Zapytanie: SZYMAŃSKA JANOWSKA ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: Piotr Okoński, Elżbieta Szymańska, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Maciej Banach, Małgorzata Misztal, Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz.
Tytuł: Łódzka Skala Ryzyka Operacyjnego - praktyczne zastosowanie analizy statystycznej ryzyka leczenia operacyjnego choroby wieńcowej.
Czasopismo: Pol Przegl Chir
Szczegóły: 2004 : T. 76, nr 9, s. 899-913, Sum.
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst2/18
Autorzy: J[erzy] Knopik, S. Ostrowski, M[irosław] Bitner, E[lżbieta] Szymańska, L[eszek] Markuszewski, R[yszard] Jaszewski.
Tytuł: Ocena wyników leczenia operacyjnego wady mitralnej u chorych z przewlekłą łagodną niewydolnością nerek.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 143
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

3/18
Autorzy: Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Małgorzata Misztal, Piotr Okoński, Agnieszka Rossa, Elżbieta Szymańska [Janowska], Janusz Zasłonka.
Tytuł: Analiza kart ryzyka.
Tytuł całości: W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie / pod red. Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz-Zasłonki, Ryszarda Jaszewskiego, Janusza Zasłonki.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 209-221, tab., wykr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

4/18
Autorzy: Witold Pawłowski, Ryszard Jaszewski, Elżbieta Szymańska [Janowska], Janusz Zasłonka.
Tytuł: Całkowicie tętnicza rewaskularyzacja serca u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową z zastosowaniem tętnic piersiowych i tętnicy promieniowej - wstępna analiza kliniczna 53 przypadków.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 58, suppl. 1, s. 64-68
Uwagi: Postępy w chirurgicznym leczeniu chorób serca
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst5/18
Autorzy: Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Elżbieta Szymańska [Janowska].
Tytuł: Czynniki ryzyka operacyjnego.
Tytuł całości: W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie / pod red. Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz-Zasłonki, Ryszarda Jaszewskiego, Janusza Zasłonki.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 15-24, bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

6/18
Autorzy: Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Elżbieta Szymańska [Janowska], Piotr Okoński.
Tytuł: Metody identyfikacji ryzyka przed-, śród- i pooperacyjnego.
Tytuł całości: W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie / pod red. Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz-Zasłonki, Ryszarda Jaszewskiego, Janusza Zasłonki.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 203-208, tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

7/18
Autorzy: Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Elżbieta Szymańska [Janowska], Piotr Okoński.
Tytuł: Przeglad kart ryzyka operacyjnego.
Tytuł całości: W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie / pod red. Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz-Zasłonki, Ryszarda Jaszewskiego, Janusza Zasłonki.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 198-203, tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

8/18
Autorzy: Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Małgorzata Misztal, Piotr Okoński, Agnieszka Rossa, Elżbieta Szymańska [Janowska], Janusz Zasłonka.
Tytuł: Uwagi końcowe.
Tytuł całości: W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie / pod red. Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz-Zasłonki, Ryszarda Jaszewskiego, Janusza Zasłonki.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 221-224, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

9/18
Autorzy: W[itold] Pawłowski, R[yszard] Jaszewski, E[lżbieta] Szymańska [Janowska], J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Całkowicie tętnicza rewaskularyzacja serca - konieczność lub świadomy wybór.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. 50
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst10/18
Autorzy: Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Piotr Okoński, Elżbieta Szymańska [Janowska], Małgorzata Misztal, Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz.
Tytuł: Łódzka skala ryzyka operacyjnego - praktyczne zastosowanie analizy statystycznej ryzyka leczenia operacyjnego choroby wieńcowej.
Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek, 15-16 czerwca 2001 r. / pod red. Stanisława Sterkowicza.
Adres wydawniczy: Włocławek, 2002
Strony: s. 173-186, tab., wykr.
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: PL

11/18
Autorzy: Ewa Golec, Elżbieta Szymańska [Janowska], Ryszard Golański, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka.
Tytuł: Ocena troponiny I jako markera zawału okołooperacyjnego po operacjach bezpośredniej rewaskularyzacji serca w krążeniu pozaustrojowym.
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2002 : T. 34, nr 1, s. 27C-30C, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

12/18
Autorzy: Bogdan Jegier, Ryszard Jaszewski, Sławomir Jander, Andrzej Walczak, Radosław Zwoliński, Elżbieta Szymańska [Janowska], Janusz Zasłonka.
Tytuł: Operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową.
Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
Strony: s. 83, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/18
Autorzy: E[lżbieta] Szymańska [Janowska], E[wa] Golec, P[iotr] Okoński, A[ndrzej] Banyś, A[licja] Iwaszkiewicz-Zasłonka.
Tytuł: Ostra niewydolność nerek po operacjach w krążeniu pozaustrojowym w materiale własnym.
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2002 : T. 34, nr 1, s. 86C
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/18
Autorzy: W[itold] Pawłowski, R[yszard] Jaszewski, E[lżbieta] Szymańska [Janowska], J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Planowanie całkowitej tętniczej rewaskularyzacji serca z użyciem tętnic piersiowych i tętnicy promieniowej. Wczesne wyniki i angiograficzna ocena pomostów.
Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
Strony: s. 43
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/18
Autorzy: Elżbieta Szymańska [Janowska], Piotr Okoński, Justyna Grychowska, Ryszard Golański, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka.
Tytuł: Śródoperacyjny zawał serca u chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby wieńcowej.
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2002 : T. 34, nr 2, s. 97-100, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

16/18
Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, M[aciej] Kośmider, R. Zwoliński, S[ławomir] Jander, A[ndrzej] Walczak, L[eszek] Markuszewski, M[irosław] Bitner, E[lżbieta] Szymańska [Janowska].
Tytuł: Value of intraoperative transesophagel echokardiography (TEE) in mitral valve repair early and long-term results. A 4-yers follow-up : 1998-2001.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002 : -, nr 8, s. 148
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

17/18
Autorzy: Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Maciej Kośmider, Radosław Zwoliński, Andrzej Walczak, Mirosław Bitner, Elżbieta Szymańska [Janowska].
Tytuł: Wczesne i odległe wyniki plastyki zastawki mitralnej. 4-letnia obserwacja kliniczna 1998-2001.
Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
Strony: s. 97
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/18
Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, M[aciej] Kośmider, R. Zwoliński, A[ndrzej] Walczak, M[irosław] Bitner, E[lżbieta] Szymańska [Janowska].
Tytuł: Znaczenie śródoperacyjnego echokardiograficznego badania przezprzełykowego w plastyce zastawki mitralnej - wyniki wczesne i odległe - 4-letnia obserwacja kliniczna 1998-2001.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 56, suppl. 2, s. 37
Uwagi: 65 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Choroba wieńcowa 2002: postępy diagnostyki obrazowej i farmakoterapii Łódź, 31 maja - 2 czerwca 2002
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi