Zapytanie: OLSZEWSKA PAULINA
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/28

Autorzy: Malwina Lachowicz, Michał Kołodziejczyk, Paulina Olszewska, Paweł Szymański, Marek Lukosek, Jacek Kosno.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda III stopnia za publikację pt. "New Biopolymer Nanoparticles Improve the Solubility of Lipophilic Megestrol Acetate"
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2018
Szczegóły: IF 2,861
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/28
Autorzy: Malwina Lachowicz, Michał Kołodziejczyk, Marek Lukosek, Jacek Kosno, Paulina Olszewska, Paweł Szymański.
Tytuł: Impact newly synthesized surfactant Rofam 70 on the solubility of lipophilic megestrol acetate.
Tytuł całości: W: 2nd European Conference on Pharmaceutics Kraków, Poland 3-4 April 2017 : Abstractbook
Strony: s. 7
Konferencja: , Kraków, 2017.04.03
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, 0
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  3/28
  Autorzy: Paweł Szymański, Elżbieta Wiesława Mikiciuk-Olasik, Paulina Olszewska, Kamila Czarnecka, Joanna M. Sikora, Małgorzata Girek.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora trzeciego stopnia za osiągnięcia naukowe za publikacje dotyczącą poszukiwania wielofunkcyjnych hybryd tetrahydroakrydyny do diagnostyki poziomu cholinoesteraz w organizmie.
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2017 ; poz. 32
  Uwagi: IF-2,793
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  4/28
  Autorzy: Łukasz Kuźma, Halina Wysokińska, Joanna M. Sikora, Paulina Olszewska, Elżbieta Wiesława Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora trzeciego stopnia za osiągnięcia naukowe za publikację pt.: "Taxodione and extracts from Salvia austriaca roots as human cholinesterase inhibitors
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2017 ; poz. 5
  Uwagi: IF-2,694
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  5/28
  Autorzy: Malwina Lachowicz, Michał Kołodziejczyk, Paulina Olszewska, Paweł Szymański, Marek Lukosek, Jacek Kosno.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora trzeciego stopnia za osiągnięcia naukowe za publikację pt.: New Biopolymer Nanoparticles Improve the Solubility of Lipophilic Megestrol Acetate
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2017 ; poz. 19
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  6/28
  Autorzy: Paweł Szymański, Paulina Olszewska, Elżbieta Wiesława Mikiciuk-Olasik, Antoni Różalski, Agnieszka Maszewska, Łukasz Markiewicz, Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek.
  Tytuł: Novel tetrahydroacridine and cyclopentaquinoline derivatives with fluorobenzoic acid moiety induce cell cycle arrest and apoptosis in lung cancer cells by activation of DNA damage signaling.
  Czasopismo: Tumor Biol
  Szczegóły: 2017 : Vol. 39, nr 3, art. nr 1010428317695011
  Uwagi: UMED 502-03/3-015-01/502-34-040, UMED 503/3-015-01/503-31-002
  ISSN: 1010-4283
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  7/28
  Autorzy: Paweł Szymański, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paulina Olszewska, Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Jacek Szymański, Barbara Malawska, Marek Bajda, Jakub Jończyk, Robert Skibiński, Tadeusz Inglot.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora I stopnia za cykl publikacji pt. Analogi tetrahydroakrydyny jako potencjalne substancje przeciwnowotworowe o ukierunkowanym działaniu na nowotwory płuc.
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2016
  Szczegóły: Nagroda Rektora I stopnia za cykl publikacji pt. Analogi tetrahydroakrydyny jako potencjalne substancje przeciwnowotworowe o ukierunkowanym działaniu na nowotwory płuc.
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: PL, 0

  8/28
  Autorzy: Malwina Lachowicz, Michał Kołodziejczyk, Marek Lukosek, Jacek Kosno, Paulina Olszewska, Paweł Szymański.
  Tytuł: New biopolymer nanoparticles improve the solubility of lipophilic megestrol acetate.
  Czasopismo: Molecules
  Szczegóły: 2016 : Vol. 21, nr 2, 8 s.
  ISSN:
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.861
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  9/28
  Autorzy: Paulina Olszewska.
  Tytuł: Ocena molekularnego mechanizmu działania nowych pochodnych tetrahydroakrydyny i cyklopentachinoliny jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: Dr hab. prof.nadzw. Paweł Szymański Recenzenci: 1.Dr hab. Dorota Wrześniok, Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 2. Dr hab. Wojciech Miltyk, Samodzielna Pracownia Analizy Leków, Euroregionalnego Centrum Farmacji w Białymstoku.
  Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katerda ChemiiFarmaceutycznej Zakład Chemii Farmaceutycznej , Analizy Leków i Radiofarmacji, 2016
  Strony: 135 s.
  Uwagi: Praca pisana w Zakładzie Chemii Farmaceutyczne, Analizy Leków i Radiofarmacji, Katedrze Chemii Farmaceutycznej UM w Łodzi. Obrona pracy doktorskiej miała miejsce w dniu 17.10.2016.Przyjęta przez Radę Wydziału 18.10.2016. Promotor: Dr hab. prof.nadzw. Paweł Szymański Recenzenci: 1.Dr hab. Dorota Wrześniok, Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 2. Dr hab. Wojciech Miltyk, Samodzielna Pracownia Analizy Leków, Euroregionalnego Centrum Farmacji w Białymstoku.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  10/28
  Autorzy: Łukasz Kuźma, Halina Wysokińska, Joanna Sikora, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański.
  Tytuł: Taxodione and Extracts from Salvia austriaca Roots as Human Cholinesterase Inhibitors.
  Czasopismo: Phytother Res
  Szczegóły: 2016 : Vol. 30, nr 2, s. 234-242
  Uwagi: Epub 2015 Dec 1
  ISSN: 0951-418X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.092
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  11/28
  Autorzy: Paulina Olszewska, Paweł Szymański.
  Tytuł: Zależność miedzy budową a działaniem przeciwnowotworowym nowych pochodnych akrydyny.
  Tytuł całości: W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016.Materiały konferencyjne - jesień Część piąta - Gdańsk
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, 2016
  Strony: s. 93
  Konferencja: Młodzi Naukowcy, Gdańsk, 28.11.2016
  Uwagi: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016.Materiały konferencyjne - jesień Część piąta
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  12/28
  Autorzy: Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański.
  Tytuł: Molekularny mechanizm działania nowych pochodnych tetrahydroakrydyny i cyklopentachinoliny jako związków przeciwnowotworowych.
  Tytuł całości: W: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie - Streszczenia
  Adres wydawniczy: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2015
  Strony: s. 86
  Konferencja: Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 2015.06.24
  Uwagi: Dyplom dla P. Pauliny Olszewskiej za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy plakat naukowy zaprezentowany na IX Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim zatytułowany: Molekularny mechanizm dzialania nowych pochodnych tetrahydroakrydyny i cyklopentachinoliny jako związkow przeciwnowotworowych.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  13/28
  Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paulina Olszewska, M. Jesus Perry, D. Correia Almeida.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora za 2014 rok, za cykl prac pt. "Bioredukcyjne czynniki i ich potencjalane zastosowanie w aspekcie znoszenia lekooporności".
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  14/28
  Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paulina Olszewska.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora za 2014 rok, za cykl prac pt. "Poszukiwanie nowych strategii terapii przeciwnowotworowej w aspekcie znoszenia lekooporności".
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  15/28
  Autorzy: Marek Bajda, Jakub Jończyk, Barbara Malawska, Kamila Czarnecka, Małgorzata Girek, Paulina Olszewska, Joanna Sikora, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Robert Skibiński, Anna Gumieniczek, Paweł Szymański.
  Tytuł: Synthesis, biological evaluation and molecular modeling of new tetrahydroacridine derivatives as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer's disease.
  Czasopismo: Bioorg Med Chem
  Szczegóły: 2015 : Vol. 23, nr 17, s. 5610-5618, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jul 21
  ISSN: 0968-0896
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.923
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  16/28
  Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
  Tytuł: Biological approach of anticancer activity of new benzimidazole derivatives.
  Czasopismo: Pharmacol Rep
  Szczegóły: 2014 : Vol. 66, nr 1, s. 100-106
  ISSN: 1734-1140
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.928
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  17/28
  Autorzy: Małgorzata Girek, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański.
  Tytuł: Biological assays of acetylcholinesterase inhibitors.
  Tytuł całości: W: 60th IPSF World Congress
  Adres wydawniczy: Porto, Portugalia : -, 2014
  Strony: s. -
  Konferencja: UNIVERSIDAE DO PORTO, Porto, Portugalia, 31.07.2014-10.08.2014
  Uwagi: 60th IPSF World Congress PORTO
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  18/28
  Autorzy: Małgorzata Girek, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański.
  Tytuł: Biological assays of acetylocholinesterase inhibitors.
  Tytuł całości: W: EPSA Students' Science Publication
  Adres wydawniczy: www.epsa-online.org : EPSA Students' Science Publication, 2014
  Strony: s. 12, vol.1 ; ed. 3
  Konferencja: , sierpień 2014
  Uwagi: EPSA Students' Science Publication
  Typ publikacji: ZRZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  19/28
  Autorzy: Paulina Olszewska, Jacek Szymański, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański.
  Tytuł: New cyclopentaquinoline derivatives with fluorobenzoic acid induce G1 arrest and apoptosis in human lung adenocarcinoma cells.
  Czasopismo: Eur J Pharmacol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 729, s. 30-36
  ISSN: 0014-2999
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.532
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  20/28
  Autorzy: Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański.
  Tytuł: Novel tetrahydroacridine and cyclopentaquinoline derivatives with fluorobenzoic acid inhibit human lung adenocarcinoma cell growth by inducing G1 phase cell cycle arrest.
  Tytuł całości: W: VI Konwersatorium Chemii Medycznej. 18-20 września 2014, Lublin
  Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Medyczny w Lublinie., 2014
  Strony: s.128
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, 18.09.2014-20.09.2014
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  21/28
  Autorzy: Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Jacek Szymański, Paweł Szymański.
  Tytuł: Novel tetrahydroacridine derivatives inhibit human lung adenocarcinoma cell growth by inducing G1 phase cell cycle arrest and apoptosis
  Czasopismo: Biomed Pharmacother
  Szczegóły: 2014 : Vol. 68, nr 8, s. 959-967
  Uwagi: Epub 2014 Oct 30
  ISSN: 0753-3322
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.023
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  22/28
  Autorzy: Paulina Olszewska, Małgorzata Girek, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański.
  Tytuł: Nowe pochodne tetrahydroakrydyny jako potencjalne inhibitory acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa. Nowoczesne techniki badwcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej.
  Adres wydawniczy: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopiernika w Toruniu, 2014
  Strony: s. 24
  Konferencja: Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum i. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, 10.09.-12.09.2014
  Uwagi: Konferencja Naukowa. Nowoczesne techniki badwcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  23/28
  Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
  Tytuł: Antiproliferative activity of new benzimidazole derivatives.
  Czasopismo: Acta Biochim Pol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 60, nr 3, s. 427-433, il., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0001-527X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.389
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  24/28
  Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Katarzyna Gredka, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
  Tytuł: Biologiczna ocena aktywności nowych pochodnych benzimidazolu.
  Tytuł całości: W: Farmacja dziś i jutro - wytwarzanie i ocena jakości produktów farmaceutycznych.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2013
  Strony: s. 56
  Konferencja: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, 13.06.2013-14.06.2013
  Uwagi: Konferencja
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  25/28
  Autorzy: Paulina Olszewska.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Dyplom dla Pani Pauliny Olszewskiej za zajęcie I miejsca w sesji Biomedycznej i Nauk Podstawowych podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców \"Per scientiam ad salutem aegroti\"
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
  Uwagi: II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców \"Per scientiam ad salutem aegroti\", w dniach 26.04.2013-27.04.2013 - Collegium Medicum UMK Bydgoszcz
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  26/28
  Autorzy: Paulina Olszewska, Paweł Szymański, Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
  Tytuł: Ocena wpływu nowych pochodnych tetrahydroakrydyny na zahamowanie wzrostu komórek raka płuc
  Tytuł całości: W: Per scientiam ad salutem aegroti
  Adres wydawniczy: - : -, 2013
  Strony: s. -
  Konferencja: Collegium Medicum UMK Bydgoszcz, Bydgoszcz, 26.04.2013-27.04.2013
  Uwagi: II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  27/28
  Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
  Tytuł: Zastosowanie nanocząsteczek w leczeniu i diagnostyce nowotworów.
  Tytuł angielski: Applications of nanoparticles in cancer treatment and diagnosis
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2013 : Vol. 63, nr 4, s. 320-330, Sum.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  28/28
  Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
  Tytuł: Wpływ hipoksji na zmiany metabolizmu komórek nowotworowych.
  Tytuł angielski: Effects of hypoxia on tumor metabolism
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : Vol. 62, nr 4, s. 283-290, Sum.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi