Zapytanie: RUTA JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 101Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/101

Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Niebezpieczny taniec dwóch arytmii - o zjawisku wzajemnego wywoływania się zaburzeń rytmu serca
Tytuł angielski: Dangerous dance of two arrhythmias - reciprocal induction of abnormal cardiac rhythms
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 5, s. 72-77
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

2/101
Autorzy: Bożena Urbanek, Krzysztof Kaczmarek, Artur Klimczak, Jan Ruta, Michał Chudzik, Katarzyna Piestrzeniewicz, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Potential benefit of optimizing atrioventricular and interventricular delays in patients with cardiac resynchronization therapy
Czasopismo: Indian J Med Res
Szczegóły: 2017 : Vol. 146, nr 1, s. 71-77
ISSN: 0971-5916
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.508
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/101
Autorzy: Paweł Ptaszyński, Irmina Urbanek, Krzysztof Kaczmarek, Iwona Cygankiewicz, Thomas Klingenheben, Paweł Rasmus, Tomasz Adamczewski, Jan Ruta, Jerzy K. Wranicz.
Tytuł: The effect of adjuvant exercise training in patients with inappropriate sinus tachycardia treated with metoprolol succinate - randomized one year follow up study.
Tytuł całości: W: The Heart Rhythm Society's 38th Annual Scientific Sessions "Together we further progress. Toogether we are HRS" May 10-13 2017, Chicago
Strony: , pos. C-PO01-68 / C-PO01-68
Konferencja: , Chicago, 2017.05.10
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  4/101
  Autorzy: Bożena Urbanek, Jan Ruta, K Kudryński, Paweł Ptaszyński, Artur Klimczak, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Relationship Between Changes in Pulse Pressure and Frequency Domain Components of Heart Rate Variability During Short-Term Left Ventricular Pacing in Patients with Cardiac Resynchronization Therapy.
  Czasopismo: Med Sci Monit
  Szczegóły: 2016 : Vol. 22, -, s. 2043-2049
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.585
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  5/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Jerzy Krzysztof Wranicz, Paweł Ptaszyński.
  Tytuł: A new type of dual atrioventricular nodal nonreentrant tachycardia.
  Czasopismo: Ann Noninvasive Electrocardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 19, nr 5, s. 501-503, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.131
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  6/101
  Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Krzysztof Kaczmarek, K Pałka, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Comparison of basic electrical features of ICD defibrillating leads implanted to right ventricular apex or right ventricular outflow track and septum.
  Tytuł angielski: Porównanie podstawowych parametrów elektrycznych elektrod defibrylujących wszczepianych do wierzchołka oraz do okolic drogi odpływu prawej komory serca.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2014 : Vol. 36, nr 213, s. 155-159
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  7/101
  Autorzy: Jan Ruta.
  Tytuł: Komentarz do art.: Jastrzębski M., Kukla P., Czarnecka D.: Wariant częstoskurczu torsade de pointes wywołany ekstrasystolią o krótkim czasie sprzężenia - ważna przyczyna omdleń i nagłych zgonów. Kardiol Pol 2014; 72: 194-198
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2014 : vol. 72, nr 2, s. 199
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  8/101
  Autorzy: Jan Ruta.
  Tytuł: Komentarz do art.: Jastrzębski M., Kukla P., Czarnecka.: Wariant częstoskurczu torsade de pointes wywołany ekstrasystolią o krótkim czasie sprzężenia - ważna przyczyna omdleń i nagłych zgonów. Kardiol Pol 2014; 72 (2) : 194-198
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2014 : vol. 72, nr 2, s. 199
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  9/101
  Autorzy: Jan Ruta.
  Tytuł: Komentarz do art.: Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego po propafenonie u chorej z przewlekła niewydolnością serca i frakcją wyrzutową lewej komory 20%. Folia Cardiol 2014
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. C, s. 61
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0

  10/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Thomas Klingenheben.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda naukowa I stopnia Rektora UM za cykl publikacji: "Zaburzenia funkcji układu autonomicznego oraz potencjalne opcje farmakoterapii iwabradyną u chorych z nieadekwatną tachykardią zatokową" IF= 8,345.
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  11/101
  Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Krzysztof Kaczmarek, Katarzyna Pałka, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Porównanie podstawowych parametrów elektrycznych elektrod defibrylujących wszczepianych do wierzchołka oraz do okolic drogi odpływu prawej komory serca.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 213, s. 155-159, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez UMED

  12/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Irmina Urbanek, Jan Ruta, Iwona Cygankiewicz, Paweł Ptaszyński.
  Tytuł: Pseudodysfunkcja układu kardiostymulatora dwujamowego - nietypowa zmiana stymulacji przedsionkowej na komorową i vice versa obserwowana w długoterminowym zapisie elektrokardiograficznym metodą Holtera.
  Tytuł angielski: A pseudodysfunction of dual chamber pacemaker - an unusual switch of atrial to ventricular pacing and vice versa observed in Holter monitoring
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 4, s. 375-378, Sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  13/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Zbigniew Deroń, Tomasz Janiszewski, Karolina Supeł, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Iwona Cygankiewicz.
  Tytuł: Całkowity blok przedsionkowo-komorowy jako pierwszy objaw boreliozy: antybiotykoterapia zamiast wszczepienia rozrusznika serca
  Tytuł angielski: Complete atrio-ventricular block as a first symptom of borreliosis: antibiotic treatment instead of pacemaker implantation.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 2, s. 205-207
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  14/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Thomas Klingenheben, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Ivabradine in combination with Metoprolol succinate in the treatment of inappropriate sinus tachycardia.
  Czasopismo: J Cardiovasc Pharmacol Ther
  Szczegóły: 2013 : Vol. 18, nr 4, s. 338-344
  ISSN: 1074-2484
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.072
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  15/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Thomas Klingenheben, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Ivabradine in the treatment of inappropriate sinus Tachycardia in patients after successful radiofrequency catheter ablation of atrioventricular node slow pathway.
  Czasopismo: Pacing Clin Electrophysiol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 36, nr 1, s. 42-49
  Uwagi: Epub 2012 Oct 18
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.250
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  16/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, T Klingenheben, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Metoprolol succinate vs. ivabradine in the treatment of inappropriate sinus tachycardia in patients unresponsive to previous pharmacological therapy
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2013 : Vol. 15, nr 1, s. 116-121
  Uwagi: Epub 6 lipca 2012
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.765
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  17/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Thomas Klingenheben, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Metoprolol succinate vs. ivabradine in the treatment of inappropriate sinus tachycardia in patients unresponsive to previous pharmacological therapy.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2013 : Vol. 15, nr 1, s.116-121
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZAE
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.050
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  18/101
  Autorzy: Jan Ruta, Janusz Kawiński, Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek.
  Tytuł: Nieprawidłowe ustawienie filtrów czy zespół Brugadów?
  Tytuł angielski: Abnormal filter setting or Brugada syndrome?
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 11, s. 1087-1088
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  19/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Thomas Klingenheben, Iwona Cygankiewicz, Jan Ruta, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Noninvasive Assessment of Autonomic Cardiovascular Activity in Patients With Inappropriate Sinus Tachycardia.
  Czasopismo: Am J Cardiol
  Szczegóły: 2013 : T. 112, nr 6, s. 811- 815
  ISSN: 0002-9149
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.425
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  20/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Thomas Klingenheben, Jan Ruta, Iwona Cygankiewicz.
  Tytuł: Noninvasive assessment of autonomic cardiovascular activity in patients with inappropriate sinus tachycardia.
  Tytuł całości: W: 34th Annual Scientific Sessions / Heart Rhythm Society
  Adres wydawniczy: Denver : Journal Heart Rhythm Society, 2013
  Strony: , abstract 9020
  Konferencja: 34th Annual Scientific Sessions / Heart Rhythm Society/, Denver/ Colorado, 8-11 may 2013
  Typ publikacji: ZRZ
  Język publikacji: EN, EN

  21/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Ivabradine In combination with metoprolol In the treatment of inapropriate sinus tachykardia
  Czasopismo: Heart Rhythm
  Szczegóły: 2012 : Vol. 9, nr 5 suppl., s.S310
  Uwagi: 33rd Annual Scientific Session/ Heart Rhythm Society. Boston USA, May 9-12, 2012
  ISSN: 1547-5271
  Typ publikacji: ZSZ
  Typ publikacji: D
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  22/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta.
  Tytuł: Kiedy Implantować kardiowerter-defibrylator?
  Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Jarosława Drożdża
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2012
  Strony: s.380-386
  Informacje o wydaniu: Wydanie II zaktualizowane
  ISBN: ISBN - 978 - 83 - 6362209-1
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: 0, 0

  23/101
  Autorzy: Jan Ruta, Paweł Ptaszyński.
  Tytuł: Kiedy przeprowadzić ablację zaburzeń rytmu?
  Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Jarosława Drożdża
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2012
  Strony: s. 394-400.
  Informacje o wydaniu: Wydanie II zaktualizowane
  ISBN: ISBN - 978 - 83 - 6362209-1
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL, 0

  24/101
  Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Jan Ruta, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Perspektywy postępu elektrokardiologii w niewydolności serca.
  Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Jarosława Drożdża
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2012
  Strony: s. 416-423
  Informacje o wydaniu: Wydanie II zaktualizowane
  ISBN: ISBN - 978 - 83 - 6362209-1
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  25/101
  Autorzy: Krzysztof Kudryński, Paweł Strumiłło, Jan Ruta.
  Tytuł: Computer Software tool heart rate variability (HRV), T-wave alternant (TWA) and heart rate turbulence (HRT) analysis from ECGs
  Czasopismo: Med Sci Monit
  Szczegóły: 2011 : Vol. 17, nr 9, s. 63-71
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  26/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Ivabradine in the treatment of inappropritate sinus tachycardia in patients after successful radiofrequency catheter ablation of av node slow pathway.
  Czasopismo: Heart Rhythm
  Szczegóły: 2011 : Vol. 8, nr 24, s. 1
  Uwagi: Heart Rhythm Society 2011, May 4-7 2011, San Francisco, USA
  ISSN: 1547-5271
  Typ publikacji: ZB
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  27/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta.
  Tytuł: Kiedy Implantować kardiowerter-defibrylator?
  Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Praca zbior. pod red. prof. Jarosława Drożdża
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2011
  Strony: s.369-374
  Informacje o wydaniu: Wyd.I
  Typ publikacji: PF
  Typ publikacji: D
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez UMED

  28/101
  Autorzy: Jan Ruta, Paweł Ptaszyński.
  Tytuł: Kiedy przeprowadzić ablację zaburzeń rytmu?
  Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Praca zbior. prof. Jarosława Drożdża
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2011
  Strony: s. 382-388
  Informacje o wydaniu: Wyd.I
  Typ publikacji: PF
  Typ publikacji: D
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez UMED

  29/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Ruta.
  Tytuł: Nietypowa arytmia związana z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 2, s.125-128.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  30/101
  Autorzy: Bożena Urbanek, Jan Ruta, Krzysztof Kaczmarek, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Ocena parametrów hemodynamicznych u pacjentów z terapią resynchronizującą zależnie od etiologii niewydolności serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, suppl. B, s. 23
  Uwagi: XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK Białystok 31.05-3.06. 2011. POLSTIM
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  31/101
  Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Jan Ruta, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Perspektywy postępu elektrokardiologii w niewydolności serca.
  Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Praca zbior. pod red. prof. Jarosława Drożdża
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2011
  Strony: s. 403-410
  Informacje o wydaniu: Wyd.I
  Typ publikacji: PF
  Typ publikacji: D
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez UMED

  32/101
  Autorzy: Bożena Urbanek, Jan Ruta, Krzysztof Kudryński, Krzysztof Kaczmarek, Michał Chudzik, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: The influence of bi- versus left ventricular pacing on frequency-domain measures of heart rate variability in patients with chronic heart failure.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2011 : Vol. 13, s. 1073
  Uwagi: EHRA 2011, 26-29.06.2011, Madryt, Hiszpania.
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZB
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  33/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Jan Ruta, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Wiele postaci jednego częstoskurczu - częstoskurcz nawrotny w łączu przedsionkowo-komorowym.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 2, s.196-199
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  34/101
  Autorzy: Bożena Urbanek, Jan Ruta, Krzysztof Kudryński, Iwona Cygankiewicz, Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Joanna Lewek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Wpływ etiologii dysfunkcji lewej komory na parametry zmienności rytmu serca w krótkoczasowej analizie częstotliwości u chorych kwalifikowanych do terapii resynchronizującej
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 1, s. 5-9
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  35/101
  Autorzy: Paweł A Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Jerzy K[rzysztof] Wranicz.
  Tytuł: Metoprolol versus ivabradine in patients with inappropriate sinus tachycardia.
  Źródło: Congress of American Heart Association. 2010r.
  Typ publikacji: DE
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  36/101
  Autorzy: Michał Chudzik, Jan Ruta, Krzysztof Kaczmarek, Joanna Lewek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Nowoczesne metody elektroterapii w niewydolności serca. Część I. Bradykardia.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2010 : R. 18, nr 1, s. 61-67, ryc., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  37/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Michał Chudzik, Joanna Lewek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Nowoczesne metody elektroterapii w niewydolności serca. Część II. Tachykardia.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2010 : R. 18, nr 1, s. 68-72, tab., bibliogr.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  38/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Michał Poznański, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Ruta.
  Tytuł: Ocena zmian wybranych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów poddanych ablacji substratu arytmii prądem o częstości radiowej.
  Czasopismo: Folia Med Lodz
  Szczegóły: 2010 : T. 37, nr 2, s. 217-226, Sum.
  ISSN: 0071-6731
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez UMED

  39/101
  Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, J[an] Ruta, K[rzysztof] Kaczmarek, K[rzysztof] Chiżyński, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, G[erhard] Oremek.
  Tytuł: Plasma B-type natriuretic peptide levels and the risk of atrial fibrillation in patients with acute ST-elevation myocardial infarction.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2010 : Vol. 31, Suppl., s.711
  Uwagi: ESC Congress 2010, 28-31 August 2010, Sztokholm, Szwecja
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  40/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Jan Ruta, Jerzy K[rzysztof] Wranicz.
  Tytuł: Przeskórna ablacja prądem o częstości radiowej u chorej z zespołem Wolfa-Parkinsona-White'a kierowana śródzabiegowym mechanicznym blokiem przewodzenia przez pęczek Kenta.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 2, s. 169-171, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  41/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Artur Klimczak, Jan Ruta, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Rola wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w przewlekłej zastoinowej niewydolności serca.
  Czasopismo: Kardiol Dypl
  Szczegóły: 2010 : Vol. 91, nr 1, s. 71-77
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez UMED

  42/101
  Autorzy: Jan Ruta, Urszula Ruta.
  Tytuł: The relationship between age and body mass index and changes of blood pressure during voluntary apnoea in healthy subjects.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2010 : Vol. 51, nr 1, s. 47-51, tab., wyrk., biblogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  43/101
  Autorzy: Joanna Lewek, Jerzy Krzysztof Wranicz, Przemysław Guzik, Michał Chudzik, Jan Ruta, Iwona Cygankiewicz.
  Tytuł: Clinical and electrocardiographic covariates of deceleration capacity in patients with ST-segment elevation myocardial infarction.
  Czasopismo: Cardiol J
  Szczegóły: 2009 : Vol. 16, nr 6, s. 528-534
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  44/101
  Autorzy: Gerhard Steinbeck, Dietrich Andresen, Karlheinz Seidl, Johannes Brachmann, Ellen Hoffmann, Dariusz Wojciechowski, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Beata Sredniawa, Geza Lupkovics, Franz Hofgärtner, Andrzej Lubiński, Marten Rosenqvist, Aalponsus Habets, Karl Wegscheider, Jochen Senges, Jan Ruta.
  Tytuł: Defibrillator implantation early after myocardial infarction.
  Czasopismo: New Engl J Med
  Szczegóły: 2009 : Vol. 361, nr 15, s. 1427-1436
  Uwagi: IRIS Investigators.
  ISSN: 0028-4793
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 50.017
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  Pełny tekst  45/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Krzysztof Kaczmarek, Ryszard Jaszewski, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Influence of amiodarone therapy on P-wave signal-averaged electrocardiogram in patients with atrial fibrillation in early period after isolated coronary surgery.
  Tytuł całości: W: 36th International Congress on Electrocardiology 50th International Symposium on Vectorcardiography 24-27 June, 2009 Wroclaw, Poland : : final program & abstracts.
  Adres wydawniczy: Wrocław, 2009
  Strony: s. 27
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  46/101
  Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Ruta.
  Tytuł: Komentarz do art.: Myerburg R.J.: Stosowanie implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów u osób po zawale mieśnia sercowego. Kardiol Dypl 2009; 8 (4) : 12-21
  Czasopismo: Kardiol Dypl
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, nr 4, s. 24-25
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  47/101
  Autorzy: Krzysztof Kudryński, Paweł Strumiłło, Jan Ruta.
  Tytuł: Parametric time series modelling methods in biomedical applications.
  Tytuł całości: W: II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists 20-22 May 2009, Poznań, Poland.
  Adres wydawniczy: Poznań : : Politechnika Poznańska,, 2009
  Strony: s. 171-175, wykr., bibliogr.
  Typ publikacji: PFZ
  Język publikacji: EN

  48/101
  Autorzy: Bożena Urbanek, Jan Ruta, Krzysztof Kudryński, Krzysztof Kaczmarek, Michał Chudzik, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: The influence of bi- versus left ventricular pacing on frequency- domain measures of heart rate variability in patients with chronic heart failure - preliminary results.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 1, s. 29-31, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  49/101
  Autorzy: Bożena Urbanek, Jan Ruta, Krzysztof Kudryński, Krzysztof Kaczmarek, Michał Chudzik, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: The influence of Bi- versus left ventricular pacing on frequency-domain measures of heart rate variability in patients with chronic heart failure.
  Tytuł całości: W: 13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009) June 406, 2009 Yokohama, Japan : : program & abstracts.
  Adres wydawniczy: Yokohama, 2009
  Strony: s. 74
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  50/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Ryszard Jaszewski, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: The risk of atrial fibrillation after coronary surgery in patients with heart failure treated with beta-blockers.
  Tytuł całości: W: 13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009) June 406, 2009 Yokohama, Japan : : program & abstracts.
  Adres wydawniczy: Yokohama, 2009
  Strony: s. 119
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  51/101
  Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, K[rzysztof] Kaczmarek, J[an] Ruta, R[yszard] Jaszewski, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz.
  Tytuł: The risk of atrial fibrillation after coronary surgery in patients with heart failure treated with beta-blockers.
  Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, suppl., poz. 72
  Uwagi: Scientific Programme Online Heart Failure 2009, Nice-France 30 May - 2 June 2009
  ISSN: 1567-4215
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  52/101
  Autorzy: Krzysztof Kudryński, Paweł Strumiłło, Jan Ruta.
  Tytuł: User-friendly software package for quantitative evaluation of HRV, TWA and HRT in ECGs.
  Tytuł całości: W: 36th International Congress on Electrocardiology 50th International Symposium on Vectorcardiography 24-27 June, 2009 Wroclaw, Poland : : final program & abstracts.
  Adres wydawniczy: Wrocław, 2009
  Strony: s. 59
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  53/101
  Autorzy: K[rzysztof] Kudryński, P[aweł] Strumiłło, J[an] Ruta.
  Tytuł: User-friendly software package for quantitative evaluation of HRV, TWA and HRT in ECGs.
  Tytuł całości: W: Electrocardiology 2009 /
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. Małgorzata Sobieszańska.
  Adres wydawniczy: Wrocław : : JAKS Publishing Company,, 2009
  Strony: s. 131-135, ryc., wykr., bibliogr.
  Konferencja: International Society of Electrocardiology, Wrocław, 24 - 27 June, 2009
  Uwagi: 36th International Congress on Electrocardiology
  Informacje o wydaniu: I Wydanie
  ISBN: 978- 83 - 92809-56.
  Typ publikacji: PFZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  54/101
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Ruta, Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Marzenna Zielińska.
  Tytuł: Simultaneous percutaneous radiofrequency ablation of atrial flutter coexisting with atrio-ventricular nodal reentrant tachycardia.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 3, s. 185-188, ryc., tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  55/101
  Autorzy: A. Lubiński, A[neta] Klimczak, H[anna] Szwed, M[aciej] Sterliński, G[rzegorz] Raczak, M[aciej] Kempa, W[łodzimierz] Kargul, M. Pruski, G[rzegorz] Walczak, A. Przybylski, A[ndrzej] Cieśliński, P[rzemysław] Mitkowski, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, J[arosław] Kaźmierczak, J[an] Ruta, J[acek] Kubica, Z[bigniew] Kalarus.
  Tytuł: Czy prowadzenie pacjentów z implantowanym automatycznym kardiowerterem-defibrylatorem z powodu kardiomiopatii arytmogennej prawej komory wiąże się ze zwiększonymi trudnościami?
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 6-7
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  56/101
  Autorzy: A. Lubiński, E[milia] Dobrowolska, M[aciej] Sterliński, A. Filipecki, M. Pruski, M[aciej] Kempa, J. Bednarek, P[rzemysław] Mitkowski, J[arosław] Kaźmierczak, J[an] Ruta, A[dam] Wysokiński, A. Przybylski, J. Kuśmierz, S[ławomir] Sielski, A. Fuglewicz, H[anna] Szwed, M[aria] Trusz-Gluza, W[łodzimierz] Kargul, G[rzegorz] Raczak, J. Lelakowski, A[ndrzej] Cieśliński.
  Tytuł: Obserwacja odległa efektów leczenia pacjentów z kardiomiopatią przerostową i ICD implantowanym w ramach prewencji pierwotnej.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 7
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  57/101
  Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, J[an] Ruta, S[ławomir] Ceranka, K[rzysztof] Kaczmarek, K[rzysztof] Chiżyński, J[an] H[enryk] Goch.
  Tytuł: Plasma level of endothelin-1 (ET-1) in patients with heart failure and chronic atrial fibrillation.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 3, s. iii109
  Uwagi: Meeting of the European Heart Rhythm Association 24-27 June 2007, Lisbon, Portugal
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  58/101
  Autorzy: Jan Ruta, Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Krzysztof Kudryński.
  Tytuł: The ratio of low- to high-frequency power as a predictor of life-threatening ventricular ventricular arrhythmias recurrence in patinets with postinfarction left ventricular dysfunction - preliminary results .
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 3, s. 183-186, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  59/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Dominika Berent, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Maciej Banach, Ryszard Jaszewski, Krzysztof Chiżyński, Jan H[enryk] Goch, Gerhard Oremek.
  Tytuł: B-type natriuretic peptide as a new predictor of atrial fibrillation in patients undergoing isolated coronary bypass surgery.
  Czasopismo: Heart Rhythm
  Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 1 suppl., s. S193-S194
  Uwagi: 27th Annual Scientific Sessions of Heart Rhythm Society May 17-20, 2006 Boston, Massachusetts USA
  ISSN: 1547-5271
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  60/101
  Autorzy: Dominika Berent, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Jan H[enryk] Goch.
  Tytuł: Defibrylatory publicznego dostępu - nowe możliwości w leczeniu pozaszpitalnego zatrzymania krążenia.
  Czasopismo: Cardiovasc Forum
  Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 1, s. 23-26
  ISSN: 1897-1180
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  61/101
  Autorzy: Edward Koźluk, Franciszek Walczak, Piotr Lodziński, Marek Kiliszek, Dariusz Kozłowski, Jan Ruta, Leszek Markuszewski, Paweł Dąbrowski, Włodzmierz Mojkowski, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Doświadczenia tysiąca zabiegów ablacji RF wykonywanych przez jednego operatora - spojrzenie na ewolucję metody i jej możliwości.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S407
  Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gdynia-Sopot-Gdańsk 21-23 września 2006
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  62/101
  Autorzy: Dominika Berent, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Jan H[enryk] Goch.
  Tytuł: Kardiowersja elektryczna migotania przedsionków - 40 lat od wprowadzenia metody do praktyki klinicznej
  Czasopismo: Cardiovasc Forum
  Szczegóły: 2006 : T. 11, nr 1, s. 8-13, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1897-1180
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  63/101
  Autorzy: Edward Koźluk, Piotr Lodziński, Marek Kiliszek, Dariusz Kozłowski, Leszek Markuszewski, Jan Ruta, Paweł Dąbrowski, Franciszek Walczak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ocena skuteczności ablacji RF u chorych z migotaniem przedsionków w zależności od podłoża arytmii.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S459
  Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gdynia-Sopot-Gdańsk 21-23 września 2006
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  64/101
  Autorzy: Dominika Berent, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Krzysztof Chiżyński, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Peptyd natiuretyczny typu B w przewidywaniu migotania przedsionków u pacjentów z bliską normy frakcją wyrzutową lewej komory poddanych operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
  Czasopismo: Probl Ter Monitor
  Szczegóły: 2006 : T. 17, nr 3, s. 159-164, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0867-6348
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  65/101
  Autorzy: M[onika] Piechowiak, M[aciej] Banach, J[an] Ruta, M[arcin] Barylski, J[acek] Rysz, K[arol] Bartczak, L[eszek] Markuszewski, J[anusz] Zasłonka, J[an] H[enryk] Goch.
  Tytuł: Risk factors of atrial fibrillation in adult patients in long-term observation following surgical closure of atrial septal defect type II.
  Czasopismo: Thorac Cardiovasc Surg
  Szczegóły: 2006 : Vol. 54, nr 4, s. 259-263, tab., bibliogr.
  ISSN: 0171-6425
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.935
  Punktacja Min. Nauki: 15.000

  66/101
  Autorzy: Jan Ruta.
  Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo elektroterapii zaburzeń rytmu serca.
  Tytuł całości: W: Europejskie Forum Farmaceutyczne Monitorowanie bezpieczeństwa leków Łódź 11-12.05.2006 r.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2006
  Strony: s. [1-3]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  67/101
  Autorzy: Jan Ruta, Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Sławomir Ceranka, Jan Henryk Goch, Krzysztof Chiżyński.
  Tytuł: The logistic regression model for identification patients at risk of arrithmic events after acute myocardial infarction
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 4, s. 241-246, tab., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  68/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Krzysztof Kaczmarek, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Jan H[enryk] Goch, Halina Bolińska.
  Tytuł: Value of the P-wave signal averaging electrocardiogram for predicting atrial fibrillation in early and long period after coronary artery bypass surgery.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 2, s. 105-108, bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  69/101
  Autorzy: Jan Ruta, Paweł Ptaszyński, Marek Maciejewski, Jan Henryk Goch, Krzysztof Chiżyński.
  Tytuł: Wpływ małych dawek metoprololu, bisoprololu i karwedilolu na śmiertelność chorych z dysfunkcją lewej komory po świeżym zawale serca.
  Czasopismo: Wiad Lek
  Szczegóły: 2006 : T. 59, nr 9/10, s. 649-653, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  70/101
  Autorzy: Jan Ruta, Paweł Ptaszyński, Marek Maciejewski, Jan Henryk Goch, Krzysztof Chiżyński.
  Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia małymi dawkami inhibitorów konwertazy angiotensyny na śmiertelność chorych z dysfunkcją lewej komory po ostrym zawale serca.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 118, s. 395-398, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  71/101
  Autorzy: Jan Ruta, Paweł Ptaszyński, Marek Maciejewski, Jan Henryk Goch, Krzysztof Chiżyński.
  Tytuł: Wpływ spironolaktonu na śmiertelność chorych z przebytym świeżym zawałem serca i istotną dysfunkcją lewej komory
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 12, s. 1-3, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  72/101
  Autorzy: Jan Ruta.
  Tytuł: Groźne arytmie komorowe.
  Czasopismo: Probl Ter Monitor
  Szczegóły: 2005 : T. 16, nr 4, s. 16-18
  ISSN: 0867-6348
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Pełny tekst  73/101
  Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, J[an] Ruta, S[ławomir] Ceranka, J[an] H[enryk] Goch.
  Tytuł: Influence of amidarone therapy on P-wave dispersion and P-wave duration in patients with paroxysmal atrial fibrillation.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2005 : Vol. 7, suppl. 1, s. 119
  Uwagi: Abstracts of the Meeting of the European Heart Rhythm Association 26-29 June 2005 Prague, Czech Republic
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  74/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Dominika Berent, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Ryszard Jaszewski, Jan H[enryk] Goch.
  Tytuł: Peptyd natriuretyczny typu B w przewidywaniu migotania przedsionków u pacjentów z bliską normy frakcją wyrzutową lewej komory poddanych operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
  Czasopismo: Probl Ter Monitor
  Szczegóły: 2005 : T. 16, nr 4, s. 95
  ISSN: 0867-6348
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  75/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Dominika Berent, Jan Ruta, Krzysztof Kaczmarek, Thomas Klingenheben, Ryszard Jaszewski, Krzysztof Chiżyński, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Preoperative plasma B-type natruretic peptide level as a new predictor of atrial fibrillation in patients undergoing isolated coronary bypass surgery.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S24
  Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  76/101
  Autorzy: M[onika] Piechowiak, J[an] Ruta, M[arek] Maciejewski, M[aciej] Banach, A[ndrzej] Walczak, J[anusz] Zasłonka, J[an] H[enryk] Goch.
  Tytuł: Risk factors of supraventricular arrhythmias before and after surgical closure of atrial septal defect (ASD t.2) in adults.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2005 : Vol. 7, suppl. 1, s. 219
  Uwagi: Abstracts of the Meeting of the European Heart Rhythm Association 26-29 June 2005 Prague, Czech Republic
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  77/101
  Autorzy: Jan Ruta, Krzysztof Chiżyński, Jan Henryk Goch, Paweł Ptaszyński, Marek Maciejewski, Krzysztof Kaczmarek.
  Tytuł: Wpływ małych dawek metoprololu, bisoprololu i karwedilolu na śmiertelność chorych z dysfunkcją lewej komory po świeżym zawale serca.
  Czasopismo: Probl Ter Monitor
  Szczegóły: 2005 : T. 16, nr 4, s. 71
  ISSN: 0867-6348
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  78/101
  Autorzy: Karol Bartczak, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Stanisław Ostrowski, Jan Ruta.
  Tytuł: Ablacja śródoperacyjna u chorych z migotaniem przedsionków leczonych z powodu wady mitralnej serca.
  Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : XXIII Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 13-14 czerwca 2003 r.
  Adres wydawniczy: Włocławek, 2004
  Strony: s. 113-117, ryc.
  Typ publikacji: PFZ
  Język publikacji: PL

  79/101
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, L[eszek] Markuszewski, J[an] Ruta, M. Chudzik, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, A[ndrzej] Oszczygieł, Z[enon] Gawor.
  Tytuł: Angiographic data and P-wave duration on SAECG in ST - segment elevation acute myocardial infarction patients.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2004 : Vol. 6, suppl. 1, s. 180
  Uwagi: Abstracts of the 14th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques Nice Acropolis - French Riviera June 16-19, 2004
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  80/101
  Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska, R[yszard] Jaszewski, A[licja] Iwaszkiewicz-Zasłonka, J[an] H[enryk] Goch, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Wpływ terapii Amiodaronem na czas trwania uśrednionego załamka P elektrokardiogramu u pacjentów z migotaniem przedsionków we wczesnym okresie po operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 61, suppl. 3, s. 192
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  81/101
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska.
  Tytuł: Atrial fibrillation in acute myocardial infarction - multivariate risk analysis using clinical factors in a prospective study.
  Czasopismo: Pacing Clin Electrophysiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 26, nr 2 cz. 2, s. S176
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  82/101
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, M. Chudzik, J[anusz] Kawiński, K[arol] Bartczak, H[alina] Bolińska, J[an] Ruta.
  Tytuł: Detekcja ,,wolnych" częstoskurczów komorowych u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem implantowanym z powodu ,,szybkiego" VT lub VF.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 58, suppl. 3, s. III-32
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  83/101
  Autorzy: Paweł Strumiłło, Tadeusz Nawarycz, Jan Ruta.
  Tytuł: Komputerowa analiza elektrokardiogramów i telekardiografia.
  Czasopismo: Elektronika
  Szczegóły: 2003, nr 8, s. 9-21
  ISSN: 0033-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  84/101
  Autorzy: Jan Ruta, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska.
  Tytuł: Most ventricular depolarization and repolarization abnormalities are not predictors of arrhythmic events in postinfarction patients with normal intraventricular conduction.
  Czasopismo: Med Sci Monit
  Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 3, s. 131-136
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  85/101
  Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, J[an] Ruta, M[arcin] Rosiak, S[ławomir] Ceranka, H[alina] Bolińska.
  Tytuł: P wave dispersion and the recurrence of atrial fibrillation after succesful electrical cardioversion.
  Czasopismo: Pacing Clin Electrophysiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 26, nr 2 cz. 2, s. S84
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  86/101
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, M. Chudzik, K[arol] Bartczak, J[anusz] Kawiński, H[alina] Bolińska, J[an] Ruta.
  Tytuł: P wave parameters in pacemaker biotronik axios D electrophysiology test - study in bradycardia-tachycardia syndrome patients.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. B, s. B149
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  87/101
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, M. Chudzik, J[anusz] Zrobek, I[wona] Cygankiewicz, K[arol] Bartczak, J[an] Ruta.
  Tytuł: Pacemaker ACTROS memory data in assessment of pacing sensing, episodes and ventricular arrhythmia.
  Czasopismo: Mediterr J Pacing Electrophysiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 2, s. 23
  ISSN: 1128-4293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  88/101
  Autorzy: Wojciech Zaręba, Maciej Karcz, Sergio Dubner, Antoni Bayes de Luna, Prakash Deedwania, Jan Ruta, Cristian Madoery, Elizabeth Caroll.
  Tytuł: Prognostic significance of standard ECG in nonischemic dilated cardiomyopathy.
  Czasopismo: J Am Coll Cardiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 6 suppl. A, s. 134A
  ISSN: 0735-1097
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  89/101
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, M. Chudzik, J[anusz] Zrobek, I[wona] Cygankiewicz, K[arol] Bartczak, J[an] Ruta.
  Tytuł: Slow VT detection in patients with ICD implanted because of fast VT.
  Czasopismo: Mediterr J Pacing Electrophysiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 2, s. 88-89
  ISSN: 1128-4293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  90/101
  Autorzy: Marcin Rosiak, Jan Ruta, Halina Bolińska.
  Tytuł: Usefulness of prolonged P-wave duration on signal averaged ECG in predicting atrial fibrillation in acute myocardial infarction patients.
  Czasopismo: Med Sci Monit
  Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 8, s. 85-88
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  91/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Jan Ruta.
  Tytuł: Utrzymywanie rytmu zatokowego czy kontrola rytmu komór w przetrwałym migotaniu przedsionków? Czy wreszcie znamy odpowiedź?
  Czasopismo: Forum Kardiol
  Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 143-148, Sum.
  ISSN: 1425-3674
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  92/101
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, H[alina] Bolińska, J[an] Ruta.
  Tytuł: A prospective study of atrial fibrillation after acute myocardila infarction: multivariate risk analysis using P-wave duration on SAECG, P-wave dispersion and clinical variables.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2002 : Vol. 26, suppl., s. 46
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  93/101
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Marcin Rosiak, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz, Halina Bolińska.
  Tytuł: Dyspersja załamka P elektrokardiogramu a ryzyko migotania przedsionków we wczesnym okresie po operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 35
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  94/101
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska.
  Tytuł: Dyspersja załamka P oraz czas trwania uśrednionego załamka P - nieunwazyjne czynniki ryzyka migotania przedsionków w świeżym zawale serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 34
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  95/101
  Autorzy: Wojciech Zaręba, Maciej Karcz, Georg Schmidt, Julia S. Perkiomaki, Sergio Dubner, Antoni Bayes de Luna, Prakash Deedwania, Jan Ruta, Cristian Madoery, Elizabeth Caroll.
  Tytuł: Heart rate turbulence, variability, and dynamics in nonischemic dilated cardiomyopathy.
  Czasopismo: Circulation
  Szczegóły: 2002 : Vol. 106, nr 19, s. 2977
  Konferencja: American Heart Association, Chicago, Illinois, 2002.11.17
  ISSN: 0009-7322
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  96/101
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska.
  Tytuł: Migotanie przedsionków w świeżym zawale serca - analiza wieloczynnikowa z zastosowaniem czasu trwania uśrednionego załamka P oraz dyspersji załamka P.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. 216
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  97/101
  Autorzy: Marcin Rosiak, Halina Bolińska, Jan Ruta.
  Tytuł: P wave dispersion and P wave duration on SAECG in predicting atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction.
  Czasopismo: Ann Noninvasive Electrocardiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 7, nr 4, s. 363-368, tab., wykr, bibliogr.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  98/101
  Autorzy: Paweł A Ptaszyński, Jan Ruta, Halina Bolińska, Ryszard Jaszewski, Marcin Rosiak, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: P-wave dispersion and the risk of atrial fibrillation after coronary artery surgery.
  Czasopismo: J Am Coll Cardiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 39, suppl., s. 18
  ISSN: 0735-1097
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  99/101
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska.
  Tytuł: P-wave parameters in predicting AF in AMI.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. A, s. 118
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  100/101
  Autorzy: Paweł Strumiłło, Jan Ruta.
  Tytuł: Poincare mapping for detecting abnormal dynamics of cardiac repolarization.
  Czasopismo: IEEE Eng Med Biol Mag
  Szczegóły: 2002 : Vol. 21, nr 1, s. 62-65
  ISSN: 0739-5175
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.614
  Punktacja Min. Nauki: 8.000

  101/101
  Autorzy: Jan Ruta, Halina Bolińska, Paweł Ptaszyński, Marcin Rosiak, Jerzy Krzysztof Wranicz, Maciej Kośmider, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: The impact of very late revascularisation of oceluded infarct-related artery on cardiac mortality and the incidence of sudden death in survivors of acute myocardial infarction - long-term observation.
  Czasopismo: Med Sci Monit
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, nr 5, s. 364-370
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi