Zapytanie: PIETRZKOWICZ MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/10

Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Magdalena Pietrzkowicz, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek.
Tytuł: Zależności między stężeniem czynnika martwicy nowotworu alfa w surowicy a przebiegiem klinicznym, wentylacją i nieswoistą nadreaktywnością oskrzeli u chorych na izolowany sezonowy nieżyt nosa i sezonową astmę.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 107, s. 530-535, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst2/10
Autorzy: C[ezary] Jochymski, K[atarzyna] Rzeszutek, W[ojciech] Kozłowski, M. Górnicka-Wilczyńska, J[ózef] Kozak, M[agdalena] Pietrzkowicz, M[arek] Zięba.
Tytuł: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa guzów płuca monitorowana skopią rentgenowską.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 313-314
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst3/10
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Magdalena Pietrzkowicz.
Tytuł: Rola cząsteczek adhezji międzykomórkowej (ICAM-1) i ich rozpuszczalnej formy (sICAM-1) w rozwoju przewlekłego zapalenia alergicznego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 92, s. 179-182, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst4/10
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Magdalena Pietrzkowicz.
Tytuł: Rola czynnika martwicy w rozwoju alergicznej reakcji zapalnej i nadreaktywności oskrzeli.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 92, s. 173-178, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst5/10
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Magdalena Pietrzkowicz.
Tytuł: Wpływ feksofenadyny - wybiórczego antagonisty receptorów H1 - na skurcz oskrzeli wywołany wziewaniem histaminy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 79, s. 43-46, tab., bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst6/10
Autorzy: M[agdalena] Pietrzkowicz, J[adwiga] Kroczyńska-Bednarek, I[wona] Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Całkowite stężenie IgE, wybrane wskaźniki zapalenia w surowicy i nadraktywność oskrzeli u chorych na sezonową astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 70, suppl. 1, s. 112-113
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst7/10
Autorzy: M[agdalena] Pietrzkowicz, J[adwiga] Kroczyńska-Bednarek, I[wona] Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Nadreaktywność oskrzeli, całkowite stężenia IgE oraz stężenia sICAM i TNF-alfa w surowicy chorych na sezonowy alergiczny nieżyt nosa.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 70, suppl. 1, s. 128-129
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst8/10
Autorzy: Magdalena Pietrzkowicz.
Tytuł: Ocena zależności między wskaźnikami wentylacji, nadreaktywnością oskrzeli, stężeniem immunoglobulin klasy E oraz wybranymi wskaźnikami zapalenia u chorych na sezonowy alergiczny nieżyt nosa i sezonową astmę oskrzelową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc, 23 X 2002
Uwagi: Promotor: Grzelewska-Rzymowska Iwona. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

9/10
Autorzy: M[agdalena] Pietrzkowicz, J[adwiga] Kroczyńska-Bednarek, I[wona] Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Wpływ feksofenadyny na skurcz oskrzeli wywołany wziewaniem histaminy u chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 70, suppl. 1, s. 111-112
Uwagi: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, POChP Jachranka 2002
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst10/10
Autorzy: J[adwiga] Kroczyńska-Bednarek, M[agdalena] Pietrzkowicz, M[ałgorzata] Górska-Ciebiada, I[wona] Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Wpływ regularnie stosowanego salmeterolu na wentylację, nadreaktywność oskrzeli oraz wybrane wskaźniki zapalenia w surowicy chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 70, suppl. 1, s. 130
Uwagi: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, POChP Jachranka 2002
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi