Zapytanie: WALCZAK AGATA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/33

Autorzy: Agata Walczak.
Tytuł: Eskalacyjne leczenie stwardnienia rozsianego: kiedy podjąć decyzję o zmianie terapii - studium przypadku
Tytuł angielski: Escalation therapy of multiple sclerosis - when to make a decision concering the change of treatment - case report
Czasopismo: Neuro Raport
Szczegóły: 2018 : Vol. 4, nr 5, s. 9-11
ISSN: 2299-7911
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/33
Autorzy: Agata Walczak, Michał Arkuszewski, Monika Adamczyk-Sowa.
Tytuł: Rozszerzona Skala Niesprawności (EDSS, Expanded Disability Status Scale) - według J. Kurtzkiego.
Czasopismo: Pol Przegl Neurol
Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 1, s. 32-36
ISSN: 1734-5251
Typ publikacji: PL
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

3/33
Autorzy: Agata Walczak, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Effect of transdermal application of myelin peptides on MSFC in MS Patients
Czasopismo: ECTRIMS Online Library
Szczegóły: 2016 : -, 146721, -
Uwagi: ECTRIMS Online Library. Sep 16, 2016
Typ publikacji: ZAZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Adres url:

4/33
Autorzy: Halina Sińczuk-Walczak, Jadwiga Siedlecka, Wiesław Szymczak, Elżbieta Gadzicka, Agata Walczak, Grażyna Kowalczyk, Marta Dania, Alicja Bortkiewicz.
Tytuł: Objawy i zespoły neurologiczne u kierowców pojazdów komunikacji miejskiej.
Tytuł angielski: Neurological symptoms and syndromes in municipal transport drivers.
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2015 : Vol. 66, nr 3, s. 333-341, Sum.
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.401
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/33
Autorzy: Agata Walczak, Małgorzata Siger, Agnieszka Ciach, Marian Szczepanik, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Transdermal application of myelin peptides in multiple sclerosis treatment
Czasopismo: Jama Neurol
Szczegóły: 2013 : Vol. 70, nr 9, s. 1105 - 1109
ISSN: 2168-6149
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

6/33
Autorzy: Maciej Juryńczyk, Anna Jurewicz, Agata Walczak, Karolina Wódz-Naskiewicz, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Analysis of lymph node dendritic cells induced in multiple sclerosis patients after transdermal immunisation with myelin peptides
Źródło: 28th Congress of the European Committee for Treatment and Ressearch in Multiple Sclerosis, 10-13 October 2012, Lyon France
Data aktualizacji: 2012
Strony: P944
Uwagi: Abstracts&Posters on CD-ROM,only includes those received in advence.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/33
Autorzy: Maciej Juryńczyk, Anna Jurewicz, Agata Walczak, Karolina Wódz-Naskiewicz, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Characterisation of Dendretic Cell Subsets in Lymph Nodes of Multiple Sclerosis Patients Treated with Transdermally Delivered Myelin Peptides
Źródło: 64th AAN Annual Meeting-April 21-28, New Orleans 2012.American Academy of Neurology.
Strony: P02.100
Uwagi: American Academy of Neurology.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/33
Autorzy: Agata Walczak, Małgorzata Siger, Agnieszka Ciach, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Clinical and MRI Assessment of Transdermally Applied Myelin Peptides in MS Patients
Czasopismo: Neurology
Szczegóły: 2011 : Vol. 76, nr 9 suppl. 4, s. 546
Uwagi: 63rd AAN Annual Meeting April 9-April 16, 2011 Hawaii Convention Center Honolulu
ISSN: 0028-3878
Typ publikacji: ZSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: EN, EN
Praca afiliowana przez UMED

9/33
Autorzy: Maciej Juryńczyk, Agata Walczak, Bożena Szymańska, Anna Jurewicz, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Induction of regulatory responses by transdermal myelin peptides in MS patients is HLA-DR2-independent
Czasopismo: Mult Scler
Szczegóły: 2011 : Vol. 17, suppl. 10, s. 425
Uwagi: 5th Joint Triennial Congress of the European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 19-22 October 2011 Amsterdam, the Netherlands
ISSN: 1352-4585
Typ publikacji: ZSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: EN, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

10/33
Autorzy: Agata Walczak, Alina Mochecka, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Przypadek PML u pacjenta leczonego natalizumabem. PML as a complication of natalizumab treatment in patient witch MS.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

11/33
Autorzy: Maciej Juryńczyk, Agata Walczak, Anna Jurewicz, D. Jesionek-Kupnicka, M. Szczepanik, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Regulacja odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianym za pomocą transdermalnej immunizacji peptydami mielinowymi. Transdermal immunization with myelin peptides regulates immune reponses in multiple sclerosis patients.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

12/33
Autorzy: Joao Carlos Correia de Sa, Laura Airas, Emmanuel Bartholome, Nikolaos Grigoriadis, Heinrich Mattle, Celia Oreja-Guevara, Jonathan O'Riodan, Finn Sellebjerg, Bruno Stankoff, Karl Vass, Agata Walczak, Heinz Wiendl, Bernd C. Kieseier.
Tytuł: Symptomatic therapy in multiple sclerosis: a review for a multimodal approach in clinical practice
Czasopismo: Ther Adv Neurol Disord
Szczegóły: 2011 : Vol. 4, nr 3, s. 139-168, ryc., tab., wykr.
ISSN: 1756-2856
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

13/33
Autorzy: Iwona Karlińska, Agata Walczak, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Zaburzenia poznawcze w przebiegu przewlekłej wieloogniskowej leukoencefalopatii u chorego ze stwardnieniem rozsianym leczonego natalizumabem. Cognitive impairment manifestation of progressive multifocal leukoencephalopathy in multiple sclerosis patient treated with natalizumab.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań,7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

14/33
Autorzy: M[aciej] Juryńczyk, A[gata] Walczak, A[nna] Jurewicz, D[orota] Jesionek-Kupnicka, M[arian] Szczepanik, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: Epicutaneous immunisation with myelin peptides induces a unique population of tolerogenic dendritic cells in lymph nodes of multiple sclerosis patients.
Czasopismo: Mult Scler
Szczegóły: 2010 : Vol. 16, suppl. 10, s. 291
Uwagi: 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), 15th Annual Cponference of Rehabilitation in MS (RIMS), 13-16 October 2010, Sweden
ISSN: 1352-4585
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst15/33
Autorzy: Maciej Juryńczyk, Agata Walczak, Anna Jurewicz, Dorota Jesionek-Kupnicka, Marian Szczepanik, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Immune regulation of multiple sclerosis by transdermally applied myelin peptides.
Czasopismo: Ann Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 68, nr 5, s. 593-601, ryc., bibliogr.
ISSN: 0364-5134
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 10.746
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst16/33
Autorzy: Agata K. Walczak, Maciej Juryńczyk, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Induction of immune tolerance in multiple sclerosis patients by epicutaneous immunization with myelin peptides.
Czasopismo: Neurology
Szczegóły: 2010 : Vol. 74, suppl. 2, s. A405
Uwagi: 62nd AAN Annual Meeting, 10-17 April 2010, Toronto
ISSN: 0028-3878
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst17/33
Autorzy: Maciej Juryńczyk, Agata Walczak, Anna Jurewicz, Dorota Jesionek-Kupnicka, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Myelin peptides applied epicutaneously induce immune tolerance in multiple sclerosis patients.
Czasopismo: J Neuroimmunol
Szczegóły: 2010 : Vol. 228, nr 1/2, s. 93
Uwagi: 10th International Congress of Neuroimmunology
ISSN: 0165-5728
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst18/33
Autorzy: M[aciej] Juryńczyk, A[gata] Walczak, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: Immune regulation in multiple sclerosis patients after epicutaneous immunisation with myelin peptides.
Czasopismo: Mult Scler
Szczegóły: 2009 : Vol. 15, suppl. 2, s. S235, -
Uwagi: 25th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 9-12 September 2009 Dusseldorf, Germany
ISSN: 1352-4585
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst19/33
Autorzy: Marcin P[rzemysław] Mycko, Hanna Ćwiklińska, Agata Walczak, Claude Libert, Cedric S. Raine, Krzysztof W. Selmaj.
Tytuł: A heat shock protein gene (Hsp70.1) is critically involved in the generation of the immune response to myelin antigen.
Czasopismo: Eur J Immunol
Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 7, s. 1999-2013, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0014-2980
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.662
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst20/33
Autorzy: Krzysztof Selmaj, Zofia Pawłowska, Agata Walczak, Wiktor Koziołkiewicz, Cedric S. Raine, Czesław Stanisław Cierniewski.
Tytuł: Corpora amylacea from multiple sclerosis brain tissue consists of aggregated neuronal cells
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 55, nr 1, s. 43-49, ryc. (w tym kolor), tab., bibliogr.
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.261
Punktacja Min. Nauki: 15.000

21/33
Autorzy: Marcin P[rzemysław] Mycko, Hanna Ćwiklińska, Agata Walczak, Cedric S. Raine, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Heat shock protein 70 critically regulates CD4 T cell autoreactive responses toward myelin antigen.
Tytuł całości: W: Abstracts of papers presented at the 2009 meeting on gene expression & Signaling in the immune system April 22 - April 26, 2008.
Adres wydawniczy: New York :, 2008
Strony: s. 196
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

22/33
Autorzy: Marcin Mycko, Hanna Ćwiklińska, Agata Walczak, Cedric S. Raine, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Heat shock protein 70 is critically involved in myelin antigen specific CD4 T cell autoreactive responses.
Czasopismo: Mult Scler
Szczegóły: 2008 : Vol. 14, suppl. 1, s. S236
Uwagi: 13th Annual Maeting of the Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 24th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 5h Congress of the Latin American Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis September 17-20, 2008 Montreal, C
ISSN: 1352-4585
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst23/33
Autorzy: Mariola Świderek-Matysiak, Agata Walczak, Beata Mąkosa, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Molekularne mechanizmy niewrażliwości na glikokortykosteroidy u chorych na stwardnienie rozsiane.
Tytuł angielski: Multiple sclerosis patients resisted to glucocorticodis therapy: abnormal expression of hsp90 in the GR complex.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 suppl. 4, s. S499
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst24/33
Autorzy: Mariola Matysiak, Agata Walczak, Beata Mąkosa, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Multiple sclerosis patients resisted to glucocorticoids therapy : abnormal expression of hsp90 in the GR complex.
Czasopismo: Mult Scler
Szczegóły: 2008 : Vol. 14, suppl. 1, s. S233
Uwagi: 13th Annual Maeting of the Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 24th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 5h Congress of the Latin American Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis September 17-20, 2008 Montreal, C
ISSN: 1352-4585
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst25/33
Autorzy: M[ariola] Matysiak, B[eata] Mąkosa, A[gata] Walczak, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: Patients with multiple sclerosis resisted to glucocorticoid therapy : abnormal expression of heat - shock protein 90 in glucocorticoid receptor complex.
Czasopismo: Mult Scler
Szczegóły: 2008 : Vol. 14, nr 8, s. 919-926
ISSN: 1352-4585
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.260
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst26/33
Autorzy: Krzysztof Selmaj, Mariusz Stasiołek, Anna Jurewicz, Grażyna Gałązka, Mariola Matysiak, Agata Walczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: za cykl prac pt.: Molekularne i komórkowe podłoże zaburzeń immunologicznych w stwardnieniu rozsianym
Typ publikacji: NAG
Punktacja Min. Nauki: 50.000

27/33
Autorzy: Grażyna Gałązka, Mariusz Stasiołek, Agata Walczak, Anna Jurewicz, Alicja Zylicz, Celia F. Brosnan, Cedric S. Raine, Krzysztof W. Selmaj.
Tytuł: Brain-derived heat shock protein 70-peptide complexes induce NK cell-dependet tolerance to experimental autoimmune encephalomyelitis.
Czasopismo: J Immunol
Szczegóły: 2006 : Vol. 176, nr 3, s. 1588-1599
ISSN: 0022-1767
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.387
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst28/33
Autorzy: A[gata] Walczak, T[omasz] Berkowicz, K[arolina] Wartołowska, M[ałgorzata] Siger, K[rzysztof] Zaleski, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: Effect of mitoxantrone therapy on T1 lesion load and atrophy in multiple sclerosis patients.
Czasopismo: Mult Scler
Szczegóły: 2006 : Vol. 12, suppl. 1, s. S171
Uwagi: 22nd Congress of the European Committee for Treatment and Resaerch in Multiple Sclerosis, 27-30 September, 2006 Madrid, Spain
ISSN: 1352-4585
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst29/33
Autorzy: G[rażyna] Gałązka, M[ariusz] Stasiołek, A[gata] Walczak, A[nna] Jurewicz, A[licja] Zylicz, C[elia] F. Brosnan, C[edric] S. Raine, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: NK cell-dependet tolerance of experimental autoimmune encephalomyelitis induced by heat shock protein 70-peptide complexes (Hsp70-pc).
Czasopismo: J Neuroimmunol
Szczegóły: 2006 : Vol. 178, suppl. 1, s. 162-163
Uwagi: 8th International Conference of Neuroimmunology (ISNI 2006) October 15-19, 2006 Nagoya, Japan
ISSN: 0165-5728
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst30/33
Autorzy: Agata Walczak, Bożena Szymańska, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Differential prevention of experimental autoimmune encephalomyelitis with antigen-specific DNA vaccination.
Czasopismo: Clin Neurol Neurosurg
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 3, s. 241-245, wykr., bibliogr.
ISSN: 0303-8467
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.771
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst31/33
Autorzy: A[gata] Walczak, B[ożena] Szymańska, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: Differential antigen-specific prevention of experimental autoimmune encephalomyelitis with naked DNA.
Czasopismo: Mult Scler
Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 57
ISSN: 1352-4585
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst32/33
Autorzy: A[gata] Walczak, B[ożena] Szymańska, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: Differential antigen-specific prevention of experimental autoimmune encephalomyelitis with naked DNA.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, suppl. 2, s. 219
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst33/33
Autorzy: Agata Walczak, Bożena Szymańska, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Prewencja doświadczalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia za pomocą szczepienia DNA.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2 cz. 2, s. 486, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi