Zapytanie: WŁOCH AGATA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/26

Autorzy: Jose Carlos P. Ferreira, Mirosław Wielgoś, Dariusz Borowski, Piotr Sieroszewski, Bartosz Czuba, Wojciech Cnota, Agata Włoch, Krzysztof Sodowski, Piotr Węgrzyn.
Tytuł: Does prior knowledge of maternal age affect judgment of operators measuring nuchal translucency?
Tytuł angielski: Czy wcześniejsza znajomość wieku ciężarnej przez badającego może mieć wpływ na pomiar przezierności karku?
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2015 : T. 86, nr 12, s. 921-925, Streszcz., Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.609
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

2/26
Autorzy: Paulina Kordjalik, Beata Radzymińska-Chruściel, Maciej Słodki, Agata Włoch, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Maria Respondek-Liberska, Zdzisław Tobota.
Tytuł: The Polish National Registry for Fetal cardiac Pathology (www.orpkp.pl) - selected data analysis for 2013 and 2014 and comparison with data from 2005 to 2012.
Czasopismo: Prenat Cardiol
Szczegóły: 2015 : Vol. 5, nr 1, s. 6-12
ISSN: 2353-8198
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/26
Autorzy: Paulina Kordjalik, Maria Respondek-Liberska, Maciej Słodki, Zdzisław Tobota, Beata Radzymińska-Chruściel, Aldona Siwińska, Agata Włoch, Joanna Szymkiewicz-Dangel.
Tytuł: Pulmonary valvar stenosis in polish national registry for fetal cardiac malformations.
Czasopismo: Kardiol Prenatal
Szczegóły: 2014 : T. 4, s. 13-16, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 2084-008X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

4/26
Autorzy: Maciej Słodki, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Agata Włoch, Aldona Siwińska, Beata Radzymińska, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Wybrane dane z ogólnopolskiego rejestru patologii kardiologicznych u płodu za rok 2012.Quo vadis?
Czasopismo: Pol Kardiol Prenat Echo Płodu
Szczegóły: 2013, nr 1, s. 5-9, Streszcz, Sum.
ISSN: 2084-008X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/26
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Marcin Helbin, Katarzyna Janiak, Beata Radzymińska-Chruściel, Maciej Słodki, Agata Włoch.
Czasopismo: Pol Kardiol Prenat Echo Płodu
Rok: 2011 (nr 1)
Uwagi: Wydaje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej z siedzibą w Łodzi
ISSN: 2084-008X
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/26
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Joanna Dangel, Katarzyna Janiak, Arkadiusz Kwoka, Beata Radzymińska Chruściel, Maciej Słodki, Agata Włoch.
Czasopismo: Pol Kardiol Prenat Echo Płodu
Rok: 2011 (Nr 2)
Uwagi: Wydaje Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej.
ISSN: 2084-008X
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/26
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Agata Włoch, Maciej Słodki.
Tytuł: Aktualne aspekty organizacyjne Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, suppl. 1, s. 87
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/26
Autorzy: Alicja Żarkowska, Małgorzata Miejska-Lewandowska, Agata Włoch, Katarzyna Janiak, Iwona Maroszyńska, Andrzej Chilarski, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Przepuklina przeponowa u płodu - prezentacja przypadku o pomyślnym rokowaniu.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2007, nr 28, s. 65-67, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

9/26
Autorzy: Bartosz Czuba, Dariusz Borowski, Wojciech Cnota, Piotr Sieroszewski, Krzysztof Grettka, Marek Pietryga, Dorota Wyrwas, Artur Czekierdowski, Agata Włoch, Mirosław Wielgoś, Renata Jaczyńska, Paweł Kamiński, Jacek Brązert, Krzysztof Szaflik, Krzysztof Sodowski.
Tytuł: Ultrasonographic assesement of fetal nuchal translucency (NT) at 11th and 14th week of gestiton - polish multicentre study
Czasopismo: Neuro Endocrinol Lett
Szczegóły: 2007 : Vol. 28, nr 2, s. 175-181
ISSN: 0172-780X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.443
Punktacja Min. Nauki: 15.000

10/26
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Agata Włoch.
Tytuł: Certyfikat Umiejętności echokardiograficznego badania serca płodu (dla zaawansowanych) Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, nr 25, s. 87-90, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

11/26
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Joanna Dangel, Agata Włoch.
Tytuł: Certyfikat Umiejętności skriningowego badania serca płodu (podstawowy) Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonogficznego.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, nr 25, s. 82-86, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

12/26
Autorzy: Agata Włoch, Lesław Szydłowski, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Ektopia serca płodu.
Tytuł całości: W: Echokardiografia praktyczna / pod red. Piotra Podolca, Wiesławy Tracz, Piotra Hoffmana, Andrzeja Gackowskiego. T. 4.
Adres wydawniczy: Kraków, 2006
Strony: s. 215-219, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.170

13/26
Autorzy: Agata Włoch, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Ektopia serca u płodu.
Tytuł całości: W: Kardiologia prenatalna dla położników i kardiologów dziecięcych / pod red. Marii Respondek-Liberskiej.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 215-218, ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

14/26
Autorzy: Agata Włoch, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Specyficzne problemy kardiologiczne w ciąży bliźniaczej : Problemy kardiologiczne u płodów zrośniętych.
Tytuł całości: W: Kardiologia prenatalna dla położników i kardiologów dziecięcych / pod red. Marii Respondek-Liberskiej.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 265-269, ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

15/26
Autorzy: M[arek] Spaczyński, J[anusz] Woytoń, L[ongin] Marianowski, W[iesław] Szymański, S[tanisław] Radowicki, J[arosław] Oleszczuk, T[omasz] Paszkowski, J[acek] Brązert, L[eszek] Pawelczyk, A[nita] Olejek, K[rzysztof] Drews, R[omuald] Dębski, A[rtur] Czekierdowski, M[arek] Szpakowski, K[rzysztof] Czajkowski, T[eresa] Pajszczyk-Kieszkiewicz, J[acek] Suzin, T[omasz] Pertyński, P[iotr] Oszukowski, J[an] Wilczyński, G[rzegorz] Krasomski, Z[bigniew] Pietrzak, U. Kowalska-Koprek, A[ndrzej] Sysa, L[ech] Polis, C[zesław] Szymkiewicz, J[anusz] Bohosiewicz, A[ndrzej] Chilarski, J[acek] Moll, M[aria] Respondek-Liberska, J[oanna] Szymkiewicz-Dangel, M[irosław] Wielgoś, K[rzysztof] Sodowski, T. Niemiec, Z[bigniew] Celewicz, R. Spaczyński, M. Ropacka, K. Preis, M[arek] Pietryga, W[aldemar] Sawicki, M. Skotnicki, J. Szamatowicz, M. Dubiel, J. Zamłyński, P. Sieroszewski, A. Karowicz-Bilińska, M. Świątkowska-Freund, A[gata] Włoch, K[rzysztof] Grettka, B[artosz] Czuba, K[atarzyna] Janiak, B. Borowski, P[iotr] Kaczmarek, P. Puacz, I[wona] Maroszyńska.
Tytuł: Terapia płodu - aktualny stan wiedzy. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opracowane w dniach 25-27 sierpnie 2006 roku w Łodzi pod kierunkiem Prezesa Sekcji Terapii Płodu PTG prof. Krzysztofa Szaflika.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 2, s. 59-103, ryc., tab.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

16/26
Autorzy: B[artosz] Czuba, A[gata] Włoch, D[ariusz] Borowski, D[orota] Wyrwas, W[ojciech] Cnota, K[rzysztof] Sodowski, K[rzysztof] Szaflik, M[aria] Respondek-Liberska.
Tytuł: Analiza wyników leczenia za pomocą seryjnych redukcji płynu owodniowego w przypadkach ciąż bliźniaczych, powikłanych TTTS - badania dwuośrodkowe.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl. 2, s. 26
Uwagi: II Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii oraz kurs położniczy "Hot topics in fetal medicine" Łódź 6-8 października 200
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst17/26
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, A[gata] Włoch.
Tytuł: Fetal echocardiography.
Tytuł całości: W: Multiple pregnancy : epidemiology, gestation & perinatal outcome / ed. by Isaac Blickstein and Louis G. Keith.
Adres wydawniczy: London, 2005
Strony: s. 332-341, ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: ZF
Język publikacji: EN

18/26
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, J[oanna] Dangel, A[gata] Włoch, A[ldona] Siwińska, Z[dzisław] Tobota.
Tytuł: National database for fetal cardiac anomalies in 2004.
Czasopismo: Ultrasound Obstet Gynecol
Szczegóły: 2005 : Vol. 25, nr 4, s. 410
ISSN: 0960-7692
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst19/26
Autorzy: J[oanna] H. Dangel, M[aria] Respondek-Liberska, A[gata] Włoch, A[ldona] Siwińska, Z[dzisław] Tobota.
Tytuł: Preliminary expierience with national data base for fetal anomalies.
Źródło: 2005
Uwagi: http://www.orpkp.pl
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/26
Autorzy: Ewa Wojciechowska, Agata Włoch, Katarzyna Janiak, Piotr Bodzek, Stanisław Włoch, Jerzy Sikora, Anita Olejek, Lesław Szydłowski, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Czy ektopia serca rozpoznana prenatalnie jest wadą letalną - doświadczenia własne.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, suppl., s. 431-435, Sum.
Uwagi: II Interaktywna Konferencja Naukowa "Aktualne problemy w perinatologii i ginekologii" Bytom - Wisła 2-4.12.2004
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

21/26
Autorzy: Agata Włoch, Maria Respondek-Liberska, Stanisław Włoch, Lesław Szydłowski, Jerzy Sikora, Ewa Wojciechowska, Bartosz Czuba, Jan Wilczyński.
Tytuł: Fetal and neonatal echocardiography in twin-twin transfusion syndrome - multicenter study.
Czasopismo: Gemellological Rev
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 1, s. 179-186
ISSN: 1640-8977
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 0.500

22/26
Autorzy: E[wa] Wojciechowska, A[gata] Włoch, M[aria] Respondek-Liberska.
Tytuł: Prenatalna diagnoza zespołu Beckwitha-Wiedermana - opis trzech przypadków.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 17, s. 53
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/26
Autorzy: Agata Włoch, Maria Respondek-Liberska, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Barbara Goc, Joanna Krzysztolik-Ładzińska, Lesław Szydłowski.
Tytuł: Significant aortic and pulmonary valve stenosis in the prenatal period : diagnosis, treatment and outcome. A two-centre study.
Czasopismo: Acta Cardiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 59, nr 2, s. 242-244, ryc., bibliogr.
Uwagi: Bried Communications of the International Congress on Valvular Heart Disease, 8-10 May 2003, Kraków, Poland
ISSN: 0001-5385
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.381
Punktacja Min. Nauki: 7.000

24/26
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, J[oanna] Dangel, A[gata] Włoch, A[ldona] Siwińska, J[erzy] Stańczyk, J[an] Ereciński, J. Pellar, L. Rudziński, M[ieczysław] Walczak.
Tytuł: Stan kardiologii prenatalnej w Polsce w roku 2003 wg danych z 9 ośrodków.
Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Kardiologiczna Postępy w Diagnostyce i Leczeniu Wad wrodzonych serca i zaburzeń rytmu serca u dzieci.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 82, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/26
Autorzy: A[gata] Włoch, M[aria] Respondek-Liberska, St[anisław] Włoch, K[atarzyna] Janiak, J[an] Wilczyński, J[arosław] Sikora, W[ładysław] Rokicki.
Tytuł: Echocardiography in twin to twin transfusion syndrome.
Czasopismo: Fetal Diagn Ther
Szczegóły: 2002 : Vol. 17, suppl. 1, s. 44
ISSN: 1015-3837
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst26/26
Autorzy: Agata Włoch, Stanisław Włoch, Krzysztof Grettka, Jerzy Łagan, Marek Kudła, Jerzy Sikora, Anita Olejek, Kazimierz Kamiński, Władysław Rokicki, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Usefullness of fetal echocardiography in pregnancy complicated with extra cardiac malformation- multicenter studies.
Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: s. 149
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi