Zapytanie: SOBIESZCZAŃSKA SYLWIA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: Sylwia Sobieszczańska.
Tytuł: Postępowanie z agresywnym pacjentem młodzieżowym - aspekty kliniczne i prawne.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 1, s. 66
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/16
Autorzy: Agnieszka Butwicka, Marta Grancow-Grabka, Grażyna Kierszniewska, Adrian Kostulski, Paweł Kropiwnicki, Sylwia Sobieszczańska, Dorota Warzocha, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Predyktory prób samobójczych u młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 1, s. 41-42
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

3/16
Autorzy: Sylwia Sobieszczańska, Ireneusz Połać, Tomasz Stetkiewicz.
Tytuł: Syndrom Gauguina u kobiet w okresie przejścia menopauzalnego.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2009 : R. 8, nr 6, s. 324-326, bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

4/16
Autorzy: Sylwia Anna Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Psychologiczne aspekty i następstwa niepłodności.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 158
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/16
Autorzy: Sylwia Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy u chorych na jadłowstręt psychiczny.
Tytuł całości: W: Powikłania somatyczne jadłowstrętu psychicznego / pod. red. Jolanty Rabe-Jabłońskiej.
Adres wydawniczy: Kraków, 2006
Strony: s. 69-85, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.122

6/16
Autorzy: Sylwia Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 4, s. 741-759, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

7/16
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Anna Dunajska, Sylwia Sobieszczańska, Anna Śmiech.
Tytuł: Następstwa somatyczne jadłowstrętu psychicznego.
Tytuł całości: W: II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się. Wokół leczenia anoreksji i bulimii psychicznej : podejścia, metody, techniki Kraków, 7-8 maja 2004. Kraków 2004.
Strony: s. 9-11
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/16
Autorzy: Sylwia Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu fibrynolizy u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 249
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

9/16
Autorzy: Sylwia Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 250
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/16
Autorzy: I[reneusz] Połać, G[rzegorz] Stachowiak, S[ławomir] Jędrzejczyk, T[omasz] Stetkiewicz, S[ylwia] Sobieszczańska, T[omasz] Pertyński.
Tytuł: Hemostatic variables, carbohydrate metabolism and lipid profile in women with low body mass index.
Czasopismo: Gynecol Endocrinol
Szczegóły: 2003 : Vol 17, nr 2, s. 151-157
ISSN: 0951-3590
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.899
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst11/16
Autorzy: Sylwia Sobieszczańska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej, 19 III 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

12/16
Autorzy: S[ylwia] Sobieszczańska, J[olanta] Rabe-Jabłońska, M[agdalena] Skał, A[nna] Dunajska, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Wisła 13-14 czerwca 2003 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wisła, 2003
Strony: s. 52-53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/16
Autorzy: Ewa Joss-Wichman, Sylwia Sobieszczańska, Grażyna Broniarczyk-Dyła.
Tytuł: Wpływ czynników psychogennych na przebieg łysienia plackowatego.
Czasopismo: Dermatol Estet
Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 5, s. 267-270, bibliogr., Sum.
ISSN: 1507-661X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

14/16
Autorzy: J[olanta] Rabe-Jabłońska, I[rena] Poprawska, S[ylwia] A[nna] Sobieszczańska, M[agdalena] Kotlicka-Antczak.
Tytuł: Augmentation with risperidone for schizophrenic patients partially responsive to clozapine.
Tytuł całości: W: XIIth World Congress of Psychiatry Yokohama, Japan [August 24-29, 2002] : abstracts.
Adres wydawniczy: Yokohama, 2002
Strony: s. 1
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/16
Autorzy: S[ylwia] A[nna] Sobieszczańska, J[olanta] Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Changes in blood fibrynolytic activity in anorexic subjects.
Tytuł całości: W: XIIth World Congress of Psychiatry Yokohama, Japan [August 24-29, 2002] : abstracts.
Adres wydawniczy: Yokohama, 2002
Strony: s. 1
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

16/16
Autorzy: J[olanta] Rabe-Jabłońska, S[ylwia] Sobieszczańska, M[agdalena] Kotlicka-Antczak, A[nna] Dietrich-Muszalska, A[gnieszka] Gmitrowicz, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, P[aweł] Melcer.
Tytuł: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin Dzieci Młodz
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 2, s. 159-163, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1642-4034
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi