Zapytanie: RUSIN PAWEŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/39

Autorzy: P[aweł] Rusin, I. Majsterek, J[urek] Olszewski, J[anusz] Miłoński, H. Zielińska-Bliźniewska, K[rzysztof] Kuśmierczyk, P[iotr] Pietkiewicz.
Tytuł: Analiza apoptozy w komórkach limfocytów krwi obwodowej u pacjentów z nowotworami głowy i szyi (HNSCC) po działaniu promieniowania gamma.
Tytuł całości: W: XIV Sympozjum Onkologia w Otorynolaryngologii, 22-24 września 2011, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
Strony: s. 46
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/39
Autorzy: Anna Walczak, Paweł Rusin, Łukasz Dziki, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Evaluation of DNA Double Strand Breaks Repair Efficiency in Head and Neck Cancer.
Czasopismo: DNA Cell Biol
Szczegóły: 2012 : Vol. 31, nr 3, s. 297-304, ryc., wyk., bibliogr., Sum.
Uwagi: ukazał się online w 2011
ISSN: 1044-5498
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.072
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/39
Autorzy: T[omasz] Śliwiński, Ł[ukasz] Markiewicz, P[aweł] Rusin, J. Kabziński, Ł[ukasz] Dziki, J[arosław] Miłoński, J[urek] Olszewski, J[an] Błaszczyk, J[anusz] Szemraj, I. Majsterek.
Tytuł: Impaired nucleotide excision repair pathway as a possible factor in pathogenesis of head and neck cancer.
Czasopismo: Mutat Res
Szczegóły: 2011 : Vol. 716, nr 1/2, s. 51-58
ISSN: 0027-5107
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.850
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/39
Autorzy: Tomasz Śliwiński, Karolina Przybyłowska, Łukasz Markiewicz, Paweł Rusin, Wioletta Pietruszewska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Wojciech Młynarski, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: MUTYH Tyr165Cys, OGG1 Ser326Cys and XPD Lys751Gln polymorphisms and head neck cancer susceptibility: a case control study.
Czasopismo: Mol Biol Rep
Szczegóły: 2011 : Vol. 38, nr 2, s. 1251-1261
ISSN: 0301-4851
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.929
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

Pełny tekst5/39
Autorzy: P[aweł] Rusin, I. Majsterek, J[urek] Olszewski, J[arosław] Miłoński, H. Zielińska-Bliźniewska, K[rzysztof] Kuśmierczyk, P[iotr] Pietkiewicz.
Tytuł: Ocena uszkodzeń alkilacyjnych DNA za pomocą modyfikowanego testu kometowego przy użyciu białek MutS, MutL, MutH u pacjentów z nowotworami głowy i szyi.
Tytuł całości: W: XIV Sympozjum Onkologia w Otorynolaryngologii, 22-24 września 2011, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
Strony: s. 81
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/39
Autorzy: P[aweł] Rusin, I. Majsterek.
Tytuł: Oznaczenie poziomu uszkodzeń alkiliacyjnych DNA u chorych na nowotwory głowy i szyi przy uzyciu białek MutS, MutL oraz MutH.
Tytuł całości: W: Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, 22-23 października 2011, Łódź
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
Strony: s. 19P
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

7/39
Autorzy: D[ariusz] Kaczmarczyk, P[aweł] Rusin, T[omasz] Śliwiński, K. Przybyłowska, Ł[ukasz] Markiewicz, J[urek] Olszewski, W[ojciech] Młynarski, I. Majsterek, A[lina] Morawiec-Sztandera.
Tytuł: Związek polimorfizmów genów MUTYH Tyr165Cys, OGG1 Ser326Cys oraz XPD Lys751Gln z ryzykiem zachorowania na płaskonabłonkowe nowotwory głowy i szyi.
Tytuł całości: W: XIV Sympozjum Onkologia w Otorynolaryngologii Warszawa, 22-24 września 2011 roku
Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/39
Autorzy: J[urek] Olszewski, M[arcin] Kowalski, P[aweł] Rusin, A[lina] Morawiec-Sztandera, A Fartak, A[nna] Bielecka-Kowalska, J[arosław] Miłoński, I. Majsterek.
Tytuł: Analiza efektywności naprawy uszkodzeń oksydacyjnych DNA po działaniu czynników genotoksycznie aktywnych na komórki pacjentów z nowotworami głowy i szyi.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 12
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/39
Autorzy: P[aweł] Rusin, A[nna] Walczak, Ł[ukasz] Markiewicz, T[omasz] Śliwiński, K. Przybyłowska, W[ioletta] Pietruszewska, J[urek] Olszewski, A[lina] Morawiec-Sztandera, I. Majsterek.
Tytuł: Polymorphisms of the C722T XRCC3, Tyr165Cys MUTYH and the Ser326Cys OGG1 genes and the risk of head and neck cancer in Polish population.
Czasopismo: Sepsis
Szczegóły: 2010 : T. 3, nr 4, s. 285
ISSN: 1898-6307
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/39
Autorzy: Tomasz Śliwiński, Anna Walczak, Karolina Przybyłowska, Paweł Rusin, Wioletta Pietruszewska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Sławomir Jendrzejczyk, Wojciech Młynarski, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Polymorphisms of the XRCC3 C722T and the RAD51 G135C genes and the risk of head and neck cancer in a Polish population.
Czasopismo: Exp Mol Pathol
Szczegóły: 2010 : Vol. 89, nr 3, s. 358-366
ISSN: 0014-4800
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.986
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

Pełny tekst11/39
Autorzy: Jacek P Szaflik, Paweł Rusin, Anna Zaleska-Żmijewska, Michał Kowalski, Ireneusz Majsterek, Jerzy Szaflik.
Tytuł: Reactive oxygen species promote localized DNA damage in galucoma-iris tissues of elderly patients vulnerable to diabetic injury.
Czasopismo: Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen
Szczegóły: 2010 : Vol. 697, nr 1-2, s. 19-23
ISSN: 1383-5718
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.938
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/39
Autorzy: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Bajda, Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Aleksandra Golińska, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Comparative study of DNA damage and repair in head and neck cancer after radiation treatment.
Czasopismo: Cell Biol Int
Szczegóły: 2009 : Vol. 33, nr 3, s. 357-363
ISSN: 1065-6995
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.619
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

13/39
Autorzy: Paweł Rusin, Anna Walczak, Anita Zwierzchlejska, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Dariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Kuśmierczyk, Paweł Garncarek, Dariusz Pytel, Tomasz Śliwiński, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: DNA damage and repair of head and neck cells after radio- and chemiotherapy.
Czasopismo: Z Naturforsch C
Szczegóły: 2009 : Vol. 64c, nr 7/8, s. 601-610, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0939-5075
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.776
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

14/39
Autorzy: P[aweł] Rusin, Ł[ukasz] Markiewicz, J[urek] Olszewski, A[lina] Morawiec-Bajda, M. Kowalski, K. Przybyłowska, D[ariusz] Kaczmarczyk, K[rzysztof] Kuśmierczyk, I. Majsterek.
Tytuł: DNA double strand break repair and apoptosis induction in peripheral blood lymphocytes of head and neck cancer patients.
Czasopismo: Exp Oncol
Szczegóły: 2009 : Vol. 31, nr 3, s. 168-173
ISSN: 1812-9269
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

15/39
Autorzy: Michał Kowalski, Karolina Przybyłowska, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Anna Bielecka-Kowalska, Wioletta Pietruszewska, Wojciech Młynarski, Janusz Szemraj, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Genetic polymorphisms in DNA base excision repair gene XRCCI and the risk of squamous cell carcinoma of the head and neck.
Czasopismo: J Exp Clin Cancer Res
Szczegóły: 2009 : Vol. 28, nr 1, art. 37
ISSN: 0392-9078
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.184
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

Pełny tekst16/39
Autorzy: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Małgorzata Stańczyk, Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Kuśmierczyk, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Ocena efektywności naprawy DNA w genotoksycznej podatności chorych z nowotworami głowy i szyi.
Tytuł całości: W: XIII Sympozjum "Onkologia w otorynolaryngologii"
Adres wydawniczy: Katowice : Medicus, 2009
Strony: s. 28
Konferencja: , Katowice, 2009.09.24
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

17/39
Autorzy: Jurek Olszewski, Paweł Rusin, Małgorzata Stańczyk, Alina Morawiec-Sztandera, Dariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Kuśmierczyk, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Ocena efektywności naprawy dwuniciowych pęknięć DNA u chorych po leczeniu radioterapią i chemioterapią z powodu nowotworu głowy i szyi.
Tytuł całości: W: XIII Sympozjum "Onkologia w otorynolaryngologii"
Adres wydawniczy: Katowice : Medicus, 2009
Strony: s. 28
Konferencja: , Katowice, 2009.09.24
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

18/39
Autorzy: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Małgorzata Stańczyk, Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Ireneusz Majsterek, Krzysztof Kuśmierczyk.
Tytuł: Ocena uszkodzeń i efektywności naprawy DNA u chorych w nowotworach płaskokomórkowych głowy i szyi (HNSCC) po radioterepii - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XIII Sympozjum "Onkologia w otorynolaryngologii"
Adres wydawniczy: Katowice : Medicus, 2009
Strony: s. 27
Konferencja: , Katowice, 2009.09.24
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

19/39
Autorzy: Michał Kowalski, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Andrzej Fortak, Anna Bielecka-Kowalska, Jan Błaszczyk, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Oxidative DNA damage and repair after genotoxic treatment of head and neck cancer cells.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 1, s. 5-10, wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst20/39
Autorzy: T[omasz] Śliwiński, Ł[ukasz] Markiewicz, P[aweł] Rusin, W[ioletta] Pietruszewska, J[urek] Olszewski, A[lina] Morawiec-Sztandera, W[ojciech] Młynarski, I. Majsterek.
Tytuł: Polymorphisms of DNA base excision repair gene MUTYH in head and neck cancer.
Czasopismo: Exp Oncol
Szczegóły: 2009 : Vol. 31, nr 1, s. 57-59
ISSN: 1812-9269
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

21/39
Autorzy: Dariusz Kaczmarczyk, Alina Morawiec-Sztandera, Tomasz Śliwiński, Łukasz Markiewicz, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Polymorphisms of the DNA base excision repair gene MUTYH in head and neck cancer
Tytuł całości: W: XIX ENT World Congress IFOS 2009 Brazil June 1-5, 2009 Sao Paulo, Brazil : : final program.
Adres wydawniczy: Sau Paulo, 2009
Strony: s. [1-2]
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

22/39
Autorzy: T[omasz] Śliwiński, Łukasz Markiewicz, P[aweł] Rusin, W[ioletta] Pietruszewska, J[urek] Olszewski, A[lina] Morawiec-Sztandera, W[ojciech] Młynarski, I. Majsterek.
Tytuł: Polymorphisms of the DNA base excision repair gene mutyh in head and neck cancer.
Czasopismo: Exp Oncol
Szczegóły: 2009 : Vol. 31, nr 1, s. 57-59
ISSN: 1812-9269
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

23/39
Autorzy: A. Walczak, T[omasz] Śliwiński, P[aweł] Rusin, W[ioletta] Pietruszewska, J[urek] Olszewski, A[lina] Morawiec-Sztandera, W[ojciech] Młynarski, I. Majsterek.
Tytuł: RAD51 and XRCC3 single nucleotide polymorphism association with risk of head and neck squamous cell carcinoma.
Tytuł całości: W: Konferencja Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka Łódź, 20-21 kwietnia, 2009.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2009
Strony: s. 88
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

24/39
Autorzy: Paweł Rusin, Anna Walczak, Łukasz Markiewicz, Wioletta Pietruszewska, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Wojciech Młynarski, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Role of HRR and NHEJ repair in head and neck cancer cells susceptibility to genotoxic treatment.
Tytuł całości: W: The Confernece to Honor Professor Maria J. Olszewska on Her Jubilee The challenges of contemporary cell biology molecular gentetics, system biology, bioinformatics
Adres wydawniczy: Łódź : University Press, 2009
Strony: s. 98
Konferencja: , Łódź, 2009.04.20
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

25/39
Autorzy: Łukasz Markiewicz, Paweł Rusin, Tomasz Śliwiński, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Jacek Kabziński, Janusz Szemraj, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: The efficiency of DNA repair by BER pathway in head and neck cancer patients.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 56, suppl. 3, s. 62, -
Uwagi: XLIV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society Łódź, September 16th - 19th, 2009 : abstracts
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst26/39
Autorzy: Paweł Rusin, Łukasz Markiewicz, Tomasz Śliwiński, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Janusz Szemraj, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: The role of BER and NER pathways in the DNA recovery of head and neck squamous cell carcinoma
Tytuł całości: W: 10th International Conference on Environmental Mutagens (ICEM) 39th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society 18th Annual Meeting of the Italian Environmental Mutagen Society (SIMA) The Renaissance of environmetal mutagenesis
Adres wydawniczy: Firenze, 2009
Strony: s. 177
Konferencja: , Firenze, 2009.08.20
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

27/39
Autorzy: Ireneusz Majsterek, Dariusz Pytel, Michał Markiewicz, Tomasz Śliwiński, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Janusz Szemraj.
Tytuł: The role of NER pathway in DNA recovery of head and neck squamous cell carcinomas
Tytuł całości: W: 59-th Annual Meeting
Adres wydawniczy: Honolulu : Am. Soc. Human Genet., 2009
Strony: s. 141
Konferencja: , Honolulu, 2009.09.20
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  28/39
  Autorzy: Łukasz Markiewicz, Tomasz Śliwiński, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Krzysztof Kuśmierczyk, Dariusz Kaczmarczyk, Janusz Szemraj, Ireneusz Majsterek.
  Tytuł: The role of NER pathway in DNA recovery of head and neck squamous cell carcinomas.
  Tytuł całości: W: The Confernece to Honor Professor Maria J. Olszewska on Her Jubilee The challenges of contemporary cell biology molecular gentetics, system biology, bioinformatics
  Adres wydawniczy: Łodź : University Press, 2009
  Strony: s. 97
  Konferencja: , Łodź, 2009.04.20
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  29/39
  Autorzy: Dariusz Kaczmarczyk, Tomasz Śliwiński, Łukasz Markiewicz, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Ireneusz Majsterek.
  Tytuł: The Tyr165Cys polymorphism of MUTYH glycosylase in head and neck cancer.
  Tytuł całości: W: Indian Head & Neck Cancer Congress 9th Annual National Conference of Fundation for Head & Neck Oncology 23-25 October 2009, India, Kochi
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: -
  Adres wydawniczy: Kochi, 2009
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  30/39
  Autorzy: Dariusz Kaczmarczyk, Tomasz Śliwiński, Łukasz Markiewicz, Paweł Rusin, Wioletta Pietruszewska, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Wojciech Młynarski, Ireneusz Majsterek.
  Tytuł: Związek polimorfizmów genu MUTYH mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad (BER) z ryzykiem występowania nowotworów głowy i szyi.
  Tytuł całości: W: XIII Sympozjum "Onkologia w otorynolaryngologii"
  Adres wydawniczy: Katowice : Medicus, 2009
  Strony: s. 30
  Konferencja: , Katowice, 2009.09.24
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  31/39
  Autorzy: Karolina Przybyłowska, Małgorzata Stańczyk, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Krzysztof Kuśmierczyk, Ireneusz Majsterek.
  Tytuł: Związek polimorfizmu genu XRCC1 DNA naprawy przez wycinanie zasad (BER) z ryzykiem występowania nowotworu płaskokomórkowego głowy i szyi.
  Tytuł całości: W: XIII Sympozjum "Onkologia w otorynolaryngologii" 24-26 września 2009 r.
  Adres wydawniczy: Katowice : Medicus, 2009
  Strony: s. 27
  Konferencja: , Katowice, 2009.09.24
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  32/39
  Autorzy: Jacek P. Szaflik, Ireneusz Majsterek, Michał Kowalski, Paweł Rusin, Anna Sobczuk, Anna I. Borucka, Jerzy Szaflik, Janusz Błasiak.
  Tytuł: Association between sorbitol dehydrogenase gene polymorphisms and type 2 diabetic retinopathy.
  Czasopismo: Exp Eye Res
  Szczegóły: 2008 : Vol. 86, nr 4, s. 647-652
  ISSN: 0014-4835
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.651
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  DOI:

  Pełny tekst  33/39
  Autorzy: Ireneusz Majsterek, Paweł Rusin, Alina Morawiec-Bajda, Dariusz Kaczmarczyk, Jurek Olszewski.
  Tytuł: DNA damage and repair in head and neck cancer after radio- and chemiotherapy treatment
  Tytuł całości: W: BIT's 6th Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology. One World, One Hope
  Adres wydawniczy: Beijing, 2008
  Strony: s. 209
  Konferencja: International Drug Discovery Science and Technology, Beijing, 2008.10.18
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  34/39
  Autorzy: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Bajda, Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Aleksandra Golińska, Ireneusz Majsterek.
  Tytuł: DNA damage and repair in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) after radiation treatment
  Czasopismo: Acta Biochim Pol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 55, Suppl. 3, s. 299
  Konferencja: , Olsztyn, 2008.09.07
  ISSN: 0001-527X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  35/39
  Autorzy: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Bajda, Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Aleksandra Golińska, Ireneusz Majsterek.
  Tytuł: Role of impaired DNA repair in genotoxic susceptibility of patients with head and neck cancer.
  Czasopismo: Cell Biol Toxicol
  Szczegóły: 2008 : September, s. [1-9], wykr., bibliogr.
  Uwagi: wersja drukowana 2009 Vol. 25 s. 489-497
  ISSN: 0742-2091
  Typ publikacji: ZAE
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.758
  Punktacja Min. Nauki: 20.000

  36/39
  Autorzy: Paweł Rusin, Łukasz Markiewicz, Ireneusz Majsterek.
  Tytuł: Uwarunkowania genetyczne nowotworów głowy i szyi.
  Czasopismo: Post Hig Med Dośw
  Szczegóły: 2008 : T. 62, s. 490-501, ryc., kolor., tab., biliogr., Sum.
  ISSN: 0032-5449
  Typ publikacji: PAE
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  37/39
  Autorzy: Ireneusz Majsterek, Paweł Rusin, Anita Zwierzchlejska, Aleksandra Golińska, Dariusz Kaczmarczyk, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Bajda, Janusz Błasiak.
  Tytuł: DNA damage and repair in head and neck squamous cell carcinoma.
  Tytuł całości: W: 12th World Congress on Advances in Oncology and 10th International Symposium on Molecular Medicine October 11-13, 2007 Hersonissos, Crete, Greece.
  Adres wydawniczy: [Hersonissos], 2007
  Strony: s. 54
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  38/39
  Autorzy: Paweł Rusin, Ireneusz Majsterek.
  Tytuł: Molekularne podstawy retinopatii cukrzycowej.
  Czasopismo: Post Hig Med Dośw
  Szczegóły: 2007 : T. 61, s. 786-796, ryc. kolor., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0032-5449
  Typ publikacji: PAE
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  39/39
  Autorzy: Dariusz Pytel, Paweł Rusin, Agnieszka Śliwińska, Alina Morawiec-Bajda, Józef Drzewoski, Ireneusz Majsterek.
  Tytuł: Role of homologous recombination repair and non-homologous end joining in therapeutic resistance of BCR/ABL-expressing leukemia cells.
  Czasopismo: Gene Ther Mol Biol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 11, nr 3, s. 289-298
  ISSN: 1529-9120
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi