Zapytanie: SZYMKIEWICZ-DANGEL JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: Paulina Kordjalik, Beata Radzymińska-Chruściel, Maciej Słodki, Agata Włoch, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Maria Respondek-Liberska, Zdzisław Tobota.
Tytuł: The Polish National Registry for Fetal cardiac Pathology (www.orpkp.pl) - selected data analysis for 2013 and 2014 and comparison with data from 2005 to 2012.
Czasopismo: Prenat Cardiol
Szczegóły: 2015 : Vol. 5, nr 1, s. 6-12
ISSN: 2353-8198
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/13
Autorzy: Paulina Kordjalik, Maria Respondek-Liberska, Maciej Słodki, Zdzisław Tobota, Beata Radzymińska-Chruściel, Aldona Siwińska, Agata Włoch, Joanna Szymkiewicz-Dangel.
Tytuł: Pulmonary valvar stenosis in polish national registry for fetal cardiac malformations.
Czasopismo: Kardiol Prenatal
Szczegóły: 2014 : T. 4, s. 13-16, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 2084-008X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/13
Autorzy: Maciej Słodki, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Agata Włoch, Aldona Siwińska, Beata Radzymińska, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Wybrane dane z ogólnopolskiego rejestru patologii kardiologicznych u płodu za rok 2012.Quo vadis?
Czasopismo: Pol Kardiol Prenat Echo Płodu
Szczegóły: 2013, nr 1, s. 5-9, Streszcz, Sum.
ISSN: 2084-008X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/13
Autorzy: Maciej Słodki, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Zdzisław Tobota, Neil S. Seligman, Stuart Weiner, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: The Polish National Registry for Fetal Cardiac Pthology: organization, diagnoses, management, educational aspects and telemedecine endeavors.
Czasopismo: Prenat Diagn
Szczegóły: 2012 : Vol. 32, s. 1-5, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0197-3851
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/13
Autorzy: Sergiusz Jóżwiak, Katarzyna Kotulska, Dorota Domańska-Pakieta, Barabara Łojszczyk, Małgorzata Syczewska, Dariusz Chmielewskai, Dorota Dunin-Wąsowicz, Tomasz Kmiec, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Maria Kornacka, Wanda Kawalec, Dariusz Kuczyński, Julita Borkowska, Katarzyna Tomaszek, Elzbieta Jurkiewicz, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Antiepileptic treatment before the onset of seizures reduces epilepsy severity and risk mental retardation in infants with tuberous sclerosis complex.
Czasopismo: Eur J Paediatr Neurol
Szczegóły: 2011 : Vol. 15, nr 5, s. 424-431
ISSN: 1090-3798
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.123
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

6/13
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Agata Włoch, Maciej Słodki.
Tytuł: Aktualne aspekty organizacyjne Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, suppl. 1, s. 87
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/13
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, J[oanna] Szymkiewicz-Dangel, K[rzysztof] Szaflik, J[erzy] Stańczyk.
Tytuł: Częstoskurcz u płodu.
Czasopismo: Ginekol Dypl
Szczegóły: 2008 : Vol. 10, wyd. spec. luty, s. 135-139
Uwagi: Aktualny stan wiedzy na temat terapii prenatalnej. Stanowiosko grupy ekspertów PTG
ISSN: 1508-0102
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

8/13
Autorzy: Sergiusz Jóźwiak, Dorota Domańska-Pakiela, Katarzyna Kotulska, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Dorota Dunin-Wąsowicz, Elżbieta Jurkiewicz, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Epilepsy and mental retardation in tuberous sclerosis complex - Can we prevent them?
Tytuł całości: W: Biology of seizure susceptibility in developing brain / [aut.]: Takao Takahashi, Yukio Fukuyama.
Adres wydawniczy: Montrouge : John Libery Eurotext, 2008
Strony: s. 221-231, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: ZF
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000

9/13
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, J[oanna] Szymkiewicz-Dangel, Z[dzisław] Tobota, M[aciej] Słodki, A[licja] Żarkowska.
Tytuł: National registry of fetal cardiac pathology in Poland (ORPKP)
Czasopismo: Ultrasound Obstet Gynecol
Szczegóły: 2008 : Vol. 32, nr 3, s. 385
ISSN: 0960-7692
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/13
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Zdzisław Tobota, Maciej Słodki.
Tytuł: Założenia i wstępne wnioski Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych Płodów (www.orpkp.pl).
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 2, s. 129-135, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

11/13
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Agata Włoch.
Tytuł: Certyfikat Umiejętności echokardiograficznego badania serca płodu (dla zaawansowanych) Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, nr 25, s. 87-90, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

12/13
Autorzy: M[arek] Spaczyński, J[anusz] Woytoń, L[ongin] Marianowski, W[iesław] Szymański, S[tanisław] Radowicki, J[arosław] Oleszczuk, T[omasz] Paszkowski, J[acek] Brązert, L[eszek] Pawelczyk, A[nita] Olejek, K[rzysztof] Drews, R[omuald] Dębski, A[rtur] Czekierdowski, M[arek] Szpakowski, K[rzysztof] Czajkowski, T[eresa] Pajszczyk-Kieszkiewicz, J[acek] Suzin, T[omasz] Pertyński, P[iotr] Oszukowski, J[an] Wilczyński, G[rzegorz] Krasomski, Z[bigniew] Pietrzak, U. Kowalska-Koprek, A[ndrzej] Sysa, L[ech] Polis, C[zesław] Szymkiewicz, J[anusz] Bohosiewicz, A[ndrzej] Chilarski, J[acek] Moll, M[aria] Respondek-Liberska, J[oanna] Szymkiewicz-Dangel, M[irosław] Wielgoś, K[rzysztof] Sodowski, T. Niemiec, Z[bigniew] Celewicz, R. Spaczyński, M. Ropacka, K. Preis, M[arek] Pietryga, W[aldemar] Sawicki, M. Skotnicki, J. Szamatowicz, M. Dubiel, J. Zamłyński, P. Sieroszewski, A. Karowicz-Bilińska, M. Świątkowska-Freund, A[gata] Włoch, K[rzysztof] Grettka, B[artosz] Czuba, K[atarzyna] Janiak, B. Borowski, P[iotr] Kaczmarek, P. Puacz, I[wona] Maroszyńska.
Tytuł: Terapia płodu - aktualny stan wiedzy. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opracowane w dniach 25-27 sierpnie 2006 roku w Łodzi pod kierunkiem Prezesa Sekcji Terapii Płodu PTG prof. Krzysztofa Szaflika.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 2, s. 59-103, ryc., tab.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

13/13
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Joanna Szymkiewicz-Dangel.
Tytuł: Badanie ultrasonograficzne serca płodu.
Tytuł całości: W: Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie i ginekologii / red. Jacek Brązert [i in.].
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 113-119, ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi