Zapytanie: STEMPNIAK BOŻENA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/29

Autorzy: Marlena Juszczak, Magdalena Roszczyk, Bożena Stempniak, Emilia Kowalczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Zespołowa Nagroda Naukowa Rektora UM II stopnia.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/29
Autorzy: Marlena Juszczak, Magdalena Roszczyk, Emilia Kowalczyk, Bożena Stempniak.
Tytuł: The influence of melatonin receptors antagonist, luzindole and 4-phenyl-2-propionamidotetralin (4-p-pdot), on melatonin-dependent vasopressin and adrenocorticotropic hormone (acth) release from the rat hypothalamo-hypophysial system. In vitro and in vivo studies
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2014 : Vol. 65, nr 6, s. 777-784, Streszcz.
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.720
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

3/29
Autorzy: J[acek] Drobnik, B[ożena] Stempniak, A[ndrzej] Marczyński, D[ariusz] Tosik, A[licja] Szczepanowska, D[onata] Słotwińska, R[yszard] Dąbrowski.
Tytuł: Elevated level of collagen and glycosaminoglycans in the heart of hypothyroid rats.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 57, nr 4, s. 152
Uwagi: XLV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, 20-23 September 2010, Wisła
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/29
Autorzy: E[milia] Boczek-Leszczyk, B[ożena] Stempniak, M[arlena] Juszczak.
Tytuł: Vasopressin release from the rat hypothalamo-neurohypophysial system: effects of gonadotrophin-releasing hormone (GNRH), its analogues and melatonin.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2010 : Vol. 61, nr 4, s. 459-466
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.130
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/29
Autorzy: J[acek] Drobnik, J[oanna] Ciosek, D[onata] Słotwińska, B[ożena] Stempniak, D[orota] Żukowska, A[ndrzej] Marczyński, D[ariusz] Tosik, H[ieronim] Bartel, R[yszard] Dąbrowski, A[licja] Szczepanowska.
Tytuł: Experimental hypothyroidism increases content of the collagen and glycosaminoglycans in the heart.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2009 : Vol. 60, nr 2, s. 63-70
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.631
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/29
Autorzy: Jacek Drobnik, Alicja Szczepanowska, Donata Słotwińska, Bożena Stempniak, Andrzej Marczyński, Ryszard Dąbrowski.
Tytuł: Increased collagen and glycosaminoglycans levels in the heart of hypothyroids rats
Tytuł całości: W: XXI Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies
Adres wydawniczy: Marseille, 2008
Strony: s. 128
Konferencja: , Marsylia, 2008.07.09
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  7/29
  Autorzy: Emilia Boczek-Leszczyk, Bożena Stempniak, Marlena Juszczak.
  Tytuł: Melatonina hamuje indukowane agonistą gonadoliberyny uwalnianie wazopresyny z układu podwzgórze-część nerwowa przysadki szczura in vitro.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 126
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Wrocław, 25-28 września 2008 roku ; Toż w jęz.ang.:Melatonin inhibits GnRH agonist-induced vasopressin secretion from the rat hypothalamo-neurohypophysial system in vitro. Tamże s. 127
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  8/29
  Autorzy: M[arlena] Juszczak, E[milia] Boczek-Leszczyk, B[ożena] Stempniak.
  Tytuł: The effect of gonadotropin-releasing hormone (GNRH) and its analogs on the oxytocin secretion from the rat neurohypophysis.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 59, suppl. 1, s. 180
  Uwagi: 24th Congress of the Polish Physiological Society September 11-13, 2008 Lublin, Poland
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  9/29
  Autorzy: M[arlena] Juszczak, E[milia] Boczek-Leszczyk, B[ożena] Stempniak.
  Tytuł: Effect of melatonin on the vasopressin secretion as influenced by tachykinin NK-1 receptor agonist and antagonist: in vivo and in vitro studies.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 58, nr 4, s. 829-843
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.974
  Punktacja Min. Nauki: 20.000

  Pełny tekst  10/29
  Autorzy: Marlena Juszczak, Emilia Boczek-Leszczyk, Bożena Stempniak.
  Tytuł: Melatonina hamuje zależne od receptora NK-1 uwalnianie wazopresyny z części nerwowej przysadki szczura.
  Tytuł całości: W: Sympozjum Guzy przysadki patogeneza diagnostyka leczenie II Łódzkie Spotkania Przysadkowe 18-20 października 2007 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2007
  Strony: s. 14
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  11/29
  Autorzy: M[arlena] Juszczak, E[milia] Boczek-Leszczyk, B[ożena] Stempniak.
  Tytuł: Melatonina hamuje zależne od receptora NK-1 uwalnianie wazopresyny z części nerwowej przysadki szczura.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 6, s. 556
  Uwagi: Sympozjum Guzy przysadki, patogeneza, diagnostyka, leczenie Łódź, 18-20 października 2007 ; Toż w jęz. ang.: Melatonin inhibits the NK-1 receptor-dependent vasoperssin release from the rat neurohypophysis. Tamże s. 557
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  12/29
  Autorzy: Emilia Boczek-Leszczyk, Bożena Stempniak, Marlena Juszczak.
  Tytuł: Agonista gonadoliberyny (Histrelin) pobudza uwalnianie oksytocyny z układu podwzgórzowo-przysadkowego szczura in vitro.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii Warszawa 13-14.10.2006 : streszczenia prac.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
  Strony: s. 33
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  13/29
  Autorzy: M[arlena] Juszczak, E[milia] Boczek-Leszczyk, B[ożena] Stempniak.
  Tytuł: The effect of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) as well as its agonist and antagonist on the vasopressin secretion from the rat hypothalamo-neurohypophysial system: in vitro studies.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 57, suppl. 2, s. 153
  Uwagi: XXIII Congress of the Polish Physiological Society "Physoilogy without limits" 14-15 September 2006 Warsaw, Poland
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  14/29
  Autorzy: Jolanta Janus, Bożena Stempniak.
  Tytuł: Skrypt wykładowy z patofizjologii.
  Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2005
  Strony: 210 s. , ryc., tab., wykr. ; 25 cm
  Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Patofizjologii
  Miejsce druku: Łódź : DzWiP
  ISBN: 83-8894-33-3
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL

  15/29
  Autorzy: S[ławomir] Olczak, A[licja] Szczepanowska, D[onata] Słotwińska, B[ożena] Stempniak.
  Tytuł: Insulin-like growth factor-1 serum concetration and collagen content in infracted rat heart.
  Tytuł całości: W: Molecular and physiological aspect of regulatory processes of the organism : materials of 13th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS Cracow, June 3-4, 2004 / ed. by Henryk Lach.
  Adres wydawniczy: Cracow, 2004
  Strony: s. 334-335
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  16/29
  Autorzy: M[arlena] Juszczak, K[arolina] Furykiewicz-Nykiś, B[ożena] Stempniak.
  Tytuł: Role of tachykinin receptors and melatonin in oxytocin secretion from isolated rat hypothalamo-neurohypophysial system.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 55, nr 4, s. 739-749
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.674
  Punktacja Min. Nauki: 9.000

  Pełny tekst  17/29
  Autorzy: B[ożena] Stempniak, A[licja] Szczepanowska, D[onata] Słotwińska, S[ławomir] Olczak.
  Tytuł: The relationship between the blood plasma concentrations of IGF-1 and post-infraction modification of malonic dialdehyde content in the heart of the rat.
  Tytuł całości: W: Molecular and physiological aspect of regulatory processes of the organism : materials of 13th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS Cracow, June 3-4, 2004 / ed. by Henryk Lach.
  Adres wydawniczy: Cracow, 2004
  Strony: s. 475-476
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  18/29
  Autorzy: Marlena Juszczak, Karolina Furykiewicz-Nykiś, Bożena Stempniak.
  Tytuł: Udział receptora dla tachykinin w regulacji uwalniania hormonów części nerwowej przysadki: badania in vitro
  Tytuł angielski: Role of tachykinin receptors in the regulation of the neurohypophysial hormone secretion: in vitro studies
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2004 : T. 55, nr 5, s. 644-645
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  19/29
  Autorzy: E[wa] Bojanowska, B[ożena] Stempniak.
  Tytuł: Effects of glucagon-like peptide-1 (7-36) amide on neurohypophysial hormone secretion induced by acute hyperosmotic challenge.
  Czasopismo: Neuropeptides
  Szczegóły: 2003 : Vol. 37, nr 1, s. 45-50
  ISSN: 0143-4179
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.477
  Punktacja Min. Nauki: 9.000

  Pełny tekst  20/29
  Autorzy: Ewa Bojanowska, Bożena Stempniak.
  Tytuł: Effects of tGLP-1 on feeding behaviour and neurohypophysial function under chronic osmotic stimulation.
  Czasopismo: Physiol Behav
  Szczegóły: 2003 : Vol. 78, nr 1, s. 73-79
  ISSN: 0031-9384
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.652
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  21/29
  Autorzy: Ewa Bojanowska, Bożena Stempniak.
  Tytuł: Mechanisms involved in glucagon-like peptide-1 (7-36) amide action on the rat hypothalamo-neurohypophysial system.
  Czasopismo: Neuroendocrinology
  Szczegóły: 2003 : Vol. 77, nr 2, s. 119-124
  ISSN: 0028-3835
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.511
  Punktacja Min. Nauki: 12.000

  Pełny tekst  22/29
  Autorzy: Marlena Juszczak, Bożena Stempniak.
  Tytuł: Melatonin inhibits the substance P-induced secretion of vasopressin and oxytocin from the rat hypothalamo-neurohypophysial system : In vitro studies.
  Czasopismo: Brain Res Bull
  Szczegóły: 2003 : Vol. 59, nr 5, s. 393-397, wykr., bibliogr.
  ISSN: 0361-9230
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.283
  Punktacja Min. Nauki: 12.000

  Pełny tekst  23/29
  Autorzy: E[wa] Bojanowska, B[ożena] Stempniak.
  Tytuł: Effects of glucagon-like peptide-1(7-36) amide on neurohypophysial and cardiovascular functions under hypo- or normotensive hypovolaemia in the rat.
  Czasopismo: J Endocrinol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 172, nr 3, s. 303-310
  ISSN: 0022-0795
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.834
  Punktacja Min. Nauki: 12.000

  24/29
  Autorzy: E[wa] Bojanowska, B[ożena] Stempniak, M[arlena] Juszczak.
  Tytuł: Mechanizmy biorące udział w działaniu glukagonopodobnego peptydu 1 na uwalnianie wazopresyny in vitro.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 1 do z. 2, s. 142-143
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Warszawa, 2002.05.26
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  25/29
  Autorzy: Ewa Bojanowska, Bożena Stempniak.
  Tytuł: tGLP-1 action on the isolated hypothalamo-neurohypophysial system under glutamate receptor blockade.
  Czasopismo: Brain Res Bull
  Szczegóły: 2002 : Vol. 58, nr 6, s. 555-559, wykr., bibliogr.
  ISSN: 0361-9230
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.783
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  26/29
  Autorzy: S[ławomir] Olczak, B[ożena] Stempniak, J[olanta] Janus, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Thyroid hormones in blood serum and collagen content in thyroid during aging of rats.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 1, s. 69
  Uwagi: XXII Congress of the Polish Physiological Society September 4-7th, 2002 Bydgoszcz, Poland
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  27/29
  Autorzy: M[arlena] Juszczak, E[wa] Bojanowska, B[ożena] Stempniak, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Udział substancji P w mechanizmach uwalniania wazopresyny oraz oksytocyny z układu podwzgórze - część nerwowa przysadki in vitro.
  Tytuł angielski: The role of substance P in the mechanisms of vasopressin and oxytocin secretion from the hypothalamo-neurohypophysial system: in vitro studies.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2 do z. 3, s. 146-147
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Łódź, 2002.09.22
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  28/29
  Autorzy: M[arlena] Juszczak, B[ożena] Stempniak, E[wa] Bojanowska.
  Tytuł: Udział tachykinin w mechanizmach uwalniania hormonów części nerwowej przysadki.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53 supl., suppl. 1 do z. 2, s. 298-299
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Warszawa, 2002.05.26
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  29/29
  Autorzy: E[wa] Bojanowska, B[ożena] Stempniak, M[arlena] Juszczak.
  Tytuł: Wpływ peptydu glukagonopodobnego 1 na wydzielanie oksytocyny u szczura w warunkach przewlekłego lub ostrego obciążenia hipertonicznym roztworem chlorku sodowego.
  Tytuł angielski: Effects of glucagon-like peptide (7-36) amide on the oxytocin release in rats under chronic or acute salt loading.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2 do z. 3, s. 120-123
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Łódź, 2002.09.22
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi