Zapytanie: SYSA ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 81Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/81

Autorzy: Paweł Dryżek, Sebastian Góreczny, Tomasz Moszura, Ludomir Stefańczyk, Konrad Szymczyk, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll.
Tytuł: Right ventricular outflow tract giant pseudoaneurysm: percutaneous approach and complications.
Tytuł angielski: Olbrzymi tętniak rzekomy drogi wypływu z prawej komory: postępowanie interwencyjne i komplikacje.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 10, s. 1076-1078
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/81
Autorzy: Romuald Juchnowicz-Bierbasz, Lesław Szydłowski, Andrzej Sysa, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Ocena skuteczności prenatalnego wykrywania wad serca w przebiegu zespołu Downa na podstawie dwuośrodkowej analizy 51 ankiet matek.
Tytuł angielski: Effectiveness of prenatal detection of heart defect in DOwn Syndrome based on bicenters maternal questionnaries
Czasopismo: Pol Kardiol Prenat Echo Płodu
Szczegóły: 2012 : 6, nr 4 (6), s.10-15, Streszcz., Sum.
ISSN: 2084-008X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/81
Autorzy: Tomasz Moszura, Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Anna Mazurek-Kula, Paweł Dryżek, Jacek Moll, Andrzej Sysa.
Tytuł: Prenatal diagnosis of major aortopulmonary collateral arteries
Tytuł angielski: Diagnostyka prenatalnakolaterali aortalno-płucnych
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2011 : Vol. 69, nr 2, s. 146-151, Streszcz.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

4/81
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Katarzyna Janiak, Piotr Jarosik, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Maria Respondek-Liberska, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Prenatalna diagnostyka mnogich guzów serca powikłanych blokadą drogi wypływu z lewej komory i zaburzeniami rytmu.
Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of multiple cardiac tumors complicated by left ventricular outflow tract obstruction and arrythmia
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2011 : Vol. 11, nr 46, s. 45-48, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

5/81
Autorzy: Maciej Słodki, Tomasz Moszura, Katarzyna Janiak, Andrzej Sysa, Neil Seligman, Stuart Weiner, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: The three-vessel view in the fetal mediastinum in the diagnosis of interrupted aortic arch
Czasopismo: Ultrasound Med Biol
Szczegóły: 2011 : Vol. 37, nr 11, s. 1803-13, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0301-5629
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.293
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/81
Autorzy: Romuald Juchnowicz-Bierbasz, Lesław Szydłowski, Andrzej Sysa, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Ocena skuteczności diagnostyki prenatalnej zespołu Downa z wadami serca na podstawie dwuośrodkowej analizy ankiet od matek z lat 2006-2008.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, suppl. 1, s. 93
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/81
Autorzy: Sebastian Foryś, Katarzyna Janiak, Alicja Żarkowska, Maciej Słodki, Maria Respondek-Liberska, Andrzej Sysa.
Tytuł: Tetralogia Fallota w materiale Zakładu Diagnostyki Profilaktyki Wad Wrodzonych (ZDiPWW) ICZMP w Łodzi w latach 1994-2009
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, suppl. 1, s. 91
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/81
Autorzy: S[ebastian] Foryś, K[atarzyna] Janiak, A[licja] Żarkowska, M[aciej] Słodki, M[aria] Respondek-Liberska, A[ndrzej] Sysa.
Tytuł: Tetralogy of Fallot (ToF) in a series of 40 cases in a fetal cardiology center in Lodz in years 1994-2009.
Czasopismo: Ultrasound Obstet Gynecol
Szczegóły: 2010 : Vol. 36, suppl. 1, s. 179
ISSN: 0960-7692
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/81
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk, Maria Respondek-Liberska, Andrzej Sysa, Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Piotr Jarosik, Jacek Moll.
Tytuł: Atrezja zastawki płucnej u płodu - losy noworodka.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 36, s. 54-57, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

10/81
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Dominika Stańczyk-Tomecka, Anna Rykała-Piotrowska, Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Andrzej Sysa, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Przetoki tętnic wieńcowych u dzieci - doświadczenia własne.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 4, s. 325-328, ryc., bibliogr., Sum
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/81
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Beata Kierzkowska, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Tomasz Moszura, Piotr Jarosik, Jacek Moll, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zespołu Blanda-White'a-Garlanda u 3-miesięcznego niemowlęcia.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 1, s. 71-74, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

12/81
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk, Maria Respondek-Liberska, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Beata Kierzkowska, Tomasz Moszura.
Tytuł: Wrodzone wady serca u obu płodów z ciąży bliźniaczej.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 7
Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz, 22-23 maja 2009 roku : program i streszczenia
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

13/81
Autorzy: Jarosław Paśnik, Agnieszka Cywińska-Bernas, Jacek Moll, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Zmiany stężeń metaloproteinaz i ich inhibitorów w krwi obwodowej dzieci z wrodzoną wadą serca poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu z użyciem krążenia pozaustrojowego
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2009 : T. 66, nr 7, s. 359-364, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

14/81
Autorzy: K. Jarosik, J[erzy] Stańczyk, M[aria] Respondek-Liberska, A[ndrzej] Sysa, J[acek] J[an] Moll.
Tytuł: Atrezja zastawki płucnej u płodu - losy noworodka.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, suppl. 1, s. 42
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/81
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Katarzyna Janiak, Jerzy Stańczyk, Maria Respondek-Liberska, Jan Wilczyński, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Andrzej Kulig, Lech Polis.
Tytuł: Guzy serca płodu - łódzkie badania dwuośrodkowe.
Tytuł całości: W: X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Lublin 30-31 maja 2008 : program.
Adres wydawniczy: Lublin, 2008
Strony: s. 20-21
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/81
Autorzy: Aleksandra Wieczorek, Alicja Żarkowska, Beata Radzymińska-Chruściel, Piotr Kaczmarek, Przemysław Oszukowski, Ewa Gulczyńska, Iwona Maroszyńska, Tomasz Moszura, Andrzej Sysa, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 1, s. 78-84, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

17/81
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, A[ndrzej] Sysa, K[rzysztof] Szaflik, J[an] Wilczyński, T[omasz] Moszura, P[aweł] Dryżek.
Tytuł: Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej lub płucnej u płodu - rekomendacje postępowania.
Czasopismo: Ginekol Dypl
Szczegóły: 2008 : Vol. 10, wyd. spec. luty, s. 140-141
Uwagi: Aktualny stan wiedzy na temat terapii prenatalnej. Stanowiosko grupy ekspertów PTG.
ISSN: 1508-0102
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

18/81
Autorzy: T[omasz] Moszura, M[aciej] Słodki, A[ndrzej] Sysa, J[adwiga] Moll, M[aria] Respondek-Liberska.
Tytuł: Neonatal follow-up of fetuses with pulmonary atresia with and withour MAPCA in obstetrical-cardiology center (2004-2007)
Czasopismo: Ultrasound Obstet Gynecol
Szczegóły: 2008 : Vol. 32, nr 3, s. 316, tab.
ISSN: 0960-7692
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst19/81
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Alicja Żarkowska, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa.
Tytuł: Rokowanie u płodów z całkowitym blokiem serca z uwzględnieniem okresu noworodkowego - analiza 45 przypadków.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 3, s. 207-211, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

20/81
Autorzy: A[gnieszka] Cywińska-Bernas, J. Paśnik, J[adwiga] A[nna] Moll, J[acek] Moll, A[ndrzej] Sysa, M[ałgorzata] Banasik, Krzysztof Zeman.
Tytuł: The influence of cardiosurgery procedures on the some cellular immunity parameters in children with congenital heart defects.
Czasopismo: Cent Eur J Immunol
Szczegóły: 2008 : Vol. 33, suppl. 1, s. 159
Konferencja: , Kraków, 2008.05.14
ISSN: 1426-3912
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  21/81
  Autorzy: Przemysław Kardas, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa, Beata Pawłowicz, Paweł Klink.
  Tytuł: Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat zamieszkałych w Łodzi.
  Czasopismo: Fam Med Primary Care Rev
  Szczegóły: 2007 : Vol. 9, nr 4, s. 986-90, Sum.
  ISSN: 1734-3402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  22/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jadwiga Moll, Agnieszka Cywińska-Bernas, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Proteolytic and cytokine balance abnormalities in children with congenital heart disease undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass.
  Tytuł angielski: Zaburzenia równowagi proteolitycznej i cytokinowej u dzieci z wrodzoną wadą serca poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu z użyciem krążenia pozaustrojowego
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, nr 10, s. 1208-1214, Streszcz.
  Uwagi: Discussion s. 1215
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  23/81
  Autorzy: Agnieszka Cywińska-Bernas, Jarosław Paśnik, Dorota Szałowska, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Małgorzata Banasik, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Wpływ zabiegu kardiochirurgicznego w krążeniu pozaustrojowym w pierwszym roku życia na dystrybucję populacji limfocytów krwi obwodowej.
  Czasopismo: Pediatr Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 82, nr 5/6, s. 439-436, Sum.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  24/81
  Autorzy: Agnieszka Cywińska-Bernas, Jarosław Paśnik, Dorota Szałowska, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Małgorzata Banasik, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Wpływ zabiegu kardiochirurgicznego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego wykonywanego w pierwszym roku życia na dystrybucję populacji limfocytów krwi obwodowej.
  Czasopismo: Klin Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 174
  Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Łodź 24-26 maja 2007
  ISSN: 1230-7637
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  25/81
  Autorzy: J. Paśnik, A[gnieszka] Cywińska-Bernas, K. Siniewicz, J[adwiga] Moll, J[acek] Moll, A[ndrzej] Sysa, K. Zeman.
  Tytuł: Zaburzenia mechanizmów odporności komórkowej u dzieci z wrodzoną wadą serca w trakcie i po zabiegu kardiochirurgicznym.
  Czasopismo: Klin Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 176
  Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Łodź 24-26 maja 2007
  ISSN: 1230-7637
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  26/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Agnieszka Cywińska-Bernas, Wojciech Mazurowski, Jerzy Arendarczyk, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Znaczenie zaburzeń degranulacji neutrofili w rozwoju powikłań zapalnych po zabiegu kardiochirurgicznym u dzieci.
  Czasopismo: Klin Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 177
  Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Łodź 24-26 maja 2007
  ISSN: 1230-7637
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  27/81
  Autorzy: Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Jan Wilczyński, Andrzej Sysa.
  Tytuł: Częstoskurcz u płodu - diagnoza, terapia prenatalna za pomocą beta-blokera (postnatalny zespół Wolfa-Parkinsona-White'a) - opis przypadku.
  Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
  Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 4, s. 269-272, ryc., bibliogr.
  ISSN: 1734-5995
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  28/81
  Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Katarzyna Jarosik, Katarzyna Janiak, Andrzej Sysa, Urszula Kowalska-Koprek, Jan Wilczyński, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Losy płodów z tachykardiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 1, s. 35-39, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  29/81
  Autorzy: M[arek] Spaczyński, J[anusz] Woytoń, L[ongin] Marianowski, W[iesław] Szymański, S[tanisław] Radowicki, J[arosław] Oleszczuk, T[omasz] Paszkowski, J[acek] Brązert, L[eszek] Pawelczyk, A[nita] Olejek, K[rzysztof] Drews, R[omuald] Dębski, A[rtur] Czekierdowski, M[arek] Szpakowski, K[rzysztof] Czajkowski, T[eresa] Pajszczyk-Kieszkiewicz, J[acek] Suzin, T[omasz] Pertyński, P[iotr] Oszukowski, J[an] Wilczyński, G[rzegorz] Krasomski, Z[bigniew] Pietrzak, U. Kowalska-Koprek, A[ndrzej] Sysa, L[ech] Polis, C[zesław] Szymkiewicz, J[anusz] Bohosiewicz, A[ndrzej] Chilarski, J[acek] Moll, M[aria] Respondek-Liberska, J[oanna] Szymkiewicz-Dangel, M[irosław] Wielgoś, K[rzysztof] Sodowski, T. Niemiec, Z[bigniew] Celewicz, R. Spaczyński, M. Ropacka, K. Preis, M[arek] Pietryga, W[aldemar] Sawicki, M. Skotnicki, J. Szamatowicz, M. Dubiel, J. Zamłyński, P. Sieroszewski, A. Karowicz-Bilińska, M. Świątkowska-Freund, A[gata] Włoch, K[rzysztof] Grettka, B[artosz] Czuba, K[atarzyna] Janiak, B. Borowski, P[iotr] Kaczmarek, P. Puacz, I[wona] Maroszyńska.
  Tytuł: Terapia płodu - aktualny stan wiedzy. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opracowane w dniach 25-27 sierpnie 2006 roku w Łodzi pod kierunkiem Prezesa Sekcji Terapii Płodu PTG prof. Krzysztofa Szaflika.
  Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
  Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 2, s. 59-103, ryc., tab.
  ISSN: 1734-5995
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  30/81
  Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Krzysztof Szaflik, Grzegorz Krasomski, Przemysław Oszukowski, Jan Wilczyński, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Tomasz Moszura, Paweł Dryżek, Katarzyna Janiak.
  Tytuł: Zabiegi w 1 dobie życia w przypadku prenatalnej diagnozy krytycznego zwężenia zastawki aortalnej szansą na przeżycie noworodków.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 2, s.113-118, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  31/81
  Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, Sebastian Foryś, Przemysław Oszukowski, J[an] Wilczyński, Andrzej Sysa.
  Tytuł: 10-letni okres doświadczeń w zakresie kardiologii prenatalnej w ICZMP.
  Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Warszawa, 28-29 października 2005 r.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
  Strony: poz. 2
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  32/81
  Autorzy: M[ałgorzata] Piotrowicz, M[arek] Niwald, K[atarzyna] Ostrowska, P[iotr] Jarosik, J. Paśnik, J[acek] Moll, J[adwiga] A[nna] Moll, K. Zeman, L[ucjusz] Jakubowski, A[ndrzej] Sysa.
  Tytuł: Analiza fenotypowa i przebieg kliniczny w grupie dzieci z wrodzonymi wadami sercowo-naczyniowymi i mikrodelecją 22q11.2.
  Tytuł całości: W: Leczenie wad wrodzonych serca Zabiegi przezskórne i kardiochirurgiczne Sinicze wady serca - tetralogia Fallota. Drugie warsztaty z transmisją zabiegu z sali operacyjnej Warszawa, 20 październik 2005.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
  Strony: s. 50-51
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Phenotypic analysis and clinical history in children with congenital heart defects and microdeletion 22Q11.2. Tamże s. 52-53
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  33/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jadwiga A[nna] Moll, Lech T. Pokoca, Jacek Moll, Jerzy Arendarczyk, Wojciech W. Mazurowski, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Analysis of secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) concentrations and neutrophil functions in children after cardiopulmonary bypass.
  Czasopismo: Inflamm Res
  Szczegóły: 2005 : Vol. 54, suppl. 2, s. S204
  Uwagi: 7th World Congress on Inflammation 20-24 August 2005, Melbourne, Australia : book of abstracts
  ISSN: 1023-3830
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  34/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jerzy Arendarczyk, Dorota Szałowska, Wojciech Mazurowski, Jadwiga Anna Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Badania kinetyki stężeń metaloproteinaz i ich inhibitorów u dzieci z wrodzoną wadą serca podczas zabiegu kardiochirurgicznego.
  Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
  Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
  Strony: s. 86
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  35/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Krzysztof Siniewicz, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Zbigniew Baj, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Effects of cardiopulmonary bypass on neutrophil activity in pediatric open-heart surgery.
  Czasopismo: Arch Immunol Ther Exp
  Szczegóły: 2005 : Vol. 53, nr 3, s. 272-277, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.663
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  36/81
  Autorzy: J. Paśnik, L[ech] Pokoca, J[adwiga] A[nna] Moll, J. Arendarczyk, J[acek] Moll, A[ndrzej] Sysa, A[gnieszka] Cywińska-Bernas, K. Zeman.
  Tytuł: Estimation of neutrophil functions and secretory leukocyte protease inhibitor concentrations in children after cardiopulmonary bypass in children.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 30, suppl. 1, s. 84-85
  Konferencja: , Lublin, 2005.05.19
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  37/81
  Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, J[erzy] Stańczyk, K. Niewiadomska-Jarosik, K[atarzyna] Janiak, A[ndrzej] Sysa, U. Kowalska-Koprek, J[an] Wilczyński.
  Tytuł: Losy płodów z tachyarytmiami nadkomorowymi : łódzkie badania dwuośrodkowe.
  Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Warszawa, 28-29 października 2005 r.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
  Strony: poz. 3
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  38/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jadwiga Moll, Maciej Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1) may be proinflammatory markers after cardiopulmonary bypass in children.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S 330
  Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  39/81
  Autorzy: J. Paśnik, L[ech] Pokoca, J[adwiga] A[nna] Moll, J. Arendarczyk, Maciej Moll, A[ndrzej] Sysa, D. Szałowska, K. Zeman.
  Tytuł: Matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 may be proinflammatory markers after cardiopulmonary bypass in children.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 30, suppl. 1, s. 85
  Konferencja: , Lublin, 2005.05.19
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  40/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jadwiga A[nna] Moll, Jacek Moll, Agnieszka Cywińska-Bernas, Małgorzata Banasik, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda zespołowa
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
  Uwagi: Zespołowa Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Łodzi za rok 2004/2005
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 50.000

  41/81
  Autorzy: Paweł Dryżek, Andrzej Sysa, Tomasz Moszura, Jadwiga Moll, Józef Masura, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Ocena skuteczności zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD II u dzieci i młodzieży za pomocą zestawu Amplatzer Septal Occluder - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 4, s. 325-333, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  42/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jerzy Arendarczyk, Agnieszka Cywińska-Bernas, Wojciech Mazurowski, Jadwiga A[nna] Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Ocena zmian stężeń cytokin zapalnych i przeciwzapalnych u dzieci z wrodzoną wadą serca w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego.
  Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
  Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
  Strony: s. 86
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  43/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jadwiga Anna Moll, Wojciech Mazurowski, Jacek Moll, Jerzy Arendarczyk, Dorota Szałowska, Agnieszka Cywińska-Bernas, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Porównanie stężeń IL-6 i IL-10 w osoczu dzieci poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu z krążeniem pozaustrojowym i bez niego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 57-63, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  44/81
  Autorzy: K[atarzyna] Janiak, M[aria] Respondek-Liberska, A[ndrzej] Sysa, J[acek] J[an] Moll.
  Tytuł: Postępowanie przed- i pourodzeniowe w przypadku prenatalnej diagnozy zwężenia zastawki aortalnej - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: Noworodek z wadą serca.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2005
  Strony: s. 35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  45/81
  Autorzy: Radosław Zwoliński, Piotr Kula, Marek Maciejewski, Anna Adamek-Kośmider, Bogdan Klotz, Andrzej Sysa, Marian Zwoliński, Jerzy Bobiarski, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Późne rozpoznanie wrodzonej wady sercowo-naczyniowej z obrazem przerwania ciągłości łuku aorty.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 6, s. 549-553, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  46/81
  Autorzy: Agnieszka Cywińska-Bernas, Jarosław Paśnik, Dorota Szałowska, Jadwiga Anna Moll, Andrzej Sysa, Jacek Moll, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Wpływ tymektomii wykonywanej w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego na wybrane parametry odporności komórkowej u dzieci - badania wstępne.
  Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
  Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
  Strony: s. 81
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  47/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Krzysztof Zeman, Jerzy Arendarczyk, Agnieszka Cywińska-Bernas, Wojciech Mazurowski, Zbigniew Baj, Jadwiga A[nna] Moll, Andrzej Sysa, Jacek Moll.
  Tytuł: Wpływ zabiegu kardiochirurgicznego na degranulację neutrofili krwi obwodowej dzieci z wrodzoną wadę serca.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 2, s. S360-S361
  Uwagi: X Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Komisji Krążenia i Oddychania Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN 20-22 października 2005 Poznań Kiekrz
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  48/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jerzy Arendarczyk, Dorota Szałowska, Agnieszka Cywińska-Bernas, Wojciech Mazurowski, Jadwiga Anna Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Wpływ zabiegu w krążeniu pozaustrojowym na równowagę interleukin 6 i 10 u dzieci z wrodzonymi wadami serca.
  Czasopismo: Pediatr Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 80, nr 5, s. 445-450, Sum.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  49/81
  Autorzy: Katarzyna Janiak, Jan Wilczyński, Andrzej Sysa, Jacek Moll, Maria Respondek-Liberska.
  Tytuł: Wrodzone wady serca u płodów z ciąż mnogich w ośrodku referencyjnym.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl. 2, s. 108
  Uwagi: II Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii oraz kurs położniczy "Hot topics in fetal medicine" Łódź 6-8 października 2005
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  50/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jadwiga Anna Moll, Jacek Moll, Agnieszka Cywińska-Bernas, Wojciech Mazurowski, Jerzy Arendarczyk, Andrzej Sysa, Małgorzata Banasik, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Zmiany stężeń prokalcytoniny i interleukiny 6 u dzieci z wrodzoną wadą serca podczas zabiegu kardiochirurgicznego i po jego zakończeniu.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 109, s. 20-23, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  51/81
  Autorzy: A[ndrzej] Sysa, M. Wosik-Erenbek, V[ioletta] Sysa, K. Zeman.
  Tytuł: Czynniki ryzyka choroby wieńcowej i miażdżycy tętnic u dzieci i młodzieży łódzkiej.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Kardiologiczna Postępy w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych serca i zaburzeń rytmu serca u dzieci Diagnostyka i leczenie wad wrodzonych serca u dzieci perspektywy lepszej jakości życia Warszawa, 5 listopad 2004 : program : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: s. 66
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  52/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Zbigniew Baj, Jadwiga A[nna] Moll, Jacek Moll, Maciej Moll, Lech Pokoca, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Effects of cardiopulmonary bypass on the expression of adhesive molecules in children undergoing cardiac surgery due to congenital heart disorders.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 60, nr 2, s. 123-131
  Uwagi: Discussion s. 132
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  53/81
  Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Michał Ciesielczyk, Paweł Dryżek, Piotr Lipiec, Andrzej Sysa, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Freehand and rotational transthoracic three-dimensional echocardiogaphy improve quantification of atrial septal defeat size before percutaneous clousure.
  Czasopismo: J Am Coll Cardiol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 43, nr 5 suppl., s. 358A-359A
  Uwagi: 53rd Annual Scientific Session New Orleans, Louisiana, March 7-10, 2004
  ISSN: 0735-1097
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  54/81
  Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, K[atarzyna] Janiak, J[an] Wilczyński, A[ndrzej] Sysa, J[adwiga] A[nna] Moll, J[acek] Moll, A[ndrzej] Kulig.
  Tytuł: Natural history of fetal Ebstein's anomaly in a referral center in the second half of pregnancy.
  Czasopismo: Ultrasound Obstet Gynecol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 24, nr 3, s. 223-224
  ISSN: 0960-7692
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  55/81
  Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Andrzej Sysa, Janusz Gadzinowski.
  Tytuł: Ocena kosztów transportu noworodków w stanie zagrożenia życia a transport in utero do ośrodka referencyjnego.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2004 : T. 75, nr 4, s. 326-331
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  56/81
  Autorzy: J. Paśnik, W. Mazurowski, K. Siniewicz, D. Szałowska, Z[bigniew] Baj, J[adwiga] A[nna] Moll, J[acek] Moll, Andrzej Sysa, K. Zeman.
  Tytuł: Ocena stężeń metaloproteinaz i ich inhibitorów u dzieci z wrodzoną wadą serca w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego.
  Czasopismo: Wiad Lek
  Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 9/10, s. 584
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  57/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Zbigniew Baj, Jadwiga A[nna] Moll, Jacek Moll, Maciej Moll, Lech Pokoca, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Operacja wrodzonych wad serca u dzieci.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 60, nr 2, s. 128-131
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  58/81
  Autorzy: Agata Włoch, Maria Respondek-Liberska, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Barbara Goc, Joanna Krzysztolik-Ładzińska, Lesław Szydłowski.
  Tytuł: Significant aortic and pulmonary valve stenosis in the prenatal period : diagnosis, treatment and outcome. A two-centre study.
  Czasopismo: Acta Cardiol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, nr 2, s. 242-244, ryc., bibliogr.
  Uwagi: Bried Communications of the International Congress on Valvular Heart Disease, 8-10 May 2003, Kraków, Poland
  ISSN: 0001-5385
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.381
  Punktacja Min. Nauki: 7.000

  59/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Zbigniew Baj, Lech Pokoca, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Wpływ krążenia pozaustrojowego na wybrane funkcje neutrofili u dzieci z wrodzoną wadą serca.
  Czasopismo: Med Wieku Rozw
  Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 3 cz. 2, s. 791-800, Sum.
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  60/81
  Autorzy: J. Paśnik, J. Arendarczyk, A[gnieszka] Cywińska-Bernas, Z[bigniew] Baj, J[adwiga] A[nna] Moll, J[acek] Moll, Andrzej Sysa, K. Zeman.
  Tytuł: Zaburzenia równowagi cytokin zapalnych i przeciwzapalnych u dzieci z wrodzoną wadą serca w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego.
  Czasopismo: Wiad Lek
  Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 9/10, s. 568
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  61/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jerzy Arendarczyk, Agnieszka Cywińska-Bernas, Zbigniew Baj, Jadwiga Anna Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Zaburzenia równowagi cytokin zapalnych i przeciwzapalnych u dzieci z wrodzoną wadą serca w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego.
  Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
  Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 4, s. 185-192, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  62/81
  Autorzy: M[arek] Niwald, J[adwiga] Moll, J[acek] Moll, M[agdalena] Pierzchała, J[erzy] Stańczyk, A[ndrzej] Sysa.
  Tytuł: Zakres aktywności fizycznej dzieci po kardiochirurgicznej korekcji wrodzonej wady serca.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Kardiologiczna Postępy w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych serca i zaburzeń rytmu serca u dzieci.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: s. 36
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  63/81
  Autorzy: J. Paśnik, Z[bigniew] Baj, K. Zeman, J[adwiga] A[nna] Moll, A[ndrzej] Sysa, J[acek] Moll.
  Tytuł: Changes of neutrophil activity in children with congenital heart disease following cardiac surgery.
  Czasopismo: Inflamm Res
  Szczegóły: 2003 : Vol. 52, suppl. 2, s. S95
  ISSN: 1023-3830
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  64/81
  Autorzy: L[eszek] Markuszewski, B[ogdan] Małkowski, W. Tryniszewski, A[nna] Dedecjus-Sysa, K[atarzyna] Ostrowska, P[aweł] Dryżek, T[omasz] Moszura, J[acek] Moll, K[atarzyna] Młodzik, A[ndrzej] Sysa, G. Andryskowski, A[ndrzej] Zając, Z[bigniew] Maziarz.
  Tytuł: Comparison of SPECT myocardial perfusion and coronarography in children after anatomical correction of transposition of the great arteries (TGA).
  Tytuł całości: W: 4th European Symposium on Paediatric Nuclear Medicine May 15-18, 2003 Girona (Spain) : final programme.
  Adres wydawniczy: Girona, 2003
  Strony: s. 43, ryc.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  65/81
  Autorzy: Jarosław Kasprzak, Michał Ciesielczyk, Paweł Dryżek, Piotr Lipiec, Maria Krzemińska-Pakuła, Andrzej Sysa, Michał Plewka, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Exact quantification of atrial septal defect size prior to amplatzer occluder implantation using rotational and freehand 3-D echocardiography.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-216
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  66/81
  Autorzy: J. D. Kasprzak, M[ichał] Ciesielczyk, P[aweł] Dryżek, P[iotr] Lipiec, M[aria] Krzemińska-Pakuła, A[ndrzej] Sysa, M. Plewka, J. Drożdż.
  Tytuł: Freehand and rotational transthoracic 3-dimensional echocardiography anable exact quantification of atrial septal size prior to amplatzer occluder implantation.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2003 : Vol. 24, suppl., s. 314, ryc.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  67/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Ocena aktywności biologicznej neutrofili u dzieci z wrodzoną wadą serca i wadą z przeciekiem prawo-lewym.
  Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
  Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 1, s. 57-59, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1641-4039
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  68/81
  Autorzy: Violetta Sysa, Marzenna Wosik-Erenbek, Zbigniew Krenc, Barbara Stanek, Anna Sysa-Dedecjus, Andrzej Sysa.
  Tytuł: Późne rozpoznanie wrodzonej wady układu sercowo-naczyniowego. Koarktacja aorty u 15-letniej pacjentki
  Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
  Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 11 supl., s. 44-46, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1641-4039
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  69/81
  Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Andrzej Sysa, Maria Krzemińska-Pakuła, Michał Ciesielczyk, Paweł Dryżek, Jadwiga Moll, Józef Masura, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Transthoracic 3-D echocardiography improves the quantification of atrial septal defect size before Amplatzer closure.
  Czasopismo: J Am Coll Cardiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 6 suppl. A, s. 488A
  ISSN: 0735-1097
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  70/81
  Autorzy: J. Paśnik, Z[bigniew] Baj, J[adwiga] A[nna] Moll, J[acek] Moll, M[aciej] Moll, B[eata] Pawłowicz, K[atarzyna] Ostrowska, A[ndrzej] Sysa, K. Zeman.
  Tytuł: Wpływ krążenia pozaustrojowego na równowagę cytokin u dzieci z wrodzoną wadą serca
  Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego Bydgoszcz 12-15.06.2003.
  Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2003
  Strony: s.32
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  71/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Krzysztof Zeman, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Zbigniew Baj.
  Tytuł: Wpływ zabiegu kardiochirurgicznego na aktywność neutrofili dzieci z wrodzoną wadą serca.
  Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
  Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 1, s. 54-56, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1641-4039
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  72/81
  Autorzy: A[ndrzej] Sysa, V[ioletta] Sysa, A[nna] Sysa-Dedecjus.
  Tytuł: Występowanie nadciśnienia tętniczego i innych czynników ryzyka choroby wieńcowej u dzieci szkolnych aglomeracji łódzkiej.
  Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Problemy kardiologiczne u nastolatków Częstochowa 19=21 września 2003 r. : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Częstochowa, 2003
  Strony: s. 5-6
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  73/81
  Autorzy: J. Paśnik, Z[bigniew] Baj, J[adwiga] A[nna] Moll, J[acek] Moll, E[wa] Majewska, L[ech] Pokoca, A[ndrzej] Sysa, K. Zeman.
  Tytuł: Zaburzenia aktywności neutrofili u dzieci z wrodzoną wadą serca podczas zabiegu kardiochirurgicznego
  Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego Bydgoszcz 12-15.06.2003.
  Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2003
  Strony: s.32
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  74/81
  Autorzy: J. Paśnik, Z[bigniew] Baj, J[adwiga] A[nna] Moll, M[aciej] Moll, A[ndrzej] Sysa, L[ech] Pokoca.
  Tytuł: Adhesion molecules and L-selectins in children with cyanotic congenital heart disease during cardiopulmonary bypass.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2002 : Vol 27, suppl. 1, s. 86
  Konferencja: , Olsztyn, 2002.09.18
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  75/81
  Autorzy: Paweł Fijałkowski, Andrzej Sysa, Piotr Gałecki, Piotr Dryżek, Tadeusz Moszura, Józef Ścianowski, Jan Błaszczyk, Józef Kędziora.
  Tytuł: Lipid peroxidation and antioxidative enzymes activities during an interventional closure of ASD II using amplatzer occluder.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 1, s. 26
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  76/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Zbigniew Baj, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Ocena chemiluminescencji i ekspresji cząsteczek adhezyjnych na neutrofilach u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca.
  Czasopismo: Lek Wojsk
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 229-231, Sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  77/81
  Autorzy: Andrzej Sysa, Violetta Sysa, Zbigniew Krenc.
  Tytuł: Późne rozpoznania wrodzonych wad sercowo-naczyniowych u dzieci.
  Czasopismo: Lek Wojsk
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 177-179, Sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  78/81
  Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Piotr Kaczmarek, Krzysztof Szaflik, Jan Wilczyński, Przemysław Oszukowski, Grzegorz Krasomski, Grzegorz Nowicki, Andrzej Sysa, Jacek Moll, Andrzej Chilarski, Ewa Helwich, Janusz Gadzinowski, Iwona Maroszyńska, Paweł Frieman, Tadeusz Biegański, Ewa Czichos.
  Tytuł: Spektrum wad wrodzonych w prenatalnym badaniu USG+ECHO w ośrodku referencyjnym.
  Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2002
  Strony: s. 112-113
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  79/81
  Autorzy: Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Jan Wilczyński, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Jacek Moll.
  Tytuł: The role of single ventricle diagnosis in prenatal echocardiography.
  Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2002
  Strony: s. 37-38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  80/81
  Autorzy: Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Jan Wilczyński, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Jacek Moll.
  Tytuł: Znaczenie rozpoznania pojedynczej komory w prenatalnym badaniu echokardiograficznym.
  Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 36, -, s. 120-124, Sum.
  ISSN: 1230-6576
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  81/81
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Zbigniew Baj, Jadwiga Moll, Beata Pawłowicz, Katarzyna Ostrowska, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Aktywność biologiczna neutrofili krwi obwodowej u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca.
  Czasopismo: Pediatr Pol
  Szczegóły: 2001 : T. 76, -, s. 853-857
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi