Zapytanie: PERTYŃSKI TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/38

Autorzy: Marek Olszycki, Agata Majos, Piotr Grzelak, Marcin Makowski, Agnieszka Wilamowska, Ludomir Stefańczyk, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Dynamiczne sekwencje MR w ocenie anatomii i czynności dna miednicy u kobiet w okresie około menopauzalnym.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, nr 10, s. 687-691, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

2/38
Autorzy: Sławomir Jędrzejczyk, Grzegorz Stachowiak, Agnieszka Zając, Tomasz Krawczyk, Marzena Grab, Agnieszka Seraficka, Bartosz Izdebski, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w leczeniu torbieli przydatków u kobiet w okresie menopauzalnym.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2007 : R. 6, nr 2, s. 90-95, ryc., tab., biblogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

3/38
Autorzy: Tomasz Stetkiewicz, Marcin Makowski, Grzegorz Stachowiak, Ireneusz Połać, Grzegorz Surkont, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Generacja reaktywnych form tlenu u kobiet pomenopauzalnych z osteoporozą.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2007 : R. 6, nr 4, s. 239-243, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

4/38
Autorzy: Tomasz Stetkiewicz, Grzegorz Stachowiak, Grzegorz Surkont, Paweł Pawłowicz, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Niskodawkowa terapia hormonalna a generacja reaktywnych form tlenu przez neurofile
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2007 : R. 6, nr 3, s. 123-127, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

5/38
Autorzy: Tomasz Stetkiewicz, Grzegorz Stachowiak, Ireneusz Połać, Grzegorz Surkont, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Porównanie działania terapii estrogenowej i hormonalnej złożonej na wybrane funkcje neutrofili krwi obwodowej.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2007 : R. 6, nr 4, s. 208-211, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

6/38
Autorzy: Tomasz Stetkiewicz, Grzegorz Stachowiak, Grzegorz Surkont, Paweł Pawłowicz, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Rola histeroskopii w nowoczesnej diagnostyce i terapii.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2007 : R. 6, nr 3, s. 173-176, bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

7/38
Autorzy: Grzegorz Stachowiak, Jolanta Niewiarowska, Magdalena Wiktorska, Izabela Papiewska-Pająk, Izabela Sacewicz, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Ocena hemostazy płytkowej oraz stanu śródbłonka u kobiet po menopauzie obciążonej czynnikami ryzyka choroby wieńcowej serca - wpływ tarapii hormonalnej oraz profilaktyki przeciwzakrzepowej.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2006 : R. 5, nr 2, s. 102-108, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

8/38
Autorzy: Grzegorz Stachowiak, Tomasz Stetkiewicz, Ireneusz Połać, Anna Sobczuk, Sławomir Jędrzejczyk, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Rola E-selektyny w procesach zapalnych i aterogennych - wpływ terapii hormonalnej okresu menopauzy.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2006 : R. 5, nr 3, s. 153-158, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

9/38
Autorzy: M[arek] Spaczyński, J[anusz] Woytoń, L[ongin] Marianowski, W[iesław] Szymański, S[tanisław] Radowicki, J[arosław] Oleszczuk, T[omasz] Paszkowski, J[acek] Brązert, L[eszek] Pawelczyk, A[nita] Olejek, K[rzysztof] Drews, R[omuald] Dębski, A[rtur] Czekierdowski, M[arek] Szpakowski, K[rzysztof] Czajkowski, T[eresa] Pajszczyk-Kieszkiewicz, J[acek] Suzin, T[omasz] Pertyński, P[iotr] Oszukowski, J[an] Wilczyński, G[rzegorz] Krasomski, Z[bigniew] Pietrzak, U. Kowalska-Koprek, A[ndrzej] Sysa, L[ech] Polis, C[zesław] Szymkiewicz, J[anusz] Bohosiewicz, A[ndrzej] Chilarski, J[acek] Moll, M[aria] Respondek-Liberska, J[oanna] Szymkiewicz-Dangel, M[irosław] Wielgoś, K[rzysztof] Sodowski, T. Niemiec, Z[bigniew] Celewicz, R. Spaczyński, M. Ropacka, K. Preis, M[arek] Pietryga, W[aldemar] Sawicki, M. Skotnicki, J. Szamatowicz, M. Dubiel, J. Zamłyński, P. Sieroszewski, A. Karowicz-Bilińska, M. Świątkowska-Freund, A[gata] Włoch, K[rzysztof] Grettka, B[artosz] Czuba, K[atarzyna] Janiak, B. Borowski, P[iotr] Kaczmarek, P. Puacz, I[wona] Maroszyńska.
Tytuł: Terapia płodu - aktualny stan wiedzy. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opracowane w dniach 25-27 sierpnie 2006 roku w Łodzi pod kierunkiem Prezesa Sekcji Terapii Płodu PTG prof. Krzysztofa Szaflika.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 2, s. 59-103, ryc., tab.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

10/38
Autorzy: Tomasz Pertyński, Grzegorz Stachowiak, Tomasz Statkiewicz, Urszula Faflik.
Tytuł: Wpływ przezskórnej terapii hormonalnej na ryzyko zakrzepowo-zatorowe u kobiet w okresie menopauzy.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2006 : R. 5, nr 2, s. 92-95, bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

11/38
Autorzy: Tomasz Stetkiewicz, Grzegorz Stachowiak, Grzegorz Surkont, Hanna Romanowicz-Makowska, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Preaktywacja neutrofili TNF-alfa u kobiet z zaburzeniami gospodarki lipidowej stosujących hormonalną terapię zastępczą.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2005 : R. 4, nr 3, s. 58-64, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

12/38
Autorzy: Anna Sobczuk, Grzegorz Surkont, Agnieszka Wilamowska, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Wpływ terapii przezskórnej na profil krwawień oraz jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2005 : R. 4, nr 4, s. 55-59, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

13/38
Autorzy: K[atarzyna] Bąbol, K. Przybyłowska, M[aciej] Łukaszek, T[omasz] Pertyński, J[anusz] Błasiak.
Tytuł: An association between the Trp64Arg polymorphism in the beta3-adrenergic receptor gene and endometrial cancer and obesity.
Czasopismo: J Exp Clin Cancer Res
Szczegóły: 2004 : Vol. 23, nr, s. 669-674
ISSN: 0392-9078
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.574
Punktacja Min. Nauki: 8.000

14/38
Autorzy: Tomasz Stetkiewicz, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Antyoksydacyjne właściwości hormonalnej terapii zastępczej.
Tytuł całości: W: Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego / pod red. Tomasza Pertyńskiego.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Strony: s. 337-344, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

15/38
Autorzy: Ludomir Stefańczyk, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Badania dopplerowskie naczyń obwodowych w HTZ.
Tytuł całości: W: Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie i ginekologii / red. Jacek Brązert [i in.].
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 221-227, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

16/38
Tytuł: Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego .
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Tomasza Pertyńskiego.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Med. Urban & Partner, 2004
Strony: 440 s. , ryc., tab., bibliogr. ; 29 cm
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

17/38
Autorzy: Tomasz Stetkiewicz, Ireneusz Połać, Grzegorz Stachowiak, Sławomir Jędrzejczyk, Hanna Romanowicz-Makowska, Grzegorz Surkont, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Hormonalna terapia zastępcza u kobiet po menopauzie a wybrane funkcje neutrofili - preaktywacja TNF-alfa.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2004 : R. 3, nr 5, s. 63-66, stab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

18/38
Autorzy: Hanna Romanowicz-Makowska, Beata Smolarz, Grażyna Dec, Elżbieta Kozłowska, Tomasz Stetkiewicz, Andrzej Kulig, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Niestabilność mikrosatelitarna i ekspresja genów hMLH1 i hMSH2 u kobiet w wieku pomenopauzalnym z rakiem endometrium.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2004 : R. 3, nr 2, s. 51-57, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

19/38
Autorzy: Tomasz Pertyński, Tomasz Stetkiewicz, Anna Sobczuk, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Ocena wpływu mikronizowanego progesteronu na gęstość gruczołu sutkowego.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2004 : R. 3, nr 2, s. 45-50, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

20/38
Autorzy: Tomasz Stetkiewicz, Ireneusz Połać, Sławomir Jędrzejczyk, Grzegorz Stachowiak, Grzegorz Surkont, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Osteoporoza - diagnostyka i terapia.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2004 : R. 3, nr 2, s. 73-81, bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

21/38
Autorzy: Tomasz Pertyński, Tomasz Stetkiewicz.
Tytuł: Perimenopauza.
Tytuł całości: W: Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego / pod red. Tomasza Pertyńskiego.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Strony: s. 313-322, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

22/38
Autorzy: Tomasz Pertyński.
Tytuł: Prowadzenie pacjentek i profilaktyka wieku menopauzalnego.
Tytuł całości: W: Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego / pod red. Tomasza Pertyńskiego.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Strony: s. 295-304, ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

23/38
Autorzy: Ireneusz Połać, Grzegorz Stachowiak, Sławomir Jędrzejczyk, Hanna Romanowicz-Makowska, Grzegorz Surkont, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Wpływ drogi podania hormonalnej terapii zastępczej na priming neutrofili TNF-alfa.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2004 : R. 3, nr 6, s. 63-67, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

24/38
Autorzy: Tomasz Pertyński, Tomasz Stetkiewicz.
Tytuł: Zespół polimetaboliczny.
Tytuł całości: W: Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego / pod red. Tomasza Pertyńskiego.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Strony: s. 143-152, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

25/38
Autorzy: Grzegorz Stachowiak, Ludomir Stefańczyk, Ireneusz Połać, Tomasz Stetkiewicz, Sławomir Jędrzejczyk, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w okresie menopauzy - część I.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2004 : R. 3, nr 5, s. 57-62, bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

26/38
Autorzy: Ludomir Stefańczyk, Grzegorz Stachowiak, Piotr Grzelak, Agata Majos, Tomasz Stetkiewicz, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w okresie menopauzy - część II.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2004 : R. 3, nr 6, s. 51-54, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

27/38
Autorzy: M[ałgorzata] Garstka, K. Przybyłowska, A[ndrzej] Kulig, M[arek] Zadrożny, T[omasz] Pertyński, A[dam] Dziki, J[anusz] Błasiak.
Tytuł: A single nucleotide polymorphism in the RAD51 gene in colorectal cancer.
Czasopismo: Exp Oncol
Szczegóły: 2003 : Vol. 25, nr 1, s. 40-42
ISSN: 1812-9269
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.196
Punktacja Min. Nauki: 7.000

28/38
Autorzy: Janusz Błasiak, Karolina Przybyłowska, Agnieszka Czechowska, Marek Zadrożny, Tomasz Pertyński, Jan Rykała, Agnieszka Kołacińska, Józef Drzewoski.
Tytuł: Analysis of the G/C polymorphism in the 5'-untranslated region of the RAD51 gene in breast cancer.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, nr 1, s. 249-253, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.600
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst29/38
Autorzy: Romuald Dębski, Jacek Suzin, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Badanie USG w położnictwie i ginekologii.
Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Adres wydawniczy: Warszawa - Zamość, 2003
Strony: s. 143-150
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

30/38
Autorzy: Janusz Błasiak, Ewa Gloc, Józef Drzewoski, Katarzyna Woźniak, Marek Zadrożny, Tomasz Skórski, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Free radical scavengers can differentially modulate the genotoxicity of amsacrine in normal and cancer cells.
Czasopismo: Mutat Res
Szczegóły: 2003 : Vol. 535, nr 1, s. 25-34.
ISSN: 0027-5107
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.636
Punktacja Min. Nauki: 10.000

31/38
Autorzy: I[reneusz] Połać, G[rzegorz] Stachowiak, S[ławomir] Jędrzejczyk, T[omasz] Stetkiewicz, S[ylwia] Sobieszczańska, T[omasz] Pertyński.
Tytuł: Hemostatic variables, carbohydrate metabolism and lipid profile in women with low body mass index.
Czasopismo: Gynecol Endocrinol
Szczegóły: 2003 : Vol 17, nr 2, s. 151-157
ISSN: 0951-3590
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.899
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst32/38
Autorzy: Grzegorz P. Stachowiak, Ireneusz K. Połać, Ludomir Stefańczyk, Sławomir Jędrzejczyk, Tomasz S. Pertyński.
Tytuł: Increased risk of venous thromboembolism during estrogen-progestin hormone replacement therapy in lower limb varicose vein women.
Czasopismo: Singapore J Obstet Gynecol
Szczegóły: 2003 : Vol. 34, nr 1, s. 27-33, tab., bibliogr.
ISSN: 0129-3273
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN

33/38
Autorzy: Tomasz Pertyński, Karolina Przybyłowska, Marek Zadrożny, Zbigniew Morawiec, Józef Drzewoski, Janusz Błasiak.
Tytuł: Role of proteases in breast cancer progression.
Tytuł całości: W: 2nd Congress of the World Society of Breast Health Budapest, Hungary, 24-28 June 2003 : program.
Adres wydawniczy: Budapest, 2003
Strony: s. 34
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

34/38
Autorzy: Grzegorz Stachowiak, Ireneusz Połać, Ludomir Stefańczyk, Danuta Owczarek, Sławomir Jędrzejczyk, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na wybrane parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy u kobiet z żylakami kończyn dolnych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 90, s. 521-524, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst35/38
Autorzy: Janusz Błasiak, Ewa Gloc, Tomasz Pertyński, Józef Drzewoski.
Tytuł: DNA damage and reapair in BCR/ABL-expressing cells after combined action of idarubicin, STI571 and amifostine.
Czasopismo: Anticancer Drugs
Szczegóły: 2002 : Vol. 13, nr 10, s. 1055-1060
ISSN: 0959-4973
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.506
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst36/38
Autorzy: J[anusz] Błasiak, M[ichał] Arabski, T[omasz] Pertyński, E. Małecka-Panas, K[atarzyna] Woźniak, J[ózef] Drzewoski.
Tytuł: DNA damage in human colonic mucosa cells evoked by nickel and protective action of guercetin - involvement of free radicals?
Czasopismo: Cell Biol Toxicol
Szczegóły: 2002 : Vol. 18, nr 4, s. 279-288
Uwagi: Art. nr 279
ISSN: 0742-2091
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.177
Punktacja Min. Nauki: 9.000

Pełny tekst37/38
Autorzy: Tomasz Pertyński.
Tytuł: Ginekologiczne aspekty preparatów z grupy SERM.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2002 : Vol. 11, nr 4 suppl. 1, s. 53
Konferencja: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, 2002.10.25
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  38/38
  Autorzy: G[rzegorz] Stachowiak, L. Stefańczyk, I[reneusz] Połać, S[ławomir] Jędrzejczyk, T[omasz] Pertyński.
  Tytuł: Varicose vein - a real thromboembolic risk for HRT women?
  Czasopismo: Pol J Gyneacol Invest
  Szczegóły: 2002 : Vol. 4, nr 4, s. 187-191, tab., bibliogr.
  ISSN: 1506-4794
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi