Zapytanie: RÓŻALSKA BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/29

Autorzy: Beata Sadowska, Łukasz Kuźma, Bartłomiej Micota, Aleksandra Budzyńska, Halina Wysokińska, Arkadiusz Kłys, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska.
Tytuł: New biological potential of abietane diterpenoids islotaed from Salvia austriaca against microbial virulence factors
Czasopismo: Microb Pathog
Szczegóły: 2016 : 98, 132-139
ISSN: 0882-4010
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.009
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/29
Autorzy: Anna Janecka, Jacek Szymański, Katarzyna Gach, Urszula Lewandowska, Marek Różalski, Justyna Piekielna, Urszula Krajewska, Karolina Szewczyk, Anna Wyrębska, Jakub Modranka, Anna Albrecht, Rafał Jakubowski, Tomasz Janecki, Henryk Krawczyk, Barbara Różalska, Jacek Koszuk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektorska pierwszego stopnia za 2013 rok, za osiągnięcia naukowe - cykle publikacji pt. Badanie przeciwnowotworowych właściwości nowych syntetycznych α-metyleno-γ- i δ-laktanów i laktamów.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Typ publikacji: 0
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/29
Autorzy: Marcin Różalski, Bratłomiej Micota, Beata Sadowska, Anna Stochmal, Dariusz Jedrejek, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska.
Tytuł: Antiadherent and Antibiofilm Activity of Humulus lupulus L. Derived Products: New Pharmacological Properties
Czasopismo: Biomed Res Int
Szczegóły: 2013, 101089, 7 s.
Uwagi: w 2013 r. na liście Min. figuruje pod poprzednim tyt. Journal of Biomedicine and Biotechnology - 30 pkt, IF 2.706
ISSN: 1110-7243
Typ publikacji: ZAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/29
Autorzy: Marcin Różalski, Bartłomiej Micota, Beata Sadowska, Małgorzata Paszkiewicz, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska.
Tytuł: Antimicrobial/anti-biofilm activity of expired blood platelets and their released products
Czasopismo: Post Hig Med Dośw
Szczegóły: 2013 : 67, 321-325
ISSN: 0032-5449
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.633
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

5/29
Autorzy: Katarzyna Wojciechowska, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska, Piotr Jurowski.
Tytuł: Zmiany w warstwie wodnej łez podczas leczenia cytostatykami.
Tytuł angielski: Alterations in tears aqueous layer during cytostatics treatment
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2013 : Vol. 115, nr 2, s. 115-120, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/29
Autorzy: Łukasz Kuźma, Halina Wysokińska, Marek Różalski, Aleksandra Budzyńska, Marzena Więckowska-Szakiel, Beata Sadowska, Małgorzata Paszkiewicz, Wanda Kisiel, Barbara Różalska.
Tytuł: Antimicrobial and anti-biofilm properties of new taxodione derivative from hairy roots of Salvia austriaca
Czasopismo: Phytomedicine
Szczegóły: 2012 : Vol. 19, no 14, s. 1285-1287
ISSN: 0944-7113
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.972
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/29
Autorzy: Katarzyna Wojciechowska, Piotr Jurowski, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska.
Tytuł: Ocena wpływu systemowej chemioterapii stosowanej w leczeniu raka sutka na aktywność lizozymu zawartego we łzach - doniesienie wstępne
Tytuł angielski: The estimation of systemic chemotherapy treatment administered in breast cancer on lysozyme activity in tears - preliminary report
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2012 : vol. 114, nr 1, s. 33-37, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/29
Autorzy: Jakub Modranka, Anna Albrecht, Rafał Jakubowski, Henryk Krawczyk, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Anna Janecka, Anna Wyrębska, Barbara Różalska, Tomasz Janecki.
Tytuł: Synthesis and biological evaluation of alpha-methylidene-delta-lactones with 3,4-dihydrocoumarin skeleton
Czasopismo: Bioorg Med Chem
Szczegóły: 2012 : Vol. 20, no 16, s. 5017-5026, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0968-0896
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.903
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

9/29
Autorzy: E[lżbieta] Budzisz, R[oman] Bobka, A[lexander] Hauss, J[an], N[icolas] Roedel, S[tefan] Wirth, I[ngo]-P[eter] Lorenz, B[arbara] Różalska, M[arzena] Więckowska-Szakiel, U[rszula] Krajewska, M[arek] Różalski.
Tytuł: Synthesis, structural characterization, antimicrobial and cytotoxic effects of aziridine, 2-aminoethylaziridine and azirine complexes of copper(II) and palladium(II)
Czasopismo: Dalton Trans
Szczegóły: 2012 : Vol. 41, nr 19, s. 5925-5933
ISSN: 1477-9226
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.806
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

10/29
Autorzy: A[leksandra] Budzyńska, M[arzena] Więckowska-Szakiel, J[akub] Modranka, T[omasz] Janecki, M[arek] Różalski, U[rszula] Krajewska, B[arbara] Różalska.
Tytuł: Aktywność biologiczna nowosyntezowanych związków z grupy a-metylideno-d-laktonów
Tytuł całości: W: Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. II edycja
Adres wydawniczy: , 2011
Strony: s. 38
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

11/29
Autorzy: Aleksandra Budzyńska, Marek Różalski, Wiesława Karolczak, Marzena Więckowska-Szakiel, Beata Sadowska, Barbara Różalska.
Tytuł: Synthetic 3-Arylideneflavanones as Inhibitors of the Initial Stages of Biofilm Formation by Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis.
Czasopismo: Z Naturforsch C
Szczegóły: 2011 : Vol. 66c, s. 104-114, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0939-5075
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.772
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

12/29
Autorzy: A[leksandra] Budzyńska, M[arzena] Więckowska-Szakiel, M[arek] Różalski, W[iesława] Karolczak, B[eata] Sadowska, B[arbara] Różalska.
Tytuł: In vitro anti-adhesion and anti-biofilm activity of synthesis 3-arylideneflavanones.
Tytuł całości: W: MIKROBIOT 2010 - The 2nd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection, 9-10 September 2010, Łódź
Adres wydawniczy: Łódź, 2010
Strony: s.251
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

13/29
Autorzy: A[leksandra] Budzyńska, M[arzena] Więckowska-Szakiel, M[arek] Różalski, W[iesława] Karolczak, B[eata] Sadowska, B[arbara] Różalska.
Tytuł: In vitro anti-adhesion and anti-biofilm activity of synthetic 3-arylideneflavanones.
Czasopismo: Sepsis
Szczegóły: 2010 : T. 3, nr 4, s. 251
ISSN: 1898-6307
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

14/29
Autorzy: B[arbara] Różalska, W[iesława] Karolczak, M[arzena] Więckowska-Szakiel, A[leksandra] Budzyńska, U[rszula] Krajewska, M[arek] Różalski.
Tytuł: Biologiczna aktywność syntetycznych pochodnych flawonoidów.
Tytuł całości: W: XIII Sympozjum Naukowe Postępy w medycynie zakażeń 8-9 grudnia 2009 r. Warszawa.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2009
Strony: s. 79
Konferencja: Narodowy Instytut Leków Komitet Mikrobiologii PAN Fundacja \, Warszawa
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

15/29
Autorzy: Łukasz Kuźma, Danuta Kalemba, Marek Różalski, Barbara Różalska, Marzena Więckowska-Szakiel, Urszula Krajewska, Halina Wysokińska.
Tytuł: Chemical composition and biological activities of essential oil from Salvia sclarea plants regenerated in vitro.
Czasopismo: Molecules
Szczegóły: 2009 : Vol.14, nr 4, s. 1438-1447
ISSN:
Typ publikacji: ZAE
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.252
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst16/29
Autorzy: B[eata] Sadowska, S[ylwia] Różalska, M[arzena] Więckowska-Szakiel, M[arek] Różalski, U[rszula] Krajewska, B[arbara] Różalska.
Tytuł: Is linezolid a potent anti-Staphylococcus aureus biofilm agent?
Tytuł całości: W: EUROBIOFILMS 2009 First European Congress on Microbial Biofilms Rome,2-5 September 2009 : programme & abstract book.
Adres wydawniczy: Rome, 2009
Strony: s. 91-92
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

17/29
Autorzy: Łukasz Kuźma, Halina Wysokińska, Danuta Kalemba, Marek Różalski, Marzena Więckowska-Szakiel, Urszula Krajewska, Barbara Różalska.
Tytuł: Biological activity of Salvia Sclarea essential oil
Tytuł całości: W: The 1st Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection MIKROBIOT 2008
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 57
Konferencja: , Łódź, 2008.09.25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  18/29
  Autorzy: Łukasz Kuźma, Halina Wysokińska, Danuta Kalemba, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Barbara Różalska, Marzena Więckowska-Szakiel.
  Tytuł: Chemical composition and biological activity of Salvia Sclarea essential oil
  Tytuł całości: W: 6th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP)
  Adres wydawniczy: Lublin, 2008
  Strony: s. 135
  Konferencja: , Lublin, 2008.06.15
  Uwagi: The application of chromatographic methods in phytochemical & biomedical analysis June
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  19/29
  Autorzy: Ł. Kuźma, M[arek] Różalski, E[lżbieta] Walencka, B[arbara] Różalska, H[alina] Wysokińska.
  Tytuł: Antimicrobial activity of diterpenoids from hairy roots of Salvia sclarea L. Salvipisone as a potential anti-biofilm agent active against antibiotic resistant Staphylococci.
  Czasopismo: Phytomedicine
  Szczegóły: 2007 : Vol. 14, nr 1, s. 31-35
  ISSN: 0944-7113
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.403
  Punktacja Min. Nauki: 20.000

  Pełny tekst  20/29
  Autorzy: Ewa Skała, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Barbara Różalska, Marzena Więckowska-Szakiel, Elżbieta Walencka, Anna Kozicka, Halina Wysokińska.
  Tytuł: Biological activity of essential oil of Salvia przewalskii Maxim.
  Tytuł całości: W: 2nd Polish-Ukrainian Conference in memory of professor Rudolf Stefan Weigl Microbiology in the XXI century Warsaw 24-26 September 2007.
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2007
  Strony: s. 278
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  21/29
  Autorzy: Ewa Skała, Danuta Kalemba, Anna Wajs, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Barbara Różalska, Marzena Więckowska-Szakiel, Halina Wysokińska.
  Tytuł: In vitro propagation and chemical and biological studies of the essential oil of Salvia przewalskii maxim.
  Czasopismo: Z Naturforsch C
  Szczegóły: 2007 : Vol. 61, nr 7/8, s. 839-848, tab., bibliogr.
  ISSN: 0939-5075
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.720
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  22/29
  Autorzy: Elżbieta Walencka, Sylwia Różalska, Halina Wysokińska, Marek Różalski, Łukasz Kuźma, Barbara Różalska.
  Tytuł: Salvipisone and aethiopinone from salvia sclarea hairy roots modulate staphylococcal anticiotic resistance and express anti-biofilm activity.
  Czasopismo: Planta Med
  Szczegóły: 2007 : Vol. 73, nr 6, s. 545-551
  ISSN: 0032-0943
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.746
  Punktacja Min. Nauki: 20.000

  23/29
  Autorzy: Marek Różalski, Urszula Krajewska, Mariusz Panczyk, Marek Mirowski, Barbara Różalska, Tomasz Wąsek, Tomasz Janecki.
  Tytuł: Synthesis and biological evaluation of 4-methylideneisoxazolidin-5-one s -A new class of highly cytotoxic alpha-methylidene-gamma-lactones.
  Czasopismo: Eur J Med Chem
  Szczegóły: 2007 : Vol. 42, nr 2, s. 248-255
  ISSN: 0223-5234
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.187
  Punktacja Min. Nauki: 20.000

  Pełny tekst  24/29
  Autorzy: Elżbieta Walencka, Halina Wysokińska, Marek Różalski, Łukasz Kuźma, Barbara Różalska.
  Tytuł: The possibile mechanisms of ß-lactam antibiotics resistance modulation by plant - derived diterpenoids.
  Tytuł całości: W: 2nd Polish-Ukrainian Conference in memory of professor Rudolf Stefan Weigl Microbiology in the XXI century Warsaw 24-26 September 2007.
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2007
  Strony: s. 292
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  25/29
  Autorzy: W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Druszczyńska, D[ominik] Strapagiel, M[agdalena] Kowalewicz-Kulbat, B[arbara] Różalska, S[ylwia] Kwiatkowska, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Host factors in the susceptibility to tuberculosis (TB) and immunity generated by Mycobacterium bovis BCG.
  Tytuł całości: W: 2nd Congress of European Microbiologists Spain Madrid, July 4-8, 2006 : scientific programme.
  Adres wydawniczy: Madrid, 2006
  Strony: s. 215
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  26/29
  Autorzy: E[lżbieta] Walencka, H[alina] Wysokińska, M[arek] Różalski, Ł. Kuźma, B[arbara] Różalska.
  Tytuł: Salvia scalrea - derived phytochemicals reduce antibiotic resistance of staphylococci.
  Czasopismo: Int J Infect Dis
  Szczegóły: 2006 : Vol. 10, suppl. 1, s. S122
  Uwagi: 12th ICID abstracts Lisbon Portugal, June 15-18, 2006
  ISSN: 1201-9712
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  27/29
  Autorzy: Magdalena Druszczyńska, Dominik Strapagiel, Sylwia Kwiatkowska, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Barbara Różalska, Magdalena Chmiela, Wiesława Rudnicka.
  Tytuł: Tuberculosis bacilli still posing a threat. Polymorphism of genes regulating anti-mycobacterial properties of macrophages.
  Czasopismo: Pol J Microbiol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 55, nr 1, s. 7-12, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  28/29
  Autorzy: Elżbieta Walencka, Halina Wysokińska, Łukasz Kuźma, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Barbara Różalska.
  Tytuł: Biofilm phytotherapy : diterpenoids of Salvia sclarea as potential anti-biofilm agents active against antibiotic resistant staphylococci.
  Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Komitet Mikrobiologii PAN W.J.H. Kunicki Goldfinger mikrobiolog, filozof, mistrz Warszawa 22 października 2005 r..
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
  Strony: s. 119
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  29/29
  Autorzy: Marzena Więckowska-Szakiel, Andreas Bubert, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Wiesława Rudnicka, Barbara Różalska.
  Tytuł: Colony-blot assay with anti-p60 antibodies as a method for quick identification of Listeria in food.
  Czasopismo: Int J Food Microbiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 72, nr 1, s. 63-71
  ISSN: 0168-1605
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.579
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Inne bazy podające opis:
 • Medline

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi