Zapytanie: SZUMIŃSKI REMIGIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Autorzy: Lilianna Kulczycka-Siennicka, Anna Woźniacka, Remigiusz Szumiński, Agnieszka Żebrowska.
Tytuł: Pseudoporphyria secondary to renal failure.
Tytuł angielski: Pseudoporfiria w przebiegu niewydolności nerek
Czasopismo: Przegl Dermatol
Szczegóły: 2017 : T. 104, nr 2, s.122-127
ISSN: 0033-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/19
Autorzy: Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Detection of single-vessel coronary artery disease by dipyridamole stress echocardiography : no longer a problem?
Czasopismo: Clin Physiol Funct Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol. 29, nr 2, s. 151-157
ISSN: 1475-0961
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.183
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/19
Autorzy: Piotr Lipiec, Maria Krzemińska-Pakuła, Michał Plewka, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Tadeusz Robak, Anna Korycka, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Dowieńcowe podanie jednojądrzastych komórek szpiku kostnego u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego poprawia perfuzję mięśnia sercowego w 6-miesięcznej obserwacji.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 67, suppl. 5, s. S330
Uwagi: XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 24-26 września 2009 : książka streszczeń
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/19
Autorzy: Piotr Lipiec, Maria Krzemińska-Pakuła, Michał Plewka, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Tadeusz Robak, Anna Korycka, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Impact of intracoronary injection of mononuclear bone marrow cells in acute myocardial infarction on left ventricular perfusion and function: a 6-month follow-up gated 99mTc-MIBI single-photon emission computed tomography study.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol. 36, nr 4, s. 587-593
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.532
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

Pełny tekst5/19
Autorzy: Piotr Lipiec, Maria Krzemińska-Pakuła, Michał Plewka, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Tadeusz Robak, Anna Korycka, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Wpływ dowieńcowego podania jednojądrzastych komórek szpiku kostnego na globalną i regionalną funkcję skurczową lewej komory u chorych z ostrym zawałem mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 67, suppl. 5, s. S238-S239
Uwagi: XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 24-26 września 2009 : książka streszczeń
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/19
Autorzy: Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Jan Peruga, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Accelerated stress real - time myocardial contrast echocardiography for the detection of coronary artery disease: comparison with 99mTc single photon emission computed tomography.
Czasopismo: J Am Soc Echocardiogr
Szczegóły: 2008 : Vol. 21, nr 8, s. 941-947
Uwagi: Epub 2008 Apr 2
ISSN: 0894-7317
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.256
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst7/19
Autorzy: Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Anna Kapusta, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Gated 99mTc-MIBI single-photon emission computed tomography for the evaluation of left ventricular ejection fraction : comparison with three-dimensional echocardiography.
Czasopismo: Ann Nucl Med
Szczegóły: 2008 : Vol. 22, nr 6, s. 723-726
ISSN: 0914-7187
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.987
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst8/19
Autorzy: P[iotr] Lipiec, P[aulina] Wejner-Mik, M[aria] Krzemińska-Pakuła, A[nna] Kapusta, J. Kuśmierek, A[nna] Płachcińska, R[emigiusz] Szumiński, J. D. Kasprzak.
Tytuł: Evaluation of left ventricular systolic function : gated single-photon emission computed tomography versus two- and three-dimensional echocardiography.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2007 : Vol. 8 suppl. 1, s. S19-S20
Uwagi: The Eleventh Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, a registred branch of the ESC Lisbon, Portugal, 5-8 December 2007
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

9/19
Autorzy: Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Jarosław Drożdż, Łukasz Chrzanowski, Michał Plewka, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Ocena perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej : porównanie perfuzyjnej echokardiografii obciążeniowej i bramkowanej scyntygrafii perfuzyjnej.
Tytuł całości: W: IX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 25-26 maja 2007 Gdańsk : program.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2007
Strony: poz. P1
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/19
Autorzy: P[iotr] Lipiec, P[aulina] Wejner-Mik, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. Drożdż, J. Kuśmierek, Anna Płachcińska, R[emigiusz] Szumiński, J. Kasprzak.
Tytuł: Comparison of diagnostic value of stress real-time myocardial contrast echocardiography and gated single-phon emission computed tomography in patients with suspected coronary artery disease.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2006 : Vol. 7 suppl. 1, s. S172, tab.
Uwagi: Abstracts of EUROECHO, the Tenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography Prague, Czech Republik 6-9 December 2006
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/19
Autorzy: Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Łukasz Chrzanowski, Jarosław Drożdż, Michał Plewka, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Echokardiograficzne techniki kontrastowe czasu rzeczywistego pozwalają na dokładną ocenę perfuzji mięśnia sercowego i poprawiają wartość diagnostyczną standardowej echokardiografii obciążeniowej - donienienie wstępne.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. B, s. 4
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/19
Autorzy: P[iotr] Lipiec, P[aulina] Wejner-Mik, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. Drożdż, J. Kuśmierek, Anna Płachcińska, R[emigiusz] Szumiński, J. Kasprzak.
Tytuł: Myocardial perfusion imaging comparison of stress real-time myocardial constrast echocardiography and gated single-photon emission computed tomography.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2006 : Vol. 7 suppl. 1, s. S190
Uwagi: Abstracts of EUROECHO, the Tenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography Prague, Czech Republik 6-9 December 2006
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/19
Autorzy: Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Łukasz Chrzanowski, Michał Plewka, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Jarosław Kasprzak.
Tytuł: Myocardial perfusion imaging comparison of stress real-time myocardial contrast echocardiography and single-photon emission computed tomography.
Czasopismo: J Am Soc Echocardiogr
Szczegóły: 2006 : Vol. 19, nr 5, s. 664
Uwagi: 17th Annual Scientific Sessions Baltimore 3-7 June, 2006
ISSN: 0894-7317
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/19
Autorzy: Jacek Kuśmierek, Janusz Dąbrowski, Małgorzata Bieńkiewicz, Remigiusz Szumiński, Anna Płachcińska.
Tytuł: Radionuclide assessmetn of lower limb perfusion using 99mTc-MIBI in early stages of atherosclerosis.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 1, s. 18-23
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst15/19
Autorzy: R[emigiusz] Szumiński, A[nna] Płachcińska, P[iotr] Lipiec, J. Kasprzak, J. Kuśmierek.
Tytuł: Skuteczność diagnostyczna badania perfuzji mięśnia sercowego techniką gated-spect przy użyciu 99mTc-MIBI w rozpoznawaniu choroby wieńcowej.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 70-71
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/19
Autorzy: P[iotr] Lipiec, P[aulina] Wejner-Mik, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. Drożdż, J. Kuśmierek, A[nna] Płachcińska, R[emigiusz] Szumiński, J. Kasprzak.
Tytuł: Porównanie wartości diagnostycznej perfuzyjnej echokardiografii obciążeniowej i bramkowanej scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S32-S33
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst17/19
Autorzy: P[iotr] Lipiec, P[aulina] Wejner-Mik, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. Drożdż, J. Kuśmierek, A[nna] Płachcińska, R[emigiusz] Szumiński, J. Kasprzak.
Tytuł: Stress real-time myocardial contrast efchocardiography - ready to replace single-photon emission computed tomography in its roytine diagnostic applications?
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2005 : Vol. 26 suppl., s. 459, tab.
Uwagi: ESC Congress 2005 3-7 September Stockholm, Sweden
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/19
Autorzy: P[iotr] Lipiec, P[aulina] Wejner-Mik, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. Drożdż, J. Kuśmierek, A[nna] Płachcińska, R[emigiusz] Szumiński, J. Kasprzak.
Tytuł: The diagnostic value of stress real-time myocardial contrast echocardiography in patients with no history myocardial infraction.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2005 : Vol. 6 suppl. 1, s. S113
Uwagi: Abstracts of EUROECHI, the Ninth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, a registered branch of the ESC Florence, Italy 7-10 December 2005
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

19/19
Autorzy: J[anusz] Dąbrowski, R[emigiusz] Szumiński, A[nna] Płachcińska, J. Kuśmierek.
Tytuł: Perfuzja kończyn dolnych badana metodą scyntygraficzną u osób z prawidłowym spektrum przepływu krwi w badaniu USD-D.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 42-43
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi