Zapytanie: STRAPAGIEL DOMINIK
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: Iwona Rosset, Dominik Strapagiel, Aneta Sitek, Małgorzata Majewska, Lidia Ostrowska-Nawarycz, Elżbieta Żądzińska.
Tytuł: Association of FTO and TMEM18 polymorphisms with overveight and obesity in the population of Polish children.
Czasopismo: Antropol Rev
Szczegóły: 2016 : Vol. 79, nr 1, s. 17 -33, bibliogr., ryc., tab., Sum.
ISSN: 1898-6773
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/17
Autorzy: Wiesław Lorkiewicz, Tomasz Płoszaj, Krystyna Jędrychowska-Dańska, Elżbieta Żądzińska, Dominik Strapagiel, Elżbieta Haduch, Anita Szczepanek, Ryszard Grygiel, Henryk Włodzimierz Witas.
Tytuł: Between the Baltic and Danubian Worlds: The Genetic Affinities of a Middle Neolithic Population from Central Poland.
Czasopismo: PLoS One
Szczegóły: 2015 : Vol. 10, nr 2, e0118316
ISSN:
Typ publikacji: ZAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.057
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/17
Autorzy: Aneta Sitek, Iwona Rosset, Dominik Strapagiel, Małgorzata Majewska, Lidia Ostrowska-Nawarycz, Elżbieta Żądzińska.
Tytuł: Association of FTO gene with obesity in Polish schoolchildren.
Czasopismo: Anthropol Rev
Szczegóły: 2014 : Vol. 77, nr 1, s. 33-44
ISSN: 1898-6773
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/17
Autorzy: Aneta Sitek, Iwona Rosset, Dominik Strapagiel, Małgorzata Majewska, Lidia Ostrowska-Nawarycz, Elżbieta Żądzińska.
Tytuł: Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania BMI u dzieci łódzkich - wyniki pilotażowych badań
Tytuł całości: W: Wpływ służby zdrowia na rozwój metropolii łódzkiej- funkcje specjalistyczne łódzkiego ośrodka zdrowia
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Elżbiety Żądziskiej, Danuty Chlebnej-Sokół, Tadeusza Nawarycza
Adres wydawniczy: Wpływ służby zdrowia na rozwój metropolii łódzkiej - funkcje specjalistyczne łódzkiego ośrodka zdrowia Łódź : Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
Strony: s. 41-65, tab., wykr., bibliogr.
ISBN: 978-83-7525-762-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

5/17
Autorzy: Tomasz Rechciński, Agnieszka Matusiak, Barbara Uznańska, Ewa Trzos, Dominik Strapagiel, Małgorzata Kurpesa, Jarosław Damian Kasprzak, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Interleukin 1-beta gene cluster polymorphism and regulation of heart rate in patients with coronary artery disease.
Tytuł całości: W: 14th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE2011) will be held jointly with 12th Congres of Russian Society fo Holter monitoring and Nininvasive Electrophysiology (ROHMINE). Rosja, Moskwa, 26-28 April 2011
Adres wydawniczy: Moskwa, 2011
Strony: s. 190
Typ publikacji: ZRZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Praca afiliowana przez UMED

6/17
Autorzy: Tomasz Rechciński, Agnieszka Matusiak, Barbara Uznańska, Urszula Cieślik-Guerra, Ewa Trzos, Dominik Strapagiel, Małgorzata Kurpesa, Jarosław Damian Kasprzak, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Ocena aktywności układu autonomicznego na podstawie monitorowania EKG metodą Holtera a Haplotypy genu interleukiny-1beta u pacjentów z chorobą wieńcową.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2011 : Vol. 69, suppl. 3, s. 129
Uwagi: XVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN i Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN. Poznań, 24-26 listopada 2011 roku
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

7/17
Autorzy: Tomasz Rechciński, Agnieszka Matusiak, Barbara Uznańska, Ewa Trzos, Dominik Strapagiel, Małgorzata Kurpesa, Jarosław Damian Kasprzak, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Regulacja nocnej częstości rytmu serca u pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycą, wpływ polimorfizmu genu prozapalnej inerleukiny 1-beta.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2011 : Vol. 6, suppl. A, s. 1
Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa. XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

8/17
Autorzy: Dominik Strapagiel, Magdalena Druszczyńska, Sylwia Kwiatkowska, Aneta Grębowska, Karolina Kasztalska, Agnieszka Owczarek, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Magdalena Chmiela, Wiesława Rudnicka.
Tytuł: CD14 in bacteria driver inflammation.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe IX Konferencji "Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii" Warszawa, 2 grudnia 2006.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 155-159, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: EN

9/17
Autorzy: W[iesława] Rudnicka, D[ominik] Strapagiel, M[agdalena] Druszczyńska, S[ylwia] Kwiatkowska, A[neta] Grębowska, K[arolina] Kasztalska, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, E[lżbieta] Czkwianianc, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[ałgorzata] Chmiela.
Tytuł: CD14 in bacteria-driven pathological inflammation.
Czasopismo: Helicobacter
Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 4, s. 353
Uwagi: XIX International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation, Wrocław, 7-9 wrzesień 2006 : abstracts
ISSN: 1083-4389
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/17
Autorzy: W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Druszczyńska, D[ominik] Strapagiel, M[agdalena] Kowalewicz-Kulbat, B[arbara] Różalska, S[ylwia] Kwiatkowska, M[agdalena] Chmiela.
Tytuł: Host factors in the susceptibility to tuberculosis (TB) and immunity generated by Mycobacterium bovis BCG.
Tytuł całości: W: 2nd Congress of European Microbiologists Spain Madrid, July 4-8, 2006 : scientific programme.
Adres wydawniczy: Madrid, 2006
Strony: s. 215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/17
Autorzy: Dominik Strapagiel, Aneta Grębowska, Beata Różalska, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Tomasz Rechciński, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Natural Mannose Binding lLectin (MBL) down regulates phagocytosis of Helicobacter pylori.
Czasopismo: Pol J Microbiol
Szczegóły: 2006 : Vol. 55, nr 2, s. 95-101, tab., bibliogr.
ISSN: 1733-1331
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst12/17
Autorzy: Magdalena Druszczyńska, Dominik Strapagiel, Sylwia Kwiatkowska, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Barbara Różalska, Magdalena Chmiela, Wiesława Rudnicka.
Tytuł: Tuberculosis bacilli still posing a threat. Polymorphism of genes regulating anti-mycobacterial properties of macrophages.
Czasopismo: Pol J Microbiol
Szczegóły: 2006 : Vol. 55, nr 1, s. 7-12, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1733-1331
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst13/17
Autorzy: M[agdalena] Druszczyńska, D[ominik] Strapagiel, B[eata] Sadowska, J. Karhukorpi, S[ylwia] Kwiatkowska, R. Karrtunen, B. Rozalska, W[iesława] Rudnicka.
Tytuł: CD 14 and IL-10 gene polymorphisms in relation to tuberculosis.
Czasopismo: Clin Microbiol Infect
Szczegóły: 2005 : Vol. 11 suppl. 2, s. 156
Uwagi: 15th European Congerss of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Copenhagen, Denemark 2-5 April 2005 : abstracts
ISSN: 1198-743X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.361

14/17
Autorzy: D[ominik] Strapagiel, M[agdalena] Druszczyńska, J[arosław] Dziadek, J. Karhukorpi, R. Karttunen, S[ylwia] Kwiatkowska, W[iesława] Rudnicka.
Tytuł: Genetic factors and the susceptilibility to tuberculosis.
Czasopismo: Cent Eur J Immunol
Szczegóły: 2005 : Vol. 30, suppl. 1, s. 107
Konferencja: , Lublin, 2005.05.19
ISSN: 1426-3912
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  15/17
  Autorzy: M[agdalena] Druszczyńska, K[atarzyna] Janik, J. Pawelczyk, D[ominik] Strapagiel, J. Karhukorpi, R. Karttunen, S[ylwia] Kwiatkowska, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: IL-10 polymorphism and cytokine secretion in BCG- vacinated volunteers.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 30, suppl. 1, s. 21
  Konferencja: , Lublin, 2005.05.19
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  16/17
  Autorzy: M[agdalena] Druszczyńska, D[ominik] Strapagiel, M. Rajski, S[ylwia] Kwiatkowska, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: TNF-alpha and IFN-gamma production in patients with pulmonary tuberculosis.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 30, suppl. 1, s. 22
  Konferencja: , Lublin, 2005.05.19
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  17/17
  Autorzy: Magdalena Druszczyńska, Dominik Strapagiel, Sylwia Kwiatkowska, Magdalena Kowalewicz.
  Tytuł: Tuberculosis bacili still posing a threat. Polymorphism of genes regulating anti-microbial properties of macrophages.
  Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Komitetu Mikrobiologii PAN, 22 października 2005.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
  Strony: s. 88
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi