Zapytanie: STAŃCZYK ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/29

Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Paweł Krzesiński, Paweł Balsam, Maciej Kempa, Renata Główczyńska, Marcin Grabowski, Łukasz Kotłowski, Ewa Lewicka, Michał Peller, Ewa Piotrowicz, Jakub Podolec, Adam Stańczyk, Justyna Zajdel, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Rozwiązania telemedyczne w kardiologii - opinia ekspertów Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk
Tytuł angielski: Cardiology telemedicine solutions - opinion of the experts of the Committee of Informatics and Telemedicine of Polish Society of Cardiology, Section of Non-invasive Electrocardiology and Telemedicine of Polish Society of Cardiology and Clinical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2018 : Vol. 76, nr 3, s. 698-707
Uwagi: Epub 2018 Feb 14
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.674
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/29
Autorzy: Urszula Cieślik-Guerra, Dorota Wiechetek, Ana Petrovic, Sylwia Szymańska, Maciej Zbyszewski, Radosław Tworus, Adam Stańczyk, Grzegorz Gierelak, Katarzyna Piotrowicz, Mirosław Dziuk.
Tytuł: Ocena stopnia skorelowania parametrów sztywności tętnic: prędkość fali tętna, indeksu wzmocnienia oraz ambulatoryjnego indeksu sztywności tętnic w populacji pacjentów po troponinododatnim ostrym zespole wieńcowym. Wyniki badania FOREVER.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. A, s. 9
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa, XIV Międzynarodowej Konferencji Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiolgogicznego oraz International Society for Holter Monitoring and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 29.02-3.03.2012.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

3/29
Autorzy: Iwona Szadkowska, Adam Stańczyk, Wilbert S Aronow, Jan Kowalski, Lucjan Pawlicki, Ali Ahmed, Maciej Banach.
Tytuł: Statin therapy in the elderly: A review.
Czasopismo: Arch Gerontol Geriatr
Szczegóły: 2010 : Vol. 50, nr 1, s. 114-118, ryc., bibliogr.
ISSN: 0167-4943
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.438
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/29
Autorzy: Adam Stańczyk, Krzysztof Kaczmarek.
Tytuł: Przydatność i bezpieczeństwo stosowania wszczepialnych rejestratorów zdarzeń - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 2, s. 73-79, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

5/29
Autorzy: Adam Stańczyk, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Wpływ wieku i płci na przebieg pionizacji w teście pochyleniowym u chorych z izolowanymi omdleniami.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 4, s. 216-223, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

6/29
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Tadeusz Pietrucha, Monika Matyjaszczyk, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Polimorfizm C825T genu kodującego podjednostkę beta3 białka G nie jest związany ze złośliwą postacią omdleń z urazami.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. A, s. 18
Uwagi: X Miedzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Koscielisko, 5-8 marca 2008 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/29
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Young syncopal man and decision about permanent cardiac pacing.
Czasopismo: Cent Eur J Med
Szczegóły: 2008 : Vol. 3, nr 4, s. 505-509
ISSN: 1895-1058
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
DOI:
Adres url:

Pełny tekst8/29
Autorzy: M[ałgorzata] Lelonek, T[adeusz] Pietrucha, M[onika] Matyjaszczyk, A[dam] Stańczyk, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: C825T polymorphism in the gen encodes the B3 subunit of the human G protein as a background of syncope with unknown etiology.
Tytuł całości: W: 12th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiolgy Athens - Greece June 7-9, 2007 : final programme & book of abstracts.
Adres wydawniczy: Athens, 2007
Strony: s. 85
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

9/29
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Tadeusz Pietrucha, Monika Matyjaszczyk, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Charakterystyka genotypowa chorych z omdleniami w zakresie polimorfizmu C825T genu kodującego podjednostkę beta3 białka G w zależności od odpowiedzi VASIS.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 3
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/29
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Tadeusz Pietrucha, Monika Matyjaszczyk, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Częstość występowania mutacji T/C wewnątrz kodonu 131 genu kodującego podjednostkę alfa białka Gs wsród chorych z omdleniami.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 3, s. 154
Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wrocław 20-22 września 2007
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

Pełny tekst11/29
Autorzy: Sebastian Stec, Małgorzata Lelonek, Adam Stańczyk, Monika Tokarczyk, Beata Złotkowska, Marcin Witkowski, Tomasz Pawlik, Dariusz Zając, Magdalena Loster, Krzysztof Nowak.
Tytuł: Diagnostyka i leczenie omdleń w polskich referencyjnych ośrodkach kardiologicznych - wstępne wyniki REJESTRU PL-US.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 4
Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/29
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Effect of passive tilting duration on the outcome of head-up tilt testing.
Czasopismo: Acta Cardiol
Szczegóły: 2007 : Vol. 62, nr 6, s. 547-552, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0001-5385
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
Punktacja Min. Nauki: 10.000

13/29
Autorzy: M[ałgorzata] Lelonek, T[adeusz] Pietrucha, M[onika] Matyjaszczyk, A[dam] Stańczyk, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: Is syncope in patients with negative outcome of tilting determined by G protein gene polymorphism?
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2007 : Vol. 28 suppl., s.733-734
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

14/29
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Tadeusz Pietrucha, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Ocena polimorfizmu genu kodującego podjednostkę beta 3 ludzkiego białka G wśród chorych z omdleniami wazowagalnymi - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 4
Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/29
Autorzy: M[ałgorzata] Lelonek, T[adeusz] Pietrucha, A[dam] Stańczyk, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: Syncope and C825T polymorphism in the gen endoces the B3 subunit of the human G protein - initial letter.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 3, s. 16
Uwagi: Meeting of the European Heart Rhythm Association 24-27 June 2007, Lisbon, Portugal
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/29
Autorzy: A[dam] Stańczyk, M[ałgorzata] Lelonek, H[enryk] Stępień, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: The aldosterone concentration changes during head-up tilt test in patients with unexplained syncope - initial letter.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 3, s. 163
Uwagi: Meeting of the European Heart Rhythm Association 24-27 June 2007, Lisbon, Portugal
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst17/29
Autorzy: A[dam] Stańczyk, M[ałgorzata] Lelonek, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: The renin aldosterone axis activity during head-up tilt test in patients with unexplained syncope.
Tytuł całości: W: 12th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiolgy Athens - Greece June 7-9, 2007 : final programme & book of abstracts.
Adres wydawniczy: Athens, 2007
Strony: s. 96, wykr.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/29
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Tadeusz Pietrucha, Monika Matyjaszczyk, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Vasovagal patients and the C825T polymorphism in the genotype encodes the B3 subunit of the human G protein.
Czasopismo: J Electrocardiol
Szczegóły: 2007 : Vol. 40, nr 4S, s. S65
Uwagi: 34rd International Congress on Electrocardiology in Istanbul, June 27-30, 2007
ISSN: 0022-0736
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst19/29
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Tadeusz Pietrucha, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Vasovagal syncope patients and the C825T GNB3 polymorphism.
Czasopismo: Anatol J Cardiol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7 suppl. 1, s. 206-208, tab., bibliogr.
ISSN: 1302-8723
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

20/29
Autorzy: Adam Stańczyk, Henryk Stępień, Małgorzata Lelonek, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Zmiany stężenia aktywnej reniny podczas testu pochyleniowego u chorych z omdleniami o niejasnej etiologii - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 5
Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/29
Autorzy: Adam Stańczyk, Henryk Stępień, Małgorzata Lelonek, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Zmiany stężenia aldosteronu podczas testu pochyleniowego u chorych z omdleniami o niejasnej etiologii - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 5
Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/29
Autorzy: Adam Stańczyk, Małgorzata Lelonek, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Aktywność układu autonomicznego u chorych z nawracającymi omdleniami podczas pionizacji w teście pochyleniowym.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. 389-S391
Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gdynia-Sopot-Gdańsk 21-23 września 2006
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst23/29
Autorzy: Adam Stańczyk, Małgorzata Lelonek, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Omdlenia o niejasnej etiologii w grupie chorych powyżej 60. roku życia.
Czasopismo: Now Lek
Szczegóły: 2006 : R. 75, suppl. 3, s. 36-37
Uwagi: III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków w geriatrii" Poznań, 21 kwietnia 2006 r.
ISSN: 0860-7397
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst24/29
Autorzy: M[ałgorzata] Lelonek, A[dam] Stańczyk, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: Value of noninvasive evaluation in diagnostic process of syncope.
Tytuł całości: W: 33rd International Congress on Electrocardiology 47th International Symposium on Vectorardiography June 28th - July 1st, 2006 Cologne, Germany : abstractband.
Adres wydawniczy: Cologne, 2006
Strony: s. 11
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

25/29
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Comparison of different head-up tilt test protocols according to age of patients.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. [1-3]
Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: EN

26/29
Autorzy: M[ałgorzata] Lelonek, A[dam] Stańczyk, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: Comparison of different head-up tilt test protocols according to age of patients.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 47
Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

27/29
Autorzy: M[ałgorzata] Lelonek, A[dam] Stańczyk, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: Porównanie chorych z omdleniami powyżej 60 roku życia w zależności od wyniku testu pochyleniowego.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 35
Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/29
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Odstęp QTc w teście pochyleniowym u chorych z omdleniami wazowagalnymi.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2004 : Vol. 11 streszcz., s. 6
Uwagi: VI Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane-Kościelisko 19-21 lutego 2004 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

29/29
Autorzy: Adam Stańczyk, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Omdlenia wazowagalne w grupach kobiet i mężczyzn - wybrane elementy oceny klinicznej a wynik testu pochyleniowego.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 3, s. 269-275, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi