September Vienna, Austria
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  18/34
  Autorzy: T[omasz] Rudziński, Ł[ukasz] Chrzanowski, T[omasz] Wcisło, A[nna] Kopff, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Plasma amino-terminal pro-B type natriuretic peptide (NT-pro-BNP) levels predict mortality in patients with hypertrophic cardiomyopathy.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2007 : Vol. 28 suppl., S. 608, wykr.
  Uwagi: ESC Congress 2007 1-5 September Vienna, Austria
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  19/34
  Autorzy: M[arcin] T. Dominiak, T[omasz] Wcisło, A[ndrzej] Rózga, Ł[ukasz] Figiel, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
  Tytuł: Predictors of successful ASA resistance suppresion using dose escalation regimen in stable coronary artery disease patients.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2007 : Vol. 28 suppl., s. 665
  Uwagi: ESC Congress 2007 1-5 September Vienna, Austria
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  20/34
  Autorzy: Marcin Dominiak, Tomasz Wcisło, Aneta Rózga, Łukasz Figiel, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Predyktory skutecznego przełamywania oporności na kwas acetylosalicylowy poprzez zwiększenie dawki w populacji pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 3, s. S367
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wrocław 20-22 września 2007
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  21/34
  Autorzy: Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak, Jarosław Drożdż, Tomasz Wcisło, Piotr Pagórek, Magdalena Kłosińska, Jan Z. Peruga, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe (h-FABP) jako optymalny test diagnostyczny typu point of care we wczesnej fazie ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST (non ST-ACS).
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 3, s. S242.
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wrocław 20-22 września 2007
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  22/34
  Autorzy: Tomasz Wcisło, Marcin Dominiak, Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Czy parametry kliniczne determinują oporność na leczenie kwasem acetylosalicylowym w aspekcie choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S340
  Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gdynia-Sopot-Gdańsk 21-23 września 2006
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  23/34
  Autorzy: Jarosław Drożdż, Tomasz Wcisło.
  Tytuł: Kwas acetylosalicylowy - prewencja pierwotna i wtórna choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Cardiovasc Forum
  Szczegóły: 2006 : T. 11, nr 1, s. 1-7, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1897-1180
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  24/34
  Autorzy: Tomasz Wcisło, Waldemar Rogowski.
  Tytuł: Wpływ diety wzbogaconej w oleje rybne na organizm człowieka.
  Czasopismo: Świat Med Farm
  Szczegóły: 2006, nr 11, s. 9-14
  ISSN: 1508-1850
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  25/34
  Autorzy: Jarosław Drożdż, Tomasz Wcisło.
  Tytuł: Zastosowanie kwasu acetylosalicylowego w prewencji pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Lek Rodz
  Szczegóły: 2006 : T. 11, nr spec., s. 4-8
  ISSN: 1426-2088
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  26/34
  Autorzy: Tomasz Wcisło, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Klopidogrel - zastosowanie we współczesnej kardiologii.
  Czasopismo: Forum Kardiol
  Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 49-55, Sum.
  ISSN: 1425-3674
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  27/34
  Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Wcisło.
  Tytuł: Metody obrazowe w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiol Dypl
  Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 25-29
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  28/34
  Autorzy: Tomasz Wcisło, Jarosław D. Kasprzak, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Zastosowanie klopidogrelu w prewencji powikłań zakrzepowych miażdżycy.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 4, s. 365-368, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  29/34
  Autorzy: Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Tomasz Wcisło, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Małgorzata Marszal-Marciniak, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Which of the echocardiographic parameters is best correlated with functional mitral regurgitation in patients with depressed left ventricular function?
  Czasopismo: Acta Cardiol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, nr 2, s. 194-195, wykr., bibliogr.
  ISSN: 0001-5385
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.381
  Punktacja Min. Nauki: 7.000

  30/34
  Autorzy: Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Tomasz Wcisło, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Małgorzata Marszal-Marciniak, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Which of the echocardiographic parameters is best correlated to the functional mitral regurgitation in patients with depressed left ventricular function?
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, suppl. 4, s. 48, wykr.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  31/34
  Autorzy: P[rzemysław] Dryja, J. Drożdż, T[omasz] Wcisło, J. D. Kasprzak, A[nna] Kopff, M[ichał] Ciesielczyk, T[omasz] Jeżewski, J[akub] Foryś, K[atarzyna] Kołodziej, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Czynniki rokownicze w idiomatycznej kardiomiopatii zastoinowej - znaczenie dopplerowskiej oceny skurczowego przyrostu ciśnienia w lewej komorze serca dp/dt.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 56, suppl. 2, s. II-10
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  32/34
  Autorzy: J. Drożdż, T[omasz] Wcisło, P[rzemysław] Dryja, J. D. Kasprzak, A[nna] Kopff, M[ichał] Ciesielczyk, T[omasz] Jeżewski, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Doppler-derivered dP/dt predicts survival In congestive hart failure of ischemic but not in non-ischemic etiology.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-35
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  33/34
  Autorzy: J. Drożdż, T[omasz] Wcisło, P[rzemysław] Dryja, J. D. Kasprzak, M[ichał] Kidawa, K. Wierzbowska, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Doppler-derivered dP/dt predicts survival in congestive heart failure of ischemic but not in non-ischemic etiology.
  Czasopismo: Eur J Echocardiogr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. 1, s. S65
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  34/34
  Autorzy: T[omasz] Wcisło, J. Drożdż, P[rzemysław] Dryja, J. D. Kasprzak, A[nna] Kopff, M[ichał] Ciesielczyk, T[omasz] Jeżewski, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Prognostyczne znaczenie dopplerowskiej oceny skurczowego przyrostu ciśnienia w lewej komorze serca dp/dt z niewydolnością krążenia o etiologii niedokrwiennej.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 56, supl. 2, s. II-17
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi