Zapytanie: RADEK ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/70

Autorzy: Maciej Radek, Andrzej Radek, Jacek Rysz, Zbigniew Maziarz, Mariusz Gadzicki, R. Wiesław Tryniszewski.
Tytuł: Radioisotopic assessment of bone metabolism of the operated vertebra after inter-process stabilizer implantation in the lumbar segment of the spine.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 1, s. 174-182
Uwagi: Epub 2016 Dec 19
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.344
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/70
Autorzy: Maciej Radek, Barbara Pacholczyk-Sienicka, Stefan Jankowski, Łukasz Albrecht, Magdalena Grodzka, Adam Depta, Andrzej Radek.
Tytuł: Assessing the correlation between the degree of disc degeneration on the Pfirrmann scale and the metabolites identified in HR-MAS NMR spectroscopy
Czasopismo: Magn Reson Imaging
Szczegóły: 2016 : Vol. 34, nr 4, s. 376-380
Uwagi: Epub 2015 Dec 17
ISSN: 0730-725X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.225
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/70
Autorzy: Maciej Radek, Bartłomiej Tomasik, Maciej Wojdyn, Dorota Snopkowska-Wiaderna, Maciej Błaszczyk, Andrzej Radek.
Tytuł: Neurofibromatosis type 2 (NF 2) or schwannomatosis? Case report study and diagnostic criteria.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2016 : Vol. 50, nr 3, s. 219-225
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.747
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/70
Autorzy: Maciej Radek, Marek Grochal, Bartłomiej Tomasik, Andrzej Radek.
Tytuł: The antero-lateral approach with corpectomy in the management of the ventral meningioma of the spinal canal.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2016 : Vol. 50, nr 3, s. 226-230
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.747
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/70
Autorzy: Andrzej Radek, Maciej Radek.
Tytuł: Urazy czaszkowo-mózgowe
Czasopismo: Neurol Dypl
Szczegóły: 2016 : 11, 1, 7-15
ISSN: 1734-8668
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/70
Autorzy: Maciej Radek, Karol Wiśniewski, Marek Grochal, Karol Jastrzębski, Piotr Gębski, Dorota Snopkowska-Wiaderna, Andrzej Radek.
Tytuł: Traktografia rdzenia jako metoda diagnostyczna w trudnych przypadkach guzów sródrdzeniowych.
Tytuł angielski: Spinal cord diffusion tensor tractography as a diagnostic tool in difficult cases of spinal cord intramedullary tumours.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2013 : 47, 1, 74-79
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.537
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/70
Autorzy: Andrzej Radek, Maciej Radek.
Tytuł: Postępy w neurochirurgii
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2012 : Vol. 25, suppl. 1, s. 49-52, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/70
Autorzy: Bartosz Godlewski, Maciej Radek, Andrzej Radek.
Tytuł: Nietypowy sposób jednoczasowej repozycji złamania zęba obrotnika z dostępu przez tylną ścianę gardła oraz bezpośredniego zespolenia złamania śrubą dociskową z dostępu podżuchwowego
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2009 : Vol. 11, nr 1, s. 61-67, Sum.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

9/70
Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Piotr Skora, Ryszard Myśliński, Feliks Karnicki, Andrzej Radek.
Tytuł: Balloon kyphoplasty for painful C-7 vertebral hemangioma.
Czasopismo: J Neurosurg Spine
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 5, s. 458-461
ISSN: 1547-5654
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.686
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst10/70
Autorzy: Andrzej Radek.
Tytuł: Komentarz do art.: Gosk J., Rutowski R., Urban M., Reichert P., Rabczyński J.: Torbiel galaretowata nerwu piszczelowego - opis przypadku. Neurol Neurochir Pol 2007; 41 (2) 176-180
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2007 : vol. 41, nr 2, s. 180
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

11/70
Autorzy: Bartosz Godlewski, Marek Grochal, Ruslan Jekimov, Rafał Wójcik, Maciej Radek, Andrzej Radek.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia operacyjnego choroby dyskowej szyjnego odcinka kręgosłupa z zastosowaniem implantów Dero C-Disc PEEK.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 5, s. 417-426, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst12/70
Autorzy: Andrzej Radek, Krzysztof Zapałowicz, Marek Grochal, Maciej Radek.
Tytuł: Stabilizacja potyliczno kręgosłupowa w różnych patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego.
Tytuł całości: W: XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNCH Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego 10-12.05.07 Wisła : program.
Adres wydawniczy: Wisła, 2007
Strony: s. 45-46
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/70
Autorzy: K[atarzyna] Winczyk, J[olanta] Kunert-Radek, A[nna] Gruszka, A[ndrzej] Radek, M[aciej] Radek, H[anna] Ławnicka, M[arek] Pawlikowski.
Tytuł: Wpływ roziglitazonu - agonisty PPAR? na komórki ludzkich gruczolaków przysadki in vitro.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 6, s. 575
Uwagi: Sympozjum "Guzy przysadki" Patogeneza - Diagnostyka - Leczenie II Łódzkie Spotkania Przysadkowe Łódź, 18-20 października 2007 ; Toż w jęz. ang.: Effect of rosiglitazone - PPAR? receptor ligand on cells of human pituitary adenomas in vitro. Tamże s. 575-576
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst14/70
Autorzy: K[rzysztof] Zapałowicz, A[ndrzej] Radek, M[aciej] Radek.
Tytuł: Zastosowanie przezskórnej kyfoplastyki do leczenia złamań trzonów na tle osteoporozy.
Tytuł angielski: Percutameous kypohplasty in treatment of osteoporotic vertebral compressive fractures
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 2, s. 143-144
Uwagi: 2nd Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy Kraków, 11-13 October 2007
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst15/70
Autorzy: A[nna] Gruszka, J[olanta] Kunert-Radek, M[arek] Pawlikowski, H[enryk] Stępień, A[ndrzej] Radek.
Tytuł: Endostatin and VEGF levels in serum of patients with pituitary tumors.
Czasopismo: Endocr Abstr
Szczegóły: 2006 : Vol. 11, abstr. P529
Konferencja: European Society of Endocrinology, Glasgow, 2006.04.01
ISSN: 1470-3947
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  16/70
  Autorzy: Maciej Radek, Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek.
  Tytuł: Małoinwazyjna przezskórna stabilizacja przeznasadowa lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Wyniki odległe.
  Tytuł całości: W: XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa Łódź, 27-29 kwietnia 2006 r. / przygot. do dr. i red. Krzysztof Zapałowicz.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2006
  Strony: s. 20
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  17/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Maciej Radek, Andrzej Radek, Bogdan Błaszczyk.
  Tytuł: Małoinwazyjne metody : wertebroplastyka i kyfoplastyka.
  Tytuł całości: W: XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Mało inwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa Łódź, 27-29 kwietnia 2006 r.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2006
  Strony: s. 16
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Minimally invasive methods: vertebroplasty and kyphoplasty. Tamże s. 16-17
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  18/70
  Autorzy: Maciej Radek, Józef Karbownik, Bartosz Godlewski, Marek Grochal, Andrzej Radek.
  Tytuł: Mikrochirurgiczna artroplastyka w szyjnym odcinku kręgosłupa.
  Tytuł całości: W: XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa Łódź, 27-29 kwietnia 2006 r. / przygot. do dr. i red. Krzysztof Zapałowicz.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2006
  Strony: s. 32
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  19/70
  Autorzy: K[rzysztof] Zapałowicz, A[ndrzej] Radek.
  Tytuł: Minimally invasive percutaneous kyphoplasty.
  Czasopismo: Ortop Traumatol
  Szczegóły: 2006 : nr 4, s. 48-49
  ISSN: 1895-8338
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  20/70
  Autorzy: Marek Pawlikowski, Anna Gruszka, Ilona Kurnatowska, Katarzyna Winczyk, Jolanta Kunert-Radek, Andrzej Radek.
  Tytuł: Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) expression in pituitary adenomas : relationship to the endocrine phenotype of adenoma.
  Czasopismo: Folia Histochem Cytobiol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 44, nr 1, s. 37-41
  ISSN: 0239-8508
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.789
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  21/70
  Autorzy: Andrzej Radek, Andrzej Maciejczak.
  Tytuł: Stabilizacja kręgosłupa. Część pierwsza : Kręgosłup szyjny.
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. AGH, 2006
  Strony: 266 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 24 cm
  ISBN: 83-7464-083-3.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000

  22/70
  Autorzy: Marek Grochal, Andrzej Radek, Józef Karbownik, Krzysztof Zapałowicz.
  Tytuł: Stabilizacja przeznasadowa kręgosłupa z dojścia mikrochirurgicznego.
  Tytuł całości: W: XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa Łódź, 27-29 kwietnia 2006 r. / przygot. do dr. i red. Krzysztof Zapałowicz.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2006
  Strony: s. 19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  23/70
  Autorzy: K[rzysztof] Zapałowicz, A[ndrzej] Radek, M[aciej] Radek.
  Tytuł: Stabilization of odontoid fractures by anterior approach.
  Czasopismo: Ortop Traumatol
  Szczegóły: 2006 : nr 4, s. 51
  ISSN: 1895-8338
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  24/70
  Autorzy: M[arek] Grochal, A[ndrzej] Radek, M[aciej] Radek, K[rzysztof] Zapałowicz, J[ózef] Karbownik, R[uslan] Jekimov, P[iotr] Skóra.
  Tytuł: Surgical treatment of compressive disorders of cranio-cervical junction. Decision making : to stabilize or not.
  Czasopismo: Ortop Traumatol
  Szczegóły: 2006 : nr 4, s. 48
  ISSN: 1895-8338
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  25/70
  Autorzy: Andrzej Radek, Maciej Radek.
  Tytuł: Techniki małoinwazyjne w chirurgii kręgosłupa. Moda czy konieczność?
  Tytuł całości: W: XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa Łódź, 27-29 kwietnia 2006 r. / przygot. do dr. i red. Krzysztof Zapałowicz.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2006
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  26/70
  Autorzy: A[nna] Gruszka, J[olanta] Kunert-Radek, A[ndrzej] Radek, H[anna] Pisarek, J[ohn] Taylor, J[esse] Z. Dong, M[ichael] D. Culler, M[arek] Pawlikowski.
  Tytuł: The effect of selective sst1, sst2, sst5 somatostatin receptors agonists, a somatostatin/dopamine (SST/DA) chimera and bromocriptine on the "clinically non functioning" pituitary adenomas in vitro.
  Czasopismo: Life Sci
  Szczegóły: 2006 : Vol. 78, nr 7, s. 689-693
  ISSN: 0024-3205
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.512
  Punktacja Min. Nauki: 20.000

  Pełny tekst  27/70
  Autorzy: Andrzej Radek, Krzysztof Zapałowicz.
  Tytuł: Atlas anatomii splotu ramiennego.
  Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2005
  Strony: 88 s. , ryc. (w tym kolor.), wykr. ; 30 cm
  ISBN: 83-88940-08-2.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL

  28/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek.
  Tytuł: Badania zakresu ruchomości splotu ramiennego.
  Czasopismo: Valetudinaria Post Med Klin Wojsk
  Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 63-66, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  29/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek.
  Tytuł: Experimental investigations of traction injury of the brachial plexus. Model and results.
  Czasopismo: Ann Acad Med Stetinen
  Szczegóły: 2005 : T. 51, nr 2, s. 11-14, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
  ISSN: 1427-440X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  30/70
  Autorzy: Andrzej Radek.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
  Uwagi: 2002-2005
  Typ publikacji: GR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  31/70
  Autorzy: P[iotr] Gasiński, A[ndrzej] Radek, M[arek] Grochal, M[aciej] Radek, J[arosław] Zagórski.
  Tytuł: Leczenie guzów glejopochodnych metodą brachyterapii z zastosowaniem biopsji stereotaktycznej i nowoczesnych technik obrazowania.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S212
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  32/70
  Autorzy: Maciej Radek, Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek.
  Tytuł: Małoinwazyjna przezskórna stabilizacja przeznasadowa odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Prezentacja techniki i opis przypadku.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 2, s. 150-156, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  33/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek.
  Tytuł: Mechanical testing of the human brachial plexus. Experimental model and results.
  Tytuł całości: W: 13th World Congresss of Neurological Surgery Marrakesh (Morocco), June 19-24, 2005/ ed.: Abdeslam El Khamlichi.
  Adres wydawniczy: Bologna, 2005
  Strony: s. 999-1002, bibliogr.
  Typ publikacji: ZFZ
  Język publikacji: EN

  34/70
  Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, A[ndrzej] Radek, K[rzysztof] Zieliński, P[iotr] Pietkiewicz.
  Tytuł: Nerwiak osłonkowy ucha środkowego - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XI Sympozjum Onkologia w otorynolaryngologii,Gdańsk, 8-10 września 2005 r. : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2005
  Strony: s. 80
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  35/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Marek Matyjewski, Andrzej Radek.
  Tytuł: Od eksperymentu do matematycznego modelu trakcyjnego uszkodzenia splotu ramiennego.
  Czasopismo: Valetudinaria Post Med Klin Wojsk
  Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 55-58, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  36/70
  Autorzy: W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Radek, A[ndrzej] Malara, B[ogdan] Błaszczyk, M[ałgorzata] Gałka, M[onika] Przybyła.
  Tytuł: Przypadek mnogich ropni mózgu leczonych zachowawczo.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S414-S415
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  37/70
  Autorzy: Jurek Olszewski, Wiesław Konopka, Andrzej Radek, Krzysztof Zieliński, Piotr Pietkiewicz.
  Tytuł: Schwannoma ucha środkowego - opis przypadku.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 59, nr 6, s. 907-910, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  38/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Maciej Radek, Andrzej Radek, Bogdan Błaszczyk, Tadeusz Koziński, Jerzy Żelechowski, Feliks Karnicki, Ryszard Myśliński.
  Tytuł: Zastosowanie przezskórnej wertebroplastyki do leczenia chorób przebiegajacych z ubytkiem trzonu kości trzonów kregów.
  Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
  Szczegóły: 2005 : Vol. 7, nr 5, s. 499-504, Sum.
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  39/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Maciej Radek, Andrzej Radek.
  Tytuł: Bezpośrednie zespolenie złamania zęba kręgu obrotowego u dziecka.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 4, s. 317-321, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  40/70
  Autorzy: Andrzej Radek, Maciej Radek.
  Tytuł: Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa - zespoły bólowe.
  Tytuł całości: W: Medycyna rodzinna / red. nauk. J. Bożydar Latkowski, Witold Lukas.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: s. 835-843, ryc., tab., wykr.
  Uwagi: Wydaw. PZWL, ss. 1019
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  41/70
  Autorzy: J[olanta] Kunert-Radek, A[ndrzej] Radek, A[nna] Gruszka, M[arek] Pawlikowski.
  Tytuł: Clinically "non-functioning" pituitary adenomas in the light of clinically and immunohistochemical investigations.
  Tytuł całości: W: ENEA 2004 11th Meeting of The European Neuroendocrine Association April 24-27, 2004 Sorrento - Napoli (Italy) : abstracts.
  Adres wydawniczy: Napoli, 2004
  Strony: s. 102
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  42/70
  Autorzy: J[olanta] Kunert-Radek, A[ndrzej] Radek, A[nna] Gruszka, M[arek] Pawlikowski.
  Tytuł: Immunohistochemical investigaton of clinically non-functioning pituitary tumors as a prognostic factor of tumor recurrence.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology Lisbon (Portugal), August 31- September 4, 2004 : program & abstracts.
  Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
  Strony: poz. P1081
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  43/70
  Autorzy: J[olanta] Kunert-Radek, A[ndrzej] Radek, A[nna] Gruszka, M[arek] Pawlikowski.
  Tytuł: Immunohistochemical investigaton of clinically nonfunctioning pituitary tumors as a prognostic factor of tumor recurrence.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology Lisbon (Portugal), August 31- September 4, 2004 : International proceedings..
  Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
  Strony: s. 1229-1232, wykr., bibliogr.
  Typ publikacji: ZFZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  44/70
  Autorzy: K[rzysztof] Zapałowicz, M[aciej] Radek, A[ndrzej] Radek, B[ogdan] Błaszczyk, T[adeusz] Koziński, J[erzy] Żelechowski, R[yszard] Myśliński, F[eliks] Karnicki.
  Tytuł: Ocena pięciu lat doświadczeń w stosowaniu przezskórnej wertebroplastyki.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 38, nr 5 suppl. 2, s. 141
  Uwagi: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów 21-23 października 2004 r. Kraków
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  45/70
  Autorzy: Andrzej Nawrocki, Andrzej Radek, Jadwiga Demus, Elżbieta Maklewska, Wiesława Danisiewicz, Krzysztof Zapałowicz.
  Rok rozliczenia: IntCl A41D 13/00 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2004
  Tytuł wynalazku: Patent Polska nr PL 188056 Ubiór ochronny, zwłaszcza dla motocyklistów.
  Uwagi: zatwierdzono 31 12.2003
  Typ publikacji: PC
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000

  46/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek, Maciej Radek, Bogdan Błaszczyk.
  Tytuł: Przezskórna wertebroplastyka cementem kostnym w leczeniu naczyniaków kręgosłupa.
  Tytuł całości: W: V Forum Diagnostyczne Tomografii Komputerowej Postępy w Diagnostyce TK Kazimierz Dolny 07-08.05.2004.
  Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2004
  Strony: s. 1-2
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  47/70
  Autorzy: A[nna] Gruszka, J[olanta] Kunert-Radek, A[ndrzej] Radek, H[anna] Pisarek, M[ichael] D. Culler, M[arek] Pawlikowski.
  Tytuł: The effect of selective sst1, sst2, sst5 somatostatin receptors agonists and a somatostatin/dopamine (SST/DA) chimera on the "clinically non-functioning" pituitary adenomas in vitro.
  Tytuł całości: W: ENEA 2004 11th Meeting of The European Neuroendocrine Association April 24-27, 2004 Sorrento - Napoli (Italy) : abstracts.
  Adres wydawniczy: Napoli, 2004
  Strony: s. 112
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  48/70
  Autorzy: J[olanta] Kunert-Radek, A[ndrzej] Radek, A[nna] Gruszka, M[arek] Pawlikowski.
  Tytuł: "Klinicznie nieczynne"guzy przysadki w świetle badań klinicznych i immunohistochemicznych.
  Tytuł angielski: Clinically nonfunctioning pituitary adenonomas in the light of clinical and immunohistochemical investigations.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 54, nr 6, s. 813-814
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii; Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne; Polskie Towarzystwo Neurochirurgów; Instytut Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, 2004.01.08
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  49/70
  Autorzy: Andrzej Radek, Bogdan Błaszczyk, Maciej Radek, Marek Grochal, Józef Karbownik, Bartosz Godlewski, Krzysztof Zapałowicz.
  Tytuł: Algorytm diagnostyczny dla doboru odpowiedniej techniki operacyjnej w chorobie dyskowej kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego.
  Czasopismo: Neuroskop
  Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 40-42, Sum.
  ISSN: 1509-1600
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  50/70
  Autorzy: Maciej Radek, Andrzej Radek, Andrzej Maciejczak, Krzysztof Zieliński, Andrzej Sawicki, Janusz Śmigielski.
  Tytuł: Assessment of polyester-polypropylene cage as bone substitute after discectomy.
  Tytuł całości: W: Second Interdisciplinary Congress on Spine Care World Spine II 10-13 August 2003 Chicago, Illinois : proceedings.
  Adres wydawniczy: Chicago, 2003
  Strony: s. 167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  51/70
  Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, P[iotr] Gasiński, A[ndrzej] Radek, J. Kuśmierek, W[itold] Gajewicz, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: Fusion of MRI and SPECT images in detection of brain tumor recurrence.
  Czasopismo: Eur Radiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 13, suppl. 1, s. 11
  ISSN: 0938-7994
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  52/70
  Autorzy: Marek Pawlikowski, Hanna Pisarek, Jolanta Kunert-Radek, Andrzej Radek.
  Tytuł: Immunohistochemical detection of somatostatin receptor subtypes in "Clinically Nonfunctioning" pituitary adenomas.
  Czasopismo: Endocr Pathol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 14, nr 3, s. 231-238, ryc., tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1046-3976
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.443
  Punktacja Min. Nauki: 7.000

  Pełny tekst  53/70
  Autorzy: M[arek] Pawlikowski, H[anna] Pisarek, J[olanta] Kunert-Radek, A[ndrzej] Radek.
  Tytuł: Immunohistochemical detection of somatostatin receptor subtypes in "non-functioning" pituitary adenomas.
  Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
  Adres wydawniczy: Lyon, 2003
  Strony: poz. P0091
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  54/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek, Maciej Radek, Józef Karbownik, Bartosz Godlewski, Piotr Gasiński.
  Tytuł: Leczenie spondylozy lędźwiowej metodą stabilizacji wewnętrznej.
  Czasopismo: Neuroskop
  Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 9-11, Sum.
  ISSN: 1509-1600
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  55/70
  Autorzy: Maciej Radek, Andrzej Radek, Dariusz Królikowski, Marek Grochal, Józef Karbownik, Piotr Gasiński, Roman Korczyc.
  Tytuł: Mikrodyskektomie w materiale Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Neuroskop
  Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 62-65, Sum.
  ISSN: 1509-1600
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  56/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek, Piotr Gasiński, Bogdan Błaszczyk, Piotr Skiba.
  Tytuł: Niestabilność szczytowo-obrotowa jako skutek przerwania więzadła poprzecznego kręgu szczytowego. Prezentacja przypadku o wieloletnim przebiegu.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 5, s. 1127-1134, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  57/70
  Autorzy: P[iotr] Gasiński, P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, R[enata] Mikołajczak, J. Kuśmierek, M[arek] Grochal, A[ndrzej] Radek.
  Tytuł: Postępy w diagnostyce różnicowej guzów glejopochodnych mózgu z uwzględnieniem możliwości diagnostycznych fuzji obrazów IMT-SPECT i RM.
  Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Szczecin 19 - 21.09. 2003 : streszczenia referatów zjazdowych.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nacz. Ireneusz Kojder
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2003
  Strony: s. 7
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  58/70
  Autorzy: J[olanta] Kunert-Radek, M[arek] Pawlikowski, H[anna] Pisarek, A[ndrzej] Radek.
  Tytuł: Preferential expression of somatostatin receptor subtypes 1,5 and 2B in gonadotropinomas and null cell adenomas; an immunocytochemical study.
  Tytuł całości: W: Eighth International Pituitary Congress Pituitary tumors: back to basic June 22-25, 2003 New York : program and abstracts.
  Adres wydawniczy: New York :, 2003
  Strony: poz. P27
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  59/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek, Bogdan Błaszczyk, Tadeusz Koziński, Jerzy Żelechowski.
  Tytuł: Przeskórna wertebroplastyka cementem kostnym jako metoda leczenia kompresyjnych złamań kręgów na tle osteoporozy.
  Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
  Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 1, s. 34-39, Sum.
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  60/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek, Bogdan Błaszczyk, Tadeusz Koziński, Jerzy Żelechowski.
  Tytuł: Przeskórna wertebroplastyka cementem kostnym w leczeniu naczyniaków i nowotworów kręgosłupa.
  Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
  Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 2, s. 185-188, Sum.
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  61/70
  Autorzy: M[aciej] Radek, A[ndrzej] Radek, P[iotr] Gasiński, M[arek] Grochal.
  Tytuł: Rare cases of the occipito-cervical junction injuries without neurological deficit.
  Tytuł całości: W: 12th European Congress of Neurosurgery (EANS) Lisbon (Portugal), September 7-12, 2003.
  Adres wydawniczy: Lison, 2003
  Strony: s. 879-883, ryc., biobliogr.
  Typ publikacji: ZRZ
  Język publikacji: EN

  62/70
  Autorzy: Andrzej Radek, Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Maciejczak, Józef Karbownik, Maciej Radek, Piotr Gasiński, Bartosz Godlewski.
  Tytuł: Strategia postępowania w diagnostyce i leczeniu nowotworów kręgosłupa.
  Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
  Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 4, s. 530-533, Sum.
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  63/70
  Autorzy: Andrzej Radek, Krzysztof Zapałowicz, Marek Grochal, Bogdan Błaszczyk, Ryszard Myśliński, Beata Kaczorowska.
  Tytuł: Urazowe zwichnięcie stawu szczytowo-obrotowego bocznego u osoby dorosłej.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 4, s. 935-942, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  64/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek, Janusz Jóźwiak, Piotr Gasiński, Bartosz Godlewski.
  Tytuł: Wąski kanał kręgowy w odcinku lędźwiowym.
  Czasopismo: Neuroskop
  Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 20-23, Sum.
  ISSN: 1509-1600
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  65/70
  Autorzy: A[nna] Gruszka, J[olanta] Kunert-Radek, A[ndrzej] Radek, H[anna] Pisarek, M[arek] Pawlikowski.
  Tytuł: Wpływ selektywnych agonistów receptorów dla somatostatyny sst1, sst2, sst5 oraz chimery SST/DA na wzrost komórkowy nieczynnego hormonalnie gruczolaka przysadki in vitro.
  Tytuł angielski: The effect of selective sst1, sst2, sst5 somatostatin receptors agonists and somatostatin/dopamine (SST/DA) chimera on the growth of a clinically "non-functioning" pituitary adenoma vitro.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 54, nr 6, s. 805-806
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii; Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne; Polskie Towarzystwo Neurochirurgów; Instytut Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, 2004.01.08
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  66/70
  Autorzy: M[arek] Grochal, M[aciej] Radek, A[ndrzej] Radek.
  Tytuł: Współwystępowanie guzów przysadki z pierwotnymi nowotworami mózgu. Prezentacja przypadków.
  Tytuł angielski: Coexistence of pituitary tumours and primary brain tumours. Presentation of cases
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 54, nr 6, s. 804
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii; Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne; Polskie Towarzystwo Neurochirurgów; Instytut Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, 2004.01.08
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  67/70
  Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek, Piotr Łyczak, Bogdan Błaszczyk, Piotr Skiba.
  Tytuł: Guzy splotu ramiennego.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 2, s. 697-710, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  68/70
  Autorzy: Andrzej Radek, Piotr Gasiński, Maciej Radek.
  Tytuł: Neurochirurgia wczoraj, dziś i jutro.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 2002 : R. 11, nr 3, s. 18-19
  ISSN: 1230-493X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  69/70
  Autorzy: Andrzej Radek, Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Maciejczak, Józef Karbownik, Marek Grochal, Maciej Radek, Bogdan Błaszczyk, Piotr Skiba.
  Tytuł: Problemy związane z wyborem dojścia operacyjnego w leczeniu nieurazowych przemieszczeń pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 2, s. 349-362, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  70/70
  Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, A[ndrzej] Radek, P[iotr] Gasiński, R[enata] Mikołajczak, E[dyta] Zakrzewska, J. Kuśmierek, M[arek] Grochal, B[artosz] Godlewski.
  Tytuł: Wstępna ocena nowego radiofarmaceutyku krajowej produkcji [131I]alfa-metyletyrozyny w diagnostyce wznowy guzów glejopochodnych mózgu.
  Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5 - 7 września 2002.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
  Strony: s. 104
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: [131I]alfpha-methyltyrosine SPECT in the diagnostics of reccurent brain gllomas-preliminary report. Tamże s. 104
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi