Zapytanie: SPLIT WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 79Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/79

Autorzy: A. Skowrońska, W[ojciech] Split.
Tytuł: Distribution of occlusal forces in the maximum intercuspal position (MIP) among adolescents with tension-type headache (TTH).
Tytuł całości: W: 2nd European Headache ane Migraine Trust, International Congress - EHMTIC, 28-31 October 2010, Nice, France
Adres wydawniczy: Nice, 2010
Strony: s. 107
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

2/79
Autorzy: Anna Foczpańska-Setta, Wojciech Split.
Tytuł: Nerwoból językowo-gardłowy.
Tytuł angielski: Glossopharyngeal neuralgia.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 4, s. 267-272, Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

3/79
Autorzy: Anna Foczpańska-Setta, Maciej Split, Wojciech Split.
Tytuł: Ocena radiologiczna wydłużonego wyrostka rylcowatego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 171, s. 194-197, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Monika Sajewicz-Rosiak, Katarzyna Romańczuk, Wojciech Split, Bartosz Suliborski.
Tytuł: Częstość występowania parafunkcji narządu żucia u młodzieży szkół ponadpodstawowych w Łodzi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 3, s. 25-28, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

5/79
Autorzy: Maciej Split, Bogdan Kamiński, Monika Sajewicz-Rosiak, Wojciech Split, Łukasz Pawlak.
Tytuł: Punkty spustowe w mięśniach narządu żucia.
Czasopismo: Twój Przegl Stomatol
Szczegóły: 2009, nr 6, s. 14-17, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

6/79
Autorzy: Bogdan Kamiński, Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: The effect of compulsory military service on the prevalence of masticatory parafunctions in the study subjects.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 1, s. 55-58, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/79
Autorzy: Bogdan Kamiński, Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: The prevalence of oromandibular dysfunctions in soldiers performing compulsory military service.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 2, s. 115-118, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/79
Autorzy: Bogdan Kamiński, Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: Wpływ zasadniczej służby wojskowej na występowanie u żołnierzy objawów dysfunkcji narządu żucia.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 11, s. 74-77, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Szymon Marciniak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Ból mięśniowo-powięziowy w układzie stomatognatycznym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : nr 6, s. 20-25, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

10/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Monika Sajewicz-Rosiak, Katarzyna Romańczuk, Wojciech Split, Bartosz Suliborski.
Tytuł: Częstość występowania dysfunkcji narządu żucia u młodzieży. Badania populacji łódzkiej.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii" Nałęczów, 24-26 Kwietnia 2008.
Adres wydawniczy: [Br.m.wyd.], 2008
Strony: s. 57
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/79
Autorzy: B[artosz] S. Suliborski, Ł[ukasz] Pawlak, W[ojciech] Split.
Tytuł: Development of primary headaches among students of dentistry. Long-term clinical studies.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, suppl. 3, s. 332
Uwagi: Abstracts of the 12th Congres of the European Federation of Neurological Societies Madrid, Spain August 2008
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst12/79
Autorzy: Stanisław Ulatowski, Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Wojciech Split.
Tytuł: Ewolucja bólów głowy typu napięciowego i migreny u studentów stomatologii.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 4 suppl. 4, s. 378-379
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław ; Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst13/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Wojciech Split.
Tytuł: Perceived stress index among school adolescents with primary headaches (tension-type headache or migraine).
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 2, s. 119-122, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst14/79
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[onika] Sajewicz-Rosiak, K[atarzyna] Romańczuk, B[artosz] Suliborski, W[ojciech] Split.
Tytuł: Prevalence of Oromandibular Dysfunction (OMD) among adolescents - study on a population in Łódź.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 6A cz. 2, s. 498-505, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.627
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst15/79
Autorzy: Stanisław Ulatowski, Łukasz Pawlak, Katarzyna Romańczuk, Wojciech Split.
Tytuł: Prevalence of tension-type headache among school adolescents with regard to perceived stress.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 4, s. 241-245, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst16/79
Autorzy: Wojciech Split, Agnieszka Jasek.
Tytuł: Problem osuwania się szyjek zębów oraz ubytki klinowe u pacjenta.
Czasopismo: Nowocz Tech Dentyst
Szczegóły: 2008 : -, nr 2, s. 20-25
ISSN: 1733-6546
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

17/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Monika Sajewicz-Rosiak, Katarzyna Romańczuk, Wojciech Split.
Tytuł: Psychosocial stress influence on parafunction and oromandibular dysfunction (OMD) prevalence among adolescents.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 3, s. 179-183, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst18/79
Autorzy: Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Wojciech Split.
Tytuł: The prevalence of migraine among adolescents attending junior high schools and high schools in relation to perceived stress.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 1, s. 59-63, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst19/79
Autorzy: Bogdan Kamiński, Wojciech Split.
Tytuł: Wpływ służby wojskowej na występowanie dysfunkcji narządu żucia u żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 349
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/79
Autorzy: Monika Domarecka, Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Marcin Kowalski, Wojciech Split.
Tytuł: Wpływ stresu psychosocjalnego na występowanie u młodzieży para funkcji i dysfunkcji narządu żucia.
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 328
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/79
Autorzy: Szymon Marciniak, Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: Ból mięśniowo-powięziowy jako przyczyna przewlekłego bólu głowy - opis przypadku.
Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kraków, 7-8 grudnia 2007 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2007
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Szymon Marciniak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Ból mięśniowo-powięziowy u pacjenta z obniżoną wysokością zwarcia - opis przypadku.
Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kraków, 7-8 grudnia 2007 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2007
Strony: s. 36
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Wojciech Split.
Tytuł: Rola stresu w dysfunkcji narządu żucia u młodzieży szkolnej.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Nałęczów 24-27 kwietnia 2007.
Adres wydawniczy: Lublin, 2007
Strony: s. 277
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Bartosz Suliborski, Wojciech Split.
Tytuł: Stopień odczuwania stresu u młodzieży szkolnej z DNŻ i pierwotnymi bólami głowy.
Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kraków, 7-8 grudnia 2007 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2007
Strony: s. 32
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/79
Autorzy: Maciej Split, Maciej Romanowicz, Marcin Kowalski, Wojciech Split.
Tytuł: The assessment of mandibular movements in edentulous patients.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 2, s. 135-139, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst26/79
Autorzy: Stanisław Ulatowski, Wojciech Split.
Tytuł: The effects of longitudinal head dimension, gender and age on the result of visual evoked potentials.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 3, s. 189-193, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst27/79
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, B[artosz] Suliborski, W[ojciech] Split.
Tytuł: The role of stress in Oromandibular Disorders (OMD) among adolescents.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2007 : Vol. 16, nr 2C, s. 39-44, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst28/79
Autorzy: Maciej Split, Maciej Romanowicz, Agnieszka Homa, Marcin Kowalski, Wojciech Split.
Tytuł: Assessment of mandibular movements in edentulous patients after prosthetic rehabilitation. Mandibular movements in edentulous patients.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 4, s. 265-268, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst29/79
Autorzy: Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Stanisław Ulatowski, Wojciech Split.
Tytuł: Bóle mięśniowo-powięziowe w narządzie żucia. Część I. Ogólna charakterystyka zespołu.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 6, s. 22-24, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

30/79
Autorzy: Stanisław Ulatowski, Szymon Marciniak, Łukasz Pawlak, Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Wojciech Split.
Tytuł: Bóle mięśniowo-powięziowe w narządzie żucia. Część II. Charakterystyka punktów spustowych w mięśniach narządu żucia i bólu rzutowanego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 7/8, s. 42-47, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

31/79
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Kowalska, Maciej Split, Wojciech Split, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena uzależnienia od tytoniu oraz stanu uzębienia u osób z przewlekłymi obturacyjnymi chorobami układu oddechowego.
Czasopismo: Acta Clin Morphol
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 24-29, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-4314
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst32/79
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, A[nita] Wierzbicka-Ferszt, K[atarzyna] Romańczuk-Split, W[ojciech] Split.
Tytuł: Stress influence on headaches.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, s. 251-252
Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

33/79
Autorzy: Agnieszka Homa, Maciej Split, Wojciech Split.
Tytuł: Assessment of mandibular movements in edentulous patients undertaking prosthetic treatment.
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 suppl., s. 62
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

34/79
Autorzy: Maciej Split, Agnieszka Homa, Wojciech Split.
Tytuł: Assessment of mandibular movements in edentulous patients.
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 suppl., s. 61
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

35/79
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[ałgorzata] Sawrasewicz-Rybak, S[tanisław] Ulatowski, M[onika] Domarecka, W[ojciech] Split.
Tytuł: Bóle głowy typu napięciowego (T-TH) u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia (DNŻ) a stopień odczuwanego stresu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S439-S440
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst36/79
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[arcin] Kowalski, B[artosz] Suliborski, W[ojciech] Split.
Tytuł: Bóle głowy typu napięciowego (T-TH) u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia(dnż).
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła 19-21 maja 2005.
Adres wydawniczy: Wisła, 2005
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

37/79
Autorzy: S[tanisław] Ulatowski, M[ałgorzata] Sawrasewicz-Rybak, Ł[ukasz] Pawlak, W[ojciech] Split.
Tytuł: Częstość występowania bólu głowy typu napieciowego (T-TH) u mlodzieży szkolnej a stopień odczuwanego stresu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S440-S441
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst38/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Monika Sajewicz-Rosiak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Katarzyna Romańczuk-Split, Wojciech Split.
Tytuł: Częstość występowania dysfunkcji narządu żucia wśród młodzieży szkolnej w Łodzi.
Tytuł całości: W: EPA 2005 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association A vision of modern prosthodontics September 1-3, 2005 Poznań, Poland
Strony: s. 18
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

39/79
Autorzy: M[ałgorzata] Sawrasewicz-Rybak, S[tanisław] Ulatowski, Ł[ukasz] Pawlak, M[onika] Domarecka, W[ojciech] Split.
Tytuł: Częstość występowania migreny u młodzieży szkolnej a stopień odczuwanego stresu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. 443
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst40/79
Autorzy: Dariusz A[ntoni] Szabela, Jerzy Loba, Dorota Pałenga-Pydyn, Krzysztof Tybor, Jan Ruxer, Wojciech Split.
Tytuł: Obraz wzrokowych potencjałów wywołanych w cukrzycy typu 1.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 7/9, s. 492-497, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst41/79
Autorzy: Agnieszka Homa, Maciej Split, Wojciech Split.
Tytuł: Ocena ruchów żuchwy u osób leczonych protetycznie z powodu bezzębia.
Tytuł całości: W: EPA 2005 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association A vision of modern prosthodontics September 1-3, 2005 Poznań, Poland
Strony: s. 24
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

42/79
Autorzy: Maciej Split, Agnieszka Homa, Wojciech Split.
Tytuł: Ocena ruchów żuchwy u osób z bezzębiem.
Tytuł całości: W: EPA 2005 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association A vision of modern prosthodontics September 1-3, 2005 Poznań, Poland
Strony: s. 24
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

43/79
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Kowalska, Maciej Split, Wojciech Split, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej i uzębienia u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - część I.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 112, s. 533-536, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst44/79
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Kowalska, Maciej Split, Wojciech Split, Anita Wierzbicka-Ferszt, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stanu przyzębia u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - część II.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 112, s. 537-541, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst45/79
Autorzy: A[nita] Wierzbicka-Ferszt, Ł[ukasz] Pawlak, K[atarzyna] Romańczuk-Split, W[ojciech] Split.
Tytuł: Parafunkcje narządu żucia i stres u młodzieży szkolnej.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła 19-21 maja 2005.
Adres wydawniczy: Wisła, 2005
Strony: s. 57
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

46/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Monika Sajewicz-Rosiak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Katarzyna Romańczuk-Split, Wojciech Split.
Tytuł: Prevalence of oromandibular dysfunction (OMD) in adolescents in Lodz.
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 suppl., s. 49
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

47/79
Autorzy: M[onika] Sajewicz-Rosiak, K[atarzyna] Romańczuk-Split, Ł[ukasz] Pawlak, M[arcin] Kowalski, W[ojciech] Split.
Tytuł: Rozpowszechnienie dnż wśród młodzieży szkolnej na terenie Łodzi.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła 19-21 maja 2005.
Adres wydawniczy: Wisła, 2005
Strony: s. 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

48/79
Autorzy: Monika Colonna-Walewska, Wojciech Split.
Tytuł: Wady zgryzu u młodzieży szkolnej a dysfunkcja narządu żucia.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : T. 15, nr 12, s. 66-69, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

49/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: Ból głowy typu napięciowego.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 6, s. 415-418, Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

50/79
Autorzy: Wojciech Split, Małgorzata Sawrasewicz-Rybak.
Tytuł: Charakter bólów głowy w anomalii Kimmerlego.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 5, s. 389-394, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst51/79
Autorzy: Agnieszka Homa, Wojciech Split.
Tytuł: Leczenie protetyczne rozległych braków w uzębieniu a występowanie dysfunkcji narządu żucia.
Czasopismo: Stomatol Współcz
Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1 supl., s. 32-36, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1231-3254
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

52/79
Autorzy: M[onika] Pordes-Kotowska, W[ojciech] Split.
Tytuł: Occlusal disorders and oromandibular dysfunction in adolescents aged 16-19.
Czasopismo: Dent Med Probl
Szczegóły: 2004 : Vol. 41, nr 2, s. 339
Uwagi: 48 Congress GIRSO 22-24 April 2004, Wrocław, Poland
ISSN: 1644-387X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst53/79
Autorzy: M[arcin] Kowalski, E[wa] Kowalska, A[nita] Wierzbicka-Ferszt, M[aciej] Split, W[ojciech] Split, W[łodzimierz] Wróbel, J. Kowalski.
Tytuł: Ocena stanu uzębienia u chorych na POCHP.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 287
Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego Łodź 22-25 września 2004
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst54/79
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[onika] Domarecka, W[ojciech] Split.
Tytuł: Prevalence of oromandibular dysfunction and tension-type headache in adolescents.
Czasopismo: Dent Med Probl
Szczegóły: 2004 : Vol. 41, nr 2, s. 339
ISSN: 1644-387X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst55/79
Autorzy: Agnieszka Homa, Wojciech Split.
Tytuł: Rozległe braki w uzębieniu a występowanie dysfunkcji narządu żucia.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 4, s. 78-81, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

56/79
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[onika] Sajewicz-Rosiak, M[arcin] Kowalski, M[onika] Domarecka, W[ojciech] Split.
Tytuł: Stopień odczuwania stresu u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia i z bólami głowy typu napięciowego.
Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Łagów Lubuski, 28-29.05.2004.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2004
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

57/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Maria Szydłowska, Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Tension-type headache in adolescents aged 13-19.
Tytuł całości: W: PAIN Practice 3rd. World Congress World Institute of Pain 21-25 September, 2004 Barcelona Spain : book of abstracts / eds: Marshall Devor, Serdar Erdine, Ricardo Ruiz-López.
Adres wydawniczy: Barcelona, 2004
Strony: s. 169-170
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

58/79
Autorzy: A[gnieszka] Homa, W[ojciech] Split.
Tytuł: The prevalence of oromandibular dysfunction among subjests with multiple missing teeth.
Czasopismo: Dent Med Probl
Szczegóły: 2004 : Vol. 41, nr 2, s. 340
ISSN: 1644-387X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst59/79
Autorzy: Łukasz Pawlak, Maria Szydłowska, Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Występowanie bólów głowy typu napięciowego (T-TH) u młodzieży szkolnej.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2004 : T. 5, nr spec., s. 37
ISSN: 1640-324X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

60/79
Autorzy: Dariusz A[ntoni] Szabela, Jerzy Loba, Dorota Pałenga-Pydyn, Krzysztof Tybor, Wiesław Ślęzak, Jan Ruxer, Wojciech Split.
Tytuł: Wzrokowe potencjały wywołane u chorych na cukrzycę typu 1 i 2 - analiza rozkładu czasu latencji załamka P100 i jego zależności od wieku.
Czasopismo: Diabetol Dośw Klin
Szczegóły: 2004 : T. 4, nr 3, s. 209-215, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1643-3165
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst61/79
Autorzy: Dariusz A[ntoni] Szabela, Jerzy Loba, Dorota Pałenga-Pydyn, Krzysztof Tybor, Wiesław Ślęzak, Jan Ruxer, Wojciech Split.
Tytuł: Wzrokowe potencjały wywołane w cukrzycy typu 1 i 2. Analiza wyników patologicznych
Czasopismo: Diabetol Dośw Klin
Szczegóły: 2004 : T. 4, nr 4, s. 267-272, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1643-3165
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst62/79
Autorzy: A[gnieszka] Homa, W[ojciech] Split.
Tytuł: Częstość występowania dysfunkcji narządu żucia (dnż) u osób z rozległymi brakami w uzębieniu.
Tytuł całości: W: XXX-lecie Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Lublinie "Stomatologia XXI wieku" Lublin 11-12 czerwca 2003.
Adres wydawniczy: Lublin, 2003
Strony: s. 14
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

63/79
Autorzy: A[gnieszka] Homa, W[ojciech] Split.
Tytuł: Ocena częstości wystepowania dysfunkcji narządu żucia (dnż) u pacjentów z rozległymi brakami w uzębieniu.
Tytuł całości: W: Ogolnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Białystok-Rajgród 30-31 maja 2003.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 72
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

64/79
Autorzy: A[gnieszka] Homa, W[ojciech] Split.
Tytuł: Rozległe braki w uzębieniu a występowanie dysfunkcji narządu żucia.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wrocław 8-10 maja 2003 r.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2003
Strony: s. 32
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

65/79
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, W[ojciech] Split.
Tytuł: Wpływ stresu na występowanie bólów głowy typu napięciowego (T-TH) u studentów stomatologii.
Tytuł całości: W: II Gdańskie Forum Stomatologiczne 2003 VI Konferencja Sekcji Stomatologii Środowiskowej PTS 30-lecie Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku 5-6 grudnia 2003 r. : program : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2003
Strony: s. 64
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

66/79
Autorzy: M[onika] Pordes-Kotowska, W[ojciech] Split.
Tytuł: Zaburzenia zwarcia a dysfunkcja narządu żucia.
Tytuł całości: W: 7. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego "Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami - nowe wyzwania i perspektywy" Lublin 25-28.09.2003.
Adres wydawniczy: Lublin, 2003
Strony: s. 34-35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

67/79
Autorzy: Wojciech Split, Małgorzata Sawrasewicz-Rybak.
Tytuł: Character of headache in Kimmerle anomaly.
Czasopismo: Headache
Szczegóły: 2002 : Vol. 42, nr 9, s. 911-916
ISSN: 0017-8748
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.808
Punktacja Min. Nauki: 12.000

Pełny tekst68/79
Autorzy: M[onika] Pordes-Kotowska, B[łażej] Szczerbaniewicz, W[ojciech] Split.
Tytuł: Evaluation of the occlusal conditions in patients with and withaut dysfunction of the masticatory apparatus.
Tytuł całości: W: 26th Annual Conference Prosthodontics in the third millenium Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 26-28, 2002 : program & book of abstracts.
Adres wydawniczy: Cavtat-Dubrovnik, 2002
Strony: s. 103
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

69/79
Autorzy: M[onika] Pordes-Kotowska, B[łażej] Szczerbaniewicz, W[ojciech] Split.
Tytuł: Evaluation of the occlusal conditions in patients with and withaut dysfunction of the masticatory apparatus.
Czasopismo: Acta Stomatol Croat
Szczegóły: 2002 : Vol. 36, nr 3, s. 331-332
ISSN: 0001-7019
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst70/79
Autorzy: M[onika] Pordes-Kotowska, W[ojciech] Split.
Tytuł: Ocena warunków zwarcia u osób z dysfunkcją i bez dysfunkcji narządu żucia.
Tytuł całości: W: XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Licheń Stary 14-15 czerwca 2002.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 56
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

71/79
Autorzy: M[onika] Krajewska-Domarecka, M[onika] Sajewicz, W[ojciech] Split.
Tytuł: Oromandibular dysfunction among dental students
Czasopismo: Acta Stomatol Croat
Szczegóły: 2002 : Vol. 36, nr 3, s. 341
ISSN: 0001-7019
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst72/79
Autorzy: M[onika] Krajewska-Domarecka, M[onika] Sajewicz, W[ojciech] Split.
Tytuł: Oromandibular dysfunction among dental students.
Tytuł całości: W: 26th Annual Conference Prosthodontics in the third millenium Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 26-28, 2002 : program & book of abstracts.
Adres wydawniczy: Cavtat-Dubrovnik, 2002
Strony: s. 125
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

73/79
Autorzy: Tomasz M[aria] Kercz, Anna M[aria] Dubojska, Wojciech Split.
Tytuł: Przydatność kinematycznego łuku twarzowego systemu Gerbera w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia.
Czasopismo: Stomatol Współcz
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 5, s. 43-46, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1231-3254
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

74/79
Autorzy: Wojciech Turski, Wojciech Split.
Tytuł: Rola enzymów w ślinie.
Czasopismo: Stomatol Współcz
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 3, s. 28-32, bibliogr., Sum.
ISSN: 1231-3254
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

75/79
Autorzy: Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Wpływ parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych na narząd żucia.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 9, s. 594-600, Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

76/79
Autorzy: Bartosz Suliborski, Wojciech Split.
Tytuł: Wpływ składowych dysfunkcji narządu żucia i wieku badanych na wykres strzałkowego toru głów żuchwy.
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2002 : T. 52, nr 1, s. 27-34, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

77/79
Autorzy: Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Występowanie parafunkcji u młodzieży szkolnej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 2, s. 52-57, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

78/79
Autorzy: Wojciech Split, Małgorzata Sawrasewicz-Rybak.
Tytuł: Zespół objawów klinicznych w anomalii Kimmerlego.
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2002 : T. 55, nr 7/8, s. 416-422, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst79/79
Autorzy: S[tanisław] Ulatowski, W[ojciech] A[dolf] R[oman] Split.
Tytuł: The effects of head dimension between the nasion and inion points on the result of the measurement of visual evoked potentials.
Czasopismo: J Neurol Sci
Szczegóły: 2001 : Vol. 187, suppl. 1, s. 229
Uwagi: Abstracts of the XVII World Congress of Neurology London 17-22 June 2001
ISSN: 0022-510X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi