Zapytanie: STOLAREK ROBERT ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/37

Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Mariusz Kowalczyk, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Zbigniew Baj, Robert Stolarek, Lech Pokoca, Janusz Szosland, Mariusz Piechota, Dmitri Mikhailidis.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda zespołowa naukowa 2-go stopnia za cykl publikacji dotyczących problemów niedokrwistości i procesu zapalnego u chorych z przewlekłą chorobą nerek. IF = 4,889.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Adres url:

2/37
Autorzy: Robert Stolarek, Piotr Białasiewicz, Maciej Król, Dariusz Nowak.
Tytuł: Breath analysis of hydrogen peroxide as a diagnostic tool.
Czasopismo: Clin Chim Acta
Szczegóły: 2010 : Vol. 411, nr 23-24, s. 1849-1861
Uwagi: Epub 2010 Sep 8.
ISSN: 0009-8981
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.388
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

Pełny tekst3/37
Autorzy: A[neta] Otocka-Kmiecik, M[arek] Lewandowski, R[obert] Stolarek, U[rszula] Szkudlarek, D[ariusz] Nowak, M[onika] Orłowska-Majdak.
Tytuł: Effect of single bout of maximal exercise on plasma antioxidant status and paraoxonase activity in young sporstmen.
Czasopismo: Redox Rep
Szczegóły: 2010 : Vol. 15, nr 6, s. 275-281, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1351-0002
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.514
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/37
Autorzy: Robert A[dam] Stolarek, Elżbieta Potargowicz, Ewa Sęklewska, Jarosław Jakubik, Marek Lewandowski, Arkadiusz Jeziorski, Dariusz Nowak.
Tytuł: Increased H2O2 level in exhaled breath condensate in primary breast cancer patients.
Czasopismo: J Cancer Res Clin Oncol
Szczegóły: 2010 : Vol. 136, nr 6, s. 923-930
Uwagi: Epub 2009 Dec 5
ISSN: 0171-5216
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.217
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

Pełny tekst5/37
Autorzy: Robert Stolarek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora I stopnia indywidualna
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010
Szczegóły: za osiągnięcia naukowe
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/37
Autorzy: Jacek Rysz, Robert A. Stolarek, Adrianna Pedzik, Michał Nowicki, Dariusz Nowak.
Tytuł: Serum antioxidant capacity is preserved in peritoneal dialysis contrary to its robust depletion after hemodialysis and hemodiafiltration sessions.
Czasopismo: Ther Apher Dial
Szczegóły: 2010 : Vol. 14, nr 2, s. 209-217, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1744-9979
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.098
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst7/37
Autorzy: Robert Stolarek, Dariusz Nowak.
Tytuł: Zespoły hiperwentylacji.
Tytuł całości: W: Pulmonologia część II / pod red. Adama Antczaka
Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune, 2010
Strony: s. 16-20, tab.
ISBN: 978-83-60135-92-1
Seria: Wielka Interna
ISSN: 978-83-60135-61-7
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

8/37
Autorzy: Piotr Bartnicki, Robert Stolarek, Jacek Rysz.
Tytuł: Coronary artery atherosclerosis in patients with the initial and the early stage of chronic renal failure.
Czasopismo: Cent Eur J Med
Szczegóły: 2009 : Vol. 4, nr 1, s. 32-36
ISSN: 1895-1058
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/37
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marcin Wawrzycki, Robert Stolarek, Małgorzata Figlus, Zbigniew Jabłonowski, Edyta Santorek-Strumiłło, Łukasz Piskorz, Jacek Kordiak.
Tytuł: Surgical considerations in the therapy of pleural empyema
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 3, s. 265-271, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/37
Autorzy: Aneta Otocka-Kmiecik, Urszula Szkudlarek, Robert Stolarek, Monika Orłowska-Majdak.
Tytuł: The role of paraoxonase-1 (PON-1) in antioxidant defense evoked by oxidative stress during maximal physical activity in humans.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 56, supl. 3, s. 121
Uwagi: XLIV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society Łódź, September 16th -19th 2009 : abstracts
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst11/37
Autorzy: R[obert] Stolarek, U[rszula] Szkudlarek, M[aria] Łuczyńska, M[arek] Kasielski, W[łodzimierz] Cieśla, A. Lewiński, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Decreased H2O2 in exhaled breath condensate during pregnancy - Feasible effect of 17b-estradiol.
Czasopismo: Respir Physiol Neurobiol
Szczegóły: 2008 : Vol. 162, nr 2, s. 152-159, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1569-9048
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.202
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst12/37
Autorzy: Jacek Rysz, Robert Adam Stolarek, Maciej Banach.
Tytuł: Efekty działania inhibitorów reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A w przewlekłych chorobach nerek.
Tytuł całości: W: Aktualny stan wiedzy na temat statyn / pod red. Macieja Banacha, Krzysztofa J. Filipiaka i Grzegorza Opolskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2008
Strony: s. 271-280, bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

13/37
Autorzy: Jacek Rysz, Eugeniusz Kocur, Robert Błaszczak, Piotr Bartnicki, Robert Adam Stolarek, Mariusz Piechota.
Tytuł: IL-2, IL-6 AND IL-8 levels remain unaltered in the course of immunosuppressive therapy after renal transplantation.
Czasopismo: Cent Eur J Med
Szczegóły: 2008 : Vol. 3, nr 2, s. 199-202
ISSN: 1895-1058
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst14/37
Autorzy: Mariusz Stępień, Piotr Szymański, Piotr Białasiewicz, Robert Stolarek, Dariusz Nowak, Jacek Rysz.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krążenia u pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS) w trakcie nocnego spoczynku.
Czasopismo: Nadciśn Tętn
Szczegóły: 2008 : T. 12, suppl. D, s. 31
Uwagi: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Warszawa, 16-18 X 2008 r.
ISSN: 1428-5851
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/37
Autorzy: Jacek Kordiak, Edyta Santorek-Strumiłło, Marian Brocki, Robert Stolarek, Szymon Wcisło, Sławomir Jabłoński.
Tytuł: The effects of lumbar sympathectomy in patients with chronic leg ischemia.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 2, s. 83-85. tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst16/37
Autorzy: J[acek] Rysz, R[obert] A[dam] Stolarek, A[drianna] Pedzik, J[olanta] Fijałkowska, M[aria] Łuczyńska, A[gata] Sarniak, M[arek] Kasielski, A. Makówka, M. Nowicki, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Increased exhaled H2O2 and impaired lung function in patients undergoing bioincompatible hemodialysis.
Czasopismo: Int J Artif Organs
Szczegóły: 2007 : Vol. 30, nr 10, s. 879-888, tab.,wykr., bibliogr.
ISSN: 0391-3988
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.253
Punktacja Min. Nauki: 10.000

17/37
Autorzy: Jacek Rysz, Robert A[dam] Stolarek, Rafał Łuczyński, Agata Sarniak, Anna Włodarczyk, Marek Kasielski, Dariusz Nowak.
Tytuł: Increased hydrogen peroxide concentration in the exhaled breath condensate of stable COPD patients after nebulized N-acetylcysteine.
Czasopismo: Pulm Pharmacol Ther
Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 3, s. 281-289, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1094-5539
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.769
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst18/37
Autorzy: Jacek Rysz, Eugeniusz Kocur, Robert Błaszczak, Robert Stolarek.
Tytuł: Integrin CD11a/CD18, CD11b/Cd18 and CD69 expression in patients after renal transplantation.
Czasopismo: Cent Eur J Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, nr 2, s. 154-158
ISSN: 1895-1058
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
DOI:
Adres url:

Pełny tekst19/37
Autorzy: Mariusz Stępień, Piotr Szymański, Piotr Białasiewicz, Robert Stolarek, Dariusz Nowak, Jacek Rysz.
Tytuł: Nighttime blood pressure in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 4, s. 249-253, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst20/37
Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Robert A. Stolarek, Jarosław Paśnik, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Robert Koktysz, Mariusz Piechota, Zbigniew Baj.
Tytuł: Serum matrix metalloproteinases MMP-2 and MMP-9 and metalloproteinase tissue inhibitors TIMP-1 and TIMP-2 in diabetic nephropathy.
Czasopismo: J Nephrol
Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 3, s. 444-452
ISSN: 1121-8428
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.448
Punktacja Min. Nauki: 15.000

21/37
Autorzy: Jacek Rysz, Robert A[dam] Stolarek.
Tytuł: The nephroprotective potential of trimetazidine in chronic inflammation and oxidative stress in renal disease.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2007 : Vol. 3, nr 3A, s. S57-S58, bibliogr.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst22/37
Autorzy: Monika Możdżan, Janusz Szemraj, Jacek Rysz, Robert A[dam] Stolarek, Dariusz Nowak.
Tytuł: Anti-oxidant activity of spermine and spermidine re-evaluated with oxidizing systems involving iron and copper ions.
Czasopismo: Int J Biochem Cell Biol
Szczegóły: 2006 : Vol. 38, nr 1, s. 69-81
Uwagi: Epub 2005 Aug 2
ISSN: 1357-2725
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.871
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst23/37
Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Robert Stolarek, Marcin Barylski, Jarosław Drożdż, Piotr Okoński.
Tytuł: Blood serum levels of IL-2, IL-6, IL-8, TNF-alpha and IL-1beta in patients on maintenance hemodialysis.
Czasopismo: Cell Mol Immunol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 2, s. 151-154
ISSN: 1672-7681
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Adres url:

24/37
Autorzy: R[obert] A[dam] Stolarek, M[arek] Kasielski, J[acek] Rysz, P[iotr] Białasiewicz, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Differential effect of cigarette smoking on hydrogen peroxide and thiobarbituric acid reactive substances exhaled in patients with community acquired pneumonia.
Czasopismo: Monaldi Arch Chest Dis
Szczegóły: 2006 : Vol. 65, nr 1, s. 19-25
ISSN: 1122-0643
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

25/37
Autorzy: Jacek Rysz, Robert A[dam] Stolarek, Rafał Łuczyński, Agata Sarniak, Anna Włodarczyk, Marek Kasielski, Dariusz Nowak.
Tytuł: Increased hydrogen peroxide concentration in the exhaled breath condensate of stable COPD patients after nebulized N-ascetylcysteine.
Czasopismo: Pulm Pharmacol Ther
Szczegóły: 2006 : Vol. 20, nr 3, s. 281-289, tab., wykr., bibliogr,
ISSN: 1094-5539
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.577
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst26/37
Autorzy: Jacek Rysz, Ewa Majewska, Robert A[dam] Stolarek, Maciej Banach, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Zbigniew Baj.
Tytuł: Increased levels of soluble TNF-alfa receptors and cellular adhesion molecules in patients undergoing bioincompatible hemodialysis.
Czasopismo: Am J Nephrol
Szczegóły: 2006 : Vol. 26, nr 5, s. 437-444, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0250-8095
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.459
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst27/37
Autorzy: Jacek Rysz, Elżbieta Potargowicz, Maciej Banach, Maria Łuczyńska, Robert Stolarek, Piotr Białasiewicz, Marek Kasielski, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Dariusz Nowak.
Tytuł: Increased whole blood chemiluminescence in patients with chronic renal failure independent of hemodialysis treatment.
Czasopismo: Arch Immunol Ther Exp
Szczegóły: 2006 : Vol. 54, nr 1, s. 347-355, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0004-069X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst28/37
Autorzy: Jacek Mikosiński, Jacek Rysz, Leszek Markuszewski, Robert Stolarek, Ewelina Puchalska, Marian Brocki.
Tytuł: Inferior limb blood flow and indexes of pulsation and segmentary pressure in patients with vascular diseases.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 1, s. 51-55, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst29/37
Autorzy: Robert Błaszczak, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jacek Rysz, Robert A[dam] Stolarek, Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora.
Tytuł: Oxidative stress markers in diabetic nephropathy.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 3, s. 191-195, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst30/37
Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Robert A[dam] Stolarek, Jarosław Paśnik, Piotr Okoński, Zbigniew Baj, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Leszek Markuszewski.
Tytuł: TNF-alfa priming effect on polymorphonuclear leukocyte reactive oxygen species generation and adhesion molecule expression in hemodialyzed patients.
Czasopismo: Arch Immunol Ther Exp
Szczegóły: 2006 : Vol. 54, nr 3, s. 209-215, tab., bibliogr.
ISSN: 0004-069X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst31/37
Autorzy: Jacek Rysz, Piotr Bartnicki, Robert A[dam] Stolarek.
Tytuł: Erytropoietin therapy in chronic renal failure patients prior to hemodialysis.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 1, s. 55-58, tab., bibliogr.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst32/37
Autorzy: Piotr Okoński, Maciej Banach, Marcin Barylski, Ryszard Jaszewski, Jacek Rysz, Robert Stolarek, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Przegląd stosowanych na świecie skal ryzyka operacyjnego choroby wieńcowej serca.
Czasopismo: Chir Pol
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 3, s. 192-205, Sum.
ISSN: 1507-5524
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst33/37
Autorzy: J[acek] Rysz, R[obert] A[dam] Stolarek, E[wa] Majewska, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: The alternation pattern of soluble TNF-alfa receptors and cellular adhesion molecules in haemodialyzed and chronic renal failure patients.
Czasopismo: Cent Eur J Immunol
Szczegóły: 2005 : Vol. 30, suppl. 1, s. 97
Konferencja: , Lublin, 2005.05.19
ISSN: 1426-3912
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  34/37
  Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Robert Stolarek, Robert Irzmański, Leszek Markuszewski, Radosław Wilk.
  Tytuł: The lipid disorders therapy in overweight patients.
  Czasopismo: Arch Med Sci
  Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 4, s. 241-245, tab., bibliogr.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  35/37
  Autorzy: Jacek Rysz, Robert A[dam] Stolarek, Stanisław Ostrowski, Krzysztof Kujawski, Ewa Serwa-Stępień, Robert Irzmański, Marcin Barylski, Robert Błaszczak.
  Tytuł: The managed health care study for screening and early detection of colorectal cancer in Lodz urban population.
  Czasopismo: Arch Med Sci
  Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 3, s. 167-170, tab., bibliogr.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  36/37
  Autorzy: Jacek Kordiak, Marian Brocki, Jacek Rysz, Robert Stolarek, Edyta Santorek-Strumiłło, Robert Gruda, Sławomir Jabłoński.
  Tytuł: Thoracoscopic splanchnicectomy in chronic epigastric visceral pain therapy.
  Czasopismo: Arch Med Sci
  Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 3, s. 171-174, tab., bibliogr.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  37/37
  Autorzy: Robert Stolarek, Piotr Białasiewicz, Dariusz Nowak.
  Tytuł: N-acetylcysteine effect on the luminol-dependent chemiluminescence pattern of reactive oxygen species generation by human polymorphonuclear leucocytes.
  Czasopismo: Pulm Pharmacol Ther
  Szczegóły: 2002 : Vol. 15, nr 4, s. 385-392, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1094-5539
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.953

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi