Zapytanie: SOŁTYSZEWSKI IRENEUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: Magdalena Konarzewska, Witold Pepiński, A[gata] Jagiełło, M[agdalena] Spólnicka, I[reneusz] Sołtyszewski, A[ndrzej] Płucienniczak, J. Berent.
Tytuł: Population data and sequence analysis of a "new" microsatellite locus HumHUU (D16S3433).
Czasopismo: Forensic Sci Int Genet
Szczegóły: 2010 : Vol. 4, nr 5, s. e143-e144
ISSN: 1872-4973
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.877
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

Pełny tekst2/18
Autorzy: Magdalena Konarzewska, Witold Pepiński, Agata Jagiełło, Magdalena Spólnicka, Ireneusz Sołtyszewski, Andrzej Płucienniczak, Jarosław Berent.
Tytuł: Walidacja i ocena przydatności markera HumHUU w genetyce sądowej.
Tytuł całości: W: XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, 16-18 września 2010, Gdańsk
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2010
Strony: s. 166
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/18
Autorzy: Jerzy Janica, Witold Pepiński, Anna Niemcunowicz-Janica, Małgorzata Skawrońska, Jarosław Berent, Ewa Koc-Żórawska, Ireneusz Sołtyszewski.
Tytuł: Database of genetic profiles at the Department of Forensic Medicine, Medical University of Bialystok
Czasopismo: Adv Med Sci
Szczegóły: 2008 : Vol. 53, nr 1, s. 64-68
ISSN: 1896-1126
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
DOI:

4/18
Autorzy: Jerzy Janica, Witold Pepiński, Anna Niemcunowicz-Janica, Małgorzata Skawrońska, Ireneusz Sołtyszewski, Jarosław Berent.
Tytuł: Polimorfizm loci Y-STR wśród ludności Polski północno-wschodniej w aspektach zróżnicowania etnicznego i przydatności w badaniach medyczno-sądowych.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2008 : Vol. 58, nr 1, s. 17-21, tab., ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst5/18
Autorzy: Magdalena Spólnicka, Agata Jagiełło, Ireneusz Sołtyszewski, Renata Jacewicz, Andrzej Płucienniczak, Jarosław Berent.
Tytuł: Sequence analysis of a new short tandem repeat locus D17S2266E located in the human growth hormone gene cluster HumGH@*.
Czasopismo: J Forensic Sci
Szczegóły: 2008 : Vol. 53, nr 3, s. 683-686
ISSN: 0022-1198
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.037
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst6/18
Autorzy: W[itold] Pepiński, A[nna] Niemcunowicz-Janica, M[ałgorzata] Skowrońska, E[wa] Koc-Żórawska, J[erzy] Janica, J. Berent, I[reneusz] Sołtyszewski.
Tytuł: Polimorfizm wybranych loci mikrosatelitarnych wśród ludności Polski północno-wschodniej w aspektach zróżnicowania etnicznego i przydatności w badaniach medyczno-sądowych.
Tytuł całości: W: XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii,Szczecin, 27-29 września 2007 : abstrakty.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2007
Strony: s. 77-78
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/18
Autorzy: Witold Pepiński, Anna Niemcunowicz-Janica, Małgorzata Skawrońska, Ewa Koc-Żórawska, Jerzy Janica, Ireneusz Sołtyszewski, Jarosław Berent.
Tytuł: Polimorfizm wybranych loci mikrosatelitarnych wśród ludności Polski północno-wschodniej w aspektach zróżnicowania etnicznego i przydatności w badaniach medyczno-sądowych.
Czasopismo: Ann Acad Med Stetinen
Szczegóły: 2007 : Vol. 53, suppl. 2, s. 71-75, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1427-440X
Typ publikacji: PAZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst8/18
Autorzy: Witold Pepiński, Anna Niemcunowicz-Janica, Małgorzata Skawrońska, Ewa Koc-Żórawska, Jerzy Janica, Jarosław Berent, Ireneusz Sołtyszewski.
Tytuł: X-chromosomal polymorphism data for the ethnic minority of Polish Tatars and religious of Old Belivers residing in northeastern Poland.
Czasopismo: Forensic Sci Int Genet
Szczegóły: 2007 : Vol. 1, nr 2, s. 212-214
ISSN: 1872-4973
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
DOI:

Pełny tekst9/18
Autorzy: Ireneusz Sołtyszewski, Magdalena Spólnicka, Magdalena Konarzewska, Jarosław Berent.
Tytuł: Effect of rare allele on DNA profile frequency in SGM Plus studies.
Czasopismo: Z Zagad Nauk Sąd
Szczegóły: 2006 : 68, s. 362-367, tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. ang. i pol.
ISSN: 1230-7483
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

10/18
Autorzy: Magdalena Konarzewska, Magdalena Spólnicka, Ireneusz Sołtyszewski, Jarosław Berent.
Tytuł: Polimorfizm locus HUMHUU w populacji polskiej - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 2, s. 82-84, tab., bibliogr.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst11/18
Autorzy: Magdalena Spólnicka, Magdalena Konarzewska, Ireneusz Sołtyszewski, Jarosław Berent.
Tytuł: Polimorfizm STR niekodującego regionu genu ludzkiego hormonu wzrostu (HUMGHCSA) i jego wykorzystanie w identyfikacji osobniczej - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 2, s. 95-98, tab., bibliogr.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst12/18
Autorzy: Magdalena Spólnicka, Magdalena Konarzewska, Agata Jagiełło, Andrzej Płucienniczak, Ireneusz Sołtyszewski, Renata Jacewicz, Jarosław Berent.
Tytuł: Sequence analysis of the new short tandem repeat (STR) in the human growth hormone locus HUMGHCSA and it use as forensic identification marker.
Tytuł całości: W: The 4th European Academy of Forensic Science Conference - EAFS2006 Helsinki, Finland June 13-16, 2006 : final programme and abstracts.
Adres wydawniczy: Helsinki, 2006
Strony: s. 159
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/18
Autorzy: M[agdalena] Spólnicka, M[agdalena] Konarzewska, I[reneusz] Sołtyszewski, J. Berent.
Tytuł: Analyse der Sequenzen des unkodierenden Gebiets von dem Gen des menschlichen Wachstumshormons (HUMGHCSA).
Czasopismo: Rechtsmedizin
Szczegóły: 2005 : Bd 15, H. 4, s. 338
ISSN: 0937-9819
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: DE

Pełny tekst14/18
Autorzy: M[agdalena] Spólnicka, M[agdalena] Konarzewska, I[reneusz] Sołtyszewski, J. Berent.
Tytuł: Der Polymorphismus STR des unkodierenden Gebiets von dem Gen des menschlichen Wachstumshormons.
Czasopismo: Rechtsmedizin
Szczegóły: 2005 : Bd 15, H. 4, s. 338
ISSN: 0937-9819
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: DE

Pełny tekst15/18
Autorzy: M[agdalena] Spólnicka, I[reneusz] Sołtyszewski, L[eszek] Markuszewski, J. Berent.
Tytuł: Polymorphism of human growth hormone (HUMGHCSA).
Tytuł całości: W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress Monastir - Tunisia, June 22-25, 2005 : abstract book.
Adres wydawniczy: Monastir, 2005
Strony: s. 70-71
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

16/18
Autorzy: Witold Pepiński, Jarosław A. Berent, Ireneusz Sołtyszewski, Jerzy Janica, Stefan Szram.
Tytuł: Parametry statystyczne w identyfikacji śladów biologicznych na podstawie badań polimorfizmu DNA.
Czasopismo: Probl Współcz Kryminal
Szczegóły: 2004 : T. 7, s. 137-142, tab., bibliogr.
ISSN: 1643-2207
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

17/18
Autorzy: W[itold] Pepiński, M[ałgorzata] Skawrońska, E[wa] Koc-Żórawska, A[nna] Niemcunowicz-Janica, J[erzy] Janica, J. Berent, I[reneusz] Sołtyszewski.
Tytuł: Y-chromosome polymorphism data in three major population groups in northeastern Poland.
Tytuł całości: W: IV. International Forensic Y-User Workshop - Haploid DNA markers in forensic genetics Berlin, November 18-20, 2004 : abstracts.
Adres wydawniczy: Berlin, 2004
Strony: s. 60
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/18
Autorzy: W[itold] Pepiński, M[ałgorzata] Skawrońska, E[wa] Koc-Żórawska, A[nna] Niemcunowicz-Janica, J[erzy] Janica, J. Berent, I[reneusz] Sołtyszewski.
Tytuł: Y-chromosome polymorphism data in two distinct ethnic groups residing in northeastern Poland.
Tytuł całości: W: IV. International Forensic Y-User Workshop - Haploid DNA markers in forensic genetics Berlin, November 18-20, 2004 : abstracts.
Adres wydawniczy: Berlin, 2004
Strony: s. 59
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi