Zapytanie: OLSZEWSKI ROBERT
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/27

Autorzy: Anna Gluba-Brzózka, Beata Franczyk, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Robert Olszewski, Jacek Rysz.
Tytuł: Impact of Vitamin D on the Cardiovascular System in Advanced Chronic Kidney Disease (CKD) and Dialysis Patients
Czasopismo: Nutrients
Szczegóły: 2018 : Vol. 10, no 6, E709
ISSN:
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.171
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/27
Autorzy: Anna Gluba-Brzózka, Beata Franczyk, Robert Olszewski, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Personalized medicine: new perspectives for the diagnosis and the treatment of renal diseases
Czasopismo: Int J Mol Sci
Szczegóły: 2017 : Vol. 18, nr 6, pii: E1248
ISSN:
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.687
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Medline

  DOI:

  3/27
  Autorzy: Jacek Rysz, Beata Franczyk, Robert Olszewski, Maciej Banach, Anna Gluba-Brzózka.
  Tytuł: The use of plant sterols and stanols as lipid-lowering agents in cardiovascular disease
  Czasopismo: Curr Pharm Des
  Szczegóły: 2017 : Vol. 23, nr 17, s. 2488-2495
  Uwagi: REGPOT-2012-2013-1, 7FP
  ISSN: 1381-6128
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.757
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  4/27
  Autorzy: Jacek Rysz, Beata Franczyk, Piotr Bartnicki, Maciej Banach, Zbigniew Baj, Ewa Majewska, Jerzy Wranowicz, Anna Gluba-Brzózka, Anna Szarejko-Paradowska, Mariusz Kowalczyk, Robert Pietruszyński, Robert Olszewski.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda II stopnia za cykl publikacji pt. \"Powikłania sercowo-naczyniowe u chorych z przewlekłą chorobą nerek\"
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2016
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: 0, 0

  5/27
  Autorzy: Beata Franczyk-Skóra, Anna Gluba-Brzózka, Jerzy Krzysztof Wranicz, Maciej Banach, Robert Olszewski, Jacek Rysz.
  Tytuł: Sudden cardiac death in CKD patients.
  Czasopismo: Int Urol Nephrol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 47, nr 6, s. 971-982
  ISSN: 0301-1623
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.292
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  6/27
  Autorzy: Beata Franczyk-Skóra, Anna Gluba, Robert Olszewski, Maciej Banach, Jacek Rysz.
  Tytuł: Heart function disturbances in chronic kidney disease - echocardiographic indices.
  Czasopismo: Arch Med Sci
  Szczegóły: 2014 : Vol. 10, nr 6, s. 1109-1116, tab., bibliogr.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.030
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  7/27
  Autorzy: Robert Olszewski, Elżbieta Deptuła, Katarzyna Hałas, Edyta Płońska, Leszek Markuszewski, Jacek Rysz, Dariusz Michałkiewicz, Jarosław Wiśniewski, Wojciech Maciak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ocena wpływu przebytego zawału mięśnia sercowego na nasilenie depresji u chorych na chorobę niedokrwienną serca.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : 20, 118, 382-385, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  8/27
  Autorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Krzysztof Kujawski, Robert Błaszczak, Jacek Rysz, Leszek Markuszewski, Maria Koter, Piotr Duchnowicz, Tomasz Kornatowski, Robert Olszewski, Józef Kędziora.
  Tytuł: Ocena wybranych parametrów strukturalnych i czynnościowych krwinek czerwonych jako markerów stresu oksydacyjnego u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w podeszłym wieku.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 120, s. 646-650, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  9/27
  Autorzy: Jacek Rysz, Piotr Bartnicki, Robert Błaszczak, Krzysztof Kujawski, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Robert Olszewski, Leszek Markuszewski.
  Tytuł: Przeciwzapalne działanie mioinozytolu w przewlekłej niewydolności nerek.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 116, s. 180-183, Sum
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  10/27
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Mirosław Dziuk, Grzegorz Kamiński, Robert Olszewski, Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Leszek Markuszewski.
  Tytuł: Rozpoznawanie zagrożenia napadowym migotaniem przedsionków z wykorzystaniem analizy standardowego i uśrednionego elektrokardiogramu oraz badania echokardiograficznego.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 115, s. 69-72, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  11/27
  Autorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Krzysztof Kujawski, Robert Błaszczak, Jacek Rysz, Leszek Markuszewski, Maria Koter, Piotr Duchnowicz, Tomasz Kornatowski, Robert Olszewski, Józef Kędziora.
  Tytuł: Wpływ suplementacji koenzymu Q10 na wybrane parametry strukturalne i czynnościowe krwinki czerwonej u osób w podeszłym wieku.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 115, s. 57-61, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  12/27
  Autorzy: Maciej Banach, Piotr Okoński, Anna Kośmider, Robert Irzmański, Jacek Rysz, Robert Olszewski, Radosław Zwoliński, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Wymiana zastawki aortalnej u chorych z niewydolnością mięśnia serca.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 120, s. 642-645, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  13/27
  Autorzy: Robert Błaszczak, Krzysztof Kujawski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora, Leszek Szadujkis-Szadurski, Leszek Markuszewski, Jacek Rysz, Danuta Ertel, Robert Olszewski.
  Tytuł: Całkowita zdolność antyoksydacyjna oraz stężenie antyoksydantów drobnocząsteczkowych w osoczu u chorych na cukrzycę typu 2. w różnym okresie wyrównania metabolicznego oraz z towarzyszącą nefropatią cukrzycową.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 103, s. 29-32, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  14/27
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Robert Olszewski, Robert Pietruszyński, Radosław Drobiński.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena rozkurczowej niewydolności lewej komory serca.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, nr 20, s. 71-75, Sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  15/27
  Autorzy: Elżbieta Potargowicz, Jacek Rysz, Ewa Szerszenowicz, Robert Olszewski, Dariusz Nowak.
  Tytuł: Ocena przydatności biomarkerów stresu oksydacyjnego u chorych na przewlekłą niewydolność nerek.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 105, s. 358-361, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  16/27
  Autorzy: Robert Błaszczak, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora, Krzysztof Kujawski, Jacek Rysz, Leszek Markuszewski, Danuta Stachura, Robert Olszewski.
  Tytuł: Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 wyrównaną i niewyrównaną metabolicznie.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 104, s. 196-199, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  17/27
  Autorzy: K[rzysztof] Kujawski, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, M[aria] Koter, P[iotr] Duchnowicz, J[acek] Rysz, L[eszek] Markuszewski, R[obert] Błaszczak, T[omasz] Kornatowski, G. Grześk, J[ózef] Kędziora, R[obert] Olszewski.
  Tytuł: Ocena wybranych parametrów struktruralnych i czynnościowych krwinek czerwonych jako markerów stresu oksydacyjnego u osób w wieku podeszłym.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 114, s. 774-778, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  18/27
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk, Robert Olszewski, Leszek Markuszewski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Parametry uśrednionego sygnału przedsionkowego a możliwość prowokacji migotania przedsionków stymulacją przezprzełykową.
  Czasopismo: Ann UMCS Sect D
  Szczegóły: 2005 : Vol. 60 suppl. 16, nr 2, s. 433-436, tab., bibliogr., Sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  19/27
  Autorzy: Jacek Rysz, Adrianna Pędzik, Leszek Markuszewski, Krzysztof Kujawski, Robert Błaszczak, Robert Olszewski.
  Tytuł: Rola metaloproteinaz w patofizjologii nerek.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 114, s. 812-815, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  20/27
  Autorzy: Jacek Rysz, Piotr Guga, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Tomasz Grycewicz, Leszek Markuszewski, Krzysztof Kujawski, Robert Błaszczak, Robert Olszewski, Marek Luciak, Maciej Banach.
  Tytuł: Stężenia aminokwasów w osoczu i granulocytach obojętnochłonnych u pacjentów przewlekle dializowanych.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 114, s. 769-773, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  21/27
  Autorzy: Włodzimierz Grabowicz, Robert Pietruszyński, Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski.
  Tytuł: Wpływ cukrzycy na przebudowę pozawałową lewej komory serca u chorych z zawałem serca (STEMI) leczonym pierwotną angioplastyką wieńcową.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 63, supl. 1, s. S5-S6
  Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  22/27
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Włodzimierz Grabowicz, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, Tomasz Grycewicz.
  Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu nakłucia transseptalnego. Opis przypadku.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, nr 23, s. 100-103, Sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  23/27
  Autorzy: Edyta Płońska, Andrzej Szyszka, Robert Olszewski, Zbigniew Gąsior, Andrzej Gackowski, Marek Maciejewski, Leszek Kamiński, Irmina Kossuth, Piotr Gościniak, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u kobiet ze zwężeniem zastawki aortalnej.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 95, s. 456-460, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  24/27
  Autorzy: Edyta Płońska, Andrzej Szyszka, Jarosław Kasprzak, Zbigniew Gąsior, Robert Olszewski, Andrzej Gackowski, Marek Maciejewski, Maciej Lewandowski, Piotr Gościniak.
  Tytuł: Przydatność echokardiografii z dobutaminą w wykrywaniu choroby wieńcowej u kobiet ze stenozą aortalną.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-223
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  25/27
  Autorzy: E[dyta] Płońska, A[ndrzej] Szyszka, A[ndrzej] Gackowski, R[obert] Olszewski, Z[bigniew] Gąsior, J. Kasprzak, M[arek] Maciejewski, A[ndrzej] Wojtarowicz, P[iotr] Gościniak.
  Tytuł: Value of dobutamine stress echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease in women with aortic stenosis.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, supl. 4, s. 47
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  26/27
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Grzegorz Kamiński, Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Mirosław Pieróg, Jacek Legutko, Anna Kośmider, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 9, s. 35-40, Sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  27/27
  Autorzy: E[dyta] Płońska, J. D. Kasprzak, A[ndrzej] Szyszka, Z[bigniew] Gąsior, R[obert] Olszewski, A[lbert] Varga, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, A[ndrzej] Wojtarowicz, M[ałgorzata] Peregud.
  Tytuł: The prognostic role of dobutamine stress echocardiography in patients with moderate aortic stenosis.
  Czasopismo: Eur J Echocardiogr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3 suppl. 1, s. S27
  Uwagi: Abstracts of EUROECHO, the Sixth Annual Meeting of the ESC Working Group on Echocardiography Munich, Germany 4-7 December 2002
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi