Zapytanie: SZWED HANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/22

Autorzy: Zbigniew Gąsior, Edyta Płońska-Gościnia, Andrzej Kułach, Krystian Wita, Katarzyna Mizia-Stec, Hanna Szwed, Jarosław Damian Kasprzak, Andrzej Tomaszewski, Władysław Sinkiewicz, Celina Wojciechowska.
Tytuł: Impact of septal flash and left ventricle contractile reserve on positive remodeling during 1 year cardiac resynchronization therapy: the multicenter ViaCRT st.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2016 : Vol. 12, nr 2, s. 349-252, bibliogr., tab., Sum.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.344
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/22
Autorzy: Ewa Majos, Alicja Kraska, Ilona Kowalik, Edyta Smolis-Bąk, Hanna Szwed, Piotr Lipiec, Jarosław Kasprzak, Rafał Dąbrowski.
Tytuł: Upośledzona funkcja prawej komory w trójwymiarowym badaniu echokardiograficznym u chorych z niewydolnością serca, migotaniem przedsionków i wszczepionymi urządzeniami.
Tytuł angielski: Compromised right ventricular function in three dimensional echocardiography assessment in patients with heart failure, atrial fibrillation and implantable devices.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2017 : Vol. 75, suppl. 4, s. 64-65
Konferencja: , Katowice, 2017.09.21
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  3/22
  Autorzy: Edyta Płońska-Gościniak, Jarosław Damian Kasprzak, Tomasz Kukulski, Katarzyna Mizia-Stec, Ewa Nowalany-Kosielska, Zbigniew Gąsior, Krystian Wita, Władysław Sinkiewicz, Hanna Szwed, Piotr Gościniak, Łukasz Chrzanowski.
  Tytuł: Role of low-dose dobutamine echocardiography in predicting response to biventricular pacing. Results from the multicenter Viability in Cardiac Resynchronisation Therapy (ViaCRT) study.
  Tytuł angielski: Znaczenie echokardiografii obciążeniowej z niska dawką domutaminy w przewidywaniu odpowiedzi na stymulację dwukomorową. Wyniki badania wieloośrodkowego Viability in Cardiac Resynchronisation Therapy (ViaCRT).
  Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
  Szczegóły: 2016 : Vol. 126, nr 12, s. 989-994, Streszcz., Sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.309
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  4/22
  Autorzy: Katarzyna Mizia-Stec, Krystian Wita, Magdalena Mizia, Hanna Szwed, Ewa Nowalany-Kozielska, Łukasz Chrzanowski, Krystyna Łoboz-Grudzień, Andrzej Gackowski, Wojciech Gilewski, Artur Chmiel, Rosa Sicari, Edyta Płońska-Gościniak.
  Tytuł: Preserved contractile reserve in a dobutamine test for the prediction of a response to resynchronisation therapy in ischaemic and non-ischaemic cardiomyopathy - a multicenter ViaCRT study.
  Czasopismo: Int J Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 172, nr 2, s. 476-477
  ISSN: 0167-5273
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.036
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  5/22
  Autorzy: Eric J. Velazquez, Kerry L Lee, Marek A Deja, Anil Jain, George Sopko, Andrey Marchenko, Imtiaz S. Ali, Gerald Pohost, Sinisa Gradinac, William T Abraham, Michael Yii, Dorairaj Prabhakaran, Hanna Szwed, Paolo Ferrazzi, Mark C Petrie, Christopher M O'Connor, Pradit Panchavinnin, Lilin She, Robert O Bonow, Gena R Rankin, Rrobert H Jones, Jean-Lucien Rouloeau, Maria Krzemińska-Pakuła, Łukasz Chrzanowski.
  Tytuł: Coronary-artery bypass surgery in patients with left ventricular dysfunction.
  Czasopismo: New Engl J Med
  Szczegóły: 2011 : Vol. 364, nr 17, s. 1607-1616
  ISSN: 0028-4793
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 53.298
  Punktacja Min. Nauki: 50.000
  Praca afiliowana przez UMED

  6/22
  Autorzy: Andrzej Lubiński, Andrzej Bissinger, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul, Grzegorz Raczak, Hanna Szwed, Stefan Grajek, Jacek Kubica, Jacek Lelakowski, Andrzej Wysokiński, Franciszek Walczak, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Zbigniew Kalarus, Jarosław Drożdż, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Wytyczne odnośnie implantacji kardiowerterów - defibrylatorów a praktyka kliniczna w Polsce: dane z polskiego rejestru ICD.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. C, s. 19
  Uwagi: XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 21-24 kwietnia 2010, Rytro k. Starego Sącza
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  7/22
  Autorzy: Elżbieta Dułak, Andrzej Lubiński, Andrzej Bissinger, Andrzej Przybylski, Maciej Sterliński, Artur Filipecki, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk, Maciej Kempa, Tomasz Królak, Hanna Szwed, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul.
  Tytuł: Recurrence of ventricular arrhythmias in patients with non-ischaemic dilated cardiomyopathy: evidence-based predictors.
  Tytuł angielski: Czynniki predysponujące do wystąpienia arytmii komorowych u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową o etologii innej niż niedokrwienna
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 67, nr 8, s. 837-844., Streszcz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  8/22
  Autorzy: P. Syska, H[anna] Szwed, A. Lubiński, A. Przybylski, M. Lewandowski, L. Chojnowska, M[aria] Trusz-Gluza, A. Filipecki, W[łodzimierz] Kargul, I. Zając, G[rzegorz] Raczak, J. Lelakowski, J. Bednarek, S. Grajek, P. Mitkowska, A[nna] Pazdyga, A[gnieszka] Zienciuk.
  Tytuł: Implantable cardioverter-defibrillator in patients with hypertrophic cardiomyopathy long-term follow-up.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2008 : Vol. 10, suppl. 1, s .i142
  Uwagi: 16th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques June 18-21, 2008 - Nice - French Riviera
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  9/22
  Autorzy: A. Lubiński, A[ndrzej] Bissinger, M[aria] Trusz-Gluza, A. Filipecki, W. Kargul, T. Zając, H[anna] Szwed, M[aciej] Sterliński, G[rzegorz] Raczak, A[gnieszka] Zienciuk, A[nna] Pazdyga, A[dam] Wysokiński, K. Poleszak, P[rzemysław] Mitkowski, J. Kaźmierczak, J. Lelakowski, J. Bednarek, A. Fuglewicz, Z[bigniew] Kalarus, S[ławomir] Sielski.
  Tytuł: Potentially syncopal arrhytmias in ICD secondary prevention patients.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2008 : Vol. 10, suppl. 1, s. i169
  Uwagi: 16th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques June 18-21, 2008 - Nice - French Riviera
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  10/22
  Autorzy: A. Lubiński, A[neta] Klimczak, H[anna] Szwed, M[aciej] Sterliński, G[rzegorz] Raczak, M[aciej] Kempa, W[łodzimierz] Kargul, M. Pruski, G[rzegorz] Walczak, A. Przybylski, A[ndrzej] Cieśliński, P[rzemysław] Mitkowski, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, J[arosław] Kaźmierczak, J[an] Ruta, J[acek] Kubica, Z[bigniew] Kalarus.
  Tytuł: Czy prowadzenie pacjentów z implantowanym automatycznym kardiowerterem-defibrylatorem z powodu kardiomiopatii arytmogennej prawej komory wiąże się ze zwiększonymi trudnościami?
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 6-7
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  11/22
  Autorzy: A. Lubiński, A[gnieszka] Dębska, H[anna] Szwed, G[rzegorz] Walczak, J[acek] Kubica, A[ndrzej] Cieśliński, M[aria] Trusz-Gluza, G[rzegorz] Raczak, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, M[aciej] Sterliński, A. Przybylski, S[ławomir] Sielski, P[rzemysław] Mitkowski, A. Filipecki, M[aciej] Kempa, J[arosław] Kaźmierczak.
  Tytuł: Follow-up pacjentów z ICD implantowanym według wskazań MADIT II.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 9
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  12/22
  Autorzy: Maciej Sterliński, Aleksander Maciąg, Oskar Kowalski, Kinga Gościńska-Bis, Mariusz Pytkowski, Ilona Kowalik, Ewa Lewicka-Nowak, Przemysław Mitkowski, Jarosław Kaźmierczak, Zbigniew Kalarus, Włodzimierz Kargul, Andrzej Lubiński, Andrzej Cieśliński, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Hanna Szwed, Zygmunt Sadowski.
  Tytuł: Mortality in patients with heart failure treated with cardiac resynchronization therapy. A long-term multi-centre follow-up study.
  Tytuł angielski: Śmiertelność wśród chorych z niewydolnością serca leczonych komorową stymulacją resynchronizującą. Wieloośrodkowa obserwacja długoterminowa
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, nr 11, s. 1287-1293, Streszcz.
  Uwagi: Discussion 1294-1295
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  13/22
  Autorzy: A. Lubiński, E[milia] Dobrowolska, M[aciej] Sterliński, A. Filipecki, M. Pruski, M[aciej] Kempa, J. Bednarek, P[rzemysław] Mitkowski, J[arosław] Kaźmierczak, J[an] Ruta, A[dam] Wysokiński, A. Przybylski, J. Kuśmierz, S[ławomir] Sielski, A. Fuglewicz, H[anna] Szwed, M[aria] Trusz-Gluza, W[łodzimierz] Kargul, G[rzegorz] Raczak, J. Lelakowski, A[ndrzej] Cieśliński.
  Tytuł: Obserwacja odległa efektów leczenia pacjentów z kardiomiopatią przerostową i ICD implantowanym w ramach prewencji pierwotnej.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 7
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  14/22
  Autorzy: A. Lubiński, A[gnieszka] Dębska, H[anna] Szwed, G[rzegorz] Walczak, J[acek] Kubica, A[ndrzej] Cieśliński, M[aria] Trusz-Gluza, G[rzegorz] Raczak, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, M[aciej] Sterliński, A. Przybylski, S[ławomir] Sielski, P[rzemysław] Mitkowski, A. Filipecki, M[aciej] Kempa, J[arosław] Kaźmierczak.
  Tytuł: Przydatność badania elektrofizjologicznego dla oceny ryzyka arytmii komorowych w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i LVEF >= 30%.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 9
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  15/22
  Autorzy: M[aciej] Sterliński, A[gnieszka] Maciąg, O[skar] Kowalski, I[lona] Kowalik, E[wa] Lewicka-Nowak, K[inga] Gościńska-Bis, P[rzemysław] Mitkowski, Z[bigniew] Kalarus, A. Lubiński, W. Kargul, A[ndrzej] Cieśliński, H[anna] Szwed.
  Tytuł: Mortality in long-term observation in patients treated with cardiac resynchronization - early occurrence of sudden cardiac death and its relation to non-coronary heart failure etiology.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2006 : Vol. 8, suppl. 1, poz. 269/2
  Uwagi: 15th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques June 14-17, 2006 - Nice - French Riviera
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  16/22
  Autorzy: Marek Maciejewski.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne u chorego z wszczepioną sztuczną zastawką mitralną.
  Tytuł całości: W: Niedomykalność zastawki mitralnej / pod red. Hanny Szwed.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. WIG-Press, 2003
  Strony: s. 143-174, ryc., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  17/22
  Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Zastosowanie echokardiografii kontrastowej w wadach zastawki mitralnej.
  Tytuł całości: W: Niedomykalność zastawki mitralnej / pod red. Hanny Szwed.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
  Strony: s. 69-76, ryc., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  18/22
  Autorzy: Jarosław Drożdż, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Zastosowanie echokardiografii trójwymiarowej dla oceny zastawki mitralnej.
  Tytuł całości: W: Niedomykalność zastawki mitralnej / pod red. Hanny Szwed.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
  Strony: s. 57-68, ryc., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  19/22
  Autorzy: Marek Maciejewski.
  Tytuł: Badania echokardiograficzne u chorego z wszczepioną sztuczną zastawką aortalną.
  Tytuł całości: W: Zwężenie zastawki aortalnej / pod red. Hanny Szwed.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2002
  Strony: s. 103-118, ryc., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  20/22
  Autorzy: Jarosław Drożdż, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Echokardiografia kontrastowa w ocenie wad zastawki aortalnej.
  Tytuł całości: W: Echokardiografia praktyczna XXI wieku : zwężenie zastawki aortalnej / pod red. Hanny Szwed.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Med. Via Medica, 2002
  Strony: s. 97-102, ryc., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  21/22
  Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Echokardiografia trójwymiarowa zastawki aortalnej.
  Tytuł całości: W: Echokardiografia praktyczna XXI wieku : zwężenie zastawki aortalnej / pod red. Hanny Szwed.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Med. Via Medica, 2002
  Strony: s. 83-95, ryc., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  22/22
  Autorzy: Michał Lewandowski, Hanna Szwed, Ilona Kowalik, Zbigniew Gąsior, Andrzej Gackowski, Jarosław Kasprzak, Adam Spring, Edyta Płońska, Iwona Świątkiewicz, Andrzej Szyszka, Marek Michalski, Marek Kośmicki, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Jacek Górski, Krystyna Jaworska, Marianna Janion.
  Tytuł: Czy zawsze warto wykonywać elektrokardiograficzną próbę wysiłkową w rozpoznawaniu choroby wieńcowej? Zalety i ograniczenia metody.
  Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
  Szczegóły: 2001 : T. 105, nr 6, s. 483-494, Sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi