Zapytanie: PIESTRZENIEWICZ MARIOLA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: Anna Janecka, Jakub Fichna, Katarzyna Gach, Mariola Piestrzeniewicz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora III stopnia zespołowa
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010
Uwagi: naukowa za pracę "Rola opioidów w komórkach nowotworowych".
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/18
Autorzy: Katarzyna Gach, Mariola Piestrzeniewicz, Jakub Fichna, Janusz Szemraj, Anna Janecka.
Tytuł: Opioid antagonist-induced regulation of the micro-opioid receptor expression in MCF-7 breast cancer cell line.
Czasopismo: Endocr Regul
Szczegóły: 2009 : Vol. 43, nr 1, s. 23-28, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1210-0668
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/18
Autorzy: Katarzyna Gach, Janusz Szemraj, Jakub Fichna, Mariola Piestrzeniewicz, Dick S. Delbro, Anna Janecka.
Tytuł: The influence of opioids on urokinase plasminogen activator on protein and mRNA level in MCF-7 breast cancer cell line.
Czasopismo: Chem Biol Drug Des
Szczegóły: 2009 : Vol. 74, nr 4, s. 390-396
Uwagi: This work was supported by the grants from the Polish Ministry of Science (No. 401 0155 36) and the Medical University of Lodz (No. 503-1099-1)
ISSN: 1747-0277
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.375
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

Pełny tekst4/18
Autorzy: Katarzyna Gach, Mariola Piestrzeniewicz, Jakub Fichna, Barbara Stefańska, Janusz Szemraj, Anna Janecka.
Tytuł: Opioid-induced regulation of mi-opioid receptor gene expression in the MCF-7 breast cancer cell line.
Czasopismo: Biochem Cell Biol
Szczegóły: 2008 : Vol. 86, nr 3, s. 217-226
ISSN: 0829-8211
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.419
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst5/18
Autorzy: Jakub Fichna, Anna Janecka, Mariola Piestrzeniewicz, Jean Costentin, Jean-Claude Do Rego.
Tytuł: Antidepressant-like effect of endomorphin-1 and endomorphin-2 in mice.
Czasopismo: Neuropsychopharmacology
Szczegóły: 2007 : Vol. 32, s. 813-821
ISSN: 0893-133X
Typ publikacji: ZAE
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.889
Punktacja Min. Nauki: 24.000

6/18
Autorzy: J[akub] Fichna, M[ariola] Piestrzeniewicz, J[ean] Costentin, J[ean-Claude] Do-Rego, A[nna] Janecka.
Tytuł: Antidepressant-like effect of endomorphin-1 and endomorphin-2 in mice.
Czasopismo: FEBS J
Szczegóły: 2006 : Vol. 273, suppl. 1, s. 330-331
Uwagi: 31st FEBS Congress Istanbul, Turkey 24-29 June 2006 : abstracts
ISSN: 1742-464X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
DOI:

Pełny tekst7/18
Autorzy: A[nna] Janecka, J[akub] Fichna, M[ariola] Piestrzeniewicz, J[ean] Costentin, J[ean]-C[laude] Do-Rego.
Tytuł: Characterization of [35S]GTPgammaS binding stimulated by endomorphin-2 and morphiceptin analogues.
Czasopismo: FEBS J
Szczegóły: 2006 : Vol. 273, suppl. 1, s. 96-97
Uwagi: 31st FEBS Congress Istanbul, Turkey 24-29 June 2006 : abstracts
ISSN: 1742-464X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
DOI:

Pełny tekst8/18
Autorzy: Jakub Fichna, Katarzyna Gach, Mariola Piestrzeniewicz, Emmanuel Burgeon, Jeroen Poels, Jozef Vanden Broeck, Anna Janecka.
Tytuł: Functional characterization of opioid receptor ligands by aequorin luminescence-based calcium assay.
Czasopismo: J Pharmacol Exp Ther
Szczegóły: 2006 : Vol. 317, nr 3, s. 1150-1154
Uwagi: Epub 2006 Feb 23
ISSN: 0022-3565
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.098
Punktacja Min. Nauki: 24.000
DOI:

9/18
Autorzy: Jakub Fichna, Jean-Claude Do-Rego, Jean Costentin, Mariola Piestrzeniewicz, Katarzyna Gach, Anna Janecka.
Tytuł: Functional characterization of position-2 substituted endomorphin analogs.
Tytuł całości: W: 1st European Chemistry Congress 27-31 August 2006 Budapest, Hungary : abstract book.
Adres wydawniczy: Budapest, 2006
Strony: s. 383
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/18
Autorzy: A[nna] Janecka, J[akub] Fichna, M[ariola] Piestrzeniewicz, K[atarzyna] Gach, J[ean] Costentin, J[ean-Claude] Do-Rego.
Tytuł: Novel endomorphin analogs with mu-opioid receptor antagonist activity.
Tytuł całości: W: 1st European Chemistry Congress 27-31 August 2006 Budapest, Hungary : abstract book.
Adres wydawniczy: Budapest, 2006
Strony: s. 384
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/18
Autorzy: Mariola Katarzyna Piestrzeniewicz, Jakub Fichna, Anna Janecka.
Tytuł: Receptory opioidowe i ich selektywne ligandy peptydowe.
Czasopismo: Post Bioch
Szczegóły: 2006 : T. 52, nr 3, s. 313-319, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0032-5422
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

12/18
Autorzy: Jakub Fichna, Mariola Piestrzeniewicz, Katarzyna Gach, Jeroen Poels, Emmanuel Burgeon, Jozef Vanden Broeck, Anna Janecka.
Tytuł: [D-1-Nal4]endomorphin-2 is a potent mi-opioid receptor antagonist in the aequorin luminescence-based calcium assay.
Czasopismo: Life Sci
Szczegóły: 2006 : Vol. 79, nr 11, s. 1094-1099
ISSN: 0024-3205
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.512
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst13/18
Autorzy: M[ariola] Piestrzeniewicz, D[orota] Wilmańska, K[azimierz] Studzian, M[ałgorzata] Wąsowska, I[rena] Oszczapowicz, M[arek] Gniazdowski.
Tytuł: Cell cytotoxicity. DNA binding and inhibition of RNA synthesis in vitro by novel morpholine and hexamethylene derivatives on anthracycline antibiotics.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 219
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

14/18
Autorzy: Mariola K[atarzyna] Piestrzeniewicz, Dorota Wilmańska, Janusz Szemraj, Kazimierz Studzian, Marek Gniazdowski.
Tytuł: Interactions of novel morpholine and hexamethylene derivatives of anthracycline antibiotics with DNA.
Czasopismo: Z Naturforsch C
Szczegóły: 2004 : Vol. 59c, nr 9/10, s. 739-748, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0939-5075
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.642
Punktacja Min. Nauki: 8.000

15/18
Autorzy: Marek Gniazdowski, Mariola K[atarzyna] Piestrzeniewicz, Małgorzata Wąsowska, Dorota Wilmańska, Janusz Szemraj, Kazimierz Studzian, Leszek Szmigiero, Irena Oszczapowicz.
Tytuł: Wiązanie pochodnych morfolinowych i heksametyloiminowych antybiotyków antracyklinowych z DNA.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa poświęcona pamięci profesora Bronisława Filipowicza "Modyfikowane kwasy nukleinowe" Łódź, 5-6 listopada 2004 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/18
Autorzy: M[ariola] Piestrzeniewicz, D[orota] Wilmańska, M[ałgorzata] Wąsowska, K[azimierz] Studzian, I[rena] Oszczapowicz, M[arek] Gniazdowski.
Tytuł: Covalent binding of anthracycline antibiotics to DNA.
Tytuł całości: W: Gliwice Scientific Meetings 2003 Gliwice, 21-22 XI 2003.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2003
Strony: s. 31
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

17/18
Autorzy: Dorota Wilmańska, Mariola Piestrzeniewicz, Kazimierz Studzian, Małgorzata Wąsowska, Irena Oszczapowicz, Marek Gniazdowski.
Tytuł: Interactions of novel morpholine and hexamethylene derivatives of anthracycline antibiotics.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, supl. 1, s. 137
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst18/18
Autorzy: Mariola Piestrzeniewicz, Dorota Wilmańska, Kazimierz Studzian, Irena Oszczapowicz, Małgorzata Wąsowska, Marek Gniazdowski.
Tytuł: Oddziaływania morfolinowych i heksametylenowych pochodnych antracyklin z DNA.
Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Wrocław 18-21 września 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2002
Strony: s. 144, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi