Zapytanie: PIETRZAK-STELMASIAK EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Małgorzata Bieńkiewicz, Wojciech Woźnicki, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Usefulness of parametric renal clearance images in the assessment of basic risk factors renal scarring in children with recurrent urinary tract infections.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2017 : Vol. 20, nr 2, s. 76-80
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/17
Autorzy: Jacek Kuśmierek, Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Małgorzata Bieńkiewicz, Wojciech Woźnicki, Marian J. Surma, Izabela Frieske, Anna Płachcińska.
Tytuł: Diagnostic efficacy of parametric clearance images in detection of renal scars in children with recurrent urinary tract infections.
Czasopismo: Ann Nucl Med
Szczegóły: 2015 : Vol. 29, nr 3, s. 313-318, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0914-7187
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.467
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/17
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Małgorzata Bieńkiewicz, Wojciech Woźnicki, Marian J. Surma, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Assesment of diagnostic efficacy of parametric clearance images in detection of renal scars in children with recurrent urinary tract infections (UTI).
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2012 : Vol. 39, suppl. 2, s.600 (abstr.)
Uwagi: XXV Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Mediolan, 27-31 października 2012 roku
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/17
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Wojciech Woźnicki, Małgorzata Bieńkiewicz, Marian J. Surma, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Ocena skuteczności diagnostycznej parametrycznych oraz konwencjonalnych obrazów renoscyntygraficznych w wykrywaniu blizn nerkowych u dzieci.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. B, s. 43-44
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/17
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Wojciech Woźnicki, Małgorzata Bieńkiewicz, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Przydatność metod scyntygraficznych w ocenie podstawowych klinicznych czynników ryzyka tworzenia blizn nerkowych u dzieci.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl.B, s. 44-45
Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Kielce,19-22 września 2012 roku
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/17
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Izabela Frieske, Małgorzata Bieńkiewicz, Wojciech Woźnicki, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Krystyna Bubińska, Wojciech Młynarski, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Assessment of clinical usefulness of parametric clearance images in diagnosis of kindey cicatrisation in children with chronic infections of the urinary tract.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2010 : Vol. 13, nr 1, s. 8-14
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/17
Autorzy: Marian J. Surma, Zbigniew Deroń, Izabela Frieske, Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Comparison of 99mTc-HEPIDA and 99mTc-MBrIDA from the standpoint of hepatic clearance determination - preliminary communication.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2009 : Vol. 12, nr 2, s. 72-77
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/17
Autorzy: E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, I[zabela] Frieske, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, W[ojciech] Woźnicki, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, K[rystyna] Bubińska, A[nna] Płachcińska, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena możliwości diagnostycznych klirensowych obrazów parametrycznych nerek i sumacyjnych obrazów renoscyntygraficznych w wykrywaniu blizn nerkowych u dzieci i młodzieży z przewlekłymi infekcjami układu moczowego
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 56
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, 8-11 września 2010, Wrocław
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/17
Autorzy: Marian J. Surma, Zbigniew Deroń, Izabela Frieske, Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Wstępna ocena przydatności klirensów 99mTc-MBrIDA do oceny stanu czynnościowego wątroby.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 57
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/17
Autorzy: E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, I[zabela] Frieske, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, W[ojciech] Woźnicki, M[arian] Surma, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, K[rystyna] Bubińska, W[ojciech] Młynarski, J. Kuśmierek.
Tytuł: Diagnostic potential of renal clearance parametric images for detection of kidney scars in juveniles with chronic infections of the urinary tract.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol. 36, suppl. 2, s. S301
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine Barcelona, October 10-14, 2009
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/17
Autorzy: I[zabela] Frieske, E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, M[arian] Surma, J. Kuśmierek.
Tytuł: Parametric kidney scintigrams and convebtional summation images - reproducibility of semiquantitative evaluation.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol.36, suppl. 2, s. S301
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine Barcelona, October 10-14, 2009
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/17
Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Marian J. Surma, Izabela Frieske, Jacek Kuśmierek, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Zaburzenia funkcji nerek w badaniu SPECT u chorych na cukrzycę typu 1.
Tytuł całości: W: XII Zjazd PTD Poznań, 7-9 maja 2009 : : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: poz. P070
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

13/17
Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Marian J[ózef] Surma, Izabela Frieske, Jacek Kuśmierek, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Zaburzenia wychwytowej funkcji nerek w badaniu SPECT u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 19-23, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst14/17
Autorzy: I[zabela] Frieske, M[arian] J[ózef] Surma, E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, T. Konecki, M[arek] Sosnowski, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, J. Kuśmierek.
Tytuł: Assessment of kidney parenchyma function by means of parametric imaging in patients after Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL).
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2008 : Vol. 35, suppl. 2, s. S367
Uwagi: Annual Congress of the EANM 2008 Munich, Germany
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst15/17
Autorzy: Izabela Frieske, Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Małgorzata Bieńkiewicz, Marian J[ózef] Surma, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Conventional and parametric kidney scintigrams - reproducibility of semiauantitative image evaluation.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, nr 1, s. 22-25
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst16/17
Autorzy: I[zabela] Frieske, M[arian] J[ózef] Surma, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, T. Konecki, M[arek] Sosnowski, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena zaburzeń funkcji miąższu nerek w parametrycznych obrazach klirensowych u pacjentów po leczeniu litotrypsją (ESWL).
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 67
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/17
Autorzy: I[zabela] Frieske, E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, M[arian] J[ózef] Surma, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, T. Konecki, M[arek] Sosnowski, J. Kuśmierek.
Tytuł: Powtarzalność wizualnej oceny konwencjonalnych i parametrycznych obrazów scyntygraficznych nerek po zastosowaniu 99mTc-Ec.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 66
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi