Zapytanie: SZYMAŃSKA JADWIGA A
Liczba odnalezionych rekordów: 91Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/91

Autorzy: Małgorzata Kucharska, Jadwiga Anna Szymańska, Wiktor Wesołowski, Barbara Frydrych, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Analiza lotnych składników wybranych olejków eterycznych o działaniu relaksacyjnym.
Tytuł angielski: Analysis of volatile ingredients of selected essential oils with relaxing effect
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2019 : Vol. 70, nr 2, nr 229-247
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.778
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: 3,3'-Dimetylobenzydyna i jej sole - frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Tytuł angielski: 3,3'-Dimethylbenzidine and its salts - inhalable fraction. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2018 : -, nr 2, s. 61-97
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/91
Autorzy: Barbara Frydrych, Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Chinolina. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Quinoline. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2018 : -, nr 1, s. 53-71
Uwagi: MNiSW, NCBiR
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/91
Autorzy: Małgorzata Kucharska, Jadwiga A. Szymańska, Wiktor Wesołowski, Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych.
Tytuł: Porównanie składu chemicznego wybranych olejków eterycznych stosowanych w chorobach układu oddechowego
Tytuł angielski: Comparison of chemical composition of selected essential oils used in respiratory diseases
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2018 : T. 69, nr 2, s. 167-178, summ.
Uwagi: Epub 2017 Dec 19; UMED 503/3-045-01/503-31-001
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.610
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Iron oxides - calculated on Fe. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2017 : -, nr 2, s. 51-87, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/91
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Frydrych Barbara, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Wodorotlenek litu - frakcjawdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Lithium hydride - inhalable fraction. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs).
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2016 : 89, nr 3, 131-145, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Anna Szymańska.
Tytuł: Fosforowe związki organiczne zmniejszające palność - toksyczność i wpływ na zdrowie ludzi.
Tytuł angielski: Organophosphorus flame retardants - toxicity and influence on human health.
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2015 : Vol. 66, nr 2, s. 235-264, Sum.
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.401
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/91
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Ftalan dietylu - frakcja wdychalna Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Diethyl phthalate - inhalable fraction Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs).
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2015, nr 4, s. 89-129, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

9/91
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych.
Tytuł: Karbaminian etylu Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Ethyl carbamate Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs).
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2015, nr 3, s. 67-106, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

10/91
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Eter tert-butylowo-etylowy. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Ethyl tertiary - butyl ether Documentation of suggested occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2014 : Vol. 80, nr 2, s. 73-110, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

11/91
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Propano -l,3-sulton. Dokumentacja proponowanych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Propane-1,3-sultone Documentation of suggested occupational exposure limits (OELs)1
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2014, nr 3, s. 39-56, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Anna Kilanowicz, Andrzej Sapota, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Selected oxidative stress parameters after single and repeated administration of octabromodiphenyl ether to rats.
Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
Szczegóły: 2014 : Vol. 27, nr 5, s. 808-820
Uwagi: Epub 2014 Oct 17
ISSN: 1232-1087
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.695
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

13/91
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych, Wiesław Szymczak.
Tytuł: 1-Chloro-2,3-epoksypropan.
Czasopismo: Wytycz Szac Ryzyka Zdrowot Czynnik Rakotw
Szczegóły: 2013 : 31, 1, 55-92
ISSN: 1234-9917
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

14/91
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Ftalan dimetylu-frakcja wdychalna. : Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2013, nr 4, s. 47-67
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

15/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów hepatotoksycznego działania eteru oktabromodifenylowego po jednorazowym i wielokrotnym podaniu szczurom
Czasopismo: Bromat Chem Toksykol
Szczegóły: 2013 : 46, nr 3, 307-315, bibliogr., summ., tab.
ISSN: 0365-9445
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

16/91
Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Eter oktabromodifenylowy - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2012, nr 3, s. 5-35, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

17/91
Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Eter pentabromodifenylowy - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2012, nr 2, s. 75-109, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

18/91
Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Heksachlorocyklopentadien. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2012 : -, nr 4, s. 1-28, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

19/91
Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Kwas akrylowy. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2012 : vol. 28, nr 4, s. 69-97, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

20/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Anna Szymańska.
Tytuł: Octabromodiphenyl ether porphyrogenicity after repeated administration to rats.
Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
Szczegóły: 2012 : Vol. 25, nr 4, s. 1-12
ISSN: 1232-1087
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.305
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

21/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: 3,7-Dimetylookta-2,6-dienal (cytral).
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2011, nr 4, s. 21-41, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

22/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Wiesław Szymczak.
Tytuł: 3,7-Dimetylookta-2,6-dienal (cytral).
Czasopismo: Wytycz Szac Ryzyka Zdrowot Czynnik Rakotw
Szczegóły: 2011, nr 1, s. 65-80, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-9917
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

23/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Naukowa Drugiego Stopnia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; Łódź
Uwagi: za cykl publikacji dotyczących toksyczności polibromowanych difenyloeterów (związków zmniejszających palność zaliczanych do trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska) po jednorazowych i wielokrotnym podawaniu ich szczurom
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: 0, EN

24/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Stanisław Sporny, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: The effect of short - term intoxication of rats with pentabromodiphenyl ether ( in mixture mimic comercial products).
Czasopismo: Hum Exp Toxicol
Szczegóły: 2011 : Vol. 30, nr 5, s. 363-378
ISSN: 0960-3271
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.772
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

25/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: 2-Metoksyetanol. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2010, nr 4, s. 93-139, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

26/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Wiesław Szymczak.
Tytuł: 4-Amino-2',3-dimetyloazobenzen.
Czasopismo: Wytycz Szac Ryzyka Zdrowot Czynnik Rakotw
Szczegóły: 2010, nr 1, s. 5-23, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-9917
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

27/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Jod. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2010, nr 3, s. 61-83, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

28/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Octan 2-metoksyetylu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2010, nr 4, s. 141-158, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

29/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: 1,2:3,4-Diepoksybutan.
Czasopismo: Wytycz Szac Ryzyka Zdrowot Czynnik Rakotw
Szczegóły: 2009, nr 1, s. 37-49, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-9917
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

30/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: 2-Toliloamina. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2009, nr 2, s. 149-173, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

31/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Nitrobenzen. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2009, nr 4, s. 113-150, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

32/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Stanisław Sporny, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Toxicity of penta- and decabromodiphenyl ethers after repeated administration to rats: a comparative study.
Czasopismo: Arch Toxicol
Szczegóły: 2010 : Vol. 84, nr 4, s. 287-299, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Opublikowany on-line w grudniu 2009
ISSN: 0340-5761
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.626
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst33/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Wiesław Szymczak.
Tytuł: 4-Chloro-o-toluidyna i jej chlorowodorek.
Czasopismo: Wytycz Szac Ryzyka Zdrowot Czynnik Rakotw
Szczegóły: 2008, nr 1, s. 5-26, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-9917
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

34/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2008, nr 3, s. 179-195, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

35/91
Autorzy: E[lżbieta] Bruchajzer, J[adwiga] A[nna] Szymańska, B[arbara] Frydrych.
Tytuł: The disposition and excretion of pentabromodiphenyl ether after single administration in rat
Źródło: Organohalogen Compounds Database
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: 2008 Vol. 70 p. 001277; 08-289.pdf
Strony: s. 1277-1280
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Adres url:

36/91
Autorzy: Marzenna Nasiadek, Tomasz Krawczyk, Jadwiga Szymańska, Andrzej Sapota.
Tytuł: Tissue and blood levels of cadmium and selected trace elements in women with uterine myomas and endometrial cancer.
Tytuł całości: W: 13th International Meeting of Trace Elements in Man and Animales Pucón-Chile November 9th - 13th, 2008.
Adres wydawniczy: Pucón, 2008
Strony: s. 155-156
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

37/91
Autorzy: Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Wydział Farmaceutyczny.
Czasopismo: Kronikarz
Szczegóły: 2007/2008 : R. 6, nr 1/2, s. 300-301
ISSN: 1732-9329
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

38/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Wiesław Szymczak.
Tytuł: 1,2-Difenylohydrazyna.
Tytuł całości: W: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Nr 24.
Adres wydawniczy: Łodź, 2007
Strony: s. 31-48, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

39/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Nikotyna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2007, nr 2, s. 121-154, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

40/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Toksyczność eteru dekabromodifenylowego w warunkach ekspozycji jednorazowej szczurów.
Czasopismo: Bromat Chem Toksykol
Szczegóły: 2007 : T. 40, nr 4, s. 394-400, tab., wyk., bibliogr., Sum.
ISSN: 0365-9445
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst41/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: 2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan-pyły. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 101-117
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

42/91
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: 2-cyjanoakrylan metylu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 21-31, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

43/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Wiesław Szymczak.
Tytuł: 3,3'-Dimetoksybenzydyna i jej sole.
Czasopismo: Wytycz Szac Ryzyka Zdrowot Czynnik Rakotw
Szczegóły: 2006, nr 1, s. 19-39, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-9917
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

44/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Brom. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 2, s. 31-49
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

45/91
Autorzy: B[arbara] Frydrych, J[adwiga] A[nna] Szymańska, A[gnieszka] Świderska-Comer.
Tytuł: Concentration of porphyrins in rat liver and kidneys after repeated administration of hexabromobenzene and tetrabromobisphenol-A.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 4, s. 543-548, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst46/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Leki wywołujące zatrucia ostre.
Tytuł całości: W: Podstawy toksykologii : kompendium dla studentów szkół wyższych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego K. Piotrowskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 356-383, ryc., tab. bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.672

47/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Mechanizmy działania toksycznego.
Tytuł całości: W: Podstawy toksykologii : kompendium dla studentów szkół wyższych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego K. Piotrowskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 87-116, ryc., tab. bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.720

48/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Parafina stała - dymy. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 133-143
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

49/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Środki uzależniające.
Tytuł całości: W: Podstawy toksykologii : kompendium dla studentów szkół wyższych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego K. Piotrowskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 384-402, ryc., tab. bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.456

50/91
Autorzy: Monika Lisiecka, Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Change in the level of liver organic anion transporting polypeptide 1 after repeated exposure to aromatic bromine derivatives in rats.
Czasopismo: Acta Toxicol
Szczegóły: 2005 : Vol. 13, nr 2, s. 95-102, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1731-6383
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst51/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Wiesław Szymczak.
Tytuł: Nitrofen.
Czasopismo: Wytycz Szac Ryzyka Zdrowot Czynnik Rakotw
Szczegóły: 2005, nr 1, s. 5-23, ryc., tab., wykr.
ISSN: 1234-9917
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

52/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Stanisław Sporny, Elżbieta Bruchajzer, Jakub Czerski.
Tytuł: The effect of repeated administration of hexabromobenzene (HBB) and 1,2,4,5-tetrabromobenzene (TBB) on changes in [3H]-thymidine and 5-bromr-2'-deoxyuridine (BrdU) incorporation in the rat.
Czasopismo: Acta Toxicol
Szczegóły: 2005 : Vol. 13, nr 1, s. 23-28, wykr., tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1731-6383
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst53/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Monika Sala, Barbara Frydrych.
Tytuł: The effect of repeated administration of hexabromobenzene and tetrabromobisphenol-A on bile acids conjugates profile in rat serum.
Tytuł całości: W: I Conferencia Internacional de Toxicologia III Congreso Nacional de Toxicologia'05 Santiago de Cuba, 5-7 October 2005.
Adres wydawniczy: Santiago de Cuba, 2005
Strony: s. [1]
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

54/91
Autorzy: Jakub Czerski, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: The effect of repeated administration of selected benzene bromoderivatives on the liver catalase activity in rats.
Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
Szczegóły: 2005 : Vol. 18, nr 3, s. 275-279
ISSN: 1232-1087
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst55/91
Autorzy: Barbara Frydrych, Jadwiga A[nna] Szymańska, Monika Sala, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: The effect of selected aromatic bromine derivatives on the activity of glutathione peroxidase and transferase.
Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
Szczegóły: 2005 : Vol. 18, nr 2, s. 127-132
ISSN: 1232-1087
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst56/91
Autorzy: Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Zatrucia lekami.
Tytuł całości: W: Toksykologia współczesna / pod red. Witolda Seńczuka.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
Strony: s. 254-310, ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

57/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Wiesław Szymczak.
Tytuł: 5-Allilo-1,3-benzodioksol.
Czasopismo: Wytycz Szac Ryzyka Zdrowot Czynnik Rakotw
Szczegóły: 2004, nr 2, s. 5-18, ryc., tab.
ISSN: 1234-9917
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

58/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Comparative evaluation of influence of repeated administration of bromobenzenes on CYP 1A activity in rats' liver.
Tytuł całości: W: Life Sciences 2004 : 9th International Conference on Life Science of Slovenia & 1st International Congress on Toxicology in Slovenia with WORKSHOPS Nova Gorica, Slovenia September 18-22, 2004 : book of abstracts & programme.
Adres wydawniczy: Nova Gorica, 2004
Strony: s. 134
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

59/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Effect of repeated administration of hexsabromobenzene and 1,2,4,5-tetrabromobenzene on the levels of selected cytochromes in rat liver.
Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
Szczegóły: 2004 : Vol. 17, nr 3, s. 347-353
ISSN: 1232-1087
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst60/91
Autorzy: Barbara Frydrych, Jadwiga A[nna] Szymańska, Monika Sala, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Glutathione concentration and glutathione peroxidase and transferase activity after repeated exposure to selected benzene dihalogene-derivatives.
Czasopismo: Acta Toxicol
Szczegóły: 2004 : Vol. 12, nr 2, s. 107-112, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1731-6383
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst61/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Porównanie indukcyjnego działania bromopochodnych benzenu na CYP 1A w wątrobie szczurów.
Tytuł całości: W: Interakcje ksenobiotyków : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poznań, 30.05.-1.06.2004 r. : program : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 38
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

62/91
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Propan. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2004, nr 2, s. 83-94, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

63/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Tetrahydrofuran. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2004, nr 1, s. 117-144, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

64/91
Autorzy: Monika Sala, Barbara Frydrych, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: The effect of selected aromatic bromine derivatives on the level of liver transporting protein Mrp2.
Tytuł całości: W: Life Sciences 2004 : 9th International Conference on Life Science of Slovenia & 1st International Congress on Toxicology in Slovenia with WORKSHOPS Nova Gorica, Slovenia September 18-22, 2004 : book of abstracts & programme.
Adres wydawniczy: Nova Gorica, 2004
Strony: s. 151
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

65/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: The effect of selected aromatic bromoderivatives on CYP 2B activity in the liver of rats.
Tytuł całości: W: Life Sciences 2004 : 9th International Conference on Life Science of Slovenia & 1st International Congress on Toxicology in Slovenia with WORKSHOPS Nova Gorica, Slovenia September 18-22, 2004 : book of abstracts & programme.
Adres wydawniczy: Nova Gorica, 2004
Strony: s. 150
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

66/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Wpływ wybranych bromopochodnych aromatycznych na aktywność CYP 2B w wątrobie szczurów.
Tytuł całości: W: Interakcje ksenobiotyków : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poznań, 30.05.-1.06.2004 r. : program : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 39
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

67/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Aneta Galoch.
Tytuł: Wybrane metale i ich związki stosowane w formach farmaceutycznych i kosmetycznych : magnez.
Czasopismo: Pol J Cosmetol
Szczegóły: 2004 : 7, 4, s. 246-258, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1731-0083
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

68/91
Autorzy: Barbara Frydrych, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Wybrane metale i ich związki stosowane w formach farmaceutycznych i kosmetycznych : miedź.
Czasopismo: Pol J Cosmetol
Szczegóły: 2004 : 7, 1, s. 10-18, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1731-0083
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

69/91
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Wiesław Szymczak.
Tytuł: 2-Nitroanizol.
Tytuł całości: W: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 17.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 89-101, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

70/91
Autorzy: Daria Orszulak-Michalak, Anna Kamińska, Jacek Owczarek, Irena Wejman, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Dostępność biologiczna ibuprofenu z preparatu IBUM 200 mg kapsułki.
Czasopismo: Ter Lek
Szczegóły: 2003 : T. 31, nr 1, s. 28-31, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-9887
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

71/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Andrzej Plewka, Marcin Kamiński.
Tytuł: Effect of 1,3-dibromobenzene on cytochromes P450 and B5 in the liver and kidneys of rats.
Tytuł całości: W: 27th International Congress on Occupational Health Iguassu Falls, Brazil February 23-28, 2003 : congress program.
Adres wydawniczy: Iguasse Falls, 2003
Strony: s. [1-2], bibliogr.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

72/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Hepatotoksyczność bromobenzenu i 1,4-dibromobenzenu w zatruciu ostrym szczurów.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowa Skutki zdrowotne skażenia środowiskowego XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Augustów, 22-25 czerwiec 2003.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 126
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

73/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Porównanie nefrotoksycznego działania bromobenzenu i 1,4-dibromobenzenu w zatruciu ostrym szczurów.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowa Skutki zdrowotne skażenia środowiskowego XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Augustów, 22-25 czerwiec 2003.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 127
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

74/91
Autorzy: D. Orszulak-Michalak, A[nna] Kamińska, J[acek] Owczarek, I[rena] Wejman, J[adwiga] Szymańska.
Tytuł: Porównawcza ocena dostępności biologicznej ibuprofenu z preparatu IBUM (Hasco-Lek) i Nurofen (Boots Health Care).
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2003 : T. 14, suppl. 1, s. 43
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst75/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Porównawcza ocena ostrej hepatotoksyczności 1,4-dibromobenzenu i bromobenzenu u szczurów.
Czasopismo: Bromat Chem Toksykol
Szczegóły: 2003 : T. 36, nr 3, s. 255-262, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0365-9445
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst76/91
Autorzy: Adam Daragó, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Selen i jego wybrane związki stosowane w formach terapeutycznych i kosmetycznych.
Czasopismo: Pol J Cosmetol
Szczegóły: 2003 : 6, 1, s. 26-34, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1731-0083
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

77/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Monika Sala, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: The activity of glutathione peroxidase and transferase following the administration of bromobenzenes to rats.
Tytuł całości: W: 27th International Congress on Occupational Health Iguassu Falls, Brazil February 23-28, 2003 : congress program.
Adres wydawniczy: Iguasse Falls, 2003
Strony: s. [1]
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

78/91
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: 4'-etoksyacetanilid. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002, nr 3, s. 119-137, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

79/91
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska, Jerzy K[azimierz] Piotrowski.
Tytuł: Acute and subacute nephrotoxicity of 2-bromophenol on rats.
Czasopismo: Toxicol Lett
Szczegóły: 2002 : Vol. 134, nr 3, s. 245-252, tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: zmieniono punktację z 10p na 15p na prośbę Działu Nauki w związku z interwencją prof. Sapoty w dniu 3.03.2009 r.
ISSN: 0378-4274
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.587
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst80/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Andrzej Sapota, Wojciech Wesołowski, Bogdan Czerski, Jerzy K[azimierz] Piotrowski.
Tytuł: Comparison of tissue distribution and metabolism pf 1,2-and 1,4 dibromobenzenes in female rats.
Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
Szczegóły: 2002 : Vol. 15, nr 4, s. 375-383
ISSN: 1232-1087
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst81/91
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Cykloheksanol. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002, nr 3, s. 5-18, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

82/91
Autorzy: Elżbieta Czarnecka, Halina [Helena] Szmigielska, Jadwiga Szymańska, Anna Kamińska, Irena Wejman, Daria Orszulak-Michalak.
Tytuł: Dostępność biologiczna nicergoliny z preparatu NILOGRIN 30 mg tabletki.
Czasopismo: Ter Lek
Szczegóły: 2002 : T. 30, nr 1, s. 45-47, tab., wyk., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-9887
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

83/91
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Ozon. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002, nr 3, s. 157-187, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

84/91
Autorzy: Barbara Frydrych, Jakub Czerski, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: Tetrabromobenzene induced hepatotoxicity in rats following repeated exposure.
Czasopismo: Bromat Chem Toksykol
Szczegóły: 2002 : T. 35, nr 3, s. 231-239, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 0365-9445
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst85/91
Autorzy: E[lżbieta] Bruchajzer, J[adwiga] A[nna] Szymańska.
Tytuł: The effect of repeated administration of 1,2,4-TBB on heme synthesis in rats.
Czasopismo: Toxicol Lett
Szczegóły: 2002 : Vol. 135, suppl. 1, s. 131-132
ISSN: 0378-4274
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst86/91
Autorzy: J[akub] Czerski, E[lżbieta] Bruchajzer, J[adwiga] A[nna] Szymańska.
Tytuł: The effect of repeated administration of hexabromobenzene (HBB) and tetrabromobenzene (TBB) on cytochrome P-450.
Czasopismo: Toxicol Lett
Szczegóły: 2002 : Vol. 135, suppl. 1, s. 104-105
ISSN: 0378-4274
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst87/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Jakub Czerski, Barbara Frydrych.
Tytuł: Tissue concentrations of porphyrins : effects of repeated dosage of selected polybromobezenes in rats.
Tytuł całości: W: 22nd International Syposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants and Persistent Organic Pollutants (POPs) Barcelona, Spain - August 11-16, 2002.
Adres wydawniczy: Barcelona, 2002
Strony: s. 1-4, wykr., bibliogr.
Typ publikacji: ZRZ
Język publikacji: EN

88/91
Autorzy: E[lżbieta] Bruchajzer, J[adwiga] A[nna] Szymańska.
Tytuł: Wpływ 1,2,4-tribromobenzenu na biosyntezę hemu w organizmie szczurów.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 217
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

89/91
Autorzy: B[arbara] Frydrych, J[adwiga] Szymańska, J[akub] Czerski.
Tytuł: Wpływ wielokrotnego podawania 1.4DBB i 1,4DCB na indukcję cytochromów w wątrobie szczura.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 218
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

90/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Jakub Czerski.
Tytuł: Wybrane metale i ich związki stosowane w formach farmaceutycznych i kosmetycznych - nikiel.
Czasopismo: Biul Kosmetol
Szczegóły: 2002 : 5, nr 2, s. 107-112, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-019X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

91/91
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Monika Sala.
Tytuł: Wybrane metale i ich związki stosowane w formach farmaceutycznych i kosmetycznych: złoto i srebro.
Czasopismo: Biul Kosmetol
Szczegóły: 2002 : 5, nr 4, s. 260-268, bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-019X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi