Zapytanie: SUŁKOWSKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/38

Autorzy: Jan Krakowiak, Adam Rzeźnicki, Joanna Sułkowska, Elżbieta Klima, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Zarządzanie jakością świadczeń medycznych oraz pozamedycznych udzielanych przez Domy Pomocy Społecznej na podstawie opinii ich pensjonariuszy.
Tytuł angielski: Quality management of medical and non-medical services provided by welfare house on the basis of opinions of their residents.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : T. 16, z. 10, s. 67-80, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/38
Autorzy: Barbara Sikora, Joanna Sułkowska, Wojciech Bielecki.
Tytuł: Zarządzanie w opiece paliatywnej. Medyczne i pozamedyczne wyznaczniki roli opiekuna w zintegrowanym systemie opieki nad chorym u kresu życia
Tytuł angielski: Management in palliative care. Medical and non-medical determinants of the care giver role in the integrated system of care for patients at the end of life.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 155-164, bibliogr.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

3/38
Autorzy: Dominika Cichońska, Joanna Sułkowska, Marta Kędzia.
Tytuł: Soft skills of caregivers - results of studies conducted in the Take Care project
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, z. 12 cz. 3, s.  109-126, ryc., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/38
Autorzy: Emilia Krakowiak, Dominika Cichońska, Michał Kamiński, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Jolanta Michalska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Bieganie rekreacyjne jako ważny aspekt w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Tytuł angielski: Recreational running as an important aspect of management
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : T. 14, 10, s. 45-57
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/38
Autorzy: Jan Krakowiak, Adam Rzeźnicki, Ewa Świerczyńska, Joanna Sułkowska, Emilia Krakowiak, Dominika Cichońska.
Tytuł: Profilaktyka chorób narządu wzroku wśród mieszkańców Warszawy
Tytuł angielski: Prevention of eye diseases among the residents of Warsaw
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10 cz. 3, s. 9-21, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/38
Autorzy: Magdalena Zawadzka, Ewa Bąk-Walczak, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Adam Fronczak, Włodzimierz Stelmach, Alina Kowalska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Analiza pacjentów z rozpoznaniem dusznicy bolesnej hospitalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 87-98, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

7/38
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Magdalena Zawadzka, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Jan Krakowiak.
Tytuł: Analiza uwarunkowań demograficznych przyczyn zgonów pacjentów przyjętych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2006-2008
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 133-140, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

8/38
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Rafał Budzisz, Emilia Krakowiak, Karol Wojtasik, Jan Krakowiak.
Tytuł: Determinanty wyboru lekarza dentysty przez pacjentów korzystających z usług stomatologicznych.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 49-58, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

9/38
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Rafał Budzisz, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena jakości świadczeń medycznych udzielanych pacjentom oddziału laryngologicznego Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim przez personal medyczny
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 25-31, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

10/38
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Rafał Budzisz, Emilia Krakowiak, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena samopoczucia pacjenta podczas pobytu w oddziale laryngologicznym szpitala w Tomaszowie Mazowieckim
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 41-47, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

11/38
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Rafał Budzisz, Emilia Krakowiak, Karol Wojtasik, Jan Krakowiak.
Tytuł: Opinie pacjentów na temat jakości świadczeń medycznych udzielanych w gabinetach stomatologicznych
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 59-74, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

12/38
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Anna Rokita, Jan Krakowiak.
Tytuł: Opinie pacjentów oddziału laryngologicznego dotyczące bazy techniczno-lokalowej i standardów przyjęcia pacjentów do Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 17-23, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

13/38
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Emilia Krakowiak, Włodzimierz Stelmach, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wpływ czynników socjalno-demograficznych na występowanie chorób układu krążenia zdiagnozowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2006-2008
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 121-132, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

14/38
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Włodzimierz Stelmach, Emilia Krakowiak, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Rafał Budzisz, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wpływ opieki pielęgniarskiej na jakość usług medycznych świadczonych w oddziale laryngologicznym szpitala w Tomaszowie Mazowieckim
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 33-39, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

15/38
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wpływ zmian społeczno-prawnych na rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych na podstawie badań przeprowadzonych w PUP nr 1 w Łodzi
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T.13, nr 9, s. 7-16, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

16/38
Autorzy: Jan Krakowiak, Agnieszka Kaźmierczak, Aleksandra Grzelewska, Joanna Sułkowska, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Dostosowanie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów do warunków panujących w polskich szpitalach.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s.9-28, bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

17/38
Autorzy: Jan Krakowiak, Wojciech Kocemba, Andrzej Marjański, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska.
Tytuł: Miejsce zamieszkania a struktura socjalno-demograficzna respondentów biorących udział w badaniu satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 2007 roku.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 91-100, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

18/38
Autorzy: Jan Krakowiak, Agnieszka Kaźmierczak, Aleksandra Grzelewska, Joanna Sułkowska, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Opinie usługodawców o systemie Jednorodnych Grup Pacjentów - badanie własne.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 157-168, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

19/38
Autorzy: Jan Krakowiak, Joanna Sułkowska, Kamila Zagier, Włodzimierz Stelmach, Aleksandra Grzelewska.
Tytuł: Satysfakcja pacjentów jako czynnik kształtujacy rynek usług medycznych. Badanie własne na przykładzie Szpitala w Pabianicach
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 169-187, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

20/38
Autorzy: Jan Krakowiak, Agnieszka Kaźmierczak, Aleksandra Grzelewska, Joanna Sułkowska, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: System Jednorodnych Grup Pacjentów (JPG): historia powstania, główne zasady funkcjonowania na świecie i w Polsce, cele wdrożenia.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 29-53, bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

21/38
Autorzy: Jan Krakowiak, Wojciech Kocemba, Andrzej Marjański, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska.
Tytuł: Szpitalna izba przyjęć w opinii pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 1999 i 2004 roku.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 111-118, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

22/38
Autorzy: Joanna Sułkowska, Robert Seliga.
Tytuł: Komunikacja marketingowa w sytuacji kryzysowej na przykładzie zagrożenia zarażeniem wirusem ptasiej grypy.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2009 : T. 10, z. 3, s. 277-285, tab., bibliogr.
Uwagi: Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym / red. nauk.: Łulkasz Sułkowski, Amdrzej Marjański
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

23/38
Autorzy: Joanna Sułkowska, Robert Seliga, Łukasz Sułkowski.
Tytuł: Metody marketingu relacji w sektorze usług medycznych.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2008/2009 : T. 7, s. 59-64, tab., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

24/38
Autorzy: Joanna Sułkowska.
Tytuł: Zarys koncepcji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu jednostkami medycznymi w Polsce.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2009 : T. 10, z. 10, s. 193-199, bibliogr., Sum.
Uwagi: Kapitał intelektualny - wybrane zagadnienia / red. nauk.: Mieczysław Adamczyk
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

25/38
Autorzy: Joanna Sułkowska, Robert Seliga, Łukasz Sułkowski.
Tytuł: Zastosowanie marketingu relacji w turystyce medycznej w Polsce.
Tytuł całości: W: Marketing w rozwoju turystyki /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: praca zbior. pod red. Jacka Chotkowskiego.
Adres wydawniczy: Koszalin : Wydawn. Uczel. Politech. Koszalińskiej, 2009
Strony: s. 187-193, bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

26/38
Autorzy: Joanna Sułkowska.
Tytuł: Zastosowanie marketingu relacji w zarządzaniu szpitalem w Polsce.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2008 : T. 9, z. 4, s. 311-314, bibliogr.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

27/38
Autorzy: A[lina] Morawiec-Bajda, J[oanna] Sułkowska, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Efficacy of selective therapeutic electrostimulation (SET) in treatment of tinnitus patients estimated with objective measurements (BERA, AEMP, TOAE and DPOAE).
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004 / ed.: Spyros Papaspyrou.
Adres wydawniczy: Rodos, 2004
Strony: s. 93-97, bibliogr.
Typ publikacji: ZFZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

28/38
Autorzy: Alina Morawiec-Bajda, Joanna Sułkowska, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Efficacy of selective therapeutic electrostimulation (SET) in treatment of tinnitus patients estimated by objective measurements (BERA, AEMP, TOAE and DPOAE).
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004 : abstract book.
Adres wydawniczy: Rodos, 2004
Strony: s. 142
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

29/38
Autorzy: Z[bigniew] Kozłowski, J[oanna] Sułkowska, A[ndrzej] Jankowski, A[lina] Morawiec-Bajda, M[arcin] Mazerant.
Tytuł: Ocena efektywności selektywnej kriomukotomii dolnej na podstawie wyników aktywnej rynomanometrii przedniej, testu sacharynowego oraz badań cytologicznych.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 376
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

30/38
Autorzy: Joanna Sułkowska, Edyta Cygankiewicz, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Początki lecznictwa otolaryngologicznego w Łodzi.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 3, s. 56-59, bibliogr.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

31/38
Autorzy: M[arcin] Mazerant, M[aciej] Gryczyński, A[lina] Morawiec-Bajda, J[oanna] Sułkowska.
Tytuł: Struktura, leczenie i przebieg pooperacyjny guzów szyi u pacjentów Kliniki Otolaryngologii w Łodzi.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 398
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/38
Autorzy: Joanna Sułkowska, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Z historii łódzkiej otolaryngologii.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 6, s. 1221-1226, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

33/38
Autorzy: Z[bigniew] Kozłowski, J[oanna] Sułkowska, A[ndrzej] Jankowski, A[lina] Morawiec-Bajda.
Tytuł: Ocena poprawy oddychania przez nos, oczyszczania łzowo-rzęskowego oraz stanu nabłonka migawkowego po selektywnej kriomukotomii dolnej.
Tytuł całości: W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław - Hradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2003
Strony: poz. 15
Uwagi: Toż. w jęz. ang.: Estimation of nose breathing, mucociliary clearence and ciliated epithelium condition after selective inferior crioconchotomy. Tamże poz. 15
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

34/38
Autorzy: A[lina] Morawiec-Bajda, J[oanna] Sułkowska, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Rejestracja otoemisji akustycznych po leczeniu selektywną elektrostymulacją terapeutyczną (SET) u pacjentów z szumami usznymi.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2003 : T. 2, supl. 1, s. 112
ISSN: 1643-658X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst35/38
Autorzy: A[lina] Morawiec-Bajda, J[oanna] Sułkowska, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Selektywna elektrostymulacja terapeutyczna (SET) w leczeniu szumów usznych z zastosowaniem obiektywnych metod oceny skuteczności leczenia.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2003 : T. 2, suppl. 1, s. 98
ISSN: 1643-658X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst36/38
Autorzy: A[lina] Morawiec-Bajda, J[oanna] Sułkowska, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Zastosowanie selektywnej elektrostymulacji terapeutycznej (SET) w leczeniu szumów usznych z obiektywną oceną wyników.
Tytuł całości: W: XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne Spała 08-10.05.2003 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 70
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

37/38
Autorzy: Z[bigniew] Kozłowski, J[oanna] Sułkowska, A[ndrzej] Jankowski.
Tytuł: Selektywna kriomukotomia dolna w zaburzeniach drożności nosa.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 89
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

38/38
Autorzy: Alina Morawiec-Bajda, Joanna Sułkowska, Andrzej Jankowski.
Tytuł: Subiektywna i obiektywna ocena skuteczności leczenia szumów usznych po zastosowaniu farmakoterapii i selektywnej elektrostymulacji terapeutycznej(SET).
Tytuł całości: W: XIII Sympozjum Audiologiczne 10-12 października 2002 Kazimierz Dolny nad Wisłą : streszczenia.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi