Zapytanie: PŁOŃSKA EDYTA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/29

Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Łukasz Chrzanowski, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Jarosław Kasprzak, Monika Możdżan, Marlena Broncel, Anna Kapusta, Barbara Uznańska-Loch, Edyta Płońska, Maria Krzemińska-Pakuła, Ewa Trzos.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora trzeciego stopnia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Uwagi: Za cykl publikcji z dziedziny echokardiografii
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/29
Autorzy: Edyta Płońska, Piotr Lipiec, Patrizio Lancellotti, Andrzej Szyszka, Zbigniew Gąsior, Ilona Kowalik, Andrzej Gackowski, Piotr Gościniak, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Prognostic value of low-dose dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis and impaired left ventricular function.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2013 : 9, 3, 434-439, tab., ryc., bibliogr.
Uwagi: Epub 2013 May 28
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.890
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/29
Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Łukasz Chrzanowski, Anna Kapusta, Barbara Uznańska, Edyta Płońska, Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Severe obesity impairs systolic and diastolic heart function - the significance of pulse tissue Doppler, strain, and strain rate parameters.
Czasopismo: Echocardiography
Szczegóły: 2013 : 30, 8, 904-911, tab., bibliogr.
Uwagi: Epub 2013 Mar 15
ISSN: 0742-2822
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.254
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/29
Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Łukasz Chrzanowski, Piotr Lipiec, Radosław Kręcki, Michał Plewka, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Edyta Płońska, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Ocena funkcji lewego przedsionka metodą obrazowania wektorów prędkości u pacjentów z chorobą wieńcową oraz osób zdrowych - związek z parametrami napływu i prędkościami pierścienia mitralnego.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 4, s. 218-225
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

5/29
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Piotr Hoffman, Edyta Płońska, Andrzej Szyszka, Wojciech Braksator, Andrzej Gackowski, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Zbigniew Gąsior, Piotr Pruszczyk, Anna Klisiewicz, Mirosław Kowalski, Piotr Podolec.
Tytuł: Echokardiografia w praktyce klinicznej - Standardy Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2007.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 65, nr 9, s. 1142-1162
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst6/29
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Piotr Hoffman, Edyta Płońska, Andrzej Szyszka, Wojciech Braksator, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Zbigniew Gąsior, Piotr Pruszczyk, Anna Klisiewicz, Mirosław Kowalski, Piotr Podolec.
Tytuł: Echokardiografia w praktyce klinicznej rekomendacje 2007 : oficjalne materiały robocze Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. B, s. 409-433
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Adres url:

7/29
Autorzy: Edyta Płońska, Andrzej Gackowski, Andrzej Kleinrok, Ilona Kowalik, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Anna Goździk, Zbigniew Gąsior, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Wpływ płci na wartość diagnostyczną echokardiografii obciążeniowej o szybkim protokole stymulacji trybem AAI, DDD i VVI w diagnostyce choroby wieńcowej u chorych ze stymulatorem serca. Badanie Pol-RAPSE.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 3, s. S318-319
Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wrocław 20-22 września 2007
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst8/29
Autorzy: Edyta Płońska, Andrzej Kleinrok, Jarosław D. Kasprzak, Zbigniew Gąsior, Anna Goździk, Tomasz Rozpara, Andrzej Gackowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo i wartość diagnostyczna echokardiografii obciążeniowej o szybkim protokole stymulacji trybem AAI, DDD i VVI w diagnostyce choroby wieńcowej u chorych ze stymulatorem serca. Badanie wieloośrodkowe Pol-RAPSE.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S291
Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gdynia-Sopot-Gdańsk 21-23 września 2006
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst9/29
Autorzy: Robert Olszewski, Elżbieta Deptuła, Katarzyna Hałas, Edyta Płońska, Leszek Markuszewski, Jacek Rysz, Dariusz Michałkiewicz, Jarosław Wiśniewski, Wojciech Maciak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Ocena wpływu przebytego zawału mięśnia sercowego na nasilenie depresji u chorych na chorobę niedokrwienną serca.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : 20, 118, 382-385, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst10/29
Autorzy: Edyta Płońska, Edyta Czyżycka, Tomasz Kucharczyk, Irmina Kossuth, Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Maciej Lewandowski, Tomasz Rozpara, Małgorzata Czechowska, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Influence of echocardiographic examination on occurrence of selected clinical symptoms among echocardiographers - preliminary report.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 7, suppl. 2, s. 17-19
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

11/29
Autorzy: Edyta Płońska, Jarosław D. Kasprzak, Zdzisława Kornacewicz-Jach.
Tytuł: Long-term prognostic value of transesophageal atrial pacing stress echocardiography.
Czasopismo: J Am Soc Echocardiogr
Szczegóły: 2005 : Vol. 18, nr 7, s. 749-756
ISSN: 0894-7317
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.427
Punktacja Min. Nauki: 15.000
DOI:

Pełny tekst12/29
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Wojciech Braksator, Andrzej Gackowiak, Piotr Hoffman, Michał Plewka, Edyta Płońska, Andrzej Szyszka.
Tytuł: Polskojęzyczne nazewnictwo echokardiograficzne - rekomendacja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 2, s. 183-186
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

13/29
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Wojciech Braksator, Andrzej Gackowski, Piotr Hoffman, Michał Plewka, Edyta Płońska, Andrzej Szyszka.
Tytuł: Polskojęzyczne nazewnictwo echokardiograficzne. Rekomendacje Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 62, nr 3, s. 275
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL

Pełny tekst14/29
Autorzy: E[dyta] Płońska, A[ndrzej] Szyszka, Z[bigniew] Gąsior, A[ndrzej] Gackowski, M[arek] Maciejewski, E. Zinka, M[aciej] Lewandowski, L[eszek] Kamiński, P[iotr] Gościniak, J. Kasprzak.
Tytuł: Rola echokardiografii z dobutaminą w kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorych ze stenozą aortalną z uszkodzoną lewą komorą i niskim gradientem przezzastawkowym. Badanie wieloośrodkowe.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 61, suppl. 3, s. III-85
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst15/29
Autorzy: Edyta Płońska, Andrzej Szyszka, Robert Olszewski, Zbigniew Gąsior, Andrzej Gackowski, Marek Maciejewski, Leszek Kamiński, Irmina Kossuth, Piotr Gościniak, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u kobiet ze zwężeniem zastawki aortalnej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 95, s. 456-460, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/29
Autorzy: E[dyta] Płońska, A[ndrzej] Szyszka, J. Kasprzak, Z[bigniew] Gąsior, M[arek] Maciejewski, A[ndrzej] Gackowski, P[iotr] Gościniak.
Tytuł: Detection of coronary artery disease by dobutamine echokardiography stress test in patients with moderate aortic stenosis in subgroups with and without hypertension: safety and accuracy
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 1, s. 110
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/29
Autorzy: E[dyta] Płońska, A[ndrzej] Szyszka, J. D. Kasprzak, Z[bigniew] Gąsior, M[aciej] Lewandowski, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, I[mre] Hegedus.
Tytuł: Diagnostic value of dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis with and without left ventricle hypertrophy and hypertension.
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2003 : Vol. 24, suppl., s. 359
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/29
Autorzy: E[dyta] Płońska, Z[bigniew] Gąsior, A[ndrzej] Szyszka, J. Kasprzak, M[arek] Maciejewski, I[mre] Hegedus, P[iotr] Gościniak, A[ndrzej] Gackowski.
Tytuł: Echocardiographic detection of coronary artery disease during dobutamine infusion in patients with moderate aortic stenosis and normal left ventricular systolic function.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 1, s. 92
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

19/29
Autorzy: Edyta Płońska, Andrzej Szyszka, Jarosław Kasprzak, Zbigniew Gąsior, Robert Olszewski, Andrzej Gackowski, Marek Maciejewski, Maciej Lewandowski, Piotr Gościniak.
Tytuł: Przydatność echokardiografii z dobutaminą w wykrywaniu choroby wieńcowej u kobiet ze stenozą aortalną.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-223
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst20/29
Autorzy: E[dyta] Płońska, A[ndrzej] Szyszka, A[ndrzej] Gackowski, R[obert] Olszewski, Z[bigniew] Gąsior, J. Kasprzak, M[arek] Maciejewski, A[ndrzej] Wojtarowicz, P[iotr] Gościniak.
Tytuł: Value of dobutamine stress echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease in women with aortic stenosis.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2003 : T. 60, supl. 4, s. 47
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst21/29
Autorzy: Edyta Płońska, Jarosław D. Kasprzak, Andrzej Gackowski, Andrzej Szyszka, Zbigniew Gąsior, Marek Maciejewski, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Piotr Gościniak, Maciej Lewandowski, Zdzisława Kornacewicz-Jach.
Tytuł: Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u chorych ze stenozą aortalną z uwzględnieniem występowania nadciśnienia tętniczego i echokardiografgicznych cech przerostu lewej komory.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 4, s. 415-424, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

22/29
Autorzy: Edyta Płońska, Jarosław Kasprzak, Andrzej Gackowski, Andrzej Szyszka, Zbigniew Gąsior, Marek Maciejewski, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Ilona Kowalik, Małgorzata Peregud.
Tytuł: Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u chorych ze stenozą aortalną z uwzględnieniem występowania nadciśnienia tętniczego i echokardiograficznych cech przerostu lewej komory.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, supl. 1, s. I-160
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst23/29
Autorzy: Edyta Płońska, Andrzej Gackowski, Zbigniew Gąsior, Jarosław Kasprzak, Andrzej Szyszka, Marek Maciejewski, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Irmina Kossuth, Piotr Gościniak.
Tytuł: Wartość diagnostyczna echokardiografii z dobutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej w zależności od czynności lewej komory.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-218
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst24/29
Autorzy: Edyta Płońska, Zbigniew Gąsior, Andrzej Szyszka, Jarosław Kasprzak, Andrzej Gackowski, Marek Maciejewski, Elżbieta Krzemińska-Stasiuk, Ilona Kowalik.
Tytuł: Bezpieczeństwo echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą zastosowanego u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej z uszkodzoną lewą komorą.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 8, s. 668-671, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst25/29
Autorzy: E[dyta] Płońska, J. D. Kasprzak, Z[bigniew] Gąsior, A[ndrzej] Szyszka, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, A[ndrzej] Wojtarowicz, A[ndrzej] Gackowski.
Tytuł: Influence of gender on diagnostic accuracy of dobutamine stress echocardiography for detection of coronary artery disease in patients with aortic stenosis.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. 1, s. S34
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

26/29
Autorzy: Edyta Płońska, Zbigniew Gąsior, Andrzej Szyszka, Jarosław Kasprzak, Andrzej Wojtarowicz, Andrzej Gackowski, Marek Maciejewski, Albert Varga.
Tytuł: Safety of dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis and left ventricular dysfunction.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2002 : T. 9, s. 32
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

27/29
Autorzy: E[dyta] Płońska, J. D. Kasprzak, A[ndrzej] Szyszka, Z[bigniew] Gąsior, R[obert] Olszewski, A[lbert] Varga, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, A[ndrzej] Wojtarowicz, M[ałgorzata] Peregud.
Tytuł: The prognostic role of dobutamine stress echocardiography in patients with moderate aortic stenosis.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2002 : Vol. 3 suppl. 1, s. S27
Uwagi: Abstracts of EUROECHO, the Sixth Annual Meeting of the ESC Working Group on Echocardiography Munich, Germany 4-7 December 2002
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

28/29
Autorzy: Edyta Płońska, Andrzej Szyszka, Jarosław Kasprzak, Marek Maciejewski, Zbigniew Gąsior, Andrzej Sieńko, Ilona Kowalik, Andrzej Gackowski, Elżbieta Krzymińska, Ida Hegedus.
Tytuł: Bezpieczeństwo echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą zastosowanego u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2002 : R. 11, nr 65, s. 406-410, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst29/29
Autorzy: Michał Lewandowski, Hanna Szwed, Ilona Kowalik, Zbigniew Gąsior, Andrzej Gackowski, Jarosław Kasprzak, Adam Spring, Edyta Płońska, Iwona Świątkiewicz, Andrzej Szyszka, Marek Michalski, Marek Kośmicki, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Jacek Górski, Krystyna Jaworska, Marianna Janion.
Tytuł: Czy zawsze warto wykonywać elektrokardiograficzną próbę wysiłkową w rozpoznawaniu choroby wieńcowej? Zalety i ograniczenia metody.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2001 : T. 105, nr 6, s. 483-494, Sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi