Zapytanie: SZYMAŃSKI WITOLD
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/29

Autorzy: Aneta Ostrowska, Witold Szymański, Łukasz Kołodziejczyk, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Evaluation of the erosive potential of selected isotonic drinks: in vitro studied.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 25, nr 6, s. 1313-1319
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.179
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/29
Autorzy: Katarzyna Banaszek, Witold Szymański, Bożena Pietrzyk, Leszek Klimek.
Tytuł: Adhesion of E. coli Bacteria Cells to Prosthodontic Alloys Surfaces Modified by TiO2 Sol-Gel Coatings
Czasopismo: Adv Mater Sci Engin
Szczegóły: 2013 : 2013, Article ID 179241, 6 s.
ISSN: 1687-6822
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.897
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/29
Autorzy: Anna Sobczyk-Guzenda, Bożena Pietrzyk, Witold Jakubowski, Hieronim Szymanowski, Witold Szymański, Jacek Kowalski, Katarzyna Oleśko, Maciej Gazicki-Lipman.
Tytuł: Mechanical, photocatalytic and microbiological properties of titanium dioxide thin films synthesized with the sol-gel and low temperature plasma deposition techniques.
Czasopismo: Mater Res Bull
Szczegóły: 2013 : Vol. 48, nr 10, s. 4022-4031
ISSN: 0025-5408
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.968
Punktacja Min. Nauki: 35.000
DOI:
Adres url:

4/29
Autorzy: Witold Szymański, Lucjan Kołodziejczyk, Aneta Ostrowska.
Tytuł: Erosion of human dental enamel after exposure to teeth storage liquids and acidic drinks investigated by AFM, CLSM and NI techniques
Tytuł całości: W: Nano MED. International Conference on Nanotechnology in Medicine 7-9 November 2012, University College London, UK
Odpowiedzialni za całość: redakcja: University College London
Adres wydawniczy: London, 2012
Strony: s. 20
Konferencja: , 7-9 listopad 2012
Uwagi: Nano MED
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/29
Autorzy: Witold Szymański, Krzysztof Pietnicki, Leszek Klimek.
Tytuł: Możliwości oceny powierzchni elementów protetycznych po obróbkach strumieniowo-ściernych.
Tytuł całości: W: Biomateriały, mechanika i eksperyment naukowy w stomatologii.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jacka Kasperskiego i Grzegorza Chladka
Adres wydawniczy: Zabrze, 2011
Strony: s. 122-148, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISBN: 978-83-930666-3-6
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000

6/29
Autorzy: Witold Szymański, Jacek Szymański, Marta Walczyńska, Magdalena Walkowiak-Przybyło, Piotr Komorowski, Wiesława Okrój, Witold Jakubowski, Marta Kamińska, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: SPR Biosensor Technique Supports Development in Biomaterials Engineering
Tytuł całości: W: New Perspectives in Biosensors Technology and Applications
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edit by Pier Andrea Serra
Adres wydawniczy: Rijeka : Croatia InTech, 2011
Strony: s. 63-82, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISBN: ISBN 978-953-307-448-1
Typ publikacji: ZF
Typ publikacji: D
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

7/29
Autorzy: Krzysztof Pietnicki, Witold Szymański, Katarzyna Marciniak, Leszek Klimek.
Tytuł: Wpływ parametrów obróbki strumieniowo-ściernej na stan powierzchni kobaltowo-chromowego stopu protetycznego.
Tytuł całości: W: Osiągnięcia inżynierii materiałowej w aplikacjach protetyki stomatologicznej.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Mieczysława Jurczyka i Aliny Szczerby
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wyższe Szkoły Edukacji i Terapii, 2011
Strony: s. 31-46, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISBN: 978-83-927622-6-3
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/29
Autorzy: Witold Szymański, Marcin Gołębiowski, Leszek Klimek.
Tytuł: Wpływ parametrów obróbki strumieniowo-ściernej na strukturę geometryczną powierzchni
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 20011 : T. 21, nr 9, s. 201-205
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

9/29
Autorzy: Marcin Gołębiowski, Anna Sobczyk-Guzenda, Witold Szymański, Leszek Klimek.
Tytuł: Wpływ parametrów obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni tytanu na kąt zwilżania i swobodną energię powierzchniową.
Czasopismo: Inż Mater
Szczegóły: 2010 : R. 31, nr 4, s. 978-980
ISSN: 0208-6247
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

10/29
Autorzy: Marcin Gołębiowski, Anna Sobczyk-Guzenda, Witold Szymański, Leszek Klimek.
Tytuł: Wpływ parametrów obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni tytanu na kąt zwilżania i swobodną energię powierzchniową
Czasopismo: Inż Mater
Szczegóły: 2010 : Vol. 31, nr 4, s. 978-980
ISSN: 0208-6247
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000

11/29
Autorzy: Marta Kamińska, Wiesława Okrój, Witold Szymański, Witold Jakubowski, Piotr Komorowski, Andrzej Nosal, Hieronim Szymanowski, Maciej Gazicki-Lipman, Hanna Jerczyńska, Zofia Pawłowska, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Interaction of parylene C with biological objects.
Czasopismo: Acta Bioeng Biomech
Szczegóły: 2009 : Vol. 11, nr 3, s. 19-25, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1509-409X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/29
Autorzy: Witold Jakubowski, Anna Ślósarczyk, Zofia Paszkiewicz, Witold Szymański, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Bacterial colonisation of bioceramic surfaces
Czasopismo: Adv Appl Ceram
Szczegóły: 2008 : Vol. 107, nr 4, s. 217-221, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1743-6753
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.074
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

13/29
Autorzy: Bogdan Walkowiak, Wiesława Okrój, Marta Kamińska, Witold Szymański, Witold Jakubowski, Piotr Komorowski, Andrzej Nosal, Hieronim Szymanowski, Maciej Gazicki-Lipman, Zofia Pawłowska, Hanna Jerczyńska.
Tytuł: Interaction of poly(p-xylylene) with biological objects.
Tytuł całości: W: 235th National Meeting and Exposition, April 6-10, 2008, New Orleans, LA, USA : abstract.
Adres wydawniczy: New Orleans, 2008
Strony: poz. 1148279, ryc., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

14/29
Autorzy: Witold Szymański, Witold Jakubowski, Maciej Gazicki-Lipman, Hieronim Szymanowski, Andrzej Nosal, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Bacterial colonization of the parylene C surface.
Tytuł całości: W: Vacuum and plasma surface engineering Liberec-Hejnice, 24th - 26th October 2007 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Liberec, 2007
Strony: s. 88-89
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/29
Autorzy: W[itold] Szymański, W[itold] Jakubowski, W[iesława] Okrój, M[arta] Kamińska, P[iotr] Komorowski, I[wona] Przybyszewska-Doroś, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Comparison of methods for biofilm evaluation - preliminary results for selected biomaterials.
Tytuł całości: W: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Inżynieria stomatologiczna - biomateriały" Ustroń, 14-17 czerwiec 2007 r.
Adres wydawniczy: Ustroń, 2007
Strony: s. 70-71
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

16/29
Autorzy: W[itold] Szymański, W[itold] Jakubowski, W[iesława] Okrój, M[arta] Kamińska, P[iotr] Komorowski, I[wona] Przybyszewska-Doroś, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Porównanie metod oceny stopnia kolonizacji powierzchni implantów przez komórki bakteryjne tworzące biofilm - wstępne wyniki badań wybranych biomateriałów.
Tytuł całości: W: XV Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Wrocław, wrzesień 2007 : streszczenia prac konferencyjnych.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2007
Strony: s. 293, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/29
Autorzy: I[wona] Przybyszewska-Doroś, M[arta] Kamińska, W[iesława] Okrój, W[itold] Jakubowski, W[itold] Szymański, P[iotr] Komorowski, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Blood platelets activation by artificial surfaces.
Tytuł całości: W: Lodz Platelet Conference jointly with 11th Erfurt Conference on Platelets June 25th - 28th, 2006, Lodz, Poland.
Adres wydawniczy: Lodz, 2006
Strony: s. 60
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

18/29
Autorzy: W[iesława] Okrój, M[arta] Kamińska, L[eszek] Klimek, W[itold] Szymański, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Blood platelets in contact with nanocrystalline diamond surfaces.
Czasopismo: Diam Relat Mater
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 8, s. 1535-1539, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 0925-9635
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.988
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst19/29
Autorzy: W[itold] Jakubowski, L[eszek] Klimek, W[itold] Szymański, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Mikroskopia fluorescencyjna (MF) i elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) w badaniu biofilmu bakteryjnego.
Czasopismo: Ochrona przed Korozją
Szczegóły: 2006, nr 9, s. 25-29, Sum.
Uwagi: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych
ISSN: 0473-7733
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

20/29
Autorzy: W[iesława] Okrój, B[ożena] Pietrzyk, L[eszek] Klimek, W[itold] Jakubowski, W[itold] Szymański, M[arta] Kamińska, I[wona] Przybyszewska-Doroś, P[iotr] Komorowski, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Thrombocompatibility of titanium oxide deposited on stainless steel by sol-gel method.
Tytuł całości: W: Lodz Platelet Conference jointly with 11th Erfurt Conference on Platelets June 25th - 28th, 2006, Lodz, Poland.
Adres wydawniczy: Lodz, 2006
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

21/29
Autorzy: I[wona] Przybyszewska-Doroś, M[arta] Kamińska, W[iesława] Okrój, W[itold] Jakubowski, W[itold] Szymański, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Evaluation of blood platelets activation after contact with artificial surfaces with the help of FACS-Calibur flow cytometer.
Tytuł całości: W: International Conference 4-th Nanodiam and Related Materials jointly with 6-th Biamond and Related Films June 28th - July 1st, 2005 Zakopane, Poland.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 136
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

22/29
Autorzy: W[itold] Szymański, P[iotr] Komorowski, W[itold] Jakubowski, L[eszek] Klimek, W[iesława] Okrój, I[wona] Przybyszewska-Doroś, M[arta] Kamińska, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Standarization of the methods for examination of bacterial Wells with the use of fluorescencje and scanning microscop (SEM).
Tytuł całości: W: International Conference 4-th Nanodiam and Related Materials jointly with 6-th Biamond and Related Films June 28th - July 1st, 2005 Zakopane, Poland.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 126
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

23/29
Autorzy: W[iesława] Okrój, M[arta] Pirek, L[eszek] Klimek, W[itold] Jakubowski, I[wona] Przybyszewska, W[itold] Szymański, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Interaction of blood platelets with nanocrystalline diamond surface.
Czasopismo: Platelets
Szczegóły: 2004 : Vol. 15, nr 8, s. 508
Uwagi: 10th Erfurt Conference on Platelets, 20-23 June 2004, Augustiner-Kloster, Erfrut, Germany
ISSN: 0953-7104
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.017
Punktacja Min. Nauki: 11.000

Pełny tekst24/29
Autorzy: Witold Jakubowski, Grzegorz Bartosz, Piotr Niedzielski, Witold Szymański, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Nanocrystalline diamond surface is resistant to bacterial colonization.
Czasopismo: Diam Relat Mater
Szczegóły: 2004 : Vol. 13, nr 10, s. 1761-1763
ISSN: 0925-9635
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.867
Punktacja Min. Nauki: 10.000

25/29
Autorzy: Bogdan Walkowiak, Wiesława Okrój, Iwona Przybyszewska, Marta Pirek, Witold Szymański, Paweł Kosęda, Witold Jakubowski.
Tytuł: Nanokrystaliczny diament (NCD) - nowy i obiecujący materiał dla zastosowań medycznych.
Tytuł angielski: Nanocrystalline diamond (NCD) - a new and promising material for medical applications
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 35/36, s. 62-67
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

26/29
Autorzy: W[itold] Jakubowski, W[itold] Szymański, W[iesława] Okrój, I[wona] Przybyszewska-Doroś, M[arta] Pirek, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Podatność powierzchni biomateriału na kolonizację bakteriami zależy od rodzaju tej powierzchni.
Tytuł angielski: A susceptibility of biomaterial surface colonization depends on type of this surface
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 38/42, s. 206-207
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

27/29
Autorzy: W[iesława] Okrój, W[itold] Jakubowski, I[wona] Przybyszewska, M[arta] Pirek, P[iotr] Komorowski, M. Mruklik, W[itold] Szymański, P[aweł] Kosęda, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Trombozgodność warstw NCD na powierzchni stopów tytanowych.
Tytuł angielski: Thrombocompatibility of NCD layers on a surface of titanium alloys
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 35/36, s. 29-32
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

28/29
Autorzy: B[ogdan] Walkowiak, W[iesława] Okrój, I[wona] Przybyszewska, M[arta] Pirek, W[itold] Szymański, P[aweł] Kosęda, W[itold] Jakubowski.
Tytuł: Nanocrystalline diamond (NCD) - a new and promising material for medical application.
Tytuł całości: W: Centre of Excellence NANODIAM Summer School: Technology of carbon surfaces 21st-25th of October 2003 Lodz/Szklarska Poręba/Liberec.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 9
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

29/29
Autorzy: Bogdan Walkowiak, Wiesława Okrój, Iwona Przybyszewska, Marta Pirek, Witold Szymański, Paweł Kosęda, Witold Jakubowski.
Tytuł: Nanocrystalline diamond (NCD) - a new and promising material for medical application.
Tytuł całości: W: European Materials Research Society E-MRS 2003 Fall Meeting Warsaw University of Technology Warsaw (Poland) 15th -19th September, 2003: scientific programme and book of abstracts.
Adres wydawniczy: Warsaw, 2003
Strony: s. 164-165
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi