Zapytanie: SIKORA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/32

Autorzy: Jarosław Sobczak, Janusz Piotr Sikora, Przemysław Przewratil, Anna Sikora, Anna Wysocka.
Tytuł: Ocena stężeń rozpuszczalnych receptorów p55 i p75 dla TNF-alfa (sTNFRI, sTNFRII), antagonisty receptora IL-1 (IL-1ra) oraz cytokin przeciwzapalnych (IL-10, IL-13) w przebiegu SIRS u dzieci z ciężkimi oparzeniami.
Czasopismo: Pol J Emerg Med
Szczegóły: 2017 : Vol. 10, nr 21, s. 41
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Lublin, 2017.10.18
ISSN: 1898-9462
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  2/32
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Anna Sikora.
  Tytuł: Przydatność kliniczna oznaczania wybranych markerów immunologicznych w nowotworach wieku dziecięcego : część 2.
  Czasopismo: Onkol Pol
  Szczegóły: 2012 : T. 15, nr 2, s. 72-77, Sum.
  ISSN: 1505-6732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  3/32
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Anna Sikora.
  Tytuł: Przydatność kliniczna oznaczania wybranych markerów molekularnych i hormonalnych w nowotworach wieku dziecięcego : część 1.
  Czasopismo: Onkol Pol
  Szczegóły: 2012 : T. 15, nr 2, s. 65-71, Sum.
  ISSN: 1505-6732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  4/32
  Autorzy: A[nna] Sikora, M[ałgorzata] Pleban, M[ichał] Kubus, J[anusz] P[iotr] Sikora, E[wa] Andrzejewska, E[lżbieta] Zielińska.
  Tytuł: Diagnostyka przyczyn limfadenopatii dziecięcej w badaniach własnych.
  Tytuł całości: W: II Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, 3-4 grudnia 2010, Łódź
  Adres wydawniczy: Łódź, 2010
  Strony: s. 40
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  5/32
  Autorzy: A[nna] Sikora, L[udmiła] Bacewicz, E[lżbieta] Zielińska, P[iotr] Kaliciński.
  Tytuł: Leczenie propranololem ciężkiej, wieloogniskowej postaci naczyniakowatości wątroby w doświadczeniach własnych.
  Czasopismo: Onkol Pol
  Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 149
  Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
  ISSN: 1505-6732
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  6/32
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Ewa Andrzejewska, Anna Wysocka, Anna Sikora.
  Tytuł: Ocena stężeń inhibitorów cytokin (sTNFR I, sTNFR II, IL-1 ra) oraz cytokin przeciwzapalnych (IL-10, IL-13) w zespole ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) u dzieci z ciężkimi oparzeniami.
  Tytuł całości: W: II Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, 3-4 grudnia 2010, Łódź
  Adres wydawniczy: Łódź, 2010
  Strony: s. 44
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  7/32
  Autorzy: Anna Sikora, Joanna Trelińska, Janusz Piotr Sikora.
  Tytuł: Thrombocytopenia and systemic inflammatory response syndrome (SIRS) in the course of rubella and Chlamydia pneumoniae infection in a non-vaccinated 7-years old girl.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2010 : Vol. 51, nr 1, s. 11-13, tab., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  8/32
  Autorzy: Anna Sikora, Janusz Piotr Sikora.
  Tytuł: SIRS i ostra samoistna małopłytkowość jako wynik zakażenia wirusem różyczki i Chlamydia pneumonie.
  Czasopismo: Pediatr Pol
  Szczegóły: 2009 : T. 84, suppl., s. 33
  Uwagi: I Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Łódź, 2-4 października 2009
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  9/32
  Autorzy: J[anusz] P[iotr] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół, E[wa] Andrzejewska, S[ławomir] Chrul, E[wa] Polakowska, A. Wysocka, A[nna] Sikora.
  Tytuł: Clinical evaluation of proinflammatory cytokine inhibitors (sTNFR I, sTNFR II, IL-1 ra), antiinflammatory cytokines (Il-10, IL-13) and activation of neutrophils after burn-induced inflammation.
  Czasopismo: Scand J Immunol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 68, nr 2, s. 145-152, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 0300-9475
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.928
  Punktacja Min. Nauki: 15.000

  Pełny tekst  10/32
  Autorzy: J[anusz] P[iotr] Sikora, A[nna] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół, I[wona] Dąbrowska.
  Tytuł: Cytokine ihibitors (STNFR I, STNFR II, IL-1 RA, IL-6 SR) and anti-inflammatory cytokines (IL-10, IL-13) in SIRS in septic children.
  Tytuł całości: W: 26th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases - ESPID Graz, Austria, May 13-17, 2008 : book of abstracts.
  Adres wydawniczy: Graz, 2008
  Strony: s. 240
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  11/32
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Róża Kwiatkowska, Anna Sikora.
  Tytuł: Etiologia i ocena ciężkości posocznicy u noworodków i niemowląt w I kwartale życia.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 4, s. 273-277, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  12/32
  Autorzy: J[anusz] P[iotr] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół, I[wona] Dąbrowska, A[nna] Sikora.
  Tytuł: Neutrophil activation after sepsis induced inflammation.
  Tytuł całości: W: 26th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases - ESPID Graz, Austria, May 13-17, 2008 : book of abstracts.
  Adres wydawniczy: Graz, 2008
  Strony: s. 240
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  13/32
  Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Jarosław Wlazłowski, Karolina Walczak, Janusz Piotr Sikora.
  Tytuł: Rotavirus infection in children - the double problem.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 3, s. 149-153, wykr., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  14/32
  Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Beata Kierzkowska, Janusz Sikora, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Choroba Kawasaki u 5-miesięcznej dziewczynki.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 325-330, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  15/32
  Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Jarosław Wlazłowski, Janusz Piotr Sikora, Karolina Walczak.
  Tytuł: Obraz kliniczny zakażeń rotawirusowych u dzieci - obserwacje własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, supl. 1, s. 38
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  16/32
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Ewa Andrzejewska, Anna Sikora, Wojciech Kuzański, Sławomir Chrul.
  Tytuł: Ocena metabolizmu tlenowego i ekspresji receptorów dla TNF-alfa na granulocytach obojętnochłonnych u dzieci z ciężkimi oparzeniami.
  Czasopismo: Klin Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 108
  ISSN: 1230-7637
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  17/32
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Ewa Andrzejewska, Sławomir Chrul, Wojciech Kuzański, Anna Sikora.
  Tytuł: Ocena wybuchu oddechowego i ekspresji receptorów dla TNF-alfa na granulocytach obojętnochłonnych u dzieci z ciężkimi oparzeniami.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 95-99, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  18/32
  Autorzy: J[anusz] P[iotr] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[nna] Sikora, E[wa] Andrzejewska, S[ławomir] Chrul, W. Kuzański.
  Tytuł: Badania oceniające wybuch tlenowy oraz ekspresję receptorów dla TNF-alfa na granulocytach obojętnochłonnych u dzieci z ciężkimi oparzeniami.
  Czasopismo: Przegl Chir Dziec
  Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 63
  ISSN: 1896-477X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  19/32
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Iwona Ligenza, Anna Sikora.
  Tytuł: Haemophilus influenzae type b and pertussis vaccinations in preterm infants.
  Czasopismo: Arch Immunol Ther Exp
  Szczegóły: 2006 : Vol. 54, nr 3, s. 193-199, wykr., tab., bibliogr.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  20/32
  Autorzy: Janusz Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Anna Sikora, Wiktor Sabanty, Iwona Ligenza.
  Tytuł: Skuteczność szczepień ochronnych przeciw zakażeniu Haemophilus influenzae typu b (Hib) u dzieci przedwcześnie urodzonych.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Szczepienia w społeczności lokalnej Wrocław, 24-26 IX 2006 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Wrocław, 2006
  Strony: s. 116
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  21/32
  Autorzy: Anna Sikora, Janusz P[iotr] Sikora, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zakażenie jersiniozą u 3,5-letniej dziewczynki.
  Czasopismo: Adv Clin Exp Med
  Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 1, s. 181-185, Sum.
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  22/32
  Autorzy: J[anusz] P[iotr] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[nna] Sikora, W[iktor] Sabanty.
  Tytuł: Evaluation of immunogenicity of parenteral inactivated poliomyelitis vaccine in preterm infants.
  Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 11, nr 3, s. 108-112
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  23/32
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena immunogenności parenteralnej inaktywowanej szczepionki przeciw poliomyelitis u dzieci z grupy zagrożonej dysfunkcją układu ruchu.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 45
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  24/32
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Piotr Sikora, Wiktor Sabanty, Iwona Ligenza, Anna Sikora.
  Tytuł: Ocena immunogenności szczepionki przeciw zakażeniu Haemophilus influenzae typu b stosowanej u dzieci przedwcześnie urodzonych.
  Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
  Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
  Strony: s. 158
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  25/32
  Autorzy: J[anusz] P[iotr] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[nna] Sikora, D[ariusz] Lipczyński, A[ndrzej] Piotrowski.
  Tytuł: Oxidative burst of polymorphonuclear leukocytes in neonates with late onset sepsis.
  Tytuł całości: W: 4th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID Warsaw, Poland, September 1-4, 2005 : book of abstracts.
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2005
  Strony: s. 171
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  26/32
  Autorzy: J[anusz] P[iotr] Sikora, A[nna] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Assessment of the efficacy of vaccination against pertussis in prematurely born infants after the full series of basal immunization.
  Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 10, nr 4, s. 128-132
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  27/32
  Autorzy: Anna Sikora.
  Tytuł: Bezpieczeństwo stosowania szczepień u pacjentów z układowymi zapalnymi chorobami tkanki łącznej.
  Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
  Szczegóły: 2004 : T. 112, nr 2, s. 1003-1008
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  28/32
  Autorzy: W[iktor] Sabanty, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[anusz] P[iotr] Sikora, A[nna] Sikora.
  Tytuł: Immunogenność i bezpieczeństwo parenteralnej szczepionki przeciwko poliomyelitis stosowanej u dzieci przedwcześnie urodzonych.
  Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Szczepienia osiągnięcia i nowe zadania Poznań 26-27 listopada 2004.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2004
  Strony: s. 23
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  29/32
  Autorzy: J[anusz] P[iotr] Sikora, A[nna] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena skuteczności szczepień ochronnych przeciw krztuścowi u dzieci przedwcześnie urodzonych po pełnym cyklu szczepienia podstawowego.
  Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Szczepienia osiągnięcia i nowe zadania Poznań 26-27 listopada 2004.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2004
  Strony: s. 14
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  30/32
  Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Kozłowski, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Odległe wyniki szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespołem nerczycowym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 211-215, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  31/32
  Autorzy: A[nna] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[anusz] Kozłowski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Ocena odporności poszczepiennej przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespołem nerczycowym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 43
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  32/32
  Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Kozłowski, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Odporność poszczepienna przeciwko wzw B dzieci z zespołem nerczycowym.
  Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
  Strony: s. 126
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi