Zapytanie: SIENNICKI JAKUB
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: Jakub Siennicki, Katarzyna Kovacević-Kuśmierek, Michał Włodarczyk, Małgorzata Bieńkiewicz, Krzysztof Chiżyński, Jarosław Damian Kasprzak, Jan Zbigniew Peruga, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska.
Tytuł: Wpływ korekty pochłaniania na skuteczność diagnostyczną scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2014 : T.17, suppl. A, s. 24
Uwagi: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Lublin, 28-30 maja 2014 roku
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/16
Autorzy: Jakub Siennicki, Katarzyna Kovacević-Kuśmierek, Jacek Kuśmierek, Krzysztof Chiżyński, Jarosław Damian Kasprzak, Rafał Gawor, Anna Płachcińska.
Tytuł: Effect of CT realignment on attenuation corrected SPECT/CT myocardial perfusion studies.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2012 : T. 39, supl. 2, s. 426 (abstr.)
Uwagi: XXV Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Mediolan, 27-31 października 2012 roku
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/16
Autorzy: Jakub Siennicki, Katarzyna Kovacević-Kuśmierek, Jacek Kuśmierek, Krzysztof Chiżyński, Jarosław Damian Kasprzak, Rafał Gawor, Anna Płachcińska.
Tytuł: Wpływ dopasowania obrazów CT do obrazów emisyjnych na wynik scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego z zastosowaniem korekcji osłabiania promieniowania.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. B, s. 23
Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Kielce, 19-22 września 2012 roku
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/16
Autorzy: Jakub Siennicki, Jacek Kuśmierek, Katarzyna Kovacević-Kuśmierek, Małgorzata Bieńkiewicz, Krzysztof Chiżyński, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec, Anna Płachcińska.
Tytuł: Effect of color scale used for display of images on diagnostic criterion for detection of ischemia in myocardial perfusion study.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2011 : Vol. 38, supl. 2, s. 262
Uwagi: Annual Congress of the EANM15-19 October 2011 Birmingham, UK ; Abstracts
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/16
Autorzy: Jakub Siennicki, Iwona Raciborska, Katarzyna Kovacević-Kuśmierek, Krzysztof Chiżyński, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska.
Tytuł: Przesunięcie obrazów CT i SPECT w scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego z korektą osłabiania promieniowania: wpływ dopasowania obrazów CT do obrazów emisyjnych na wynik badania.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 35-36
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/16
Autorzy: J[akub] Siennicki, I[wona] Raciborska, K. Kovacević-Kuśmierek, K[rzysztof] Chiżyński, J. Kuśmierek, A[nna] Płachcińska.
Tytuł: SPECT and CT misalignment in myocardial perfusion scintigraphy with attenuation correction: effect of CT realignment on study result.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2010 : Vol. 37, suppl. 2, s. S263-S264
Uwagi: X Zjazd Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, 9 -11 September 2010 , Vienna, Austria
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/16
Autorzy: J[akub] Siennicki, K. Kovacević-Kuśmierek, J. Kuśmierek, A[nna] Płachcińska.
Tytuł: Assessment of frequency of SPECT and CT misalignment in myocardial perfusion studies.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol. 36, suppl. 2, s. S296-S297
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine Barcelona, October 10-14, 2009
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/16
Autorzy: Anna Płachcińska, Jakub Siennicki, Katarzyna Kovacević-Kuśmierek, Małgorzata Bieńkiewicz, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Effect of attenuation correction on normal 99mTc-MIBI myocardial perfusion scintigrams acquired with a hybrid SPECT/CT camera.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, nr 2, s. 59-66
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/16
Autorzy: Jakub Siennicki, Małgorzata Bieńkiewicz, Anna Płachcińska.
Tytuł: Optimal methodology of SPECT/CT acquisition and processing technique for 123I-DaTSCAN Neuroimaging.
Tytuł całości: W: Nuclear Physics Methods and Accelerators in Bilogy and Medicine /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: eds: Anna Dubnickova, Stanislav Dubnicka, Carlos Granja, Claude Leroy, Ivan Stekl.
Adres wydawniczy: Melville ; New York : American Institut of Physics, 2009
Strony: s. 217-218, ryc., wykr.
Uwagi: AIP Conference Proccedings Vol. 1204
ISBN: 978-0-7354-0472-4
Typ publikacji: ZF
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

10/16
Autorzy: Małgorzata Bieńkiewicz, Jakub Siennicki, Małgorzata Górska-Chrząstek, Agata Gajos, Andrzej Bogucki, Alina Mochecka-Thoelke, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska.
Tytuł: Optimizing Iterative Reconstruction Technique for SPECT/CT Acquisition of DaTSCAN and IBZM in Diagnosis of Extrapyramidal Diseases.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol. 36, suppl. 2, s. 413
Uwagi: Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine Barcelona, Spain 10 - 14 October 2009 : Abstracts.
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/16
Autorzy: J[anusz] Dąbrowski, R[obert] Bibik, J[akub] Siennicki, J[acek] Fijuth, J. Kuśmierek.
Tytuł: Scintigraphic evaluation of salivary glands function in patients with cancers of head and neck treated by intensity modulated radiotherapy (IMRT).
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol. 36, suppl. 2, s. S463
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine Barcelona, October 10-14, 2009
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/16
Autorzy: J[akub] Siennicki, A[nna] Płachcińska.
Tytuł: Badanie dokładności wyznaczania aktywności za pomocą dwugłowicowej gamma kamery.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 66
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/16
Autorzy: Małgorzata Bieńkiewicz, Magdalena Górska-Chrząstek, Jakub Siennicki, Agata Gajos, Andrzej Bogucki, Alina Mochecka-Thoelke, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Impact of CT based attenuation correction on quantitative assessment of DaTSCAN (123I-Ioflupane)imaging diagnosis of extrapyramidal diseases.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, nr 2, s. 53-58
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst14/16
Autorzy: M[ałgorzata] Bieńkiewicz, M[agdalena] Górska-Chrząstek, J[akub] Siennicki, A[gata] Gajos, A[ndrzej] Bogucki, A[lina] Mochecka-Thoelke, K[rzysztof] Selmaj, J. Kuśmierek.
Tytuł: Impact of CT based attenuation correction on quantitative assessment of DaTSCAN (123I-loflupane) imaging in diagnosis of extrapyramidal diseases.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2008 : Vol. 35, suppl. 2, s. S304-S305
Uwagi: Annual Congress of the EANM 2008 Munich, Germany
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst15/16
Autorzy: A[nna] Płachcińska, J[akub] Siennicki.
Tytuł: Optymalny protokół rejestracji badań perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT/CT z zastosowaniem radiofarmaceutyków znakowanych technetem-99m : obrót detektorów w kącie 180° czy 360°?
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 62-63
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/16
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, J[akub] Siennicki, A[gata] Gajos, A[ndrzej] Bogucki, A[lina] Mochecka-Thoelke, K[rzysztof] Selmaj, J. Kuśmierek.
Tytuł: Własne doświadczenia w zastosowaniu DaTSCAN (123I-Ioflupane) do diagnostyki różnicowej chorób układu pozapiramidowego.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 92
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi