Zapytanie: RYWANIAK JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/24

Autorzy: Agnieszka Morel, Joanna Rywaniak, Michał Bijak, Elżbieta Dorota Miller, Marta Niwald, Joanna Saluk.
Tytuł: Flow cytometric analysis reveals the high levels of platelet activation parameters in circulation of multiple sclerosis patients
Czasopismo: Mol Cell Biochem
Szczegóły: 2016 : V. 430, no. 1/2, p. 69-80
Uwagi: Epub 2017 Feb 16
ISSN: 0300-8177
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.561
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/24
Autorzy: Joanna Rywaniak, Aleksandra Wardzyńska, Joanna Jamroz, Marek L. Kowalski.
Tytuł: Porównanie stężeń cytokin zapalnych w surowicy dorosłych oraz starszych chorych na astmę oskrzelową
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2017 : T. 22, nr 2-3, s. 53
Uwagi: XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, Immunologia Kliniczna, Łódź, 08-10 czerwca 2017
Konferencja: Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UMED w Łodzi, Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, Łódź, 2017.06.08
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  3/24
  Autorzy: Małgorzata Pawełczyk, Joanna Rywaniak, Aleksandra Wardzyńska, Joanna Jamroz-Brzeska, Piotr Zakrzewski, Marek L. Kowalski.
  Tytuł: Profil miRNA w leukocytach krwi obwodowej chorych na astmę i osób zdrowych_wpływ wieku pacjentów oraz infekcji wirusem RV-1b
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2017 : T. 22, nr 2-3, s. 53
  Konferencja: Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UMED w Łodzi, Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, Łódź, 2017.06.08
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  4/24
  Autorzy: Michał Bijak, Małgorzata Dzięcioł, Joanna Rywaniak, Joanna Saluk, Marzenna Zielinska.
  Tytuł: Platelets miRNA as a Prediction Marker of Thrombotic Episodes.
  Czasopismo: Dis Markers
  Szczegóły: 2016, Article ID 2872507, 7 s., ryc., tab., bibliogr.
  ISSN: 0278-0240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.348
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  5/24
  Autorzy: Joanna Rywaniak, Bogusława Luzak, Anna Podsędek, Dominika Dudzińska, Marcin Różalski, Cezary Watała.
  Tytuł: Comparison of cytotoxic and anti-platelet activities of polyphenolic extracts from Arnica montana flowers and Juglans regia husks.
  Czasopismo: Platelets
  Szczegóły: 2015 : Vol. 26, nr 2, s. 168-176
  Uwagi: Epub 2014 Mar 28
  ISSN: 0953-7104
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.213
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  6/24
  Autorzy: Agnieszka Morel, Michał Bijak, Elżbieta Dorota Miller, Joanna Rywaniak, Sergiusz Miller, Joanna Saluk.
  Tytuł: Relationship between the Increased Haemostatic Properties of Blood Platelets and Oxidative Stress Level in Multiple Sclerosis Patients with the Secondary Progressive Stage
  Czasopismo: Oxid Med Cell Longev
  Szczegóły: 2015 : Vol. 2015, art. ID 240918
  ISSN: 1942-0900
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.492
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  7/24
  Autorzy: Dominika Dudzińska, Bogusława Luzak, Magdalena Boncler, Joanna Rywaniak, Dorota Sosnowska, Anna Podsedek, Cezary Watała.
  Tytuł: CD39/NTPDase-1 expression and activity in human umbilical vein endothelial cells are differentially regulated by leaf extracts from Rubus caesius and Rubus idaeus
  Czasopismo: Cell Mol Biol Lett
  Szczegóły: 2014 : Vol. 19, nr 3, s. 361-380
  ISSN: 1425-8153
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.593
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  8/24
  Autorzy: Bogusława Luzak, Magdalena Boncler, Joanna Rywaniak, Dominika Dudzińska, Marek Rozalski, Urszula Krajewska, Ewa Balcerczak, Anna Podsedek, Małgorzata Redzynia, Cezary Watała.
  Tytuł: Extract from Ribes nigrum leaves in vitro activates nitric oxide synthase (eNOS) and increases CD39 expression in human endothelial cells.
  Czasopismo: J Physiol Biochem
  Szczegóły: 2014 : Vol. 70, nr 4, s. 1007-1019
  ISSN: 1138-7548
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.969
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  9/24
  Autorzy: Justyna Kopka, Joanna Rywaniak, Anna Dietrich-Muszalska.
  Tytuł: Wpływ kwercetyny na peroksydację lipidów indukowaną przez zyprazydon w ludzkim osoczu, badania in vitro
  Czasopismo: Curr Probl Psychiatry
  Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 2 suppl., s. 39
  Konferencja: Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Lubelskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz Rozwoju Psychiatrii, Lublin, 2013.06.27
  ISSN: 2081-3910
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  10/24
  Autorzy: Cezary Watała, Joanna Rywaniak, Karolina Siewiera, Hassan Kassassir, Radosław Sychowski.
  Tytuł: O niektórych niediagnostycznych zastosowaniach cytometrii przepływowej.
  Czasopismo: Cytometria Pol
  Szczegóły: 2012 : T. 1, nr 1, s. 20-73
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED

  11/24
  Autorzy: Anna Dietrich-Muszalska, Anna Kwiatkowska, Justyna Kopka, Joanna Rywaniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
  Tytuł: Ocena wpływu amisulprydu na grupy tiolowe osocza w modelu in vitro.
  Tytuł angielski: The assessment of amisulpride effects in vitro on plasma thiol groups
  Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
  Szczegóły: 2012 : Vol. 12, nr 4, s. 247-254, bibliogr.
  ISSN: 1644-6313
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  12/24
  Autorzy: Bogusława Luzak, Joanna Rywaniak, Lidia Stańczyk, Cezary Watała.
  Tytuł: Pravastatin and simvastatin improves acetylsalicylic acid-mediated in vitro blood platelet inhibition
  Czasopismo: Eur J Clin Invest
  Szczegóły: 2012 : Vol. 42, no. 8, 864-872, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 0014-2972
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.365
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez UMED

  13/24
  Autorzy: Joanna Rywaniak, Bogusława Luzak, Cezary Watała.
  Tytuł: Wykorzystanie metody cytometrii przepływowej do oceny żywotności płytek krwi barwionych kalceiną
  Czasopismo: Diagn Lab
  Szczegóły: 2012 : Vol. 48, nr 3, s. 279-285, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez UMED

  14/24
  Autorzy: Magdalena Boncler, Joanna Rywaniak, Paulina Sicinska, Cezary Watała.
  Tytuł: Effectiveness of modified C-reactive protein in the modulation of platelet function under different experimental conditions.
  Czasopismo: Blood Coagul Fibrinolysis
  Szczegóły: 2011, nr 22, s. 301-309, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 0957-5235
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.238
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED

  15/24
  Autorzy: Magdalena Boncler, Joanna Rywaniak, Jacek Szymański, Lawrence A. Potempa, Błażej Rychlik, Cezary Watała.
  Tytuł: Modified C-reactive protein interacts with platelet glycoprotein Ib.
  Czasopismo: Pharmacol Rep
  Szczegóły: 2011 : T. 63, 2, s. 464-475
  ISSN: 1734-1140
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.445
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED

  16/24
  Autorzy: Bogusława Luzak, Magdalena Boncler, Joanna Rywaniak, Radosław Wilk, Lidia Stańczyk, Małgorzata Czyż, Jacek Rysz, Cezary Watała.
  Tytuł: The effect of a platelet cholesterol modulation on the acetylsalicylic acid-mediated blood platelet inhibition in hypercholesterolemic patients.
  Czasopismo: Eur J Pharmacol
  Szczegóły: 2011 : Vol. 658, s. 91-97
  ISSN: 0014-2999
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.516
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  17/24
  Autorzy: Joanna Rywaniak, Bogusława Luzak, Dominika Dudzińska, Magdalena Kostrzewa, Hassan Kassassir, Radosław Sychowski, Cezary Watała.
  Tytuł: The monitoring of the viability of blood platelets labelled with calcein AM under different experimental conditions.
  Tytuł całości: W: 6th European Meeting for Vascular Biology and Medicine, Krakow 2011
  Adres wydawniczy: Kraków : European Vascular Biology Organisation, 2011
  Strony: s. 161
  Konferencja: European Vascular Biology Organisation, Kraków, 21.09.2011-24.01.2011
  Uwagi: 6th European Meeting for Vascular Biology and Medicine, Krakow 2011
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  18/24
  Autorzy: M. Boncler, J[oanna] Rywaniak, J. Szymański, L[awrence] A Potempa, B[łażej] Rychlik, C. Watała.
  Tytuł: Does von Willebrand factor receptor participate in blood platelet activation by modified C-reactive protein?
  Tytuł całości: W: 12th UK Meeting on Platelets and 12th Erfurt Conference on Platelets, 15-16 July 2010, Nottingham, UK
  Adres wydawniczy: Nottingham, 2010
  Strony: s. 397
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  19/24
  Autorzy: Magdalena Boncler, Dominika Dudzińska, Joanna Rywaniak, Cezary Watała.
  Tytuł: Wykorzystanie metody Griessa do oznaczania azotanów/azotynów w supernatantach komórek śródbłonka stymulowanych agonistami.
  Czasopismo: Diagn Lab
  Szczegóły: 2010 : Vol. 46, nr 3, s. 307-312, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez UMED

  20/24
  Autorzy: B. Luzak, M. Boncler, J[oanna] Rywaniak, R[adosław] Wilk, L. Stańczyk, J[acek] Rysz, C. Watała.
  Tytuł: The effect of platelet and plasma oxLDL and platelet cholesterol on the ASA-mediated blood platelet onhibition and platelet acetylation in atorvastatin-treated hyperholesterolemic patients.
  Czasopismo: J Thromb Haemost
  Szczegóły: 2009 : Vol. 7, suppl. 2, s. 349
  Uwagi: XXII ISTH Congress, July 2009, Boston USA
  ISSN: 1538-7933
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  21/24
  Autorzy: Magdalena Boncler, Joanna Rywaniak, Larry A. Potempa, Błażej Rychlik, Cezary Watała.
  Tytuł: Dual effects of C-reactive protein on platelet function
  Czasopismo: Acta Biochim Pol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 55, Suppl. 3, s. 308
  Konferencja: , Olsztyn, 2008.09.07
  ISSN: 0001-527X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  22/24
  Autorzy: Magdalena Boncler, Peter Gresner, Marek Nocuń, Joanna Rywaniak, Martin Dolnik, Jacek Rysz, Radosław Wilk, Małgorzata Czyż, Leszek Markuszewski, Maciej Banach, Cezary Watała.
  Tytuł: Elevated cholesterol reduces acetylsalicylic acid-mediated platelet acetylation.
  Czasopismo: BBA General Subjects
  Szczegóły: 2007 : Vol. 1770, nr 12, s. 1651-1659
  ISSN: 0304-4165
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.024
  Punktacja Min. Nauki: 20.000

  23/24
  Autorzy: Marcin Różalski, Ryszard Golański, Joanna Rywaniak, Piotr Kaźmierczak, Jacek Golański, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka, Cezary Watała.
  Tytuł: Brak związku wybranych polimorfizmów receptorów płytkowych z występowaniem pooperacyjnych incydentów niedokrwiennych serca u pacjentów po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S514
  Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdynia - Sopot - Gdańsk 21-23 września 2006
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  24/24
  Autorzy: M. Różalski, B. Luzak, J[oanna] Rywaniak, S[ylwia] Różalska, T[omasz] Popławski, R[adosław] Sychowski, C. Watała.
  Tytuł: Genotyping the common polymorphisms of platelet purinreceptors, methodological aspects
  Tytuł całości: W: Lodz Platelet Conference jointly with 11th Erfurt Conference on Platelets June 25th - 28th Lodz, Poland.
  Adres wydawniczy: Lodz, 2006
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi