Zapytanie: SZKUDLAREK URSZULA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/23

Autorzy: Barbara Dziedzic, Maria Łuczyńska, Dariusz Nowak, Monika Orłowska-Majdak, Maria Pawelska-Zubrzycka, Urszula Szkudlarek, Anna Walczewska, Emilia Zgórzyńska.
Tytuł: Skrypt do ćwiczeń z fizjologii dla studentów II roku Wydziału Lekarsko - Dentystycznego
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Praca zespołowa pod redakcją dr hab. n. med. Marii Pawelskiej-Zubrzyckiej
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstet Medyczny w Łodzi Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2015
Strony: 93
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL, 0

2/23
Autorzy: Aneta Otocka-Kmiecik, Marek Lewandowski, Urszula Szkudlarek, Dariusz Nowak, Monika Orłowska-Majdak.
Tytuł: Aerobic Training Modulates the Effects of Exercise-Induced Oxidative Stress on PON1 Activity: A Preliminary Study
Czasopismo: ScientificWorldJournal
Szczegóły: 2014, Article ID 230271, 6 s., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 2356-6140
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/23
Autorzy: Aneta Otocka-Kmiecik, Krzysztof Bortnik, Urszula Szkudlarek, Dariusz Nowak, Monika Orłowska-Majdak.
Tytuł: Effect of exercise on plasma paraoxonase1 activity in rugby players: Dependance on training experience.
Czasopismo: Redox Rep
Szczegóły: 2013 : T. 18, nr 3, s. 113-119
ISSN: 1351-0002
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.710
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/23
Autorzy: Maciej Król, Arkadiusz Balcerowski, Maria Luczynska, Urszula Szkudlarek, Dariusz Nowak.
Tytuł: Increased exhaled hydrogen peroxide in human immunodeficiency virus-infected patients without clinical signs and symptoms of opportunistic lung disease
Czasopismo: J AIDS Clin Res
Szczegóły: 2012 : Vol. 3, nr 9, 9 s.
ISSN:
Typ publikacji: ZAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

5/23
Autorzy: Agnieszka Urbaniak, Marek Zięba, Anna Zwolińska, Urszula Szkudlarek, Maria Łuczyńska, Krzysztof Noweta, Sylwia Kwiatkowska.
Tytuł: Comparison of selected markers of local and systemic inflammation in patients with community-acquired pneumonia and pneumonia co-existing with lung cancer
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2011 : Vol. 79, nr 2, s. 90-98
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/23
Autorzy: Agnieszka Urbaniak, Marek Zięba, Anna Zwolińska, Urszula Szkudlarek, Maria Łuczyńska, Krzysztof Noweta, Sylwia Kwiatkowska.
Tytuł: Porównanie wybranych parametrów lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na pozaszpitalne zapalenie płuc i zapalenie płuc współistniejące z rakiem płuca
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2011 : Vol. 79, nr 2, s. 90-98, Sum.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

7/23
Autorzy: A[neta] Otocka-Kmiecik, M[arek] Lewandowski, R[obert] Stolarek, U[rszula] Szkudlarek, D[ariusz] Nowak, M[onika] Orłowska-Majdak.
Tytuł: Effect of single bout of maximal exercise on plasma antioxidant status and paraoxonase activity in young sporstmen.
Czasopismo: Redox Rep
Szczegóły: 2010 : Vol. 15, nr 6, s. 275-281, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1351-0002
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.514
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/23
Autorzy: Aneta Otocka-Kmiecik, Urszula Szkudlarek, Robert Stolarek, Monika Orłowska-Majdak.
Tytuł: The role of paraoxonase-1 (PON-1) in antioxidant defense evoked by oxidative stress during maximal physical activity in humans.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 56, supl. 3, s. 121
Uwagi: XLIV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society Łódź, September 16th -19th 2009 : abstracts
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst9/23
Autorzy: R[obert] Stolarek, U[rszula] Szkudlarek, M[aria] Łuczyńska, M[arek] Kasielski, W[łodzimierz] Cieśla, A. Lewiński, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Decreased H2O2 in exhaled breath condensate during pregnancy - Feasible effect of 17b-estradiol.
Czasopismo: Respir Physiol Neurobiol
Szczegóły: 2008 : Vol. 162, nr 2, s. 152-159, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1569-9048
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.202
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst10/23
Autorzy: Sylwia Kwiatkowska, Agnieszka Urbaniak, Urszula Szkudlarek, Marek Zięba.
Tytuł: Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2008 : T. 4, nr 3, s. 183-188, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

11/23
Autorzy: S[ylwia] Kwiatkowska, U[rszula] Szkudlarek, M[aria] Łuczyńska, D[ariusz] Nowak, M[arek] Zięba.
Tytuł: Elevated exhalation of hydrogen peroxide and circulating IL-18 in patients with pulmonary tuberculosis.
Czasopismo: Respir Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 101, nr 3, s. 574-580, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0954-6111
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.086
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst12/23
Autorzy: Urszula Szkudlarek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2003-2005
Typ publikacji: GR

13/23
Autorzy: M[aria] Łuczyńska, U[rszula] Szkudlarek, B. Dziankowska-Bartkowiak, E. Waszczykowska, M[arek] Kasielski, G[rażyna] Józefowicz-Okonkwo, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Elevated whole blood chemiluminescence in patients with systemic sclerosis.
Czasopismo: Clin Exp Rheumatol
Szczegóły: 2005 : Vol. 23, nr 2, s. 173-179, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0392-856X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.504
Punktacja Min. Nauki: 20.000

14/23
Autorzy: Urszula Szkudlarek, Adam Zdziechowski, Konrad Witkowski, Marek Kasielski, Maria Łuczyńska, Rafał Łuczyński, Agata Sarniak, Dariusz Nowak.
Tytuł: Effect of inhaled N-acetylcysteine on hydrogen peroxide exhalation in healthy subjects.
Czasopismo: Pulm Pharmacol Ther
Szczegóły: 2004 : Vol. 17, nr 3, s. 155-162, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1094-5539
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.879
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst15/23
Autorzy: M[arek] Zięba, S[ylwia] Kwiatkowska, I[wona] Grzelewska-Rzymowska, D[ariusz] Nowak, M[aria] Łuczyńska, U[rszula] Szkudlarek.
Tytuł: Stężenie nadtlenku wodoru w powietrzu wydechowym oraz stężenie TNFß w surowicy chorych na raka płuca.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 324
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst16/23
Autorzy: M[arek] Zięba, S[ylwia] Kwiatkowska, I[wona] Grzelewska-Rzymowska, D[ariusz] Nowak, U[rszula] Szkudlarek, M[aria] Łuczyńska.
Tytuł: Stężenie nadtlenku wodoru w powietrzu wydechowym w zaostrzeniu i stabilnym okresie POChP.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 295, tab.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst17/23
Autorzy: M[aria] Łuczyńska, U[rszula] Szkudlarek, B. Dziankowska-Bartkowiak, E. Waszczykowska, M[arek] Kasielski, A. Sysa-Jędrzejowska, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Elevated exhalation of hydrogen peroxide in patients with systemic sclerosis.
Czasopismo: Eur J Clin Invest
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 3, s. 274-279, tab., wykr., bibliogr.,
ISSN: 0014-2972
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.193
Punktacja Min. Nauki: 11.000

Pełny tekst18/23
Autorzy: U[rszula] Szkudlarek, M[aria] Łuczyńska, M[arek] Kasielski, S. Kałucka, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Exhaled hydrogen peroxide correlates with the release of reactive oxygen species by blood phagocytes in healthy subjects.
Czasopismo: Respir Med
Szczegóły: 2003 : Vol. 97, nr 7, s. 718-725, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0954-6111
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.496
Punktacja Min. Nauki: 9.000

Pełny tekst19/23
Autorzy: M[arek] Zięba, S[ylwia] Kwiatkowska, I[wona] Grzelewska-Rzymowska, U[rszula] Szkudlarek, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Nadtlenek wodoru w powietrzu wydechowym chorych na raka płuca.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 1 supl., s. 23
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/23
Autorzy: Urszula Szkudlarek, Maria Łuczyńska, Dariusz Nowak.
Tytuł: Effects of aerosolized water, physiologic saline and N-acetylcysteine solution on the exhalation of hydrogen peroxide in healthy subjects
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2, s. 55
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst21/23
Autorzy: Maria Łuczyńska, Urszula Szkudlarek, Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Elżbieta Waszczykowska, Marek Kasielski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Dariusz Nowak.
Tytuł: Elevated exhaled and circulatory markers of oxidative stress in patients with systemic sclerosis.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2002 : Vol. 20, suppl. 38, s. 599s
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

22/23
Autorzy: Urszula Szkudlarek, Maria Łuczyńska, Marek Kasielski, Sylwia Kałucka, Dariusz Nowak.
Tytuł: Exhaled H202 correlates with the release of reactive oxygen species by blood phagocytes in healthy subjects.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2002 : Vol. 20, suppl. 38, s. 91s
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

23/23
Autorzy: Urszula Szkudlarek, Maria Łuczyńska, Marek Kasielski, S. Kałucka, Włodzimierz Cieśla, Andrzej Lewiński, Dariusz Nowak.
Tytuł: Relationship between hydrogen peroxide exhalation and plasma estradiol and progesterone levels in healthy subjects.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2, s. 54
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi