Zapytanie: RYCHŁOWSKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/23

Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Izabela Michałus, Agnieszka Byrwa, Elżbieta Woźniak, Ewa Rychłowska, Michał Żyła, Michał Kolejwa, Elżbieta Czkwianianc.
Tytuł: Przydatność badan densytometrycznych i ultradźwiękowych kości w ocenie następstw przewlekłych chorób przewodu pokarmowego
Tytuł angielski: Benefits of bone densitometry and ultrasound in the assessment of the consequences of chronic gastrointestinal disorders in children
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2018 : V. 47, no. 3, p. 43-52, Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/23
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Izabela Michałus, Olga Kurnatowska, Ewa Rychłowska, Karolina Beska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zróżnicowanie objawów klinicznych wrodzonej łamliwości kości u dzieci- trudności diagnostyczne na podstawie doświadczeń własnych
Tytuł angielski: Diversity of clinical symptoms of osteogenesis imperfecta in children - diagnostic difficulties based on own experience
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 10, s. 716-722, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/23
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Izabela Michałus, Joanna Golec, Olga Kurnatowska, Ewa Rychłowska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Heterogenność objawów klinicznych wrodzonej łamliwości kości i trudności diagnostyczne na podstawie doświadczeń własnych.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2013 : 15, suppl. 2, s. 126 P27
Uwagi: 5th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, 17th Congress of the Polish Osteoarthology Society and Polish Foundation of Osteoporosis, Kraków 20-21 September 2013 : programme abstracts
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/23
Autorzy: Joanna Golec, Ewa Rychłowska, Elżbieta Woźniak, Jolanta Karalus, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Jakość kości u dzieci łódzkich w wieku szkolnym określona na podstawie parametrów badania ultradźwiękowego
Tytuł angielski: Bone quality in school-aged children from Lodz based on parameters of ultrasound examination.
Czasopismo: Endokrynol Pediatr
Szczegóły: 2013 : Vol. 12, nr 2, s. 33-40
ISSN: 1730-0282
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/23
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Joanna Golec, Ewa Rychłowska, Elżbieta Woźniak, Jolanta Karalus.
Tytuł: Jakość kości u dzieci łódzkich w wieku szkolnym określona na podstawie parametrów badania ultrdźwiękowego
Tytuł całości: W: Wpływ służby zdrowia na rozwój metropolii łódzkiej - funkcje specjalistyczne łódzkiego ośrodka zdrowia
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Elżbiety Żądzińskiej, Danuty Chlebnej, Tadeusza Nawarycza
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
Strony: s. 83-95, tab., wykr., bibliogr.
ISBN: 978-83-7525-762-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

6/23
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Joanna Golec, Ewa Rychłowska, Elżbieta Woźniak, Jolanta Karalus.
Tytuł: Ocena realizacji zaleceń profilaktyki niedoborów witaminy D u dzieci łódzkich w wieku szkolnym
Tytuł całości: W: Wpływ służby zdrowia na rozwój metropolii łódzkiej - funkcje specjalistyczne łódzkiego ośrodka zdrowia
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Elżbiety Żądzińskiej, Danuty Chlebnej, Tadeusza Nawarycza
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
Strony: s. 69-82, tab., wykr., bibliogr.
ISBN: 978-83-7525-762-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

7/23
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Joanna Golec, Ewa Rychłowska, Elżbieta Woźniak, Jolanta Karalus.
Tytuł: Ocena realizacji zaleceń profilaktyki niedoborów witaminy D u dzieci łódzkich w wieku szkolnym na podstawie parametrów ultradźwiękowych kości w wysokospecjalistycznej Poradni Zaburzeń Metabolizmu Kostnego
Tytuł całości: W: Wpływ służby zdrowia na rozwój metropolii łódzkiej - funkcje specjalistyczne łódzkiego ośrodka zdrowia
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Elżbiety Żądzińskiej, Danuty Chlebnej, Tadeusza Nawarycza
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
Strony: s. 67-82, tab., wykr., bibliogr.
ISBN: 978-83-7525-762-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

8/23
Autorzy: Ewa Rychłowska, Bogdan Fijałkowski, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat
Tytuł angielski: Assessment of exercise capacity in children aged 9-13 years from Lodz
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2012 : 42, 3, 140-147
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

9/23
Autorzy: Ewa Rychłowska, Bogdan Fijałkowski, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2012 : T. 42, nr 3, s. 140-147, tab., wykr., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

10/23
Autorzy: Ewa Rychłowska, Bogdan Fijałkowski, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat.
Tytuł całości: W: Materiały Zjazdowe VII Sympozjum Naukowego Dziecko Łódzkie. "Aktualne problemy Zdrowotne i psychospołeczne populacji wieku rozwojowego w regionie łódzkim". Łódź 08 grudnia 2011 roku.
Adres wydawniczy: Łódź : Klinika Propedutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, 2011
Strony: s. 48
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

11/23
Autorzy: Katarzyna Haładaj, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Ewa Rychłowska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wydolność wysiłkowa dzieci z otyłością prostą - badania wstępne.
Tytuł angielski: Physical capacity of children with simple obesity - preliminary studies
Czasopismo: Endokrynol Pediatr
Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 3, s. 9-14
ISSN: 1730-0282
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

12/23
Autorzy: Agnieszka Kolmaga, Ewa Zimna-Walendzik, Agnieszka Rusińska, Ewa Rychłowska, Elżbieta Trafalska.
Tytuł: Zaburzenia stanu odżywienia dzieci kończących szkołę podstawową w Łodzi a jakość kości. Część I. Ocena parametrów antropometrycznych,subiektywnej aktywności fizycznej i stanu uzębienia.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2011 : Vol. 46, nr 1, s. 64-70, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

13/23
Autorzy: K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, D[anuta] Chlebna-Sokół, I[wona] Ligenza, J[oanna] Golec, E[wa] Rychłowska, O[lga] Kurnatowska.
Tytuł: Czy zespół metaboliczny staje się problemem w wieku rozwojowym? - Badania dzieci łódzkich w okresie dojrzewania.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 28-29
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst14/23
Autorzy: K. Haładaj, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, E[wa] Rychłowska, J[oanna] Golec, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci przewlekle chorych w porównaniu z wydolnością uczniów z łódzkich szkół podstawowych.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 101-102
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst15/23
Autorzy: Katarzyna Haładaj, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Ewa Rychłowska, Joanna Golec, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci z wybranymi chorobami przewlekłymi w porównaniu do wydolności dzieci zdrowych.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 2, s. 105-109, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst16/23
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Haładaj, Jarosław Wlazłowski, Zofia Merc-Gołębiowska, Ewa Rychłowska.
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na wydolność wysiłkową dzieci przewlekle chorych.
Czasopismo: Post Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 21, suppl. 5, s. 73-74
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang
ISSN: 0860-6161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

17/23
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K. Haładaj, J[arosław] Wlazłowski, Z[ofia] Merc-Gołębiowska, E[wa] Rychłowska.
Tytuł: Assessment of physical endurance in children with chronic diseases under the influence of physical rehabilitation.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 5b, s. 416-420, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst18/23
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K. Haładaj, J[arosław] Wlazłowski, Z[ofia] Merc-Gołębiowska, E[wa] Rychłowska.
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na wydolność wysiłkową dzieci przewlekle chorych.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 75
Uwagi: Assessment of physical endurance in children with chronic diseases under the influence of physical rehabilitation. Tamże s. 75
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

19/23
Autorzy: Katarzyna Haładaj, Ewa Rychłowska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena społeczno-ekonomicznej struktury rodzin dzieci uczęszczających do żłobków na terenie Łodzi.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 4, s. 292-296 tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst20/23
Autorzy: Anna Stańczyk-Przyłuska, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół, Zofia Merc-Gołębiowska, Ewa Rychłowska.
Tytuł: Wpływ rehabilitacji ruchowej na poziom wydolności wysiłkowej dzieci chorych na astmę.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 4, s. 24-27, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

21/23
Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Anna Stańczyk, Ewa Rychłowska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wydolność wysiłkowa dzieci chorych na astmę atopową.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 113
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/23
Autorzy: A[nna] Stańczyk, K. Haładaj, J[arosław] Wlazłowski, E[wa] Rychłowska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci leczonych z powodu astmy atopowej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 144-145
Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna IV Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 12-15 czerwca 2002 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst23/23
Autorzy: Ewa Rychłowska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wydolność wysiłkowa dzieci i młodzieży - metody jej oceny.
Czasopismo: Zdr Publ
Szczegóły: 2002 : T. 112, nr 1, s. 122-125, Sum.
ISSN: 0044-2011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi