Zapytanie: ROSIAK MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 73Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/73

Autorzy: Izabela Poddębska, Marcin Rosiak, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Bezpieczeństwo uprawiania sportu przez pacjentów z wszczepionym kardiowertsterem-defibrylatorem.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 2, s. 146-150, Sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

2/73
Autorzy: Artur Klimczak, Adam S. Budzikowski, Marcin Rosiak, Marzenna Zielińska, Bożena Urbanek, Karol Bartczak, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Influence of atrioventricular optimization on hemodynamic parameters and quality of life in patients with dual chamber pacemeker with ventricular lead in right ventricular outflow tract.
Czasopismo: Ann Noninvasive Electrocardiol
Szczegóły: 2014 : Vol. 19, nr 5, s. 471-476, ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Article first published online: 6 MAR 2014
ISSN: 1082-720X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.131
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/73
Autorzy: Agnieszka Komorowska, Paweł Ptaszyński, Marcin Rosiak, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Migotanie przedsionków u sportowców
Tytuł angielski: Atrial Fibrillation in Athletes
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 221, s. 292-296, Sum
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

4/73
Autorzy: Izabela Poddębska, Joanna Lewek, Marek Maciejewski, Marcin Rosiak, Paweł Ptaszyński, Wojciech Stolarczyk, Krzysztof Wranicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Ocena stanu układu krążenia u amatorów uprawiających intensywny wysiłek fizyczny pod postacią ultramaratonów górskich
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 2
Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/73
Autorzy: Izabela Poddębska, Joanna Lewek, Marcin Rosiak, Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygakiewicz.
Tytuł: Abnormal ECG amateur ultramarathon runner - a case report.
Tytuł całości: W: 5th International Symposium on Neurocardiology and 4th International Symposium on Noninvasive Electrocardiology Neurocard 2013
Adres wydawniczy: Belgrad : -, 2013
Strony: s. 57
Konferencja: 5th International Symposium on Neurocardiology and 4th International Symposium on Noninvasive Electrocardiology Neurocard 2013, Belgrad Serbia, 1
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0

6/73
Autorzy: Joanna Lewek, Marcin Rosiak, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Self-terminating ventricular fibrillation - a case report.
Tytuł całości: W: 5th International Symposium on Neurocardiology and 4th International Symposium on Noninvasive Electrocardiology Neurocard 2013
Adres wydawniczy: Belgrad : -, 2013
Strony: s.48
Konferencja: 5th International Symposium on Neurocardiology and 4th International Symposium on Noninvasive Electrocardiology Neurocard 2013, Belgrad Serbia, 17-18 october 2013
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0

7/73
Autorzy: Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Artur Klimczak, Marcin Rosiak, Joanna Lewek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Whether noninvasive optimization of AV and VV delays improves the response to cardiac resynchronization therapy.
Czasopismo: Cardiol J
Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 4, s. 411-417
ISSN: 1897-5593
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.215
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/73
Autorzy: Marcin Rosiak, Joanna Lewek, Iwona Cygankiewicz, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Long QT or atypical repolarization pattern in a competitive athlete
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2012 : 14, 2, s. 157-159
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

9/73
Autorzy: Marcin Rosiak, Janusz Zrobek.
Tytuł: Migotanie przedsionków u chorych z niewydolnością serca.
Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Jarosława Drożdża
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2012
Strony: s: 355-361
Informacje o wydaniu: Wydanie II zaktualizowane
ISBN: ISBN - 978 - 83 - 6362209-1
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000

10/73
Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Marcin Rosiak.
Tytuł: Azotany.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2011 : T. 19, z. 2, s. 45-50
ISSN: 1230-3917
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

11/73
Autorzy: Artur Klimczak, Marcin Rosiak.
Tytuł: Leki antyrytmiczne.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2011 : T. 19, z. 2, s.19-23
ISSN: 1230-3917
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

12/73
Autorzy: Daria Bałczewska, Marcin Rosiak.
Tytuł: Miejsce fibratów w terapii zaburzeń lipidowych.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2011 : T. 19, z. 2, s. 59-63
ISSN: 1230-3917
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

13/73
Autorzy: Marcin Rosiak, Janusz Zrobek.
Tytuł: Migotanie przedsionków u chorych z niewydolnością serca.
Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Praca zbior. pod red. prof. Jarosława Drożdża
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2011
Strony: s. 343-349
Informacje o wydaniu: Wyd.I
Typ publikacji: PF
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

14/73
Autorzy: Marcin Rosiak, Michał Dziuba, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Karol Bartczak, Jarosław Drożdż, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Czynniki ryzyka rozwoju migotania przedsionków, nie zawsze ciężkiej i nie zawsze izolowanej choroby serca.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2010 : Vol. 5, nr 5, s. 285 -291
Uwagi: Tłum. Oryg. j. ang.: Cardiology Journal 2010 Vol. 17 nr 2 s. 437-442
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst15/73
Autorzy: Artur Klimczak, Marcin Rosiak, Michał Chudzik.
Tytuł: Profilaktyka nagłego zgonu sercowego - rola wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2010 : T. 37, nr 2, s. 227-242, Sum.
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

16/73
Autorzy: Marcin Rosiak, Michał Dziuba, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Karol Bartczak, Jarosław Drożdż, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Risk factors for atrial fibrillation: Not always severe heart disease, not always so "lonely".
Czasopismo: Cardiol J
Szczegóły: 2010 : Vol. 17, nr 5, s. 437-442
Uwagi: Tłum. j. pol.: Folia Cardiologica Excerpta 2010 Vol. 5 nr 5 s. 285-291
ISSN: 1897-5593
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

17/73
Autorzy: Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Marcin Rosiak.
Tytuł: Testosterone levels: Key to survival after myocardial infarction?
Czasopismo: Cardiol J
Szczegóły: 2010 : Vol. 17, nr 3, s. 217-218
Uwagi: artykuł wstępny do nru
ISSN: 1897-5593
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

18/73
Autorzy: Marcin Rosiak, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Migotanie przedsionków - mechanizmy wyzwalania i podtrzymywania się arytmii.
Tytuł całości: W: Migotanie przedsionków /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Marii Trusz-Gluzy i Andrzeja Lubińskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawn. Med. Termedia, 2009
Strony: s. 29-31, ryc., tab.
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 978-83-89825-73-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

19/73
Autorzy: J[erzy] Wranicz, M. Chudzik, A[ndrzej] Oszczygieł, M[arcin] Rosiak, A[rtur] Klimczak, J[oanna] Gawłowska, A[leksander] Goch.
Tytuł: Rate stabilization pacing in chronic brady-tachy AF.
Tytuł całości: W: 13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009) June 406, 2009 Yokohama, Japan : : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Yokohama, 2009
Strony: s. 190, tab.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

20/73
Autorzy: Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Artur Klimczak, Marcin Rosiak, Joanna Gawłowska, Jerzy Wranicz.
Tytuł: Short-term ECG recordings for heart rate assessment in patients with chronic atrial fibrillation.
Tytuł całości: W: 13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009) June 406, 2009 Yokohama, Japan : : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Yokohama, 2009
Strony: s. 179
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Adres url:

21/73
Autorzy: Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Artur Klimczak, Joanna Gawłowska, Marcin Rosiak, Andrzej Oszczygieł, Jerzy Wranicz.
Tytuł: Whether the heart rate stabilization is superior to harmful effect of the VVI right ventricular apex pacing in patients with chronic atrial fibrillation.
Tytuł całości: W: 13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009) June 406, 2009 Yokohama, Japan : : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Yokohama, 2009
Strony: s. 179, tab.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

22/73
Autorzy: Andrzej Bissinger, Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak.
Tytuł: Wartość dyspersji QT i jej zmienność dobowa u chorych na cukrzycę i chorobę wieńcową
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : 24, 140, 90-94
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Adres url:

23/73
Autorzy: Andrzej Bissinger, Artur Klimczak, Marcin Rosiak, Paweł Kubiński, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Ambulatoryjne nadzorowanie pacjentów po implantacji kardiowertera - defibrylatora (ICD) z wykorzystaniem systemu "Home monitoring" firmy Biotronik.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 33
Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/73
Autorzy: Andrzej Bissinger, Artur Klimczak, Marcin Rosiak, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Częstość rytmu i występowanie nawrotów migotania przedsionków u pacjentów z cukrzycową neuropatią autonomiczną.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 26
Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/73
Autorzy: Tomasz Grycewicz, Marcin Rosiak, Leszek Markuszewski.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w elektroterapii serca.
Tytuł całości: W: Podręcznik elektrofizjologii klinicznej / pod red. Andrzeja Lubińskiego, Marii Trusz-Gluzy, Franciszka Walczaka.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Andrzeja Lubińskiego, Marii Trusz-Gluzy, Franciszka Walczaka.
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Via Medica, 2007
Strony: s. 38-47, ryc., bibliogr.
ISBN: 978-83-60072-97-4
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.341

26/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Dariusz Michałkiewicz.
Tytuł: Lokalizacja elektrody defibrylującej wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w drodze odpływu prawej komory.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 3, s. 184-188, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PT
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst27/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Andrzej Bissinger, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Morfologia zatoki wieńcowej - badania z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 3, s. 218-222, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst28/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Tomasz Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Cwetsch, Michał Chudzik.
Tytuł: Optymalizacja lokalizacji elektrody komorowej układu stymulującego pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : 21, 124, 314-318, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst29/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Jacek Golański, Jacek Rysz, Magdalena Spychalska, Cezary Watała.
Tytuł: Reduced blood platelet sensitivity to aspirin in coronary artery disease : are dyslipidaemia and inflammatory states possible factors predisposing to sub-optimal platelet response to aspirin?
Czasopismo: Basic Clin Pharmacol Toxicol
Szczegóły: 2006 : Vol. 98, nr 5, s. 503-509, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1742-7843
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.489
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst30/73
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Marcin Rosiak, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Piotr Dejak, Marek Maciejewski, Włodzimierz Koniarek, Marek Lipiński, Marek Wrona, Piotr Kula, Jan Henryk Goch, Krzysztof Kula, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Wpływ doustnego podawania dehydroepiandrosteronu na wydolność wieńcową u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca : badania z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2006 : T. 17, nr 2, s. 103-113, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst31/73
Autorzy: M[ałgorzata] Głowaty, A[ndrzej] Bissinger, J[oanna] Bodalska, M[arcin] Rosiak, R[obert] Pietruszyński, L[eszek] Markuszewski.
Tytuł: Wpływ dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 na występowanie zaburzeń rytmu serca.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., s. 74
Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Izabela Kubryn, Marcin Rosiak, Filip Pierlejewski, Robert Pietruszyński, Andrzej Krolewski, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Wspólne tło genetyczne choroby wieńcowej i nefropatii u pacjentów z cukrzycą - polimorfizm genu receptora chemokinowego CCR5.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., s. 82
Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

33/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Andrzej Bissinger, Michał Chudzik.
Tytuł: Atypical coronary veins anatomy as an obstacle for cardiac resynchronisation therapy - case report.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 3, s. 178-179, ryc., bibliogr.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst34/73
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz, M[arcin] Rosiak, J[olanta] Słowikowska-Hilczer, P[iotr] Dejak, M[arek] Maciejewski, W[łodzimierz] Koniarek, M[arek] Lipiński, M[arek] Wrona, P[iotr] Kula, I[rena] Poprawska, J[an] H[enryk] Goch, K[rzysztof] Kula, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Effects of dehydroepiandrosterone supplementation on coronary reserve in men with coronary artery disease.
Czasopismo: J Am Coll Cardiol
Szczegóły: 2005 : Vol. 45, nr 3 suppl., s. 196A
Uwagi: 54th Annual Scientific Session Orlando, Florida, March 6-9, 2005
ISSN: 0735-1097
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst35/73
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Marcin Rosiak, Iwona Cygankiewicz, Piotr Kula, Jan Henryk Goch, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Marek Lipiński, Krzysztof Kula.
Tytuł: Estrogeny w patogenezie choroby wieńcowej u mężczyzn.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2005 : T. 113, nr 2, s. 191-195
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst36/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Michał Chudzik, Tomasz Grycewicz, Robert Pietruszyński, Włodzimierz Grabowicz, Marcin Rosiak.
Tytuł: Implantacja elektrody defibrylującej wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora w drodze odpływu prawej komory pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 2, s. 139-144, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst37/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Andrzej Bissinger.
Tytuł: Implantacja elektrody defibrylującej wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w drodze odpływu prawej komory.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. A, s. 29
Uwagi: XIV Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca (Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Jachranka 21-23 kwietnia 2005 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

38/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Tomasz Grycewicz, Michał Chudzik, Andrzej Bissinger, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Lokalizacja elektrody komorowej układu stymulującego w drodze odpływu prawej komory pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. 279
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst39/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Wojciech Młynarski, Marcin Rosiak.
Tytuł: Rola echokardiografii w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu pierwotnej kardiomiopatii rozstrzeniowej.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 20, s. 84-88, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

40/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Włodzimierz Grabowicz, Marcin Rosiak.
Tytuł: Sektorowa echokardiografia wewnątrzsercowa w implantacji elektrody lewokomorowej układu resynchronizującego - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 20, s. 118-120, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

41/73
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Marcin Rosiak, Iwona Cygankiewicz, Piotr Kula, Jan Henryk Goch, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Marek Lipiński, Krzysztof Kula.
Tytuł: Testosteron a choroba wieńcowa u mężczyzn.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2005 : T. 113, nr 1, s. 92-96
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst42/73
Autorzy: Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Marcin Rosiak, Piotr Kula, Krzysztof Kula, Wojciech Zaręba.
Tytuł: The relationship between sex hormones and lipid profile in men with coronary artery disease.
Czasopismo: Int J Cardiol
Szczegóły: 2005 : Vol. 101, nr 2, s. 105-110
ISSN: 0167-5273
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.095
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst43/73
Autorzy: Andrzej Bissinger, Marcin Rosiak, Monika Ruxer, Agnieszka Szadkowska, Leszek Markuszewski.
Tytuł: The value of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) in normotensive patients with diabetes mellitus type 1.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. 19
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst44/73
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Marcin Rosiak, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Piotr Dejak, Włodzimierz Koniarek, Marek Wrona, Piotr Kula, Jan Henryk Goch, Krzysztof Kula, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Wpływ podawania doustnego preparatu dehydroepiandrosteronu na rezerwę wieńcową u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2005 : T. 16, nr 4, s. 66-67, tab.
Uwagi: IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Łódź, 1-3 grudnia 2005
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst45/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w implantacji elektrody lewokomorowej układu CRT - opis przypadku.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, supl. A, s. 27-28
Uwagi: XIV Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca (Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Jachranka 21-23 kwietnia 2005 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

46/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Włodzimierz Grabowicz, Marcin Rosiak, Dariusz Michałkiewicz, Edward Koźluk, Tomasz Grycewicz.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu ablacji żył płucnych. Opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 23, s. 97-100, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

47/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Włodzimierz Grabowicz, Marcin Rosiak.
Tytuł: Zastosowanie sektorowej echokardiografii wewnątrzsercowej w inwazyjnej elektrofizjologii.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 20, s. 67-70, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

48/73
Autorzy: M[arcin] Rosiak, L[eszek] Markuszewski, J[an] Ruta, M. Chudzik, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, A[ndrzej] Oszczygieł, Z[enon] Gawor.
Tytuł: Angiographic data and P-wave duration on SAECG in ST - segment elevation acute myocardial infarction patients.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2004 : Vol. 6, suppl. 1, s. 180
Uwagi: Abstracts of the 14th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques Nice Acropolis - French Riviera June 16-19, 2004
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst49/73
Autorzy: Marian Futyma, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Marcin Rosiak, Leszek Markuszewski, Konrad Dudek.
Tytuł: Automatyczny kardiowerter-defibrylator serca.
Czasopismo: Acta Med Premisliensis
Szczegóły: 2004 : T. 27, s. 7-14, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 1427-7514
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

50/73
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Marcin Rosiak, Iwona Cygankiewicz, Krzysztof Kula.
Tytuł: Dehydroepiandrosteron (DHEA) i siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEAS) a choroba wieńcowa u mężczyzn.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2004 : T. 111, nr 6, s. 769-775
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst51/73
Autorzy: J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, I[wona] Cygankiewicz, J[olanta] Słowikowska-Hilczer, P[iotr] Kula, M[arcin] Rosiak, W[ojciech] Zaręba, K[rzysztof] Kula.
Tytuł: Estradiol may participate in the creation of pro-atherogenic lipid milieu in men while gonadotropins may be protective.
Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology Lisbon (Portugal), August 31 - September 4, 2004.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s. 1315-1318, bibliogr.
Typ publikacji: ZRZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

52/73
Autorzy: J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, M[arcin] Rosiak, J[olanta] Słowikowska-Hilczer, P[iotr] Kula, W[ojciech] Zaręba, K[rzysztof] Kula.
Tytuł: Estradiol may participate in the creation of pro-atherogenic lipid milieu in men.
Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology Lisbon August 31 - September 4, 2004 : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s. 241
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

53/73
Autorzy: Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Marcin Rosiak, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Piotr Kula, Wojciech Zaręba, Krzysztof Kula.
Tytuł: Estradiol może uczestniczyć w tworzeniu środowiska lipidowego sprzyjającego rozwojowi miażdżycy u mężczyzn.
Tytuł całości: W: IV Konferencja Sekcji Endokrynologii Molekularnej PTE 2-3 października 2004, Poznań : książka streszczeń.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 83
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

54/73
Autorzy: Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Marcin Rosiak, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Piotr Kula, Wojciech Zaręba, Krzysztof Kula.
Tytuł: Estradiol w patogenezie miażdżycy u mężczyzn.
Tytuł angielski: Estradiol in atherosclerotic pathogenesis in men
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 55, nr 5, s. 667
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst55/73
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Marcin Rosiak, Iwona Cygankiewicz, Piotr Kula, Krzysztof Kula, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Sex steroids and heart rate variability in patients after myocardial infarction.
Czasopismo: Ann Noninvasive Electrocardiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 9, nr 2, s. 156-161, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1082-720X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.989
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst56/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Tomasz Grycewicz, Włodzimierz Grabowicz, Robert Pietruszyński.
Tytuł: Usefulness of intracardiac echocardiography in guiding transvenous coronary sinus lead placement - case report.
Czasopismo: Case Rep Clin Pract Rev
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, s. 548-550
ISSN: 1507-6164
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

57/73
Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska.
Tytuł: Atrial fibrillation in acute myocardial infarction - multivariate risk analysis using clinical factors in a prospective study.
Czasopismo: Pacing Clin Electrophysiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 26, nr 2 cz. 2, s. S176
ISSN: 0147-8389
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst58/73
Autorzy: M[arcin] Rosiak, M. Chudzik, J[anusz] Kawiński, K[arol] Bartczak, H[alina] Bolińska, J[an] Ruta.
Tytuł: Detekcja ,,wolnych" częstoskurczów komorowych u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem implantowanym z powodu ,,szybkiego" VT lub VF.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 58, suppl. 3, s. III-32
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst59/73
Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, J[an] Ruta, M[arcin] Rosiak, S[ławomir] Ceranka, H[alina] Bolińska.
Tytuł: P wave dispersion and the recurrence of atrial fibrillation after succesful electrical cardioversion.
Czasopismo: Pacing Clin Electrophysiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 26, nr 2 cz. 2, s. S84
ISSN: 0147-8389
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst60/73
Autorzy: M[arcin] Rosiak, M. Chudzik, K[arol] Bartczak, J[anusz] Kawiński, H[alina] Bolińska, J[an] Ruta.
Tytuł: P wave parameters in pacemaker biotronik axios D electrophysiology test - study in bradycardia-tachycardia syndrome patients.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. B, s. B149
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

61/73
Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, M. Chudzik, J[anusz] Zrobek, I[wona] Cygankiewicz, K[arol] Bartczak, J[an] Ruta.
Tytuł: Pacemaker ACTROS memory data in assessment of pacing sensing, episodes and ventricular arrhythmia.
Czasopismo: Mediterr J Pacing Electrophysiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 2, s. 23
ISSN: 1128-4293
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

62/73
Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, M. Chudzik, J[anusz] Zrobek, I[wona] Cygankiewicz, K[arol] Bartczak, J[an] Ruta.
Tytuł: Slow VT detection in patients with ICD implanted because of fast VT.
Czasopismo: Mediterr J Pacing Electrophysiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 2, s. 88-89
ISSN: 1128-4293
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

63/73
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Marcin Rosiak, Iwona Cygankiewicz, Piotr Kula, Krzysztof Kula.
Tytuł: Steroidy płciowe a zmienność rytmu serca u mężczyzn z chorobą wieńcową po zawale serca.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2003 : T. 109, nr 2, s. 157-163, Sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst64/73
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Stymulacja dwukomorowa serca - nowa metoda leczenia chorych z zastoinową niewydolnością serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 149-152, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

65/73
Autorzy: Marcin Rosiak, Jan Ruta, Halina Bolińska.
Tytuł: Usefulness of prolonged P-wave duration on signal averaged ECG in predicting atrial fibrillation in acute myocardial infarction patients.
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 8, s. 85-88
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst66/73
Autorzy: M[arcin] Rosiak, H[alina] Bolińska, J[an] Ruta.
Tytuł: A prospective study of atrial fibrillation after acute myocardila infarction: multivariate risk analysis using P-wave duration on SAECG, P-wave dispersion and clinical variables.
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2002 : Vol. 26, suppl., s. 46
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

67/73
Autorzy: Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Marcin Rosiak, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz, Halina Bolińska.
Tytuł: Dyspersja załamka P elektrokardiogramu a ryzyko migotania przedsionków we wczesnym okresie po operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 35
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

68/73
Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska.
Tytuł: Dyspersja załamka P oraz czas trwania uśrednionego załamka P - nieunwazyjne czynniki ryzyka migotania przedsionków w świeżym zawale serca.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 34
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

69/73
Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska.
Tytuł: Migotanie przedsionków w świeżym zawale serca - analiza wieloczynnikowa z zastosowaniem czasu trwania uśrednionego załamka P oraz dyspersji załamka P.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. 216
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst70/73
Autorzy: Marcin Rosiak, Halina Bolińska, Jan Ruta.
Tytuł: P wave dispersion and P wave duration on SAECG in predicting atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction.
Czasopismo: Ann Noninvasive Electrocardiol
Szczegóły: 2002 : Vol. 7, nr 4, s. 363-368, tab., wykr, bibliogr.
ISSN: 1082-720X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst71/73
Autorzy: Paweł A Ptaszyński, Jan Ruta, Halina Bolińska, Ryszard Jaszewski, Marcin Rosiak, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka.
Tytuł: P-wave dispersion and the risk of atrial fibrillation after coronary artery surgery.
Czasopismo: J Am Coll Cardiol
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, suppl., s. 18
ISSN: 0735-1097
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

72/73
Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska.
Tytuł: P-wave parameters in predicting AF in AMI.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. A, s. 118
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

73/73
Autorzy: Jan Ruta, Halina Bolińska, Paweł Ptaszyński, Marcin Rosiak, Jerzy Krzysztof Wranicz, Maciej Kośmider, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
Tytuł: The impact of very late revascularisation of oceluded infarct-related artery on cardiac mortality and the incidence of sudden death in survivors of acute myocardial infarction - long-term observation.
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2002 : Vol. 8, nr 5, s. 364-370
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi